Oulun vankila: Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? Ra­ken­nus tulee myyn­tiin ehkä jo lä­hi­vuo­si­na

Luitko jo tämän? : Leevi Me­ri­läi­nen, 20, päätyi Kärp­pien lii­ga­jouk­kueen maa­li­vah­dik­si mutkien kautta

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Koirat
Kuukausi
Oulussa irrallaan liikkunut saksanpaimenkoira saatiin kiinni

Oulussa ir­ral­laan liik­ku­nut sak­san­pai­men­koi­ra saatiin kiinni

18.09.2022 22:18 21
Petolintu tarrasi Vappu-koiraan kiinni Pelkosenniemellä – Omistaja epäilee hyökkääjäksi kotkaa

Pe­to­lin­tu tarrasi Vap­pu-koi­raan kiinni Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Omis­ta­ja epäilee hyök­kää­jäk­si kotkaa

18.09.2022 15:39 4
Tilaajille
Viikon lopuksi: Koirien rotupuhtauden vaaliminen nykymuodossaan on toivottavasti jo tulossa tiensä päähän
Essee

Viikon lo­puk­si: Koirien ro­tu­puh­tau­den vaa­li­mi­nen ny­ky­muo­dos­saan on toi­vot­ta­vas­ti jo tulossa tiensä päähän

03.09.2022 11:00 12
Tilaajille
Kolme koiraa jäi lukkojen taakse autoon Kuhmossa

Kolme koiraa jäi luk­ko­jen taakse autoon Kuh­mos­sa

28.08.2022 20:40 1
Vanhemmat
Koira on ystävä siinä, missä ihminen ei löydä toistaan
Kolumni

Koira on ystävä siinä, missä ihminen ei löydä tois­taan

21.08.2022 14:00 3
Tilaajille
"On helppoa olla oma itsensä, kun on eläimiä ympärillä" – Oululainen Mira Hanhikorpi löysi koiransa kautta kilpaharrastamisen ilon

"On helppoa olla oma it­sen­sä, kun on eläimiä ym­pä­ril­lä" – Ou­lu­lai­nen Mira Han­hi­kor­pi löysi koi­ran­sa kautta kil­pa­har­ras­ta­mi­sen ilon

19.08.2022 08:00
Tilaajille
Koira putosi kerrostalon tuuletusikkunasta Oulun keskustassa – loukkaantunut lemmikki toimitettiin eläinlääkärin tarkistettavaksi

Koira putosi ker­ros­ta­lon tuu­le­tus­ik­ku­nas­ta Oulun kes­kus­tas­sa – ­louk­kaan­tu­nut lem­mik­ki toi­mi­tet­tiin eläin­lää­kä­rin tar­kis­tet­ta­vak­si

09.08.2022 14:11 5
Pohjanpystykorva saa patsaan Taivalkoskelle – pohjoissuomalaisilta pyydetään muistoja ja materiaalia koirarodun historiasta kertovaa näyttelyä varten

Poh­jan­pys­ty­kor­va saa patsaan Tai­val­kos­kel­le – poh­jois­suo­ma­laisil­ta pyy­de­tään muis­to­ja ja ma­te­riaa­lia koi­ra­ro­dun his­to­rias­ta ker­to­vaa näyt­te­lyä varten

01.08.2022 13:55 3
Laki, josta juuri kukaan ei välitä – koirat ovat Oulun torille tervetulleita, vaikka järjestyslaki kieltää karvakaverit yksiselitteisesti

Laki, josta juuri kukaan ei välitä – koirat ovat Oulun torille ter­ve­tul­lei­ta, vaikka jär­jes­tys­la­ki kieltää kar­va­ka­ve­rit yk­si­se­lit­tei­ses­ti

29.07.2022 06:00 75
Tilaajille
Harrastavaa, aktiivista, rakastavaa, sitoutunutta ja lopen uupunutta superomistajien kotia tarjotaan ihan tavalliselle koiralle
Kolumni

Har­ras­ta­vaa, ak­tii­vis­ta, ra­kas­ta­vaa, si­tou­tu­nut­ta ja lopen uu­pu­nut­ta su­per­omis­ta­jien kotia tar­jo­taan ihan ta­val­li­sel­le koi­ral­le

18.07.2022 06:00 6
Tilaajille
Kuuma auto muuttuu äkkiä surmanloukuksi – Koiria jää yhä autoihin helteellä, vaikka tilanne onkin parantunut

Kuuma auto muuttuu äkkiä sur­man­lou­kuk­si – Koiria jää yhä au­toi­hin hel­teel­lä, vaikka tilanne onkin pa­ran­tu­nut

09.07.2022 16:00 2
Tilaajille
Poliisi: Seitsemän rescue-koiraa kuoli kuljetuksessa laivassa matkalla Helsinkiin – auton ilmastointi oli puutteellinen

Po­lii­si: Seit­se­män res­cue-koi­raa kuoli kul­je­tuk­ses­sa lai­vas­sa mat­kal­la Hel­sin­kiin – auton il­mas­toin­ti oli puut­teel­li­nen

04.07.2022 14:42 10
Yhä useampi koiranomistaja vie koiraansa säännöllisesti täyden palvelun päivähoitoon – yrittäjä: "Koiran viemisestä päivähoitoon on tullut statussymboli"

Yhä useampi koi­ran­omis­ta­ja vie koi­raan­sa sään­nöl­li­ses­ti täyden pal­ve­lun päi­vä­hoi­toon – yrit­tä­jä: "Koiran vie­mi­ses­tä päi­vä­hoi­toon on tullut sta­tus­sym­bo­li"

03.07.2022 07:30 1
Tilaajille
Oulun seudun lemmikkihoitoloita varataan nyt täyteen, mutta korona-aikana ne kumisivat tyhjyyttään – "Hengissä selvittiin"

Oulun seudun lem­mik­ki­hoi­to­loi­ta va­ra­taan nyt täy­teen, mutta ko­ro­na-ai­ka­na ne ku­mi­si­vat tyh­jyyt­tään – "Hen­gis­sä sel­vit­tiin"

27.06.2022 11:35 3
Tilaajille
Avi: Rescuekoirien tuontia koskevaa lakia pitäisi tiukentaa – Suomen rabiesriski on kasvanut merkittävästi Ukrainan sodan vuoksi

Avi: Res­cue­koi­rien tuontia kos­ke­vaa lakia pitäisi tiu­ken­taa – Suomen ra­bies­ris­ki on kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti Uk­rai­nan sodan vuoksi

19.05.2022 15:34 3
Tilaajille
Jedun tontti muotoutuu näyttelyalueeksi: Oulaisten koiranäyttelyyn tulossa yli 800 koiraa, jotka edustavat 94 koirarotua

Jedun tontti muo­tou­tuu näyt­te­lya­lueek­si: Ou­lais­ten koi­ra­näyt­te­lyyn tulossa yli 800 koiraa, jotka edus­ta­vat 94 koi­ra­ro­tua

18.05.2022 11:28
Tilaajille
Hajukoirat tunnistivat koronatartunnan iholta otetusta näytteestä 92 prosentin tarkkuudella – suomalaistutkijoiden mukaan hajukoirista olisi merkittävää apua koronaviruksen leviämisen torjunnassa

Ha­ju­koi­rat tun­nis­ti­vat ko­ro­na­tar­tun­nan iholta ote­tus­ta näyt­tees­tä 92 pro­sen­tin tark­kuu­del­la – suo­ma­lais­tut­ki­joi­den mukaan ha­ju­koi­ris­ta olisi mer­kit­tä­vää apua ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen tor­jun­nas­sa

17.05.2022 12:56 1
Tilaajille
Ihmiset haluavat nyt luopua korona-aikana otetuista lemmikeistä, yhteydenotot eläinsuojeluyhdistykseen tuplaantuneet – eläinten sijaiskodeista pulaa Oulussa

Ihmiset ha­lua­vat nyt luopua ko­ro­na-ai­ka­na ote­tuis­ta lem­mi­keis­tä, yh­tey­den­otot eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­seen tup­laan­tu­neet – eläin­ten si­jais­ko­deis­ta pulaa Oulussa

09.05.2022 18:00 33
Tilaajille
Haukkuminen Facebookin koiraryhmässä toi naisille sakot

Hauk­ku­mi­nen Fa­ce­boo­kin koi­ra­ryh­mäs­sä toi nai­sil­le sakot

05.05.2022 16:41 11
Tilaajille