Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Kolarit
Autoa kuljettanut nuori mies kuoli Suomussalmella lauantai-iltana ulosajossa, kaksi muuta loukkaantui

Autoa kul­jet­ta­nut nuori mies kuoli Suo­mus­sal­mel­la lauan­tai-il­ta­na ulo­sa­jos­sa, kaksi muuta louk­kaan­tui

24.04.2022 11:00
Pyhäjärvellä autoilija ajoi kolmion takaa eteen, Sievissä autoilija ei väistänyt pyöräilijää – molemmissa henkilöitä vietiin jatkohoitoon

Py­hä­jär­vel­lä au­toi­li­ja ajoi kolmion takaa eteen, Sie­vis­sä au­toi­li­ja ei väis­tä­nyt pyö­räi­li­jää – mo­lem­mis­sa hen­ki­löi­tä vietiin jat­ko­hoi­toon

23.04.2022 17:25 1
Huonossa ajokelissä kolaroitiin Iissä: kahdesta peräänajosta selvittiin ilman henkilövahinkoja

Huo­nos­sa ajo­ke­lis­sä ko­la­roi­tiin Iissä: kah­des­ta pe­rään­ajos­ta sel­vit­tiin ilman hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

02.04.2022 15:26 1
Yksi henkilö loukkaantui mopoauton ja kuorma-auton kolarissa  rengasliikkeen pihalla Pudasjärvellä

Yksi henkilö louk­kaan­tui mo­po­au­ton ja kuor­ma-au­ton ko­la­ris­sa ren­gas­liik­keen pihalla Pu­das­jär­vel­lä

29.03.2022 11:31
Myrsky katkonut sähköjä kymmeniltä tuhansilta, Kuopiossa noin 40 auton ketjukolari

Myrsky kat­ko­nut sähköjä kym­me­nil­tä tu­han­sil­ta, Kuo­pios­sa noin 40 auton ket­ju­ko­la­ri

26.03.2022 18:56
Yksi ihminen kuoli kuorma-auton ja maastoauton törmäyksessä Koitelinkoskentiellä Kiimingissä – tie oli pitkään suljettuna onnettomuuden vuoksi

Yksi ihminen kuoli kuor­ma-au­ton ja maas­to­au­ton tör­mäyk­ses­sä Koi­te­lin­kos­ken­tiel­lä Kii­min­gis­sä – tie oli pitkään sul­jet­tu­na on­net­to­muu­den vuoksi

21.02.2022 20:15 1
Peräänajokolari hidasti liikennettä nelostiellä Limingassa

Pe­rään­ajo­ko­la­ri hidasti lii­ken­net­tä ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa

18.02.2022 14:51
Oulun Välivainiolla kylkikolari, kolme altistunutta

Oulun Vä­li­vai­niol­la kyl­ki­ko­la­ri, kolme al­tis­tu­nut­ta

15.02.2022 14:52 16
Pakettiauto ja henkilöauto kolaroivat risteyksessä Kempeleessä

Pa­ket­ti­au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat ris­teyk­ses­sä Kem­pe­lees­sä

14.02.2022 15:14
Henkilöauton kuljettaja törmäsi toisen auton kylkeen Kaakkurin rampin valoristeyksessä – ajoi poliisin mukaan päin punaisia

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja törmäsi toisen auton kylkeen Kaak­ku­rin rampin va­lo­ris­teyk­ses­sä – ajoi po­lii­sin mukaan päin pu­nai­sia

08.02.2022 10:39
Kuusamon rajun tiiliseinään törmäyksen syynä kuljettajan sairauskohtaus – kuljettaja päässyt jo kotiin toipumaan

Kuu­sa­mon rajun tii­li­sei­nään tör­mäyk­sen syynä kul­jet­ta­jan sai­raus­koh­taus – kul­jet­ta­ja päässyt jo kotiin toi­pu­maan

21.01.2022 17:40
Tilaajille
Liikehuoneiston seinästä Kuusamossa läpi ajanut aiheutti tuhansien eurojen vahingot, arvioi yrittäjä – tältä onnettomuuspaikalla näyttää

Lii­ke­huo­neis­ton sei­näs­tä Kuu­sa­mos­sa läpi ajanut ai­heut­ti tu­han­sien eurojen va­hin­got, arvioi yrit­tä­jä – tältä on­net­to­muus­pai­kal­la näyttää

20.01.2022 17:10 9
Tilaajille
Rovaniemellä matkailuauto suistui ojaan

Ro­va­nie­mel­lä mat­kai­lu­au­to suistui ojaan

30.12.2021 23:40
Nelostiellä Rovaniemellä sattui kahden auton törmäys – Sodankylään menevä kaista suljettiin tunniksi

Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä sattui kahden auton törmäys – So­dan­ky­lään menevä kaista sul­jet­tiin tun­nik­si

21.12.2021 14:53 1
Tilaajille
Kaksi henkilöautoa törmäsi toisiinsa nelostiellä Rovaniemen Tiaisessa – kaksi henkilöä loukkaantui

Kaksi hen­ki­lö­au­toa törmäsi toi­siin­sa ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­men Tiai­ses­sa – kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui

15.12.2021 19:41
Tilaajille
Yhdelle henkilölle lieviä vammoja kolarissa Kajaanissa

Yhdelle hen­ki­löl­le lieviä vammoja ko­la­ris­sa Ka­jaa­nis­sa

14.12.2021 19:56
Peltiä kolisteltiin peräänajossa Lentokentäntiellä

Peltiä ko­lis­tel­tiin pe­rään­ajos­sa Len­to­ken­tän­tiel­lä

10.12.2021 13:04 4
Autoilija suistui tieltä ja päätyi katolleen ojaan Nivalassa

Au­toi­li­ja suistui tieltä ja päätyi ka­tol­leen ojaan Ni­va­las­sa

10.12.2021 07:10
Limingan Tupoksen ja Oulun Maikkulan vilkkaat liittymät saivat liikennevalot – Ely-keskuksen mukaan uudistukset parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta

Li­min­gan Tu­pok­sen ja Oulun Maik­ku­lan vilk­kaat liit­ty­mät saivat lii­ken­ne­va­lot – Ely-kes­kuk­sen mukaan uu­dis­tuk­set pa­ran­ta­vat lii­ken­teen tur­val­li­suut­ta ja su­ju­vuut­ta

23.11.2021 18:00 23
Tilaajille
Kuusamossa Ouluntiellä on tapahtunut porokolari – liiku varovaisesti onnettomuuspaikan ohi

Kuu­sa­mos­sa Ou­lun­tiel­lä on ta­pah­tu­nut po­ro­ko­la­ri – liiku va­ro­vai­ses­ti on­net­to­muus­pai­kan ohi

12.11.2021 21:37 16
Tilaajille