Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sosiaali- ja terveysala
Suomen kieli antaa avaimet työelämään – OSAO Edu Oy kouluttaa filippiiniläisiä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia
Mainos OSAO

Suomen kieli antaa avaimet työ­elä­mään – OSAO Edu Oy kou­lut­taa fi­lip­pii­ni­läi­siä so­siaa­li- ja ter­veys­alan am­mat­ti­lai­sia

03.12.2023 06:00
MTV: Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolta moitteita hallituksen kirjaukselle palkattomasta sairaslomapäivästä – "Hoitoalalle huono juttu"

MTV: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kaisa Juu­sol­ta moit­tei­ta hal­li­tuk­sen kir­jauk­sel­le pal­kat­to­mas­ta sai­ras­lo­ma­päi­väs­tä – "Hoi­toa­lal­le huono juttu"

20.06.2023 11:53 32
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle historiallisen suuret palkankorotukset – toivotaan helpottavan työvoimapulaa

Yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le his­to­rial­li­sen suuret pal­kan­ko­ro­tuk­set – toi­vo­taan hel­pot­ta­van työ­voi­ma­pu­laa

13.06.2023 13:26 1
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan löytyi sopu – neuvottelutulos menossa vielä liittojen hallintojen hyväksyttäväksi

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­taan löytyi sopu – neu­vot­te­lu­tu­los menossa vielä liit­to­jen hal­lin­to­jen hy­väk­syt­tä­väk­si

08.06.2023 16:12 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jat ovat pu­hu­neet vuo­si­kau­sia kuu­roil­le kor­vil­le

12.02.2023 06:00 10
Tilaajille
Neuvolakäynnistä kehkeytyi yllättävän jännittävä kokemus – julkisten palvelujen kannattaisi tutustua palvelumuotoilun perusteisiin
Kolumni

Neu­vo­la­käyn­nis­tä keh­key­tyi yl­lät­tä­vän jän­nit­tä­vä kokemus – jul­kis­ten pal­ve­lu­jen kan­nat­tai­si tu­tus­tua pal­ve­lu­muo­toi­lun pe­rus­tei­siin

06.02.2023 06:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Har­joit­te­lu­mak­su­jen poisto vah­vis­tai­si am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tus­ta

11.05.2022 05:00
Tilaajille
”Kyllä tässä liikkuvaan junaan hypittiin”, sanoo 70 vuotta täyttävä Aki Lindén siirtymisestään perhe- ja peruspalveluministeriksi

”Kyllä tässä liik­ku­vaan junaan hy­pit­tiin”, sanoo 70 vuotta täyt­tä­vä Aki Lindén siir­ty­mi­ses­tään perhe- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rik­si

18.04.2022 10:00 11
Tilaajille
On aika vaihtaa tarrat ja banaanit palkankorotukseen
Kolumni

On aika vaihtaa tarrat ja ba­naa­nit pal­kan­ko­ro­tuk­seen

12.04.2022 16:00 22
Tilaajille
Kesätyö rohkaisee nuorta työelämään ja ihmisten pariin
Pääkirjoitus

Kesätyö roh­kai­see nuorta työ­elä­mään ja ih­mis­ten pariin

03.02.2022 20:00 1
Tilaajille
Kuntien työpaikat eivät kiinnosta – Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla on osaajapulaa, Kevan kysely osoitti

Kuntien työ­pai­kat eivät kiin­nos­ta – E­ri­tyi­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la on osaa­ja­pu­laa, Kevan kysely osoitti

18.11.2021 01:30 8
Oulun kaupunki aloittaa yt-menettelyt sote-uudistuksen hyvinvointialueen valmistelemiseksi

Oulun kau­pun­ki aloit­taa yt-me­net­te­lyt sote-uu­dis­tuk­sen hy­vin­voin­tia­lueen val­mis­te­le­mi­sek­si

02.11.2021 15:01 4
Iäkäs kehitysvammainen nainen kaatui posiolaisessa hoitoyksikössä, työntekijät viivyttelivät ylös nostamista – kolmelle työntekijälle tuomiot heitteillepanosta

Iäkäs ke­hi­tys­vam­mai­nen nainen kaatui po­sio­lai­ses­sa hoi­toyk­si­kös­sä, työn­te­ki­jät vii­vyt­te­li­vät ylös nos­ta­mis­ta – kol­mel­le työn­te­ki­jäl­le tuomiot heit­teil­le­pa­nos­ta

27.06.2021 22:02 6
Tilaajille
Tehy ja Super: Sosiaali- ja terveysalalle on syntynyt kokonaan uusi sopimusala

Tehy ja Super: So­siaa­li- ja ter­veys­alal­le on syn­ty­nyt ko­ko­naan uusi so­pi­mu­sa­la

02.06.2021 14:14 1