Liiga: Kärpät ja Ilves iskevät yhteen, erä erältä -seu­ran­ta täällä

Koronatilanne Oulussa: Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda ka­ran­tee­niin?

Kolarit
Limingan Tupoksen ja Oulun Maikkulan vilkkaat liittymät saivat liikennevalot – Ely-keskuksen mukaan uudistukset parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta

Li­min­gan Tu­pok­sen ja Oulun Maik­ku­lan vilk­kaat liit­ty­mät saivat lii­ken­ne­va­lot – Ely-kes­kuk­sen mukaan uu­dis­tuk­set pa­ran­ta­vat lii­ken­teen tur­val­li­suut­ta ja su­ju­vuut­ta

23.11.2021 18:00 22
Tilaajille
Kuusamossa Ouluntiellä on tapahtunut porokolari – liiku varovaisesti onnettomuuspaikan ohi

Kuu­sa­mos­sa Ou­lun­tiel­lä on ta­pah­tu­nut po­ro­ko­la­ri – liiku va­ro­vai­ses­ti on­net­to­muus­pai­kan ohi

12.11.2021 21:37 16
Tilaajille
Autoilija törmäsi kovalla vauhdilla edellä ajavan perään Pohjantiellä – viidelle henkilölle lieviä vammoja

Au­toi­li­ja törmäsi kovalla vauh­dil­la edellä ajavan perään Poh­jan­tiel­lä – vii­del­le hen­ki­löl­le lieviä vammoja

06.11.2021 18:17 18
Kahden henkilöauton kolari Tervolassa: peltiä rutattiin, mutta vakavilta henkilövahingoilta säästyttiin

Kahden hen­ki­lö­au­ton kolari Ter­vo­las­sa: peltiä ru­tat­tiin, mutta va­ka­vil­ta hen­ki­lö­va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin

09.10.2021 23:53
Kysely: Pohjois-Pohjanmaalla joka neljäs on ollut vaarassa hirvien vuoksi – Pudasjärven seudulla sattuu paljon porokolareita

Kysely: Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka neljäs on ollut vaa­ras­sa hirvien vuoksi – Pu­das­jär­ven seu­dul­la sattuu paljon po­ro­ko­la­rei­ta

07.10.2021 11:54 1
Tilaajille
Auto kolaroi Pohjantiellä Kontinkankaan ja Laanilan välillä

Auto kolaroi Poh­jan­tiel­lä Kon­tin­kan­kaan ja Laa­ni­lan välillä

14.08.2021 20:57 6
Kaksi autoa kolaroi risteyksessä Kuusamon Käylässä – useita ihmisiä tarkastettavaksi

Kaksi autoa kolaroi ris­teyk­ses­sä Kuu­sa­mon Käy­läs­sä – useita ihmisiä tar­kas­tet­ta­vak­si

14.08.2021 19:40
Henkilöauto kolaroi valopylvääseen Kuusamontiellä Oulun Laanilassa

Hen­ki­lö­au­to kolaroi va­lo­pyl­vää­seen Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulun Laa­ni­las­sa

24.06.2021 07:16 1
Henkilöauto ja rekka törmäsivät Nelostiellä Limingassa – liikenne sujuu jälleen normaalisti

Hen­ki­lö­au­to ja rekka tör­mä­si­vät Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – lii­ken­ne sujuu jälleen nor­maa­lis­ti

31.05.2021 16:33 6
Moottoripyöräilijä törmäsi rekan kylkeen risteyksessä Linnanmaalla

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä törmäsi rekan kylkeen ris­teyk­ses­sä Lin­nan­maal­la

15.05.2021 15:34 2
Hälytystehtävälle matkalla ollut poliisiauto törmäsi edellä ajaneen auton perään Muhoksella

Hä­ly­tys­teh­tä­väl­le mat­kal­la ollut po­lii­si­au­to törmäsi edellä ajaneen auton perään Mu­hok­sel­la

13.05.2021 13:54 19
Bussi ja henkilöauto kolaroivat risteyksessä Oulussa Kainuuntiellä – autokuski vahingoittui lievästi

Bussi ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat ris­teyk­ses­sä Oulussa Kai­nuun­tiel­lä – au­to­kus­ki va­hin­goit­tui lie­väs­ti

15.04.2021 15:32 6
Peltiä kolisteltiin Oulussa: Peräänajo Heikkilänkankaalla, penkkaan suistuminen Ruskossa

Peltiä ko­lis­tel­tiin Ou­lus­sa: Pe­rään­ajo Heik­ki­län­kan­kaal­la, penk­kaan suis­tu­mi­nen Rus­kos­sa

18.02.2021 11:49 6
Pudasjärvellä sattui henkilöauton ja pakettiauton nokkakolari – vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin

Pu­das­jär­vel­lä sattui hen­ki­lö­au­ton ja pa­ket­ti­au­ton nok­ka­ko­la­ri – va­ka­vil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

18.02.2021 10:53 3
Auto suistui vastakkaisen puolen ojaan Lentokentäntiellä – poliisi tutkii tapausta

Auto suistui vas­tak­kai­sen puolen ojaan Len­to­ken­tän­tiel­lä – poliisi tutkii ta­paus­ta

17.02.2021 18:15 3
Oulunsalossa Hailuodontiellä kolaroitiin kahdesti iltapäivällä

Ou­lun­sa­los­sa Hai­luo­don­tiel­lä ko­la­roi­tiin kah­des­ti il­ta­päi­väl­lä

04.02.2021 19:32 1
Kolme henkilöä menehtyi Kestilän auto-onnettomuudessa – näin onnettomuus tapahtui

Kolme hen­ki­löä me­neh­tyi Kes­ti­län au­to-on­net­to­muu­des­sa – näin on­net­to­muus ta­pah­tui

03.03.2021 13:53
Kuorma-auto törmäsi henkilöauton kylkeen Limingantullissa – kolmelle lieviä vammoja

Kuor­ma-au­to törmäsi hen­ki­lö­au­ton kylkeen Li­min­gan­tul­lis­sa – kol­mel­le lieviä vammoja

22.01.2021 21:53
Suomessa ajetaan joka päivä noin 270 kolaria – Näissä kunnissa riski on suurin

Suo­mes­sa ajetaan joka päivä noin 270 kolaria – Näissä kun­nis­sa riski on suurin

16.01.2021 07:00 7
Tilaajille
Kaksi henkilöä loukkaantui nokkakolarissa Kalajoella – toinen kuljettaja puhalsi yli kahden promillen lukemat

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui nok­ka­ko­la­ris­sa Ka­la­joel­la – toinen kul­jet­ta­ja puhalsi yli kahden pro­mil­len lukemat

10.10.2020 16:19