Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Koirat
Intiönkankaan koirapuisto uusitaan tänä kesänä – Ouluun rakennetaan yksi uusi koirapuisto joka vuosi, tai yksi vanhoista peruskorjataan

In­tiön­kan­kaan koi­ra­puis­to uu­si­taan tänä kesänä – Ouluun ra­ken­ne­taan yksi uusi koi­ra­puis­to joka vuosi, tai yksi van­hois­ta pe­rus­kor­ja­taan

01.06.2023 10:23 11
Kemiläisoululainen keksintö vaimentaa koiran nykäisyt ja ehkäisee revähdyksiä – Läpimurron kynnyksellä oleva talutin kaipaa enää sijoittajia

Ke­mi­läis­ou­lu­lai­nen kek­sin­tö vai­men­taa koiran ny­käi­syt ja eh­käi­see re­väh­dyk­siä – Lä­pi­mur­ron kyn­nyk­sel­lä oleva talutin kaipaa enää si­joit­ta­jia

15.05.2023 07:00 12
Tilaajille
Punkkihavaintojen määrä on paisunut Oulun seudulla viikossa – eläinlääkärissä on vilkkain punkkisesonki

Punk­ki­ha­vain­to­jen määrä on pai­su­nut Oulun seu­dul­la vii­kos­sa – eläin­lää­kä­ris­sä on vilk­kain punk­ki­se­son­ki

12.05.2023 14:39 8
Tilaajille
Satumarja Stenmanilla on 70 koiraa, pieni lapsi ja kaksi kotia – periksiantamaton luonne on mahdollistanut perheen ja intohimon yhdistämisen

Sa­tu­mar­ja Sten­ma­nil­la on 70 koiraa, pieni lapsi ja kaksi kotia – pe­rik­sian­ta­ma­ton luonne on mah­dol­lis­ta­nut perheen ja in­to­hi­mon yh­dis­tä­mi­sen

30.04.2023 16:00
Tilaajille
Koirille suunnatut päivähoitopalvelut lisääntyneet myös Oulussa – "Osa tarvitsee seuraa enemmän, osa vähemmän"

Koi­ril­le suun­na­tut päi­vä­hoi­to­pal­ve­lut li­sään­ty­neet myös Oulussa – "Osa tar­vit­see seuraa enem­män, osa vä­hem­män"

23.04.2023 12:00 10
Tilaajille
Ruokaviraston koirarekisteri avautuu osittain käyttöön toukokuussa, sähköisesti tehtävä ilmoitus maksaa 10 euroa

Ruo­ka­vi­ras­ton koi­ra­re­kis­te­ri avautuu osit­tain käyt­töön tou­ko­kuus­sa, säh­köi­ses­ti tehtävä il­moi­tus maksaa 10 euroa

19.04.2023 12:39 21
Poliisi ja tulli tutkivat koirien laitonta maahantuontia Venäjältä – pennut myytiin noin tuhannella eurolla

Poliisi ja tulli tut­ki­vat koirien lai­ton­ta maa­han­tuon­tia Ve­nä­jäl­tä – pennut myytiin noin tu­han­nel­la eurolla

04.04.2023 10:04
Eläinharrastukset kaipaavat puhdistusta ja "gurujen" menetelmien tiukkaa arviointia
Kolumni

Eläin­har­ras­tuk­set kai­paa­vat puh­dis­tus­ta ja "gu­ru­jen" me­ne­tel­mien tiukkaa ar­vioin­tia

29.03.2023 06:00 6
Tilaajille
Kennelliiton hallitus on päättänyt välittömästi keskeyttää luolakoirien taipumuskokeet – "Olen vakuuttunut siitä, että samassa muodossa se ei tule jatkumaan", sanoo hallituksen puheenjohtaja

Ken­nel­lii­ton hal­li­tus on päät­tä­nyt vä­lit­tö­mäs­ti kes­keyt­tää luo­la­koi­rien tai­pu­mus­ko­keet – "Olen va­kuut­tu­nut siitä, että samassa muo­dos­sa se ei tule jat­ku­maan", sanoo hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

27.03.2023 15:13 2
Luolakoirien taipumuskokeissa kuvatuilla videoilla koirat ottavat yhteen kettujen kanssa ja lattialta pyyhitään verta – Asiantuntijoiden mukaan koirien käytös viestii kauhusta ja hädästä

Luo­la­koi­rien tai­pu­mus­ko­keis­sa ku­va­tuil­la vi­deoil­la koirat ottavat yhteen ket­tu­jen kanssa ja lat­tial­ta pyy­hi­tään verta – Asian­tun­ti­joi­den mukaan koirien käytös viestii kau­hus­ta ja hädästä

25.03.2023 10:29 19
Tällainen on Suomen koirakanta: yli 800 000 koirasta suurin osa on rotukoiria ja rekisteröity

Täl­lai­nen on Suomen koi­ra­kan­ta: yli 800 000 koi­ras­ta suurin osa on ro­tu­koi­ria ja re­kis­te­röi­ty

15.03.2023 14:44 10
"Kaupassa tuntuu pisto sydämessä" ­– Oululainen Juho Rasmus ruokkii lemmikkejään lihalla, vaikka se on ristiriidassa hänen vegaaniruokavalionsa kanssa

"Kau­pas­sa tuntuu pisto sy­dä­mes­sä" – Ou­lu­lai­nen Juho Rasmus ruokkii lem­mik­ke­jään li­hal­la, vaikka se on ris­ti­rii­das­sa hänen ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lion­sa kanssa

18.02.2023 15:00 19
Tilaajille
Oulussa varttunut eläinlääkäri Venla Jyrkinen varoittaa koirien liiasta inhimillistämisestä: "Koiran pitäisi saada olla koira" – Oman lemmikin kuolema sai Jyrkisen pohtimaan lajien välistä ystävyyttä

Oulussa vart­tu­nut eläin­lää­kä­ri Venla Jyr­ki­nen va­roit­taa koirien liiasta in­hi­mil­lis­tä­mi­ses­tä: "Koiran pitäisi saada olla koira" – Oman lem­mi­kin kuolema sai Jyr­ki­sen poh­ti­maan lajien välistä ys­tä­vyyt­tä

18.02.2023 06:00 24
Tilaajille
Uusi selvitys koiranjalostuksen ongelmista: Jalostukseen ei saisi käyttää rakenteellisesti heikkoja tai iho-ongelmaisia

Uusi sel­vi­tys koi­ran­ja­los­tuk­sen on­gel­mis­ta: Ja­los­tuk­seen ei saisi käyttää ra­ken­teel­li­ses­ti heik­ko­ja tai iho-on­gel­mai­sia

15.02.2023 07:25 3
Tilaajille
Kaakkurissa sijaitseva Salotorpan koira-aitaus menee täysin uusiksi – valmista tulee loppukesästä

Kaak­ku­ris­sa si­jait­se­va Sa­lo­tor­pan koi­ra-ai­taus menee täysin uusiksi – val­mis­ta tulee lop­pu­ke­säs­tä

06.02.2023 13:44 5
Uusi koirarekisteri herättää hämmennystä – kritiikkiä tiedottamisesta ja maksullisuudesta

Uusi koi­ra­re­kis­te­ri he­rät­tää häm­men­nys­tä – kri­tiik­kiä tie­dot­ta­mi­ses­ta ja mak­sul­li­suu­des­ta

04.02.2023 19:30 24
Tilaajille
Kalevan koiranpentulive: Katso tallenne erikoislähetyksestä Oulusta – valloittavat pennut lähtevät maailmalle

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Katso tal­len­ne eri­kois­lä­he­tyk­ses­tä Oulusta – val­loit­ta­vat pennut läh­te­vät maail­mal­le

26.01.2023 10:07 11
Kalevan koiranpentuliven pallerot lähtevät maailmalle, luvassa erikoislähetys – tuhannet katsojat ovat seuranneet Oulun pentulan elämää

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ven pal­le­rot läh­te­vät maail­mal­le, luvassa eri­kois­lä­he­tys – tu­han­net kat­so­jat ovat seu­ran­neet Oulun pen­tu­lan elämää

25.01.2023 18:00 2
Kalevan koiranpentulive: Valloittavat pennut ovat vauhdissa keskiviikkoaamuna – katso toiseksi viimeistä lähetystä

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Val­loit­ta­vat pennut ovat vauh­dis­sa kes­ki­viik­ko­aa­mu­na – katso toi­sek­si vii­meis­tä lä­he­tys­tä

25.01.2023 06:00 3
Kalevan koiranpentulive: Hauskat pennut melskaavat tiistaiaamuna Oulussa – tällä viikolla ne matkaavat uusiin koteihinsa

Kalevan koi­ran­pen­tu­li­ve: Hauskat pennut mels­kaa­vat tiis­tai­aa­mu­na Oulussa – tällä vii­kol­la ne mat­kaa­vat uusiin ko­tei­hin­sa

24.01.2023 06:00