Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Merikosken voimalaitos
Rajut sateet ovat saaneet veden virtaamaan voimakkaasti Oulujoessa, ja lisää on tulossa – "Täytyy ajaa reilusti vettä pois järvestä"

Rajut sateet ovat saaneet veden vir­taa­maan voi­mak­kaas­ti Ou­lu­joes­sa, ja lisää on tulossa – "Täytyy ajaa rei­lus­ti vettä pois jär­ves­tä"

04.08.2023 12:06 13
Tilaajille
Merikosken alakanavassa tehdään sukellustöitä – veden alta on paljastunut pohjaan kertynyt tavaramäärä: "On polkupyörää, paistinpannua, kattilaa – kaikkea mahdollista"

Me­ri­kos­ken ala­ka­na­vas­sa tehdään su­kel­lus­töi­tä – veden alta on pal­jas­tu­nut pohjaan ker­ty­nyt ta­va­ra­mää­rä: "On pol­ku­pyö­rää, pais­tin­pan­nua, kat­ti­laa – kaikkea mah­dol­lis­ta"

17.05.2023 06:03 11
Laitehäiriö Merikosken voimalaitoksen tiistain ongelmien syynä, vettä jouduttiin ohijuoksuttamaan: "Jouduimme rajoittamaan koneen tehoa"

Lai­te­häi­riö Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen tiis­tain on­gel­mien syynä, vettä jou­dut­tiin ohi­juok­sut­ta­maan: "Jou­duim­me ra­joit­ta­maan koneen tehoa"

12.04.2023 10:30 4
Tilaajille
Lukijoilta ryöppy Kalevan kyselyssä: Oulun Energian ja Oomin liitto purettava – vesivoiman hyödyt oululaisille, koska heillä on sen haitatkin

Lu­ki­joil­ta ryöppy Kalevan ky­se­lys­sä: Oulun Ener­gian ja Oomin liitto pu­ret­ta­va – ve­si­voi­man hyödyt ou­lu­lai­sil­le, koska heillä on sen hai­tat­kin

07.03.2023 13:20 68
Tilaajille
Vastaa pikakyselyyyn: Pitäisikö Oulun Energian erota sähkönmyyntiyhtiö Oomista?

Vastaa pi­ka­ky­se­lyyyn: Pi­täi­si­kö Oulun Ener­gian erota säh­kön­myyn­ti­yh­tiö Oo­mis­ta?

06.03.2023 11:04 53
Oulussa esiintyy ilmapiiriä, jonka mukaan Oulun Energia voisi irtautua sähkönmyyntiyhtiö Oomista sähkön nousseen hinnan takia – yhtiön hallinnon mukaan näin ei olla tekemässä

Oulussa esiin­tyy il­ma­pii­riä, jonka mukaan Oulun Energia voisi ir­tau­tua säh­kön­myyn­ti­yh­tiö Oomista sähkön nous­seen hinnan takia – yhtiön hal­lin­non mukaan näin ei olla te­ke­mäs­sä

06.03.2023 05:00 101
Tilaajille
Viikonloppuisen suuren sähkökatkoksen aiheuttajaksi on varmistunut päämuuntajan rikkoutunut suojarele

Vii­kon­lop­pui­sen suuren säh­kö­kat­kok­sen ai­heut­ta­jak­si on var­mis­tu­nut pää­muun­ta­jan rik­kou­tu­nut suo­ja­re­le

07.11.2022 14:24 3
Oulun Merikosken patouomasta häädetään ihmisiä viikoittain, tänä kesänä liikkujia myös ihan patoluukkujen alla

Oulun Me­ri­kos­ken pa­to­uo­mas­ta hää­de­tään ihmisiä vii­koit­tain, tänä kesänä liik­ku­jia myös ihan pa­to­luuk­ku­jen alla

03.07.2022 18:30 10
Tilaajille
Tuiraan suunnitellaan monen eri toimijan yhteistä monitoimitaloa, niin sanottua koulukampusta

Tuiraan suun­ni­tel­laan monen eri toi­mi­jan yh­teis­tä mo­ni­toi­mi­ta­loa, niin sa­not­tua kou­lu­kam­pus­ta

12.10.2021 10:23 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Siir­re­tään Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tos – uusi Me­ri­kos­ki olisi en­nal­lis­ta­mi­sen ny­ky­ai­kai­nen komp­ro­mis­si

03.07.2021 06:00 9
Tilaajille
Haaveiletko sinäkin salaa Merikosken palauttamisesta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Haa­vei­let­ko sinäkin salaa Me­ri­kos­ken pa­laut­ta­mi­ses­ta?

03.06.2021 04:00 2
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kemin muumiosta vain vahva sidekudos jäljellä

Vanha Kaleva: Kemin muu­mios­ta vain vahva si­de­ku­dos jäl­jel­lä

27.05.2021 10:00
Tilaajille
Merikosken voimalaitoksen tuottama sähkö tyydytti aikanaan koko Oulun tarpeen – sähköä riitti myös myyntiin

Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen tuot­ta­ma sähkö tyy­dyt­ti ai­ka­naan koko Oulun tarpeen – sähköä riitti myös myyn­tiin

28.02.2021 07:00 24
Tilaajille
Merikosken voimalaitoksen häiriötilanteessa oltiin kuuden senttimetrin päässä kriittisestä rajasta – "Tilanne oli hyvin poikkeuksellinen ja vakava"

Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen häi­riö­ti­lan­tees­sa oltiin kuuden sent­ti­met­rin päässä kriit­ti­ses­tä rajasta – "Ti­lan­ne oli hyvin poik­keuk­sel­li­nen ja vakava"

19.02.2021 16:05 3
Kysyimme: Oliko Merikosken pato keskiviikkona lähellä murtumista?

Ky­syim­me: Oliko Me­ri­kos­ken pato kes­ki­viik­ko­na lähellä mur­tu­mis­ta?

18.02.2021 13:26 33
Tilaajille
Merikosken voimalaitoksen koneet menivät pois päältä, häiriön syynä luultavasti muuntajavika – patoluukut jumittivat silminnäkijän mukaan jopa 45 minuuttia

Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen koneet menivät pois päältä, häiriön syynä luul­ta­vas­ti muun­ta­ja­vi­ka – pa­to­luu­kut ju­mit­ti­vat sil­min­nä­ki­jän mukaan jopa 45 mi­nuut­tia

17.02.2021 21:05 29
Tilaajille
Oulussa “hän oli valkoinen varis” – Sähkölaitoksen johtaja Olof Råbergh ajeli aasilla, ja hänen apinansa karkasivat Hupisaarten puihin

Oulussa “hän oli val­koi­nen varis” – Säh­kö­lai­tok­sen johtaja Olof Råbergh ajeli aa­sil­la, ja hänen api­nan­sa kar­ka­si­vat Hu­pi­saar­ten puihin

27.06.2020 14:27
Tilaajille
Kauris tipahti Merikosken kanavaan – pitkäjalka pelastettiin veneen avulla

Kauris tipahti Me­ri­kos­ken ka­na­vaan – pit­kä­jal­ka pe­las­tet­tiin veneen avulla

20.06.2020 14:26 3
Oulun Energia: Merikosken voimalaitoksen ympäristössä liikkuessa noudatettava merkittyjä reittejä vaaratilanteiden välttämiseksi

Oulun Ener­gia: Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen ym­pä­ris­tös­sä liik­kues­sa nou­da­tet­ta­va mer­kit­ty­jä reit­te­jä vaa­ra­ti­lan­tei­den vält­tä­mi­sek­si

09.06.2020 11:20 2