Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oamk
Oamk aloittaa yhteistyön tradenomien koulutuksessa kahden muun ammattikorkeakoulun kanssa

Oamk aloit­taa yh­teis­työn tra­de­no­mien kou­lu­tuk­ses­sa kahden muun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa

16.02.2024 09:00
31 prosenttia opiskelijoista suosittelee vahvasti Oulua opiskelijakaupunkina – asemanseutu sekä kaupungin ilme kaipaavat kehitystä

31 pro­sent­tia opis­ke­li­jois­ta suo­sit­te­lee vah­vas­ti Oulua opis­ke­li­ja­kau­pun­ki­na – ase­man­seu­tu sekä kau­pun­gin ilme kai­paa­vat ke­hi­tys­tä

13.02.2024 12:24 7
Oulun yliopiston kansainvälisiin tutkintoihin jopa 70 prosenttia enemmän hakijoita – Oamkin kansainväliset tutkinnot kiinnostivat myös hyvin

Oulun yli­opis­ton kan­sain­vä­li­siin tut­kin­toi­hin jopa 70 pro­sent­tia enemmän ha­ki­joi­ta – Oamkin kan­sain­vä­li­set tut­kin­not kiin­nos­ti­vat myös hyvin

18.01.2024 12:57 6
Oulun ammattikorkeakoulun englanninkielisiin koulutuksiin voi hakea tammikuun alkupuolen ajan

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun eng­lan­nin­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin voi hakea tam­mi­kuun al­ku­puo­len ajan

02.01.2024 18:25
Oamk juhli lukuvuoden avajaisia – vuoden opettaja Kati Teirikko: "Täytyy miettiä, mitä taitoja meidän opiskelijat tarvitsevat tulevaisuudessa"

Oamk juhli lu­ku­vuo­den ava­jai­sia – ­vuo­den opet­ta­ja Kati Tei­rik­ko: "Täytyy miet­tiä, mitä taitoja meidän opis­ke­li­jat tar­vit­se­vat tu­le­vai­suu­des­sa"

06.09.2023 16:33
Tilaajille
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku käynnistyy maanantaina 4. syyskuuta – haettavana yli 9000 opiskelupaikkaa

Kor­kea­kou­lu­jen syksyn yh­teis­ha­ku käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na 4. syys­kuu­ta – haet­ta­va­na yli 9000 opis­ke­lu­paik­kaa

31.08.2023 11:23
Kysely: Kerro parhaat tai huonoimmat opiskelumuistosi Oulun yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta

Kysely: Kerro parhaat tai huo­noim­mat opis­ke­lu­muis­to­si Oulun yli­opis­tos­ta tai am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta

28.08.2023 10:02 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­ka­to on yh­tei­nen haas­teem­me – Oamkin nol­la­pääs­töis­ten työ­ko­nei­den tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­ym­pä­ris­tö si­jait­see Lin­nan­maan kam­puk­sel­la

01.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Konserttiarvio: Uudet laulajakyvyt tarjosivat taidolla oopperan pauhua ja hiljaisuutta

Kon­sert­tiar­vio: Uudet lau­la­ja­ky­vyt tar­jo­si­vat tai­dol­la oop­pe­ran pauhua ja hil­jai­suut­ta

19.05.2023 10:35
Tilaajille
Ensihoitaja- ja fysioterapeuttiopinnot kiinnostivat yhteishaussa Oulun ammattikorkeakouluun pyrkineitä

En­si­hoi­ta­ja- ja fy­sio­te­ra­peut­ti­opin­not kiin­nos­ti­vat yh­teis­haus­sa Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­luun pyr­ki­nei­tä

31.03.2023 11:25 5
Oamkin uudistuneen organisaation ensimmäisiksi osaamisalajohtajiksi valittu Taina Junttila ja Jarmo Mikkola

Oamkin uu­dis­tu­neen or­ga­ni­saa­tion en­sim­mäi­sik­si osaa­mis­ala­joh­ta­jik­si valittu Taina Junt­ti­la ja Jarmo Mikkola

27.03.2023 16:09 2
Oamkilla on kevät aikaa ratkaista, miten sovittaa Linnanmaalle 600 sote-alan opiskelijaa – 1990-luvulla avatun Kontinkankaan kampuksen ilmastointi ei enää riitä kasvaneille ryhmille

Oam­kil­la on kevät aikaa rat­kais­ta, miten so­vit­taa Lin­nan­maal­le 600 sote-alan opis­ke­li­jaa – 1990-lu­vul­la avatun Kon­tin­kan­kaan kam­puk­sen il­mas­toin­ti ei enää riitä kas­va­neil­le ryh­mil­le

28.02.2023 14:51 22
Tilaajille
Oamkiin on kehittynyt ainutlaatuinen miljoonien eurojen tutkimusympäristö työkoneille – "Meidän tietojen mukaan tällaista ei ole missään muualla"

Oamkiin on ke­hit­ty­nyt ai­nut­laa­tui­nen mil­joo­nien eurojen tut­ki­mus­ym­pä­ris­tö työ­ko­neil­le – "Meidän tie­to­jen mukaan täl­lais­ta ei ole missään muual­la"

21.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Oamkin kansainväliset tutkinto-ohjelmat kasvattivat suosiotaan

Oamkin kan­sain­vä­li­set tut­kin­to-oh­jel­mat kas­vat­ti­vat suo­sio­taan

19.01.2023 12:06
Urakysely: Kolme neljästä Oamkista valmistuneesta jää töihin Pohjois-Pohjanmaalle

Ura­ky­se­ly: Kolme nel­jäs­tä Oam­kis­ta val­mis­tu­nees­ta jää töihin Poh­jois-Poh­jan­maal­le

27.12.2022 12:54 2
Oulun ammattikorkeakoululle miljoonan euron rahoitus päästöttömien työkoneiden kehittämiseen

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lul­le mil­joo­nan euron ra­hoi­tus pääs­töt­tö­mien työ­ko­nei­den ke­hit­tä­mi­seen

22.12.2022 11:58
Jatkuva oppiminen motivoi työelämässä: ”Tiesin voivani tehdä vieläkin enemmän”
Mainos BusinessOulu

Jatkuva op­pi­mi­nen motivoi työe­lä­mäs­sä: ”Tiesin voivani tehdä vie­lä­kin enem­män”

21.12.2022 06:00
“Koulu on kohta siinä pisteessä, ettei tänne kukaan hae” – Kulttuuriopiskelijat huolestuivat Oulun ammattikorkeakoulun opintoalauudistuksesta

“Koulu on kohta siinä pis­tees­sä, ettei tänne kukaan hae” – Kult­tuu­ri­opis­ke­li­jat huo­les­tui­vat Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­ala­uu­dis­tuk­ses­ta

04.12.2022 18:00 44
Oululaistaiteilija vei Poikkimaantien varrelta löytämänsä 43-kiloisen jätekasan kotiin ja teki siitä ihmisen suoliston – Petri Kuljulle taide ei pysähdy eivätkä teokset tule valmiiksi

Ou­lu­lais­tai­tei­li­ja vei Poik­ki­maan­tien var­rel­ta löy­tä­män­sä 43-ki­loi­sen jä­te­ka­san kotiin ja teki siitä ihmisen suo­lis­ton – Petri Kul­jul­le taide ei pysähdy eivätkä teokset tule val­miik­si

23.10.2022 10:00 1
Tilaajille