Hyvinvointialueet
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyllä isom­pien kau­pun­kien tulee tarjota pie­nem­piä laa­jem­mat pal­ve­lut

05:00
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toivon vil­pit­tö­mäs­ti, että pal­ve­lut pa­ra­ne­vat

17.01.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Te­ra­piaan pääsy tur­vat­ta­va vaikka pal­ve­lusete­lil­lä

16.01.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä ää­nes­täm­me maa­kun­ta­vaa­leis­sa?

16.01.2022 03:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kil­pai­lu­te­taan­ko sairaat pörs­sis­sä, vai hoi­de­taan­ko kaikki?

16.01.2022 03:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oikea apu oikeaan aikaan ja paik­kaan

16.01.2022 02:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen pa­nos­tet­ta­va hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­tiin

15.01.2022 03:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois­poh­ja­lais­ten pal­ve­lut var­mis­tet­ta­va kor­kea­ta­soi­si­na

15.01.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valta kuuluu hy­vin­voin­ti­alueen ih­mi­sil­le

15.01.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä alue­vaa­leis­sa on ky­sy­mys?

15.01.2022 01:00 2
Tilaajille
Hyvinvointialueen luonti testaa uudistumistahtoa poliitikoilta, työntekijöitä ja kansalaisilta
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen luonti testaa uu­dis­tu­mis­tah­toa po­lii­ti­koil­ta, työn­te­ki­jöi­tä ja kan­sa­lai­sil­ta

14.01.2022 20:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oikeat lääk­keet pää­tök­sen­te­koon – hy­vin­voin­ti­alue mah­dol­lis­taa te­hok­kaan ja ta­lou­del­li­sen toi­min­nan

14.01.2022 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gin kes­kus­ta tar­vit­see omat ter­veys­kes­kus- ja ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­lut

14.01.2022 16:00 4
Tilaajille
Kalevan aluevaalitentti: Ehdokkaiden "tammikuun kihlauksessa" luvataan laittaa nuorten asiat kuntoon – kuuden suurimman puolueen ehdokkaat vastasivat sote-palveluiden saatavuuteen

Kalevan alue­vaa­li­tent­ti: Eh­dok­kai­den "tam­mi­kuun kih­lauk­ses­sa" lu­va­taan laittaa nuorten asiat kuntoon – kuuden suu­rim­man puo­lueen eh­dok­kaat vas­ta­si­vat so­te-pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­teen

14.01.2022 09:13 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­val­la hy­vin­voin­ti­alueel­la on kolme tärkeää osa-aluet­ta

14.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus ei saa johtaa ve­ro­tuk­sen ki­ris­ty­mi­seen

14.01.2022 01:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­vot­ta­vas­ti alue­val­tuu­te­tut on­nis­tu­vat ra­ken­ta­maan in­hi­mil­li­sen ja toi­mi­van ko­ko­nai­suu­den

13.01.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­pal­ve­lu­jen saa­vu­tet­ta­vuus­työ kos­ket­taa koko jul­kis­ta sek­to­ria

13.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lut ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut kuntoon

13.01.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi so­te-uu­dis­tus tar­vi­taan?

13.01.2022 01:00 1
Tilaajille