Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Puolanka
Oululaisten suosimalla mökkijärvellä heräsi huoli muikkukannan kohtalosta – Jättimäinen patourakka puskettiin maaliin byrokratiaa pelkäämättä

Ou­lu­lais­ten suo­si­mal­la mök­ki­jär­vel­lä heräsi huoli muik­ku­kan­nan koh­ta­los­ta – ­Jät­ti­mäi­nen pa­to­urak­ka pus­ket­tiin maaliin by­ro­kra­tiaa pel­kää­mät­tä

18.09.2023 07:00 12
Tilaajille
"Monta kertaa tuntuu, että tässä ei ole mitään järkeä: tehdä työkseen tällaista pöljäilyä", sanoo Puolangan pessimistien taiteellinen johtaja Tommi Rajala

"Monta kertaa tuntuu, että tässä ei ole mitään järkeä: tehdä työk­seen täl­lais­ta pöl­jäi­lyä", sanoo Puo­lan­gan pes­si­mis­tien tai­teel­li­nen johtaja Tommi Rajala

02.09.2023 06:00 11
Tilaajille
Poliisi pyytää havaintoja tulipaloista Kajaanissa sekä kesäkahvilan murrosta Puolangalla

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja tu­li­pa­lois­ta Ka­jaa­nis­sa sekä ke­sä­kah­vi­lan mur­ros­ta Puo­lan­gal­la

20.08.2023 14:27
Kymmenittäin nautoja on ollut karkuteillä Puolangalla – eläimiä on etsitty Paljakan laskettelurinteeltä dronen avulla

Kym­me­nit­täin nautoja on ollut kar­ku­teil­lä Puo­lan­gal­la – eläimiä on etsitty Pal­ja­kan las­ket­te­lu­rin­teel­tä dronen avulla

31.07.2023 18:32 7
Tilaajille
Kaleva tapasi mökkeilevän Petteri Orpon – Tiukimmin pääministeri vastasi kysymykseen rasismista

Kaleva tapasi mök­kei­le­vän Petteri Orpon – Tiu­kim­min pää­mi­nis­te­ri vastasi ky­sy­myk­seen ra­sis­mis­ta

28.07.2023 06:00 73
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä valita, vaan eti pi­ris­tys­tä Puo­lan­gan Pes­si­mis­mi­mu­si­kaa­lis­ta!

22.07.2023 05:00 1
Yksi henkilö loukkaantui henkilöauton suistuttua tieltä Puolangalla

Yksi henkilö louk­kaan­tui hen­ki­lö­au­ton suis­tut­tua tieltä Puo­lan­gal­la

18.07.2023 08:32
Puolangan pessimistit saivat musikaalille Taikelta 80 000 euroa – Tällä erää viimeiset harvaan asutun maaseudun tuet jaossa

Puo­lan­gan pes­si­mis­tit saivat mu­si­kaa­lil­le Tai­kel­ta 80 000 euroa – Tällä erää vii­mei­set harvaan asutun maa­seu­dun tuet jaossa

05.07.2023 09:15 4
Tilaajille
Kuulokevalmistaja Valco suunnittelee tehtaan perustamista Puolangalle vuonna 2025 – "Koko yrityksen toiminta-ajan olemme halunneet aloittaa tuotannon Suomessa"

Kuu­lo­ke­val­mis­ta­ja Valco suun­nit­te­lee tehtaan pe­rus­ta­mis­ta Puo­lan­gal­le vuonna 2025 – "Koko yri­tyk­sen toi­min­ta-ajan olemme ha­lun­neet aloit­taa tuo­tan­non Suo­mes­sa"

21.06.2023 14:03 5
Metsästysseurue kaatoi liikaa hirviä Puolangalla – rikostutkinta sai alkunsa, kun Metsähallituksen erävalvonta huomasi jonkin olevan pielessä

Met­säs­tys­seu­rue kaatoi liikaa hirviä Puo­lan­gal­la – ri­kos­tut­kin­ta sai al­kun­sa, kun Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­val­von­ta huomasi jonkin olevan pie­les­sä

19.05.2023 14:00 15
Hepokönkään geologinen luontopolku suljetaan kahdeksi viikoksi kunnostustöiden vuoksi – Esteetön reitti vesiputoukselle on auki normaalisti

He­po­kön­kään geo­lo­gi­nen luon­to­pol­ku sul­je­taan kah­dek­si vii­kok­si kun­nos­tus­töi­den vuoksi – Es­tee­tön reitti ve­si­pu­touk­sel­le on auki nor­maa­lis­ti

19.05.2023 10:55
Tilaajille
Poliisi pyytää havaintoja Jykä-merikotkan taposta Puolangalla – tekijälle useiden tuhansien eurojen lasku

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja Jy­kä-me­ri­kot­kan taposta Puo­lan­gal­la – te­ki­jäl­le useiden tu­han­sien eurojen lasku

09.05.2023 11:45 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä on tullut tarve luoda kei­no­te­koi­ses­ti brän­de­jä?

31.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Onko Puolangan maine aivan tuulesta temmattu? Suomen pessimistisimmän kunnan ihmiset ovatkin tyytyväisiä – Näin kommentoi pessimistijohtaja: "Meiltä ei kysytty"

Onko Puo­lan­gan maine aivan tuu­les­ta tem­mat­tu? Suomen pes­si­mis­ti­sim­män kunnan ihmiset ovatkin tyy­ty­väi­siä – Näin kom­men­toi pes­si­mis­ti­joh­ta­ja: "Meiltä ei ky­syt­ty"

23.11.2022 15:14 12
Tilaajille
Soita halutaan suojella maanomistajien kanssa neuvotellen – Puolangan Lakisuo-Raatosuolla halutaan lisää suojelualuetta

Soita ha­lu­taan suo­jel­la maan­omis­ta­jien kanssa neu­vo­tel­len – Puo­lan­gan La­ki­suo-Raa­to­suol­la ha­lu­taan lisää suo­je­lu­aluet­ta

21.07.2022 13:59 1
Arvio: Villisavea ja kokeellista keramiikkaa – kuvataiteilijat eri puolilta Suomea ovat päätyneet ilahduttavan erilaisiin lopputuloksiin Kainuun kaoliinia käsitellessään

Arvio: Vil­li­sa­vea ja ko­keel­lis­ta ke­ra­miik­kaa – ku­va­tai­tei­li­jat eri puo­lil­ta Suomea ovat pää­ty­neet ilah­dut­ta­van eri­lai­siin lop­pu­tu­lok­siin Kainuun kao­lii­nia kä­si­tel­les­sään

09.07.2022 17:10
Tilaajille
Oulusta 150 kilometrin päässä on mykistävän hieno luonnonnähtävyys, joka on parhaimmillaan juuri nyt – listasimme kahdeksan pohjoisen putoushelmeä

Oulusta 150 ki­lo­met­rin päässä on my­kis­tä­vän hieno luon­non­näh­tä­vyys, joka on par­haim­mil­laan juuri nyt – lis­ta­sim­me kah­dek­san poh­joi­sen pu­tous­hel­meä

21.05.2022 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ja­kan alueel­la vas­tus­tus­ta tuu­li­voi­ma­hank­keil­le – tuu­li­voi­ma ja luon­to­mat­kai­lu eivät sovi yhteen

10.03.2022 05:00 4
Tilaajille
Puolangalla sijaitseva Hepoköngäs valittiin äänestyksessä vuoden retkipaikaksi – Rokuan kansallispuisto sijoittui kolmanneksi

Puo­lan­gal­la si­jait­se­va He­po­kön­gäs va­lit­tiin ää­nes­tyk­ses­sä vuoden ret­ki­pai­kak­si – Rokuan kan­sal­lis­puis­to si­joit­tui kol­man­nek­si

11.02.2022 19:58 18