Harrastukset: Oulun Fris­bee­seu­ra on noussut Suomen suu­rim­mak­si

Luitko jo tämän: Kaleva kysyi kun­ta-alan joh­ta­jil­ta, kiin­nos­taa­ko Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Kolarit
Nämä ovat viisi Oulun vaarallisinta risteystä – "Ei kannata olettaa, että autoilija noudattaa aina liikennesääntöjä"

Nämä ovat viisi Oulun vaa­ral­li­sin­ta ris­teys­tä – "Ei kannata olet­taa, että au­toi­li­ja nou­dat­taa aina lii­ken­ne­sään­tö­jä"

18.09.2022 16:55 158
Tilaajille
Yksi henkilö menehtyi henkilö- ja kuorma-auton välisessä kolarissa Alavieskassa

Yksi henkilö me­neh­tyi hen­ki­lö- ja kuor­ma-au­ton vä­li­ses­sä ko­la­ris­sa Ala­vies­kas­sa

03.09.2022 15:29
Kolmen ajoneuvon kolari Torniossa Perämerentien uudella sillalla

Kolmen ajo­neu­von kolari Tor­nios­sa Pe­rä­me­ren­tien uudella sil­lal­la

28.08.2022 16:01
Henkilöauton kuljettaja menehtyi nokkakolarissa rekan kanssa Kajaanintiellä Muhoksella

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja me­neh­tyi nok­ka­ko­la­ris­sa rekan kanssa Ka­jaa­nin­tiel­lä Mu­hok­sel­la

23.08.2022 14:42
Nelostiellä Rovaniemen kohdalla rekan ja henkilöauton nokkakolari – tilanteessa ei vakavia henkilövahinkoja, liikenne kulkee normaalisti

Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­men koh­dal­la rekan ja hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri – ­ti­lan­tees­sa ei vakavia hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, lii­ken­ne kulkee nor­maa­lis­ti

11.08.2022 14:49
Nainen aiheutti kaksi kolaria Raksilassa muutaman minuutin välein – käräjäoikeus tuomitsi teosta sakkoihin

Nainen ai­heut­ti kaksi kolaria Rak­si­las­sa muu­ta­man mi­nuu­tin välein – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si teosta sak­koi­hin

20.06.2022 11:18 12
Tilaajille
Kaksi nuorta kuoli kolarissa Turussa – toinen uhreista matkusti peräkontissa

Kaksi nuorta kuoli ko­la­ris­sa Turussa – toinen uh­reis­ta mat­kus­ti pe­rä­kon­tis­sa

04.06.2022 10:30
Kaksi mönkijää ja traileri tuhoutuivat tasoristeysonnettomuudessa Iissä – rataosuuden junaliikenne on poikki onnettomuuden takia, Oulun ja Kemin junat korvataan linja-autoilla

Kaksi mön­ki­jää ja trai­le­ri tu­hou­tui­vat ta­so­ris­teys­on­net­to­muu­des­sa Iissä – ra­ta­osuu­den ju­na­lii­ken­ne on poikki on­net­to­muu­den takia, Oulun ja Kemin junat kor­va­taan lin­ja-au­toil­la

02.06.2022 19:45 13
Autoa kuljettanut nuori mies kuoli Suomussalmella lauantai-iltana ulosajossa, kaksi muuta loukkaantui

Autoa kul­jet­ta­nut nuori mies kuoli Suo­mus­sal­mel­la lauan­tai-il­ta­na ulo­sa­jos­sa, kaksi muuta louk­kaan­tui

24.04.2022 11:00
Pyhäjärvellä autoilija ajoi kolmion takaa eteen, Sievissä autoilija ei väistänyt pyöräilijää – molemmissa henkilöitä vietiin jatkohoitoon

Py­hä­jär­vel­lä au­toi­li­ja ajoi kolmion takaa eteen, Sie­vis­sä au­toi­li­ja ei väis­tä­nyt pyö­räi­li­jää – mo­lem­mis­sa hen­ki­löi­tä vietiin jat­ko­hoi­toon

23.04.2022 17:25 1
Huonossa ajokelissä kolaroitiin Iissä: kahdesta peräänajosta selvittiin ilman henkilövahinkoja

Huo­nos­sa ajo­ke­lis­sä ko­la­roi­tiin Iissä: kah­des­ta pe­rään­ajos­ta sel­vit­tiin ilman hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

02.04.2022 15:26 1
Yksi henkilö loukkaantui mopoauton ja kuorma-auton kolarissa  rengasliikkeen pihalla Pudasjärvellä

Yksi henkilö louk­kaan­tui mo­po­au­ton ja kuor­ma-au­ton ko­la­ris­sa ren­gas­liik­keen pihalla Pu­das­jär­vel­lä

29.03.2022 11:31
Myrsky katkonut sähköjä kymmeniltä tuhansilta, Kuopiossa noin 40 auton ketjukolari

Myrsky kat­ko­nut sähköjä kym­me­nil­tä tu­han­sil­ta, Kuo­pios­sa noin 40 auton ket­ju­ko­la­ri

26.03.2022 18:56
Yksi ihminen kuoli kuorma-auton ja maastoauton törmäyksessä Koitelinkoskentiellä Kiimingissä – tie oli pitkään suljettuna onnettomuuden vuoksi

Yksi ihminen kuoli kuor­ma-au­ton ja maas­to­au­ton tör­mäyk­ses­sä Koi­te­lin­kos­ken­tiel­lä Kii­min­gis­sä – tie oli pitkään sul­jet­tu­na on­net­to­muu­den vuoksi

21.02.2022 20:15 1
Peräänajokolari hidasti liikennettä nelostiellä Limingassa

Pe­rään­ajo­ko­la­ri hidasti lii­ken­net­tä ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa

18.02.2022 14:51
Oulun Välivainiolla kylkikolari, kolme altistunutta

Oulun Vä­li­vai­niol­la kyl­ki­ko­la­ri, kolme al­tis­tu­nut­ta

15.02.2022 14:52 16
Pakettiauto ja henkilöauto kolaroivat risteyksessä Kempeleessä

Pa­ket­ti­au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat ris­teyk­ses­sä Kem­pe­lees­sä

14.02.2022 15:14
Henkilöauton kuljettaja törmäsi toisen auton kylkeen Kaakkurin rampin valoristeyksessä – ajoi poliisin mukaan päin punaisia

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja törmäsi toisen auton kylkeen Kaak­ku­rin rampin va­lo­ris­teyk­ses­sä – ajoi po­lii­sin mukaan päin pu­nai­sia

08.02.2022 10:39
Kuusamon rajun tiiliseinään törmäyksen syynä kuljettajan sairauskohtaus – kuljettaja päässyt jo kotiin toipumaan

Kuu­sa­mon rajun tii­li­sei­nään tör­mäyk­sen syynä kul­jet­ta­jan sai­raus­koh­taus – kul­jet­ta­ja päässyt jo kotiin toi­pu­maan

21.01.2022 17:40
Tilaajille
Liikehuoneiston seinästä Kuusamossa läpi ajanut aiheutti tuhansien eurojen vahingot, arvioi yrittäjä – tältä onnettomuuspaikalla näyttää

Lii­ke­huo­neis­ton sei­näs­tä Kuu­sa­mos­sa läpi ajanut ai­heut­ti tu­han­sien eurojen va­hin­got, arvioi yrit­tä­jä – tältä on­net­to­muus­pai­kal­la näyttää

20.01.2022 17:10 9
Tilaajille