Hyvinvointialueet
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Jussi Ylitalo, Pekka Simonen, Ilkka Luoma, Jouko Luukkonen

Poh­joi­sen olo­suh­teet huo­mioi­ta­va tu­le­vien hy­vin­voin­ti­aluei­den ra­hoi­tuk­ses­sa – etäi­syy­det ovat pitkiä ja asutus harvaa

07:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Juha Hänninen

So­te-uu­dis­tus on tehtävä – po­ti­laan nä­kö­kul­mas­ta oleel­lis­ta on toi­min­nan laatu ja vai­kut­ta­vuus

30.01.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Simonen

Poh­joi­sen so­te-ra­hoi­tus on uu­dis­tuk­sen joka vai­hees­sa pie­nen­ty­nyt todella huo­les­tut­ta­vas­ti

10.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pirjo Sirviö, Mika Pietilä

So­te-uu­dis­tus hel­pot­taa kuntien ta­lous­ti­lan­net­ta etenkin eri­kois­sai­raan­hoi­don mit­ta­vien ja vai­keas­ti en­nus­tet­ta­vien kus­tan­nus­ten siir­tyes­sä le­veäm­mil­le har­teil­le

17.11.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Niilo Heinonen

Hal­li­tuk­sen so­te-uu­dis­tus tuhoaa kau­pun­kien ta­lou­den

13.11.2020 05:00 1
Tilaajille
Analyysi: Kaikki hyvinvointialueet eivät voi hyvin – aluetutkijan mukaan erojen tasaaminen sote-uudistuksessa on ”äärimmäisen iso ja vaikea tehtävä"

Ana­lyy­si: Kaikki hy­vin­voin­ti­alueet eivät voi hyvin – alue­tut­ki­jan mukaan erojen ta­saa­mi­nen so­te-uu­dis­tuk­ses­sa on ”ää­rim­mäi­sen iso ja vaikea teh­tä­vä"

07.11.2020 06:00
Lukijalta Mielipide Anja Dammert

Soten eteen tar­vi­taan par­la­men­taa­ris­ta työs­ken­te­lyä

20.10.2020 04:30
Tilaajille
Sote vaatii vielä hienosäätöä – huolta herättää, miten peruspalvelut lopulta taataan ja miten kunnat selviävät
Pääkirjoitus

Sote vaatii vielä hie­no­sää­töä – huolta he­rät­tää, miten pe­rus­pal­ve­lut lopulta taataan ja miten kunnat sel­viä­vät

13.10.2020 20:00 5
Tilaajille