Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lakot
Viimeisin 24 tuntia
Kuoliko lakkolainen omien vai poliisiin luotiin – täyttä varmuutta Kemin kahakan surmasta ei ole saatu

Kuoliko lak­ko­lai­nen omien vai po­lii­siin luotiin – täyttä var­muut­ta Kemin kahakan sur­mas­ta ei ole saatu

23.02.2024 17:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Suomen suurimmasta poliittisesta lakosta tuli "Kekkosen kruunajaiset"

Suomen suu­rim­mas­ta po­liit­ti­ses­ta lakosta tuli "Kek­ko­sen kruu­na­jai­set"

17.02.2024 17:58 9
Tilaajille
Lakko vaikuttaa merkittävästi Oulun seudun joukkoliikenteeseen – nämä vuorot ajetaan keskiviikkona

Lakko vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­tee­seen – nämä vuorot ajetaan kes­ki­viik­ko­na

13.02.2024 20:26 116
Satu Korpi vaatii Oulun kaupungilta vastuunottoa päiväkotien lakoissa – Opettaja joutui taas jäämään pois töistä hoitopaikan puutteessa

Satu Korpi vaatii Oulun kau­pun­gil­ta vas­tuu­not­toa päi­vä­ko­tien la­kois­sa – Opet­ta­ja joutui taas jäämään pois töistä hoi­to­pai­kan puut­tees­sa

13.02.2024 13:33 101
Tilaajille
Lakkoaalto pyyhkäisee oululaisten yritysten yli, vaikka työntekijät eivät olisi lakossa – "Puutteita jo edellisistä lakoista johtuen"

Lak­koaal­to pyyh­käi­see ou­lu­lais­ten yri­tys­ten yli, vaikka työn­te­ki­jät eivät olisi lakossa – "Puut­tei­ta jo edel­li­sis­tä la­kois­ta joh­tuen"

13.02.2024 12:01 60
Tilaajille
Suurin osa päiväkodeista menee kiinni, iso osa linja-autoliikenteestä jälleen jäihin – katso tästä listaus lakkojen vaikutuksista Oulussa

Suurin osa päi­vä­ko­deis­ta menee kiinni, iso osa lin­ja-au­to­lii­ken­tees­tä jälleen jäihin – katso tästä listaus lak­ko­jen vai­ku­tuk­sis­ta Oulussa

12.02.2024 18:33 220
Veturinkuljettajat ja liikenneohjaajat poliittiseen lakkoon ensi viikolla – junaliikenne tyssää maanantaina

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jat ja lii­ken­neoh­jaa­jat po­liit­ti­seen lakkoon ensi vii­kol­la – ju­na­lii­ken­ne tyssää maa­nan­tai­na

08.02.2024 13:45 41
Sähköliitto laajentaa lakkoja pohjoisen vesivoimaloille ja ydinvoimaloihin

Säh­kö­liit­to laa­jen­taa lakkoja poh­joi­sen ve­si­voi­ma­loil­le ja ydin­voi­ma­loi­hin

07.02.2024 12:32 60
Tilaajille
Hallituksen tiukkuus enteilee levottomia vuosia työmarkkinoilla – "Nyt murenee luottamus, jonka varassa asioista on sovittu vuosikymmenet"

Hal­li­tuk­sen tiuk­kuus en­tei­lee le­vot­to­mia vuosia työ­mark­ki­noil­la – "Nyt murenee luot­ta­mus, jonka varassa asiois­ta on sovittu vuo­si­kym­me­net"

06.02.2024 16:30 31
Tilaajille
Kaupan logistiikkakeskukset lakkoon ensi viikolla, ilmoittaa PAM

Kaupan lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­set lakkoon ensi vii­kol­la, il­moit­taa PAM

06.02.2024 15:19 26
Teollisuusliitto järjestää kolmipäiväisen suurlakon helmikuussa – myös ammattiliitto Pro liittyy lakkoon

Teol­li­suus­liit­to jär­jes­tää kol­mi­päi­väi­sen suur­la­kon hel­mi­kuus­sa – myös am­mat­ti­liit­to Pro liittyy lakkoon

02.02.2024 16:03 147
Poliittiset lakot hiljentävät perjantaina suuren osan joukkoliikenteestä

Po­liit­ti­set lakot hil­jen­tä­vät per­jan­tai­na suuren osan jouk­ko­lii­ken­tees­tä

01.02.2024 20:12 26
Lakkojuna Oulusta kuljetti satoja pohjoissuomalaisia työntekijöitä mielenosoitukseen Helsinkiin

Lak­ko­ju­na Oulusta kul­jet­ti satoja poh­jois­suo­ma­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä mie­le­no­soi­tuk­seen Hel­sin­kiin

01.02.2024 12:27 46
Tilaajille
Lakko hiljentää Oulun bussiliikenteen perjantaina

Lakko hil­jen­tää Oulun bus­si­lii­ken­teen per­jan­tai­na

31.01.2024 17:41 46
Lakko viivästyttää Rinki-ekopisteiden tyhjennyksiä

Lakko vii­väs­tyt­tää Rin­ki-eko­pis­tei­den tyh­jen­nyk­siä

31.01.2024 17:01 2
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­set an­sait­se­vat pa­rem­paa kuin komp­ro­mis­si­ky­vyt­tö­myy­des­tä joh­tu­via, arkea häi­rit­se­viä lak­ko­päi­viä

30.01.2024 17:00 67
Lentokenttiä suljetaan, lentoyhtiöt peruvat lentojaan – työtaistelutoimet vaikuttavat lentoihin torstaina ja perjantaina

Len­to­kent­tiä sul­je­taan, len­toyh­tiöt peruvat len­to­jaan – työ­tais­te­lu­toi­met vai­kut­ta­vat len­toi­hin tors­tai­na ja per­jan­tai­na

29.01.2024 15:36 9
Tilaajille
Postin ensi viikon lakko vaikuttaa myös Kaleva Median lehtien jakeluun

Postin ensi viikon lakko vai­kut­taa myös Kaleva Median lehtien ja­ke­luun

26.01.2024 10:17 3
Poliittinen lakko laajenee postialalle

Po­liit­ti­nen lakko laa­je­nee pos­tia­lal­le

25.01.2024 14:21 44
Vanhemmat
Paperiliitto osallistuu helmikuun alussa pidettävään kahden päivän lakkoon – Mukana myös Stora Enson Oulun tehdas

Pa­pe­ri­liit­to osal­lis­tuu hel­mi­kuun alussa pi­det­tä­vään kahden päivän lakkoon – ­Mu­ka­na myös Stora Enson Oulun tehdas

24.01.2024 15:56 70