Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työhyvinvointi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä tekee työ­pai­kas­ta ha­lu­tun? – Z- ja Y-su­ku­pol­ven työn­te­ki­jät si­tou­tu­vat, jos ar­voil­le ja vas­tuul­li­suu­del­le an­ne­taan tilaa

25.09.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen huo­mioi­ta­va hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­ti

10.09.2023 05:30
Tilaajille
Miten moraalittomasta käytöksestä työpaikoilla voi päästä eroon?
Kolumni

Miten mo­raa­lit­to­mas­ta käy­tök­ses­tä työ­pai­koil­la voi päästä eroon?

03.09.2023 14:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko joh­ta­mis­kou­lu­tus ajan ta­sal­la? – moderni tapa johtaa on tehdä se ihmisiä ohjaten ja mo­ti­voi­den

21.07.2023 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­hy­vin­voin­nin joh­ta­mi­nen on käy­tän­nön tekoja

03.07.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­hy­vin­voin­nin synty ja yl­lä­pi­to vaa­ti­vat työtä joka päivä

28.04.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on työ­pai­kan uusi nor­maa­li? – useim­mat to­teut­ta­vat hyb­ri­di­mal­lia, jossa yh­dis­te­tään etä- ja lä­hi­työ­tä

04.04.2023 06:00
Tilaajille
Kysely: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstö on ollut selvästi tyytymättömämpi uudistukseen ja sen tiedonkulkuun kuin muualla maassa

Kysely: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen hen­ki­lös­tö on ollut sel­väs­ti tyy­ty­mät­tö­mäm­pi uu­dis­tuk­seen ja sen tie­don­kul­kuun kuin muualla maassa

27.03.2023 17:00 42
Tilaajille
Mari Valonmeri kirjoitti kirjan erityisherkistä johtajista, sillä hänen mielestään esihenkilöiden herkkyys on edelleen Suomessa tabu

Mari Va­lon­me­ri kir­joit­ti kirjan eri­tyis­her­kis­tä joh­ta­jis­ta, sillä hänen mie­les­tään esi­hen­ki­löi­den herk­kyys on edel­leen Suo­mes­sa tabu

15.03.2023 10:00
Tilaajille
Suomalaiset eivät voi töissä kovin hyvin, kertoo seurantatutkimus – työuupumusoireilu on lisääntynyt, työn imu kadoksissa

Suo­ma­lai­set eivät voi töissä kovin hyvin, kertoo seu­ran­ta­tut­ki­mus – työ­uu­pu­mus­oi­rei­lu on li­sään­ty­nyt, työn imu ka­dok­sis­sa

09.03.2023 13:50 12
Oululaistutkija kehitti menetelmän, jolla voidaan parantaa työelämän pahimmat vaivat: "Esihenkilöt seuraavat tuloksia, kun pitäisi seurata ihmisiä jotka tekevät tuloksen"

Ou­lu­lais­tut­ki­ja kehitti me­ne­tel­män, jolla voidaan pa­ran­taa työ­elä­män pa­him­mat vaivat: "E­si­hen­ki­löt seu­raa­vat tu­lok­sia, kun pitäisi seurata ihmisiä jotka tekevät tu­lok­sen"

05.03.2023 12:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­sim­mäi­sil­lä työ­pai­koil­la vai­ku­te­taan nuorten hy­vin­voin­tiin – jo­kai­nen voi aloit­taa uuden työ­vuo­den sa­no­mal­la nuo­rel­le työ­ka­ve­ril­le, miten hyvin hän työnsä hoitaa

28.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Esi­hen­ki­löt ovat sote-uu­dis­tuk­sen avain­hen­ki­löi­tä

11.12.2022 07:30 2
Tilaajille
Kahvikoneen rouskutus työpaikan taukohuoneessa voi kuulostaa kivalta, mutta onkohan tämä sittenkään paras keino saada väki palaamaan konttorille
Kolumni

Kah­vi­ko­neen rous­ku­tus työ­pai­kan tau­ko­huo­nees­sa voi kuu­los­taa ki­val­ta, mutta onkohan tämä sit­ten­kään paras keino saada väki pa­laa­maan kont­to­ril­le

31.10.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­ses­ti kes­tä­vät työ­yh­tei­söt hou­kut­te­le­vat osaajia – huomio siirtyy kovista asiois­ta peh­meäm­piin, kuten osal­lis­tu­mi­nen ja elä­män­laa­tu

22.10.2022 06:00
Tilaajille
Oulun kaupunkiin perustetaan työhyvinvointipäällikön virka

Oulun kau­pun­kiin pe­rus­te­taan työ­hy­vin­voin­ti­pääl­li­kön virka

20.10.2022 21:21 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­tat­ko kiittää työn­te­ki­jää­si hyvin teh­dys­tä työstä?

21.08.2022 06:30 2
Tilaajille
Eläimet piristävät vanhuksia Tervolassa – "Sellaiset asukkaat, jotka eivät kauheasti puhu, saattavat eläimen kohdatessaan alkaa ihan spontaanisti kertomaan juttuja"

Eläimet pi­ris­tä­vät van­huk­sia Ter­vo­las­sa – "Sel­lai­set asuk­kaat, jotka eivät kau­heas­ti puhu, saat­ta­vat eläimen koh­da­tes­saan alkaa ihan spon­taa­nis­ti ker­to­maan jut­tu­ja"

10.07.2022 15:49
Tilaajille
Kokeilemalla löytyy itselle paras palautumiskeino – "Kaikki sellainen palauttaa, mikä saa kehon ja mielen rentoutumaan ja irrottautumaan työstä"

Ko­kei­le­mal­la löytyy itselle paras pa­lau­tu­mis­kei­no – "Kaikki sel­lai­nen pa­laut­taa, mikä saa kehon ja mielen ren­tou­tu­maan ja ir­rot­tau­tu­maan työstä"

05.07.2022 06:10 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä muuttaa työ­elä­män taan­tu­muk­sel­li­set ra­ken­teet?

16.05.2022 06:00 3
Tilaajille