Päätoimittajan kolumni: Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

Kaupat: Ou­lu­lai­nen ruo­ka­kaup­pa on herk­ku­ja pur­sua­va näh­tä­vyys, jota tullaan ih­met­te­le­mään kauem­paa­kin

Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työturvallisuus
Työntekijän sormi jouduttiin amputoimaan, kahdelle sakkoja työtapaturmasta Sievissä

Työn­te­ki­jän sormi jou­dut­tiin am­pu­toi­maan, kah­del­le sakkoja työ­ta­pa­tur­mas­ta Sie­vis­sä

19.06.2023 16:08 7
Tilaajille
Avi: Kattoremontteja tekevällä Vesivek Oy:llä oli jälleen puutteita asbestin purkamisessa ja työturvallisuudessa – yhtiö aloittaa turvallisuuden tehotarkastukset

Avi: Kat­to­re­mont­te­ja te­ke­väl­lä Vesivek Oy:llä oli jälleen puut­tei­ta as­bes­tin pur­ka­mi­ses­sa ja työ­tur­val­li­suu­des­sa – yhtiö aloit­taa tur­val­li­suu­den te­ho­tar­kas­tuk­set

26.05.2023 16:35 8
Tilaajille
Oulun poliisi sulki työmaan maakunnan eteläosissa ihmiskauppaepäilyn tutkinnassa – "Yksikään suomalainen ei olisi suostunut majoittumaan sellaisissa tiloissa"

Oulun poliisi sulki työmaan maa­kun­nan ete­lä­osis­sa ih­mis­kaup­pa­epäi­lyn tut­kin­nas­sa – "Yk­si­kään suo­ma­lai­nen ei olisi suos­tu­nut ma­joit­tu­maan sel­lai­sis­sa ti­lois­sa"

23.05.2023 06:00 33
Tilaajille
Trukkikuski loukkaantui Oulussa, kaksi vastuuhenkilöä ja yhtiö tuomittiin sakkoihin

Truk­ki­kus­ki louk­kaan­tui Ou­lus­sa, kaksi vas­tuu­hen­ki­löä ja yhtiö tuo­mit­tiin sak­koi­hin

25.04.2023 15:52 4
Tilaajille
Ulkoinen tukiranka auttaa raskaissa töissä – katso videolta, miten eksoskeleton auttaa Markku Laitilaa leikkaamaan pensasaitaa

Ul­koi­nen tu­ki­ran­ka auttaa ras­kais­sa töissä – katso vi­deol­ta, miten ek­sos­ke­le­ton auttaa Markku Lai­ti­laa leik­kaa­maan pen­sasai­taa

14.04.2023 05:00
Tilaajille
Jäisellä ruoppauslautalla työskennellyt tipahti hyiseen mereen Oulussa – hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion

Jäi­sel­lä ruop­paus­lau­tal­la työs­ken­nel­lyt tipahti hyiseen mereen Oulussa – ho­vi­oi­keus kumosi kä­rä­jä­oi­keu­den tuomion

31.03.2023 14:50
Tilaajille
Kemistä löytyvällä Suomen suurimmalla työmaalla on käynyt väkeä jo 59 eri maasta – kävimme tutustumassa intialaisiin, joille työmaa on kylmempi kuin mikään aiemmista

Kemistä löy­ty­väl­lä Suomen suu­rim­mal­la työ­maal­la on käynyt väkeä jo 59 eri maasta – kävimme tu­tus­tu­mas­sa in­tia­lai­siin, joille työmaa on kyl­mem­pi kuin mikään aiem­mis­ta

26.02.2023 18:00 16
Tilaajille
Koksaamon luottamusmiehet erotettiin ammattiosastosta SSAB:n Raahen terästehtaalla, kun he pullikoivat ammattiosastoa vastaan

Kok­saa­mon luot­ta­mus­mie­het ero­tet­tiin am­mat­ti­osas­tos­ta SSAB:n Raahen te­räs­teh­taal­la, kun he pul­li­koi­vat am­mat­ti­osas­toa vastaan

03.02.2023 15:41 13
Tilaajille
Telineasentaja vammautui järkyttävässä työtapaturmassa SSAB:n tehdasalueella Raahessa – käräjäoikeus tuomitsi useita henkilöitä ja yhtiöitä sakkoihin

Te­li­ne­asen­ta­ja vam­mau­tui jär­kyt­tä­väs­sä työ­ta­pa­tur­mas­sa SSAB:n teh­das­alueel­la Raa­hes­sa – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si useita hen­ki­löi­tä ja yh­tiöi­tä sak­koi­hin

31.01.2023 16:00 7
Tilaajille
Pohjoispohjalaisen sahan työntekijä sai vamman työtapaturmassa – yritys tuomittiin 20 000 euron yhteisösakkoon

Poh­jois­poh­ja­lai­sen sahan työn­te­ki­jä sai vamman työ­ta­pa­tur­mas­sa – yritys tuo­mit­tiin 20 000 euron yh­tei­sö­sak­koon

27.01.2023 14:44 3
Tilaajille
Kaksi tuomittiin työturvallisuusrikoksesta – 700 kilon elementti kaatui työntekijän jalalle

Kaksi tuo­mit­tiin työ­tur­val­li­suus­ri­kok­ses­ta – 700 kilon ele­ment­ti kaatui työn­te­ki­jän jalalle

13.12.2022 15:38
Tilaajille
"Kerkesin karjaista, että älä älä" – Klapikonehaverissa sormensa menettänyt kertoi oikeudessa työtapaturmastaan

"Ker­ke­sin kar­jais­ta, että älä älä" – Kla­pi­ko­ne­ha­ve­ris­sa sor­men­sa me­net­tä­nyt kertoi oi­keu­des­sa työ­ta­pa­tur­mas­taan

06.10.2022 18:34 7
Tilaajille
Polttopuita tehnyt työntekijä loukkasi kätensä klapikoneeseen – Ylivieskan kaupungille vaaditaan vähintään 10 000 euron yhteisösakkoa

Polt­to­pui­ta tehnyt työn­te­ki­jä louk­ka­si kätensä kla­pi­ko­nee­seen – Yli­vies­kan kau­pun­gil­le vaa­di­taan vä­hin­tään 10 000 euron yh­tei­sö­sak­koa

06.10.2022 12:26 2
Tilaajille
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Torninosturien työturvallisuus parantunut muutamassa vuodessa

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to: Tor­ni­nos­tu­rien työ­tur­val­li­suus pa­ran­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­des­sa

30.09.2022 09:29 1
Kainuun käräjäoikeus antoi tuomion Terrafamella sattuneesta työturvallisuusrikoksesta – Kaivinkone tippui kuljettajineen vesimonttuun

Kainuun kä­rä­jä­oi­keus antoi tuomion Ter­ra­fa­mel­la sat­tu­nees­ta työ­tur­val­li­suus­ri­kok­ses­ta – Kai­vin­ko­ne tippui kul­jet­ta­ji­neen ve­si­mont­tuun

21.07.2022 18:21 4
Tilaajille
Oulun poliisi rikkoi räikeästi työturvallisuusmääräyksiä veneensä vesille laskussa, sanoo asiantuntija – Facebook-kuvassa kannella seisoi poliisimies noston aikana

Oulun poliisi rikkoi räi­keäs­ti työ­tur­val­li­suus­mää­räyk­siä ve­neen­sä vesille las­kus­sa, sanoo asian­tun­ti­ja – Fa­ce­book-ku­vas­sa kan­nel­la seisoi po­lii­si­mies noston aikana

20.05.2022 10:31 33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työssä koh­dat­tu vä­ki­val­ta ai­soi­hin

15.10.2021 05:45 1
Tilaajille
Oikeus pui Kuusamon kohtalokasta työtapaturmaa – painava kauha putosi päälle, yksi kuoli ja toinen loukkaantui

Oikeus pui Kuu­sa­mon koh­ta­lo­kas­ta työ­ta­pa­tur­maa – painava kauha putosi päälle, yksi kuoli ja toinen louk­kaan­tui

31.08.2021 13:25 2
Tilaajille
Työnantaja ei saa kysyä, onko työntekijä saanut koronarokotteen – selvitimme, mitä työnantaja voi tehdä ja miten se voi taata asiakkaiden ja työkavereiden turvallisuuden

Työn­an­ta­ja ei saa kysyä, onko työn­te­ki­jä saanut ko­ro­na­ro­kot­teen – ­sel­vi­tim­me, mitä työn­an­ta­ja voi tehdä ja miten se voi taata asiak­kai­den ja työ­ka­ve­rei­den tur­val­li­suu­den

02.08.2021 15:15 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa ku­kois­taa vain by­ro­kra­tia

11.04.2021 05:00 4
Tilaajille