Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Terveys
Pelko ja ahdistus varjostivat Lauri Nurmisen elämää, kun kriisien kierre alkoi jo lapsuudessa – opi erottamaan kolme erilaista kriisiä

Pelko ja ah­dis­tus var­jos­ti­vat Lauri Nur­mi­sen elämää, kun krii­sien kierre alkoi jo lap­suu­des­sa – opi erot­ta­maan kolme eri­lais­ta kriisiä

25.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Kiekkolääkärinä rakkaudesta lajiin – Jukka Tikanto on huolehtinut kärppäpelaajien terveydestä jo 23 vuotta

Kiek­ko­lää­kä­ri­nä rak­kau­des­ta lajiin – Jukka Tikanto on huo­leh­ti­nut kärp­pä­pe­laa­jien ter­vey­des­tä jo 23 vuotta

19.09.2023 06:15
Pia Sillsten oli 45-vuotias saadessaan aivoinfarktin, ja se muutti hänen elämänsä – tässä aivoverenkiertohäiriöiden suurin riskitekijä ja varoitussignaalit

Pia Sills­ten oli 45-vuo­tias saa­des­saan ai­voin­fark­tin, ja se muutti hänen elä­män­sä – tässä ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riöi­den suurin ris­ki­te­ki­jä ja va­roi­tus­sig­naa­lit

18.09.2023 06:30 2
Tilaajille
Töitä amfetamiinin voimalla – ”Olin pitänyt itseäni aina fiksuna, mutta enää en tiennyt, mitä tehdä”, päihderiippuvuuteen ajautunut mies kertoo

Töitä am­fe­ta­mii­nin voi­mal­la – ”Olin pitänyt itseäni aina fik­su­na, mutta enää en tien­nyt, mitä tehdä”, päih­de­riip­pu­vuu­teen ajau­tu­nut mies kertoo

21.08.2023 06:30 5
Tilaajille
Lääkelaskun nousua odotetaan pelolla – "En voi valita käytänkö lääkkeitä vai en", sanoo oululainen Ville-Veikko Kovanen, joka käyttää 200 euroa lääkkeisiin kuukausittain

Lää­ke­las­kun nousua odo­te­taan pelolla – "En voi valita käy­tän­kö lääk­kei­tä vai en", sanoo ou­lu­lai­nen Vil­le-Veik­ko Ko­va­nen, joka käyttää 200 euroa lääk­kei­siin kuu­kau­sit­tain

08.08.2023 07:00 56
Tilaajille
Rasvamaksan yleistymisen taustalta löytyy tuttu ilmiö – Somelääkäri Atte Virolainen on huolissaan noidankehästä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sairastua

Ras­va­mak­san yleis­ty­mi­sen taus­tal­ta löytyy tuttu ilmiö – So­me­lää­kä­ri Atte Vi­ro­lai­nen on huo­lis­saan noi­dan­ke­häs­tä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sai­ras­tua

24.07.2023 06:30 5
Tilaajille
Kun Oulun keskusta täyttyy tornitaloista, helleaallossa koko alue muuttuu kuumaksi pätsiksi – Arkkitehti kritisoi kaupunkia liiasta tiivistymisestä

Kun Oulun kes­kus­ta täyttyy tor­ni­ta­lois­ta, hel­le­aal­los­sa koko alue muuttuu kuu­mak­si pät­sik­si – Ark­ki­teh­ti kri­ti­soi kau­pun­kia liiasta tii­vis­ty­mi­ses­tä

22.07.2023 06:00 153
Tilaajille
Yksityislabrojen verikokeet yleistyvät ja yksittäinen testi maksaa muutamia kymppejä – Mutta voiko niiden avulla päästä ohi hoitojonon?

Yk­si­tyis­lab­ro­jen ve­ri­ko­keet yleis­ty­vät ja yk­sit­täi­nen testi maksaa muu­ta­mia kymp­pe­jä – Mutta voiko niiden avulla päästä ohi hoi­to­jo­non?

10.07.2023 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tut­ki­mus vah­vis­ti las­ten­lää­kä­rei­den jo aiemmin esiin nos­ta­man huolen: tyypin 1 dia­be­tek­sen oireita ei tun­nis­te­ta

22.06.2023 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää var­jo­paik­ko­ja päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen pi­hoil­le

22.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Ami Salmela löydettiin tiedottomana toimistonsa lattialta – Yhteen vuoteen osui kolme sairaalareissua: Kaksi oli viedä hengen, yksi toi elämään toivoa

Ami Salmela löy­det­tiin tie­dot­to­ma­na toi­mis­ton­sa lat­tial­ta – Yhteen vuoteen osui kolme sai­raa­la­reis­sua: Kaksi oli viedä hengen, yksi toi elämään toivoa

18.06.2023 15:00 4
Tilaajille
Tutkimus: yli 70 prosentilla suomalaisista on sairastetun koronan tuottamia viruksen vasta-aineita

Tut­ki­mus: yli 70 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta on sai­ras­te­tun koronan tuot­ta­mia vi­ruk­sen vas­ta-ai­nei­ta

16.06.2023 10:45
Tilaajille
Oululaisella lääkäri Lari Karjulalla on ainakin yksi ehdoton vinkki uniongelmaisille ja uupuneille

Ou­lu­lai­sel­la lääkäri Lari Kar­ju­lal­la on ainakin yksi ehdoton vinkki uni­on­gel­mai­sil­le ja uu­pu­neil­le

06.06.2023 12:20 4
Tarua vai totta: kahvi auttaa painonhallinnassa tai teenjuonnilla on yhteys matalampaan kuolemanriskiin – Näin erotat tutkitun terveystiedon huuhaasta

Tarua vai totta: kahvi auttaa pai­non­hal­lin­nas­sa tai teen­juon­nil­la on yhteys ma­ta­lam­paan kuo­le­man­ris­kiin – Näin erotat tut­ki­tun ter­veys­tie­don huu­haas­ta

05.06.2023 06:30
Tilaajille
Syrjäseudulla ei kannata sairastua, sillä se voi olla kuolemaksi
Kolumni

Syr­jä­seu­dul­la ei kannata sai­ras­tua, sillä se voi olla kuo­le­mak­si

05.06.2023 05:57 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lu on avain ter­veyt­tä edis­tä­vään asuin­ym­pä­ris­töön

31.05.2023 05:30 1
Tilaajille
22-vuotias opiskelija on ollut jo viidenlaisessa terapiassa – Asiakkaat ja terapeutit paljastavat, mitä vastaanotolla tapahtuu

22-vuo­tias opis­ke­li­ja on ollut jo vii­den­lai­ses­sa te­ra­pias­sa – Asiak­kaat ja te­ra­peu­tit pal­jas­ta­vat, mitä vas­taan­otol­la ta­pah­tuu

24.05.2023 10:20 5
Tilaajille
Näihin sairauksiin saatetaan lähiaikoina käyttää rasvaa lääkkeenä –  Suomessa on juuri hyväksytty ensimmäinen omega-3-valmiste lääketarkoitukseen

Näihin sai­rauk­siin saa­te­taan lä­hi­ai­koi­na käyttää rasvaa lääk­kee­nä – Suo­mes­sa on juuri hy­väk­syt­ty en­sim­mäi­nen ome­ga-3-val­mis­te lää­ke­tar­koi­tuk­seen

15.05.2023 06:30
Tilaajille
Se näkyy jo jalkaterän asennosta – lue mikä on pielessä, jos jalat ja selkä kipeytyvät rasituksessa, ja opettele kolme helppoa harjoitusliikettä

Se näkyy jo jal­ka­te­rän asen­nos­ta – lue mikä on pie­les­sä, jos jalat ja selkä ki­pey­ty­vät ra­si­tuk­ses­sa, ja opet­te­le kolme helppoa har­joi­tus­lii­ket­tä

08.05.2023 06:30 2
Tilaajille
Katupölyaika on alkanut Oulussa: niistätyttää ja silmiä kirvelee – katupöly voi aiheuttaa ärsytysoireita terveillekin, allergista kuormittaa myös siitepölykauden alkaminen

Ka­tu­pö­ly­ai­ka on alkanut Ou­lus­sa: niis­tä­tyt­tää ja silmiä kir­ve­lee – ka­tu­pö­ly voi ai­heut­taa är­sy­tys­oi­rei­ta ter­veil­le­kin, al­ler­gis­ta kuor­mit­taa myös sii­te­pö­ly­kau­den al­ka­mi­nen

19.04.2023 06:00 6
Tilaajille