Lapin AMK
Joustaviin monimuoto-opintoihin voivat hakeutua kaikenikäiset – eivät vain työssäkäyvät aikuiset, kuten luullaan
Mainos Lapin AMK

Jous­ta­viin mo­ni­muo­to-opin­toi­hin voivat ha­keu­tua kai­ken­ikäi­set – eivät vain työs­sä­käy­vät ai­kui­set, kuten luul­laan

06.02.2021 06:00
Maalaispihojen vihulainen onkin nerokas selviytyjäkasvi, jota voi kasvattaa ruokapöytiemme superruuaksi penkeissä mansikan tavoin – Tervolassa testataan nokkosen viljelyä

Maa­lais­pi­ho­jen vi­hu­lai­nen onkin nerokas sel­viy­ty­jä­kas­vi, jota voi kas­vat­taa ruo­ka­pöy­tiem­me su­per­ruuak­si pen­keis­sä man­si­kan tavoin – Ter­vo­las­sa tes­ta­taan nok­ko­sen vil­je­lyä

21.07.2020 07:09
Tilaajille