Työturvallisuus
PAM: Seksuaalinen häirintä lisääntynyt palvelualoilla – tarjoiljoista 75 prosenttia kertoi tulleensa häirinnän kohteeksi työssään

PAM: Sek­suaa­li­nen häi­rin­tä li­sään­ty­nyt pal­ve­lu­aloil­la – tar­joil­jois­ta 75 pro­sent­tia kertoi tul­leen­sa häi­rin­nän koh­teek­si työs­sään

20.10.2020 08:42 2
Jengiläisten kuriin paneminen vankiloissa takkuilee – Varmuusosastojen määrä kutistui ja vartijoiden haalarikamerakokeilu tyssäsi lakiin

Jen­gi­läis­ten kuriin pa­ne­mi­nen van­ki­lois­sa tak­kui­lee – Var­muus­osas­to­jen määrä ku­tis­tui ja var­ti­joi­den haa­la­ri­ka­me­ra­ko­kei­lu tyssäsi lakiin

04.10.2020 16:00 0
Tilaajille
Kokoomuksen Timo Heinonen vaatii hallitusta turvaamaan vankilahenkilökunnan turvallisuuden: "Tilanne on mennyt koko ajan huonommaksi, mutta siihen ei ole puututtu"

Ko­koo­muk­sen Timo Hei­no­nen vaatii hal­li­tus­ta tur­vaa­maan van­ki­la­hen­ki­lö­kun­nan tur­val­li­suu­den: "Ti­lan­ne on mennyt koko ajan huo­nom­mak­si, mutta siihen ei ole puu­tut­tu"

04.10.2020 13:02 2
Työntekijä tippui katolta ja mursi lannenikaman – kaksi henkilöä tuomittiin päiväsakkoihin Oulun käräjäoikeudessa

Työn­te­ki­jä tippui katolta ja mursi lan­ne­ni­ka­man – kaksi hen­ki­löä tuo­mit­tiin päi­vä­sak­koi­hin Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

17.06.2020 16:22 0
Tilaajille
Pyhäsalmen kaivoksessa voidaan tulevaisuudessa harjoitella työturvallisuutta maan alla

Py­hä­sal­men kai­vok­ses­sa voidaan tu­le­vai­suu­des­sa har­joi­tel­la työ­tur­val­li­suut­ta maan alla

02.06.2020 13:54 0
Vuokratyöntekijän peukalo sahautui irti oululaisfirmassa – työnjohtajalle ja toimitusjohtajalle sakot

Vuok­ra­työn­te­ki­jän peukalo sa­hau­tui irti ou­lu­lais­fir­mas­sa – työn­joh­ta­jal­le ja toi­mi­tus­joh­ta­jal­le sakot

19.05.2020 12:45 0
Tilaajille