Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Väkivalta
Kiinniotettu mies uhkaili väkivallalla ja sylkäisi Oulun poliisivankilan vartijaa kasvoihin – hovioikeus korotti vartijan kärsimyskorvauksia

Kiin­ni­otet­tu mies uhkaili vä­ki­val­lal­la ja syl­käi­si Oulun po­lii­si­van­ki­lan var­ti­jaa kas­voi­hin – ho­vi­oi­keus korotti var­ti­jan kär­si­mys­kor­vauk­sia

20.02.2024 10:40 5
Tilaajille
Ranuan koulun pihalla tapahtuneen tappelun esitutkinta päätetty – kaikki osalliset epäiltynä rikoksiin, mutta eivät alaikäisinä rikosoikeudellisessa vastuussa

Ranuan koulun pihalla ta­pah­tu­neen tap­pe­lun esi­tut­kin­ta pää­tet­ty – ­kaik­ki osal­li­set epäil­ty­nä ri­kok­siin, mutta eivät ala­ikäi­si­nä ri­kos­oi­keu­del­li­ses­sa vas­tuus­sa

16.02.2024 11:50 1
Tilaajille
Alakoululaisten koulukiusaaminen kärjistyi väkivallaksi Ranualla – poliisi mukana asian selvittelyssä

Ala­kou­lu­lais­ten kou­lu­kiu­saa­mi­nen kär­jis­tyi vä­ki­val­lak­si Ra­nual­la – poliisi mukana asian sel­vit­te­lys­sä

19.01.2024 21:41 4
Tilaajille
Silminnäkijä: "Se oli sairas ja aika yllättäväkin tilanne" – Liminkalaiset ihmettelevät yläkoulun puukotustapausta

Sil­min­nä­ki­jä: "Se oli sairas ja aika yl­lät­tä­vä­kin ti­lan­ne" – Li­min­ka­lai­set ih­met­te­le­vät ylä­kou­lun puu­ko­tus­ta­paus­ta

11.01.2024 13:36 18
Tilaajille
Oulun poliisi: Kännykkäsovellusten ryhmissä kaupitellaan huumeita ja levitetään väkivaltavideoita myös lapsille

Oulun po­lii­si: Kän­nyk­kä­so­vel­lus­ten ryh­mis­sä kau­pi­tel­laan huu­mei­ta ja le­vi­te­tään vä­ki­val­ta­vi­deoi­ta myös lap­sil­le

09.01.2024 15:36 2
Tilaajille
Oulun poliisi: Kärppien Nick Ritchien kaukaloväkivallasta TPS-pelissä ei ole tullut rikosilmoituksia – juristin mukaan teko täyttää pahoinpitelyn tunnusmerkistön

Oulun po­lii­si: Kärp­pien Nick Ritc­hien kau­ka­lo­vä­ki­val­las­ta TPS-pe­lis­sä ei ole tullut ri­kos­il­moi­tuk­sia – ju­ris­tin mukaan teko täyttää pa­hoin­pi­te­lyn tun­nus­mer­kis­tön

29.12.2023 14:36 66
Tilaajille
Väkivallan uhka uuvuttaa Oulun opettajia – Lähes puolet kokee myös työmäärän sietämättömäksi

Vä­ki­val­lan uhka uu­vut­taa Oulun opet­ta­jia – Lähes puolet kokee myös työ­mää­rän sie­tä­mät­tö­mäk­si

21.12.2023 05:00 130
Tilaajille
Korkein oikeus päätyi Oulun käräjäoikeuden kannalle raiskausjutussa – kääntöveitsimies piinasi uhriaan tuntien ajan

Korkein oikeus päätyi Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den kan­nal­le rais­kaus­ju­tus­sa – kään­tö­veit­si­mies piinasi uhriaan tuntien ajan

25.11.2023 17:00
Tilaajille
Tomas Jouhilampi hakattiin kotibileissä koomaan viikkokausiksi – Nyt hän kiertää puhumassa nuorille järkeä

Tomas Jou­hi­lam­pi ha­kat­tiin ko­ti­bi­leis­sä koomaan viik­ko­kau­sik­si – Nyt hän kiertää pu­hu­mas­sa nuo­ril­le järkeä

22.11.2023 16:16 11
Tilaajille
Kohtalokas tappelu olisi voinut olla viimeinen – Vuosia linnassa istunut Niko kertoo, miten ajautui väkivallan kierteeseen

Koh­ta­lo­kas tappelu olisi voinut olla vii­mei­nen – Vuosia lin­nas­sa istunut Niko kertoo, miten ajautui vä­ki­val­lan kier­tee­seen

29.10.2023 12:00 2
Tilaajille
Mustavalkoiset jakolinjat ovat houkuttelevia selityksiä, mutta ihmisten jakaminen hyviin ja pahoihin ruokkii sotaa
Essee

Mus­ta­val­koi­set ja­ko­lin­jat ovat hou­kut­te­le­via se­li­tyk­siä, mutta ih­mis­ten ja­ka­mi­nen hyviin ja pa­hoi­hin ruokkii sotaa

27.10.2023 15:30 1
Tilaajille
Hoitajat kohtaavat väkivaltaa tai sen uhkaa Pohteella jopa päivittäin: "Työpäivät ovat rankkoja, kun jo töihin lähtiessä tietää joutuvansa painimaan"

Hoi­ta­jat koh­taa­vat vä­ki­val­taa tai sen uhkaa Poh­teel­la jopa päi­vit­täin: "Työ­päi­vät ovat rank­ko­ja, kun jo töihin läh­ties­sä tietää jou­tu­van­sa pai­ni­maan"

20.10.2023 18:00 10
Tilaajille
Puukotus, häiriökäytöstä ja alaikäisten pahoinpitelyitä – Poliisi kertoo levottomasta perjantaista Ylivieskan Kauppojen yö -tapahtumassa

Puu­ko­tus, häi­riö­käy­tös­tä ja ala­ikäis­ten pa­hoin­pi­te­lyi­tä – Poliisi kertoo le­vot­to­mas­ta per­jan­tais­ta Yli­vies­kan Kaup­po­jen yö -ta­pah­tu­mas­sa

04.09.2023 11:21 2
Tilastokeskus: Yli kolmannes naisista on kokenut väkivaltaa nykyiseltä tai entiseltä parisuhdekumppanilta

Ti­las­to­kes­kus: Yli kol­man­nes nai­sis­ta on kokenut vä­ki­val­taa ny­kyi­sel­tä tai en­ti­sel­tä pa­ri­suh­de­kump­pa­nil­ta

23.08.2023 11:08
Teini-ikäinen pahoinpideltiin koulun pihalla Oulaisissa – näin poliisi kommentoi huhumyllyn käynnistänyttä tapausta

Tei­ni-ikäi­nen pa­hoin­pi­del­tiin koulun pihalla Ou­lai­sis­sa – näin poliisi kom­men­toi hu­hu­myl­lyn käyn­nis­tä­nyt­tä ta­paus­ta

15.08.2023 10:41 2
Tilaajille
Yle: Jalkapallofanit suunnittelivat joukkotappelua Vaasan stadionille AC Oulun ja VPS:n peliin

Yle: Jal­ka­pal­lo­fa­nit suun­nit­te­li­vat jouk­ko­tap­pe­lua Vaasan sta­dio­nil­le AC Oulun ja VPS:n peliin

17.07.2023 22:02 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihminen pitää itseään luo­ma­kun­nan kruu­nu­na – luo­vuu­del­la ei ole kui­ten­kaan mitään te­ke­mis­tä älyk­kyy­den kanssa

12.07.2023 05:30 2
Tilaajille
Toistuvasti muiden kimppuun käyvän ihmisen vapaana kulkeminen kertoo siitä, että väkivalta on suomalaisen yhteiskunnan sokea piste
Kolumni

Tois­tu­vas­ti muiden kimp­puun käyvän ihmisen vapaana kul­ke­mi­nen kertoo siitä, että vä­ki­val­ta on suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan sokea piste

01.04.2023 06:00 8
Tilaajille
Poliisi: Ketään ei epäillä rikoksesta Tupoksen koulun väkivaltatilanteen jäljiltä – "Kahden osapuolen selkkaus"

Po­lii­si: Ketään ei epäillä ri­kok­ses­ta Tu­pok­sen koulun vä­ki­val­ta­ti­lan­teen jäl­jil­tä – "Kahden osa­puo­len selk­kaus"

20.03.2023 10:31
Tilaajille
Tupoksen koululla sattui väkivaltatilanne päivällä – Poliisi: ei vakavia seurauksia

Tu­pok­sen kou­lul­la sattui vä­ki­val­ta­ti­lan­ne päi­väl­lä – Po­lii­si: ei vakavia seu­rauk­sia

17.03.2023 13:51 35