Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Nykysirkus
Arvio: Ihmisen elämän kaunis vaellus

Arvio: Ihmisen elämän kaunis vaellus

19.10.2021 13:30
Tilaajille
AER-teoksessa partnereina ovat kivet, silkkipaperi ja ilmavirtaus – "Yhtymäkohtia ihmiselämään on monia, alkaen sanonnasta kivi sydämellä", Pirjo Yli-Maunula toteaa.

AER-teok­ses­sa part­ne­rei­na ovat kivet, silk­ki­pa­pe­ri ja il­ma­vir­taus – "Yh­ty­mä­koh­tia ih­mis­elä­mään on monia, alkaen sa­non­nas­ta kivi sy­dä­mel­lä", Pirjo Yli-Mau­nu­la toteaa.

15.10.2021 18:30
Tilaajille
Arvio: Eläinystävällistä kepparisirkusta lapsenmielisille

Arvio: Eläin­ys­tä­väl­lis­tä kep­pa­ri­sir­kus­ta lap­sen­mie­li­sil­le

20.09.2021 15:00
Tilaajille
Oululaisen nuorallatanssijan Hanna Moisalan soolo sai inspiraationsa Saharasta – "Toiselta nimeltäni olen nomadi", Moisala sanoo.

Ou­lu­lai­sen nuo­ral­la­tans­si­jan Hanna Moi­sa­lan soolo sai ins­pi­raa­tion­sa Sa­ha­ras­ta – "Toi­sel­ta ni­mel­tä­ni olen no­ma­di", Moisala sanoo.

30.07.2021 15:00
Tilaajille
Oulun Tähtisirkus sai 20 000 euron avustuksen lähiösirkusta varten

Oulun Täh­ti­sir­kus sai 20 000 euron avus­tuk­sen lä­hiö­sir­kus­ta varten

21.05.2021 10:25
HYLKY-teoksen voi nähdä taltiointina Cirkus Syd Cinemassa – oululainen immersiivinen teos videoitiin Hiukkavaarassa ennen ensi-iltaa

HYL­KY-teok­sen voi nähdä tal­tioin­ti­na Cirkus Syd Ci­ne­mas­sa – ou­lu­lai­nen im­mer­sii­vi­nen teos vi­deoi­tiin Hiuk­ka­vaa­ras­sa ennen en­si-il­taa

16.03.2021 11:48
Arvio: Köysitaiteen ja musiikin kudelma henkii japonismia – oululaisen Hanna Moisalan esitys WireDo solmii nuorallatanssin ja shibarin liiton

Arvio: Köy­si­tai­teen ja mu­sii­kin kudelma henkii ja­po­nis­mia – ou­lu­lai­sen Hanna Moi­sa­lan esitys WireDo solmii nuo­ral­la­tans­sin ja shi­ba­rin liiton

04.03.2021 15:02
Tilaajille
Köysi on kumppani, solmu pahin vihollinen – sirkustaiteilija Hanna Moisala Oulusta yhdistää nuorallatanssiin japanilaista köysitaidetta eli shibaria

Köysi on kump­pa­ni, solmu pahin vi­hol­li­nen – sir­kus­tai­tei­li­ja Hanna Moisala Oulusta yh­dis­tää nuo­ral­la­tans­siin ja­pa­ni­lais­ta köy­si­tai­det­ta eli shi­ba­ria

02.03.2021 21:04 1
Tilaajille
Arvio: Tämä on minun kuppini teetä huumorilla sokeroituna

Arvio: Tämä on minun kuppini teetä huu­mo­ril­la so­ke­roi­tu­na

03.02.2021 08:53
Tilaajille
Arvio: Jenni Kallon ohjaama show leikkii ei-osaamisella

Arvio: Jenni Kallon ohjaama show leikkii ei-osaa­mi­sel­la

26.11.2020 15:08
Tilaajille
Arvio: Rauli Dahlbergin loistava kosmos lyö kipinää – äänitaiteilija Miro Mantereen kanssa toteutettu äänitila-avaruuden odysseia on taidon ja leikin monoliitti

Arvio: Rauli Dahl­ber­gin lois­ta­va kosmos lyö kipinää – ää­ni­tai­tei­li­ja Miro Man­te­reen kanssa to­teu­tet­tu ää­ni­ti­la-ava­ruu­den odys­seia on taidon ja leikin mo­no­liit­ti

16.10.2020 11:08
Tilaajille
Lotta Wennäkosken Jong-teoksen solisti on jonglööri – "Siinä kuuluu jonglöörin mielenmaisema", Sakari Männistö sanoo

Lotta Wen­nä­kos­ken Jong-teok­sen solisti on jong­löö­ri – "Siinä kuuluu jong­löö­rin mie­len­mai­se­ma", Sakari Män­nis­tö sanoo

06.10.2020 09:28
Selma ja Lulu kurvaavat pakettiautolla kylille – nuorallatanssijat Hanna Moisala ja Milla Kurronen ovat Pohjois-Pohjanmaan kiertueella

Selma ja Lulu kur­vaa­vat pa­ket­ti­au­tol­la kylille – nuo­ral­la­tans­si­jat Hanna Moisala ja Milla Kur­ro­nen ovat Poh­jois-Poh­jan­maan kier­tueel­la

13.07.2020 17:00
Tilaajille
Maailmalla menestynyt sirkustaiteilija Hanna Moisala palasi pikavauhtia Ouluun – juhannuksen  jälkeen hänet näkee Vagabond-kiertueella Pohjois-Pohjanmaan kylissä

Maail­mal­la me­nes­ty­nyt sir­kus­tai­tei­li­ja Hanna Moisala palasi pi­ka­vauh­tia Ouluun – ju­han­nuk­sen jälkeen hänet näkee Va­ga­bond-kier­tueel­la Poh­jois-Poh­jan­maan kylissä

29.05.2020 18:00
Tilaajille