Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Unibed
Unibedillä tiedetään, että sänkyostoksilla tärkeintä on vuoteen testaaminen – ”Sängyn pitää tuntua heti hyvältä”
Mainos unibed

Uni­be­dil­lä tie­de­tään, että sän­ky­os­tok­sil­la tär­kein­tä on vuoteen tes­taa­mi­nen – ”Sängyn pitää tuntua heti hy­väl­tä”

15.06.2022 06:00
Nukkumisergonomiaan erikoistunut Unibed tukee paraurheilijaa matkalla kohti suurta unelmaa – ”Asiantuntijat tietävät, mitä tekevät ja mistä puhuvat”
Mainos Unibed

Nuk­ku­mis­er­go­no­miaan eri­kois­tu­nut Unibed tukee pa­raur­hei­li­jaa mat­kal­la kohti suurta unelmaa – ”A­sian­tun­ti­jat tie­tä­vät, mitä tekevät ja mistä pu­hu­vat”

23.03.2022 11:00
Asiantuntija auttaa hyvän, itselle sopivan sängyn hankinnassa – ”Moni asiakas on tullut jälkikäteen kiittelemään”
Mainos Unibed

Asian­tun­ti­ja auttaa hyvän, itselle sopivan sängyn han­kin­nas­sa – ”Moni asiakas on tullut jäl­ki­kä­teen kiit­te­le­mään”

03.03.2022 06:00
Moottorisänky on valinta terveyden ja hyvinvoinnin puolesta – “Se takaa hyvän ja riittävän levon ja palautumisen”
Mainos Unibed

Moot­to­ri­sän­ky on valinta ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin puo­les­ta – “Se takaa hyvän ja riit­tä­vän levon ja pa­lau­tu­mi­sen”

28.01.2022 06:00
Oikeanlainen tyyny helpottaa niska-hartiaseudun vaivoja – “Ergonominen tyyny antaa niskalle parhaan mahdollisen tuen”
Mainos Unibed

Oi­kean­lai­nen tyyny hel­pot­taa nis­ka-har­tia­seu­dun vaivoja – “Er­go­no­mi­nen tyyny antaa nis­kal­le parhaan mah­dol­li­sen tuen”

14.12.2021 06:00
Laadukas sänky helpottaa unihäiriöitä – “Hyvin nukutun yön jälkeen ihminen tuntee onnea”
Mainos Unibed

Laa­du­kas sänky hel­pot­taa uni­häi­riöi­tä – “Hyvin nukutun yön jälkeen ihminen tuntee onnea”

01.12.2021 06:00
Krista Pärmäkoski valmistautuu olympiatalveen – levolla keskeinen merkitys
Mainos Unibed

Krista Pär­mä­kos­ki val­mis­tau­tuu olym­pia­tal­veen – levolla kes­kei­nen mer­ki­tys

10.11.2021 08:00
Unibedin kehittämä Caratia Erg -joustinpatjamallisto nostaa nukkumismukavuuden uudelle tasolle
Mainos unibed

Uni­be­din ke­hit­tä­mä Caratia Erg -jous­tin­pat­ja­mal­lis­to nostaa nuk­ku­mis­mu­ka­vuu­den uudelle tasolle

07.10.2021 14:00
Unibedin laadukas moottorisänky on satsaus hyvinvointiin
Mainos Unibed

Uni­be­din laa­du­kas moot­to­ri­sän­ky on satsaus hy­vin­voin­tiin

17.09.2021 06:00
Unibed on uniergonomian asiantuntija ‒ “Autamme ihmisiä nukkumaan paremmin”
Mainos unibed

Unibed on uni­er­go­no­mian asian­tun­ti­ja ‒ “Au­tam­me ihmisiä nuk­ku­maan pa­rem­min”

11.08.2021 08:00
Kotimainen Unibed on avannut uuden myymälän ja verkkokaupan – kivijalkamyymälässä palvelee myös uniergonomiaan erikoistunut fysioterapeutti
Mainos Unibed

Ko­ti­mai­nen Unibed on avannut uuden myy­mä­län ja verk­ko­kau­pan – ki­vi­jal­ka­myy­mä­läs­sä pal­ve­lee myös uni­er­go­no­miaan eri­kois­tu­nut fy­sio­te­ra­peut­ti

07.07.2021 08:00
Krista Pärmäkoski valitsi Unibedin – unella on iso rooli huippu-urheilijan elämässä
Mainos Unibed

Krista Pär­mä­kos­ki valitsi Uni­be­din – unella on iso rooli huip­pu-ur­hei­li­jan elä­mäs­sä

07.05.2021 06:00
Laadukas, nukkujalle räätälöity sänky on hyvän unen tae
Mainos Unibed

Laa­du­kas, nuk­ku­jal­le rää­tä­löi­ty sänky on hyvän unen tae

15.03.2021 09:30