Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Hyväntekeväisyys
Kuukausi
Oulun lyseolaiset tekevät hyvää auttamalla muita ympäri kaupunkia – Valkean lavalla kudotaan villasukkia Ukrainan sotilaille

Oulun ly­seo­lai­set tekevät hyvää aut­ta­mal­la muita ympäri kau­pun­kia – Valkean lavalla ku­do­taan vil­la­suk­kia Uk­rai­nan so­ti­lail­le

24.11.2022 15:52 3
Oulussa järjestetään tukikonsertti ukrainalaisten auttamiseksi – kuusi oululaisartistia nousee torstaina Voimalan lavalle

Oulussa jär­jes­te­tään tu­ki­kon­sert­ti uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mi­sek­si – kuusi ou­lu­lais­ar­tis­tia nousee tors­tai­na Voi­ma­lan lavalle

22.11.2022 15:20 4
Silmukat syntyvät sydämestä – Natalia-laulun virittämä toivo Ukrainan tulevaisuudesta sai Aune Pisilän luomaan akasia-sukan, joita hän ystävineen neuloo sodan kokeneiden tukemiseksi

Sil­mu­kat syn­ty­vät sy­dä­mes­tä – ­Na­ta­lia-lau­lun vi­rit­tä­mä toivo Uk­rai­nan tu­le­vai­suu­des­ta sai Aune Pisilän luomaan aka­sia-su­kan, joita hän ys­tä­vi­neen neuloo sodan ko­ke­nei­den tu­ke­mi­sek­si

15.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Oululaiset Vladyslav Makogon ja Severi Savukoski polkivat pikkuteitä pitkin kolmessa päivässä Oulusta Helsinkiin ja keräsivät rahaa Ukrainalle

Ou­lu­lai­set Vla­dys­lav Makogon ja Severi Sa­vu­kos­ki pol­ki­vat pik­ku­tei­tä pitkin kol­mes­sa päi­väs­sä Oulusta Hel­sin­kiin ja ke­rä­si­vät rahaa Uk­rai­nal­le

02.11.2022 07:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Oulussa jaettiin vapaaehtoisvoimin avustuspaketteja Ukrainan pakolaisille – Järjestäjä ihmettelee, miksi kaupungin toimijoita ei saatu mukaan

Oulussa jaet­tiin va­paa­eh­tois­voi­min avus­tus­pa­ket­te­ja Uk­rai­nan pa­ko­lai­sil­le – Jär­jes­tä­jä ih­met­te­lee, miksi kau­pun­gin toi­mi­joi­ta ei saatu mukaan

28.10.2022 06:00 8
Tilaajille
Ostamisen ilo, onko sitä? "Toivottavasti olen oppinut ostamaan vähemmän, ja saan ilon aiheita ennemmin hyväntekeväisyydestä"
Kolumni

Os­ta­mi­sen ilo, onko sitä? "Toi­vot­ta­vas­ti olen oppinut os­ta­maan vä­hem­män, ja saan ilon aiheita en­nem­min hy­vän­te­ke­väi­syy­des­tä"

21.10.2022 18:00 2
Tilaajille
Tuliko tenkkapoo? Villasukan kantapää -kurssilla pääsee samalla tukemaan Ukrainaa

Tuliko tenk­ka­poo? Vil­la­su­kan kan­ta­pää -kurs­sil­la pääsee samalla tu­ke­maan Uk­rai­naa

18.10.2022 17:30 3
Unicefin Oulun vapaaehtoiset järjestävät kesäkuussa taidemyyntinäyttelyn Ukrainan lasten hyväksi, teoksen lahjoittaneita taiteilijoita parisenkymmentä

Uni­ce­fin Oulun va­paa­eh­toi­set jär­jes­tä­vät ke­sä­kuus­sa tai­de­myyn­ti­näyt­te­lyn Uk­rai­nan lasten hy­väk­si, teoksen lah­joit­ta­nei­ta tai­tei­li­joi­ta pa­ri­sen­kym­men­tä

25.05.2022 12:16

Kou­lu­lai­set ke­rää­vät varoja lasten syö­pä­sää­tiöl­le Kou­lu­juok­sus­sa – ta­pah­tu­miin osal­lis­tu­nut eri maista jopa 245 000 kou­lu­lais­ta

24.05.2022 13:00 1
Kaksi vuotta koronan vuoksi tauolla olleet varusmieskeräykset alkavat – tänä vuonna kerätään varoja veteraanien ja leskien yksinäisyyden lievittämiseksi

Kaksi vuotta koronan vuoksi tauolla olleet va­rus­mies­ke­räyk­set alkavat – tänä vuonna ke­rä­tään varoja ve­te­raa­nien ja leskien yk­si­näi­syy­den lie­vit­tä­mi­sek­si

27.04.2022 17:21 2
Oulun keskustassa avattiin viime viikolla pakolaisille apua tarjoava, vapaaehtoisvoimin toimiva Help Center Ukraine – kuivaruoalle ja hygieniatarvikkeille on suuri tarve

Oulun kes­kus­tas­sa avat­tiin viime vii­kol­la pa­ko­lai­sil­le apua tar­joa­va, va­paa­eh­tois­voi­min toimiva Help Center Ukraine – kui­va­ruoal­le ja hy­gie­nia­tar­vik­keil­le on suuri tarve

17.04.2022 06:30 14
Tilaajille
Burleskia kissojen puolesta, Oulussa viikonloppuna järjestettävän Purrleski-tapahtuman tuotto menee suoraan hyväntekeväisyyteen

Bur­les­kia kis­so­jen puo­les­ta, Oulussa vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­tä­vän Purr­les­ki-ta­pah­tu­man tuotto menee suoraan hy­vän­te­ke­väi­syy­teen

14.04.2022 11:31
Tilaajille
Pienistä puroista kasvaa suuri joki – oululainen Anja Tolonen aloitti vapaaehtoistyön pienen afrikkalaiskylän hyväksi jäätyään eläkkeelle

Pie­nis­tä pu­rois­ta kasvaa suuri joki – ou­lu­lai­nen Anja Tolonen aloitti va­paa­eh­tois­työn pienen af­rik­ka­lais­ky­län hyväksi jää­tyään eläk­keel­le

04.04.2022 11:00 3
Hietasaaren Ponipihalla järjestetään koko perheen kevättapahtuma, jossa muistetaan Ukrainan sodan uhreja

Hie­ta­saa­ren Po­ni­pi­hal­la jär­jes­te­tään koko perheen ke­vät­ta­pah­tu­ma, jossa muis­te­taan Uk­rai­nan sodan uhreja

30.03.2022 19:00
Tilaajille
Oulun Ukraina-avustusten keräys- ja jakopaikka tarvitsee uuden tilan nopeasti, sillä nykyisestä pitää lähteä ensi viikolla

Oulun Uk­rai­na-avus­tus­ten keräys- ja ja­ko­paik­ka tar­vit­see uuden tilan no­peas­ti, sillä ny­kyi­ses­tä pitää lähteä ensi vii­kol­la

18.03.2022 15:33 6
Iso osa Oulussa viime viikolla kerätyistä lahjoituksista on jo lähtenyt Ukrainaan – keräyksessä saaduista tuotteista kootaan parhaillaan myös avustuspaketteja, joita jaetaan Ouluun tuleville ukrainalaisille

Iso osa Oulussa viime vii­kol­la ke­rä­tyis­tä lah­joi­tuk­sis­ta on jo läh­te­nyt Uk­rai­naan – ­ke­räyk­ses­sä saa­duis­ta tuot­teis­ta kootaan par­hail­laan myös avus­tus­pa­ket­te­ja, joita jaetaan Ouluun tu­le­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le

10.03.2022 06:00 9
Tilaajille
Poliisi varoittaa epärehellisistä rahankeräyksistä Ukrainaan liittyen – parhaiten rahan saa perille lahjoittamalla rahankeräysluvan saaneen tahon kautta

Poliisi va­roit­taa epä­re­hel­li­sis­tä ra­han­ke­räyk­sis­tä Uk­rai­naan liit­tyen – par­hai­ten rahan saa perille lah­joit­ta­mal­la ra­han­ke­räys­lu­van saaneen tahon kautta

04.03.2022 15:48
Ukraina-avustusten keräyspiste Oulussa ei ota enää vaatteita vastaan – kipulääkkeitä, ensiapupakkauksia ja taktisia varusteita tarvitaan yhä

Uk­rai­na-avus­tus­ten ke­räys­pis­te Oulussa ei ota enää vaat­tei­ta vastaan – ki­pu­lääk­kei­tä, en­si­apu­pak­kauk­sia ja tak­ti­sia va­rus­tei­ta tar­vi­taan yhä

03.03.2022 10:19 6
Auttamisen halu sai joukoittain oululaisia lahjoittamaan tavaraa Ukraina-avustuksien keräyspisteille – "Ukrainalaisilla on nyt suuri hätä, joten haluamme olla auttamassa heitä"

Aut­ta­mi­sen halu sai jou­koit­tain ou­lu­lai­sia lah­joit­ta­maan tavaraa Uk­rai­na-avus­tuk­sien ke­räys­pis­teil­le – "Uk­rai­na­lai­sil­la on nyt suuri hätä, joten ha­luam­me olla aut­ta­mas­sa heitä"

01.03.2022 22:02
Tilaajille
Näin voit auttaa Ukrainan tilanteessa

Näin voit auttaa Uk­rai­nan ti­lan­tees­sa

01.03.2022 09:48 10