Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Nykysirkus
Arvio: Viiden tähden klovnit kaksin tuumin respassa

Arvio: Viiden tähden klovnit kaksin tuumin res­pas­sa

06.04.2022 16:15
Tilaajille
Oululainen Varjo-festivaali villiintyy nykysirkuksen suuntaan – Ensin kesän sirkustunnelmasta vastaavat Race Horse Company ja nuorallatanssija Hanna Moisala

Ou­lu­lai­nen Var­jo-fes­ti­vaa­li vil­liin­tyy ny­ky­sir­kuk­sen suun­taan – Ensin kesän sir­kus­tun­nel­mas­ta vas­taa­vat Race Horse Company ja nuo­ral­la­tans­si­ja Hanna Moisala

06.04.2022 10:40
Tilaajille
Arvio: Tähtipotilaiden hysteerisen hauskat bakkanaalit – Kippis Marius! Prosit Vivian! Terve hysteria!

Arvio: Täh­ti­po­ti­lai­den hys­tee­ri­sen hauskat bak­ka­naa­lit – Kippis Marius! Prosit Vivian! Terve hys­te­ria!

30.03.2022 11:45
Tilaajille
Arvio: Matka maailman jännimpiin reikiin ja aukkoihin

Arvio: Matka maail­man jän­nim­piin reikiin ja auk­koi­hin

04.03.2022 10:15
Tilaajille
Race Horse Companyn O’DD sai Sirkuksen lumo -palkinnon – Trampoliinivirtuoosi Rauli Dahlberg kypsytteli sooloteostaan kahdeksan vuotta

Race Horse Com­pa­nyn O’DD sai Sir­kuk­sen lumo -pal­kin­non – Tram­po­lii­ni­vir­tuoo­si Rauli Dahl­berg kyp­syt­te­li soo­lo­teos­taan kah­dek­san vuotta

17.02.2022 08:15 1
Tilaajille
Arvio: Levyjen ja narujen optinen tanssi – Liikkuvat installaatiot saavat katsojan kysymään, kuinka tämä on mahdollista?

Arvio: Levyjen ja narujen optinen tanssi – Liik­ku­vat ins­tal­laa­tiot saavat kat­so­jan ky­sy­mään, kuinka tämä on mah­dol­lis­ta?

03.02.2022 17:31
Tilaajille
Hypnoottinen matka lumoavien esineiden maailmaan – "Jos jonglöörit perustaisivat nykytaiteen museon, se näyttäisi tältä", Olli Vuorinen sanoo.

Hyp­noot­ti­nen matka lu­moa­vien esi­nei­den maail­maan – "Jos jong­löö­rit pe­rus­tai­si­vat ny­ky­tai­teen museon, se näyt­täi­si tältä", Olli Vuo­ri­nen sanoo.

02.02.2022 16:30
Tilaajille
Arvio: Tyhjät kirjeet ovat täynnä riemua Oulussa – Paolo Nani paljastaa kielellisen lahjakkuutensa kirjaimellisesti

Arvio: Tyhjät kirjeet ovat täynnä riemua Oulussa – Paolo Nani pal­jas­taa kie­lel­li­sen lah­jak­kuu­ten­sa kir­jai­mel­li­ses­ti

08.12.2021 15:00 1
Tilaajille
Klovni Paolo Nani vierailee Oulussa soololla The Letter – komediaklassikko on nähty ympäri maailman lähes 1 600 kertaa

Klovni Paolo Nani vie­rai­lee Oulussa soo­lol­la The Letter – ko­me­dia­klas­sik­ko on nähty ympäri maail­man lähes 1 600 kertaa

01.12.2021 09:00
Arvio: Sydämelliset ja taiturimaiset ämpäripäät

Arvio: Sy­dä­mel­li­set ja tai­tu­ri­mai­set äm­pä­ri­päät

29.11.2021 16:00
Tilaajille
Ämpäri päässä näkee vain muutaman sentin eteensä – Sirkustaiteilija Guy Waerenburgh leikkii sokkona kepin nokassa kieppuvilla lautasilla

Ämpäri päässä näkee vain muu­ta­man sentin eteensä – Sir­kus­tai­tei­li­ja Guy Wae­ren­burgh leikkii sokkona kepin nokassa kiep­pu­vil­la lau­ta­sil­la

26.11.2021 17:30 2
Tilaajille
Arvio: Ihmisen elämän kaunis vaellus

Arvio: Ihmisen elämän kaunis vaellus

19.10.2021 13:30
Tilaajille
AER-teoksessa partnereina ovat kivet, silkkipaperi ja ilmavirtaus – "Yhtymäkohtia ihmiselämään on monia, alkaen sanonnasta kivi sydämellä", Pirjo Yli-Maunula toteaa.

AER-teok­ses­sa part­ne­rei­na ovat kivet, silk­ki­pa­pe­ri ja il­ma­vir­taus – "Yh­ty­mä­koh­tia ih­mis­elä­mään on monia, alkaen sa­non­nas­ta kivi sy­dä­mel­lä", Pirjo Yli-Mau­nu­la toteaa.

15.10.2021 18:30
Tilaajille
Arvio: Eläinystävällistä kepparisirkusta lapsenmielisille

Arvio: Eläin­ys­tä­väl­lis­tä kep­pa­ri­sir­kus­ta lap­sen­mie­li­sil­le

20.09.2021 15:00
Tilaajille
Oululaisen nuorallatanssijan Hanna Moisalan soolo sai inspiraationsa Saharasta – "Toiselta nimeltäni olen nomadi", Moisala sanoo.

Ou­lu­lai­sen nuo­ral­la­tans­si­jan Hanna Moi­sa­lan soolo sai ins­pi­raa­tion­sa Sa­ha­ras­ta – "Toi­sel­ta ni­mel­tä­ni olen no­ma­di", Moisala sanoo.

30.07.2021 15:00
Tilaajille
Oulun Tähtisirkus sai 20 000 euron avustuksen lähiösirkusta varten

Oulun Täh­ti­sir­kus sai 20 000 euron avus­tuk­sen lä­hiö­sir­kus­ta varten

21.05.2021 10:25
HYLKY-teoksen voi nähdä taltiointina Cirkus Syd Cinemassa – oululainen immersiivinen teos videoitiin Hiukkavaarassa ennen ensi-iltaa

HYL­KY-teok­sen voi nähdä tal­tioin­ti­na Cirkus Syd Ci­ne­mas­sa – ou­lu­lai­nen im­mer­sii­vi­nen teos vi­deoi­tiin Hiuk­ka­vaa­ras­sa ennen en­si-il­taa

16.03.2021 11:48
Arvio: Köysitaiteen ja musiikin kudelma henkii japonismia – oululaisen Hanna Moisalan esitys WireDo solmii nuorallatanssin ja shibarin liiton

Arvio: Köy­si­tai­teen ja mu­sii­kin kudelma henkii ja­po­nis­mia – ou­lu­lai­sen Hanna Moi­sa­lan esitys WireDo solmii nuo­ral­la­tans­sin ja shi­ba­rin liiton

04.03.2021 15:02
Tilaajille
Köysi on kumppani, solmu pahin vihollinen – sirkustaiteilija Hanna Moisala Oulusta yhdistää nuorallatanssiin japanilaista köysitaidetta eli shibaria

Köysi on kump­pa­ni, solmu pahin vi­hol­li­nen – sir­kus­tai­tei­li­ja Hanna Moisala Oulusta yh­dis­tää nuo­ral­la­tans­siin ja­pa­ni­lais­ta köy­si­tai­det­ta eli shi­ba­ria

02.03.2021 21:04 1
Tilaajille
Arvio: Tämä on minun kuppini teetä huumorilla sokeroituna

Arvio: Tämä on minun kuppini teetä huu­mo­ril­la so­ke­roi­tu­na

03.02.2021 08:53
Tilaajille