Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kehysriihi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sai­rais­ta on pi­det­tä­vä jat­kos­sa­kin huolta – on tärkeää kes­kit­tää re­surs­se­ja toi­miin, jotka mah­dol­lis­ta­vat valtion tulojen kasvun ja menojen pi­tä­mi­seen mah­dol­li­sim­man pieninä

07.04.2022 05:30 4
Tilaajille
Hallitus päätti runsaan kahden miljardin euron vuosittaisista satsauksista Ukrainan sodan takia, pienituloisille tulossa indeksikorotuksia

Hal­li­tus päätti runsaan kahden mil­jar­din euron vuo­sit­tai­sis­ta sat­sauk­sis­ta Uk­rai­nan sodan takia, pie­ni­tu­loi­sil­le tulossa in­dek­si­ko­ro­tuk­sia

05.04.2022 19:30 29
Ministeriöt pimittävät ehdotuksensa hallituksen kehysriiheen – Paperit pitäisi lain mukaan luovuttaa julkisen keskustelun mahdollistamiseksi, sanoo emeritusprofessori

Mi­nis­te­riöt pi­mit­tä­vät eh­do­tuk­sen­sa hal­li­tuk­sen ke­hys­rii­heen – Paperit pitäisi lain mukaan luo­vut­taa jul­ki­sen kes­kus­te­lun mah­dol­lis­ta­mi­sek­si, sanoo eme­ri­tus­pro­fes­so­ri

19.03.2022 10:53 19
110 miljoonan euron säästöpaketti jäi vielä arvoitukseksi – "On riskejä, että sen paketin sisältä löytyy työttömyysturvan heikennyksiä tai muuta ikävää"

110 mil­joo­nan euron sääs­tö­pa­ket­ti jäi vielä ar­voi­tuk­sek­si – "On ris­ke­jä, että sen paketin sisältä löytyy työt­tö­myys­tur­van hei­ken­nyk­siä tai muuta ikävää"

30.04.2021 15:45 6
Tilaajille
Hallituksen johtoviisikko sopi kiistansa talousraameista, neuvottelut menosopeutuksista jatkuivat – Niinistö esitti aiemmin huolensa kehysneuvottelujen kriisiytymisestä

Hal­li­tuk­sen joh­to­vii­sik­ko sopi kiis­tan­sa ta­lous­raa­meis­ta, neu­vot­te­lut me­no­so­peu­tuk­sis­ta jat­kui­vat – Nii­nis­tö esitti aiemmin huo­len­sa ke­hys­neu­vot­te­lu­jen krii­siy­ty­mi­ses­tä

28.04.2021 20:01 8
Hallitus yritti avata umpisolmua iltakymmeneen – kehysneuvotteluissa ongelmana olleet isot linjat

Hal­li­tus yritti avata um­pi­sol­mua il­ta­kym­me­neen – ke­hys­neu­vot­te­luis­sa on­gel­ma­na olleet isot linjat

27.04.2021 22:27 39
Saarikon mukaan keskustan usko hallituksen toimintakykyyn horjuu – kriisiriihi jatkuu seitsemättä päivää

Saa­ri­kon mukaan kes­kus­tan usko hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ky­kyyn horjuu – krii­si­rii­hi jatkuu seit­se­mät­tä päivää

27.04.2021 12:44 78
Työllisyystoimet ja menokehykset jäytävät edelleen hallitusta – viisikon keskustelut kehysriihikysymyksistä jatkuvat tänään

Työl­li­syys­toi­met ja me­no­ke­hyk­set jäy­tä­vät edel­leen hal­li­tus­ta – vii­si­kon kes­kus­te­lut ke­hys­rii­hi­ky­sy­myk­sis­tä jat­ku­vat tänään

26.04.2021 06:10 35
Puoliväliriihi kriisiytyi, professori kummastelee hallituksen kiistelyä julkisuudessa: "Ollaanko tässä siirtymässä kohti blokkipolitiikkaa?"

Puo­li­vä­li­rii­hi krii­siy­tyi, pro­fes­so­ri kum­mas­te­lee hal­li­tuk­sen kiis­te­lyä jul­ki­suu­des­sa: "Ol­laan­ko tässä siir­ty­mäs­sä kohti blok­ki­po­li­tiik­kaa?"

24.04.2021 18:40 36
Marin keskustelee tänään muiden hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa – viisikko jatkaa sunnuntaina klo 11

Marin kes­kus­te­lee tänään muiden hal­li­tus­puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jien kanssa – vii­sik­ko jatkaa sun­nun­tai­na klo 11

24.04.2021 14:22 20
Annika Saarikko: Hallituksen sisäinen tilanne on vakava

Annika Saa­rik­ko: Hal­li­tuk­sen si­säi­nen tilanne on vakava

24.04.2021 13:07 31
Huono henki purskahti pintaan – hallitusta pitää nyt koossa vallasta putoamisen ja perussuomalaisten pelko
Pääkirjoitus

Huono henki purs­kah­ti pintaan – hal­li­tus­ta pitää nyt koossa val­las­ta pu­toa­mi­sen ja pe­rus­suo­ma­lais­ten pelko

23.04.2021 20:00 46
Tilaajille
Hallituksen kehysneuvottelut pääsivät vauhtiin, isoja linjoja ratkottiin Säätytalon illassa – "Olen tänään toiveikkaampi kuin eilen"

Hal­li­tuk­sen ke­hys­neu­vot­te­lut pää­si­vät vauh­tiin, isoja linjoja rat­kot­tiin Sää­ty­ta­lon illassa – "Olen tänään toi­veik­kaam­pi kuin eilen"

22.04.2021 21:23 17
Analyysi: Ansioturvassa kytee kehysriihen iso riita – kipeimmät työllisyyskeinot ratkotaan vasta puheenjohtajien viisikon pöydässä

Ana­lyy­si: An­sio­tur­vas­sa kytee ke­hys­rii­hen iso riita – ki­peim­mät työl­li­syys­kei­not rat­ko­taan vasta pu­heen­joh­ta­jien vii­si­kon pöy­däs­sä

14.04.2021 18:30 2
Tilaajille
Kehysriihen vääntö lähestyy – kohta uuteen taloonsa muuttava Matti Vanhanen uskoo järkiperäisiin työllisyysratkaisuihin, mutta päätökset tehdään vasta kun on pakko

Ke­hys­rii­hen vääntö lä­hes­tyy – kohta uuteen ta­loon­sa muut­ta­va Matti Van­ha­nen uskoo jär­ki­pe­räi­siin työl­li­syys­rat­kai­sui­hin, mutta pää­tök­set tehdään vasta kun on pakko

27.03.2021 18:37 3
Tilaajille