Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kolarit
Henkilöautojen nokkakolari häiritsi Nelostien liikennettä Kärsämäellä

Hen­ki­lö­au­to­jen nok­ka­ko­la­ri häi­rit­si Ne­los­tien lii­ken­net­tä Kär­sä­mäel­lä

15.02.2024 19:41
Ylivieskassa kolmen auton risteyskolari – vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin

Yli­vies­kas­sa kolmen auton ris­teys­ko­la­ri – va­ka­vil­ta hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

06.02.2024 11:43
Kolme kuoli pakettiauton ja henkilöauton nokkakolarissa Lapinlahdella

Kolme kuoli pa­ket­ti­au­ton ja hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ris­sa La­pin­lah­del­la

03.02.2024 10:25
Poliisi on edistynyt itsenäisyyspäivänä Kempeleessä sattuneen kuolonkolarin esitutkintassa

Poliisi on edis­ty­nyt it­se­näi­syys­päi­vä­nä Kem­pe­lees­sä sat­tu­neen kuo­lon­ko­la­rin esi­tut­kin­tas­sa

18.12.2023 16:23 3
Kempeleen kuolonkolarin toista kuljettajaa epäillään kuolemantuottamuksesta – myös päihteiden osuutta selvitetään

Kem­pe­leen kuo­lon­ko­la­rin toista kul­jet­ta­jaa epäil­lään kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta – myös päih­tei­den osuutta sel­vi­te­tään

07.12.2023 13:57 3
Kaksi henkilöautoa kolaroi kasitiellä Raahessa

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi ka­si­tiel­lä Raa­hes­sa

05.12.2023 13:49
Onnibusin linja-auto ja kaksi henkilöautoa kolaroivat Nelostiellä Viitasaarella – kaksi saanut vakavia vammoja

On­ni­bu­sin lin­ja-au­to ja kaksi hen­ki­lö­au­toa ko­la­roi­vat Ne­los­tiel­lä Vii­ta­saa­rel­la – kaksi saanut vakavia vammoja

01.12.2023 20:03
Henkilöauto törmäsi kaiteisiin Pohjantiellä – liikenne kulkee normaalisti

Hen­ki­lö­au­to törmäsi kai­tei­siin Poh­jan­tiel­lä – lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti

29.11.2023 18:43
Rovaniemellä tapahtui kahden auton nokkakolari torstai-iltana

Ro­va­nie­mel­lä ta­pah­tui kahden auton nok­ka­ko­la­ri tors­tai-il­ta­na

26.10.2023 20:32 1
Rattijuoppo törmäsi kaiteeseen moottoritiellä Oulussa, peltiä ruttuun myös hirvikolarissa Iissä

Rat­ti­juop­po törmäsi kai­tee­seen moot­to­ri­tiel­lä Ou­lus­sa, peltiä ruttuun myös hir­vi­ko­la­ris­sa Iissä

17.10.2023 20:34 2
Lentokentäntiellä Oulussa sattui peräänajokolari

Len­to­ken­tän­tiel­lä Oulussa sattui pe­rään­ajo­ko­la­ri

24.08.2023 18:49 3
Henkilöauto suistui ojaan Haapavedellä – yksi kuljetettiin jatkohoitoon

Hen­ki­lö­au­to suistui ojaan Haa­pa­ve­del­lä – yksi kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

12.08.2023 17:26
Sähköpotkulautailija ja pyöräilijä törmäsivät Oulun Karjasillalla torstai-iltana – skuuttailija pakeni paikalta

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­ja ja pyö­räi­li­jä tör­mä­si­vät Oulun Kar­ja­sil­lal­la tors­tai-il­ta­na – skuut­tai­li­ja pakeni pai­kal­ta

28.07.2023 09:57 45
17-vuotias kevytmoottoripyörän kuljettaja kuoli Rovaniemellä sattuneessa kolarissa maanantai-iltana

17-vuo­tias ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän kul­jet­ta­ja kuoli Ro­va­nie­mel­lä sat­tu­nees­sa ko­la­ris­sa maa­nan­tai-il­ta­na

25.07.2023 06:38
Kuusamontiellä sattui nokkakolari – autojen kuljettajat vietiin terveydenhuollon tarkistettaviksi

Kuu­sa­mon­tiel­lä sattui nok­ka­ko­la­ri – au­to­jen kul­jet­ta­jat vietiin ter­vey­den­huol­lon tar­kis­tet­ta­vik­si

11.07.2023 18:06 2
Henkilöauto törmäsi valotolppaan Inarissa

Hen­ki­lö­au­to törmäsi va­lo­tolp­paan Ina­ris­sa

10.06.2023 18:46
70-vuotias pariskunta menehtyi liikenneonnettomuudessa Ristijärvellä

70-vuo­tias pa­ris­kun­ta me­neh­tyi lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Ris­ti­jär­vel­lä

30.03.2023 23:25
Ristijärvellä Viitostiellä kahden henkilöauton nokkakolari – liikenne oli poikki useita tunteja

Ris­ti­jär­vel­lä Vii­tos­tiel­lä kahden hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri – ­lii­ken­ne oli poikki useita tunteja

30.03.2023 23:34
Bussi kolaroi henkilöauton kanssa Kaakkurissa – kaksi kuljetettiin jatkohoitoon

Bussi kolaroi hen­ki­lö­au­ton kanssa Kaak­ku­ris­sa – kaksi kul­je­tet­tiin jat­ko­hoi­toon

28.03.2023 20:40 28
Linja-auto ja useita henkilöautoja suistui tieltä Rovaniemellä

Lin­ja-au­to ja useita hen­ki­lö­au­to­ja suistui tieltä Ro­va­nie­mel­lä

18.03.2023 17:09 2