Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Nykysirkus
Rauli Dahlberg leijuu sirkuksessa kuin avaruudessa – "Onhan se triplavoltti haastava, vaikka siitä on tuhansia toistoja vuosien varrelta"

Rauli Dahl­berg leijuu sir­kuk­ses­sa kuin ava­ruu­des­sa – "Onhan se trip­la­volt­ti haas­ta­va, vaikka siitä on tu­han­sia tois­to­ja vuosien var­rel­ta"

24.11.2022 13:00
Tilaajille
Sirkusarvio: Vekotin kuin jousikeinu tai jättimäinen tuohenkäppyrä

Sir­ku­sar­vio: Vekotin kuin jou­si­kei­nu tai jät­ti­mäi­nen tuo­hen­käp­py­rä

08.11.2022 10:50
Tilaajille
Kulttuurin monitoimija Pirjo Yli-Maunula on ensimmäisen Pirkko-palkittu – Pirkkona hän valitsee muut palkittavat vuoteen 2026 saakka

Kult­tuu­rin mo­ni­toi­mi­ja Pirjo Yli-Mau­nu­la on en­sim­mäi­sen Pirk­ko-pal­kit­tu – Pirk­ko­na hän va­lit­see muut pal­kit­ta­vat vuoteen 2026 saakka

10.10.2022 10:05 1
Tilaajille
Tanssiarvio: Yllättäviä muodonmuutoksia kankailla

Tans­siar­vio: Yl­lät­tä­viä muo­don­muu­tok­sia kan­kail­la

07.10.2022 13:00
Tilaajille
Sirkus voi houkutella nuoren esiin mustan hupun kätköistä – "Nuoria kiinnostaa virtuoosinen taito, huumori ja leikkisyys", Pirjo Yli-Maunula tietää

Sirkus voi hou­ku­tel­la nuoren esiin mustan hupun kät­köis­tä – "Nuoria kiin­nos­taa vir­tuoo­si­nen taito, huumori ja leik­ki­syys", Pirjo Yli-Mau­nu­la tietää

04.10.2022 18:00
Tilaajille
Sirkus Saarni kiertää ensimmäistä kertaa ympäri Suomea – pienessä sirkuksessa esiintyjät tekevät kaiken itse

Sirkus Saarni kiertää en­sim­mäis­tä kertaa ympäri Suomea – pie­nes­sä sir­kuk­ses­sa esiin­ty­jät tekevät kaiken itse

24.08.2022 17:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Saarni Sirkus kiertää tänä kesänä ensimmäistä kertaa ympäri Suomea – torstaina sirkus pysähtyy kuudeksi päiväksi Kempeleeseen

Ro­va­nie­me­läi­nen Saarni Sirkus kiertää tänä kesänä en­sim­mäis­tä kertaa ympäri Suomea – ­tors­tai­na sirkus py­säh­tyy kuu­dek­si päi­väk­si Kem­pe­lee­seen

24.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Arvio: Viiden tähden klovnit kaksin tuumin respassa

Arvio: Viiden tähden klovnit kaksin tuumin res­pas­sa

06.04.2022 16:15
Tilaajille
Oululainen Varjo-festivaali villiintyy nykysirkuksen suuntaan – Ensin kesän sirkustunnelmasta vastaavat Race Horse Company ja nuorallatanssija Hanna Moisala

Ou­lu­lai­nen Var­jo-fes­ti­vaa­li vil­liin­tyy ny­ky­sir­kuk­sen suun­taan – Ensin kesän sir­kus­tun­nel­mas­ta vas­taa­vat Race Horse Company ja nuo­ral­la­tans­si­ja Hanna Moisala

06.04.2022 10:40
Tilaajille
Arvio: Tähtipotilaiden hysteerisen hauskat bakkanaalit – Kippis Marius! Prosit Vivian! Terve hysteria!

Arvio: Täh­ti­po­ti­lai­den hys­tee­ri­sen hauskat bak­ka­naa­lit – Kippis Marius! Prosit Vivian! Terve hys­te­ria!

30.03.2022 11:45
Tilaajille
Arvio: Matka maailman jännimpiin reikiin ja aukkoihin

Arvio: Matka maail­man jän­nim­piin reikiin ja auk­koi­hin

04.03.2022 10:15
Tilaajille
Race Horse Companyn O’DD sai Sirkuksen lumo -palkinnon – Trampoliinivirtuoosi Rauli Dahlberg kypsytteli sooloteostaan kahdeksan vuotta

Race Horse Com­pa­nyn O’DD sai Sir­kuk­sen lumo -pal­kin­non – Tram­po­lii­ni­vir­tuoo­si Rauli Dahl­berg kyp­syt­te­li soo­lo­teos­taan kah­dek­san vuotta

17.02.2022 08:15 1
Tilaajille
Arvio: Levyjen ja narujen optinen tanssi – Liikkuvat installaatiot saavat katsojan kysymään, kuinka tämä on mahdollista?

Arvio: Levyjen ja narujen optinen tanssi – Liik­ku­vat ins­tal­laa­tiot saavat kat­so­jan ky­sy­mään, kuinka tämä on mah­dol­lis­ta?

03.02.2022 17:31
Tilaajille
Hypnoottinen matka lumoavien esineiden maailmaan – "Jos jonglöörit perustaisivat nykytaiteen museon, se näyttäisi tältä", Olli Vuorinen sanoo.

Hyp­noot­ti­nen matka lu­moa­vien esi­nei­den maail­maan – "Jos jong­löö­rit pe­rus­tai­si­vat ny­ky­tai­teen museon, se näyt­täi­si tältä", Olli Vuo­ri­nen sanoo.

02.02.2022 16:30
Tilaajille
Arvio: Tyhjät kirjeet ovat täynnä riemua Oulussa – Paolo Nani paljastaa kielellisen lahjakkuutensa kirjaimellisesti

Arvio: Tyhjät kirjeet ovat täynnä riemua Oulussa – Paolo Nani pal­jas­taa kie­lel­li­sen lah­jak­kuu­ten­sa kir­jai­mel­li­ses­ti

08.12.2021 15:00 1
Tilaajille
Klovni Paolo Nani vierailee Oulussa soololla The Letter – komediaklassikko on nähty ympäri maailman lähes 1 600 kertaa

Klovni Paolo Nani vie­rai­lee Oulussa soo­lol­la The Letter – ko­me­dia­klas­sik­ko on nähty ympäri maail­man lähes 1 600 kertaa

01.12.2021 09:00
Arvio: Sydämelliset ja taiturimaiset ämpäripäät

Arvio: Sy­dä­mel­li­set ja tai­tu­ri­mai­set äm­pä­ri­päät

29.11.2021 16:00
Tilaajille
Ämpäri päässä näkee vain muutaman sentin eteensä – Sirkustaiteilija Guy Waerenburgh leikkii sokkona kepin nokassa kieppuvilla lautasilla

Ämpäri päässä näkee vain muu­ta­man sentin eteensä – Sir­kus­tai­tei­li­ja Guy Wae­ren­burgh leikkii sokkona kepin nokassa kiep­pu­vil­la lau­ta­sil­la

26.11.2021 17:30 2
Tilaajille
Arvio: Ihmisen elämän kaunis vaellus

Arvio: Ihmisen elämän kaunis vaellus

19.10.2021 13:30
Tilaajille
AER-teoksessa partnereina ovat kivet, silkkipaperi ja ilmavirtaus – "Yhtymäkohtia ihmiselämään on monia, alkaen sanonnasta kivi sydämellä", Pirjo Yli-Maunula toteaa.

AER-teok­ses­sa part­ne­rei­na ovat kivet, silk­ki­pa­pe­ri ja il­ma­vir­taus – "Yh­ty­mä­koh­tia ih­mis­elä­mään on monia, alkaen sa­non­nas­ta kivi sy­dä­mel­lä", Pirjo Yli-Mau­nu­la toteaa.

15.10.2021 18:30
Tilaajille