Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kalastus
Mies raiskasi kehitysvammaisen naisen asuntoautossa Oulussa – tuomittiin ehdottomaan vankeuteen

Mies rais­ka­si ke­hi­tys­vam­mai­sen naisen asun­to­au­tos­sa Oulussa – tuo­mit­tiin eh­dot­to­maan van­keu­teen

19.09.2023 13:00
Tilaajille
Ari Hummastin jokainen vaappu on yksilöllinen taideteos: ”Saaliiksi on tullut yli 20-kiloinen lohi”

Ari Hum­mas­tin jo­kai­nen vaappu on yk­si­löl­li­nen tai­de­teos: ”Saa­liik­si on tullut yli 20-ki­loi­nen lohi”

05.09.2023 06:00 2
Oulu saattaa lopettaa haitalliseksi vieraslajiksi määritellyn kirjolohen istutukset Oulujokeen: "Jos yksi kala maksaa 10 euroa, niin ei ole enää järkeä"

Oulu saattaa lo­pet­taa hai­tal­li­sek­si vie­ras­la­jik­si mää­ri­tel­lyn kir­jo­lo­hen is­tu­tuk­set Ou­lu­jo­keen: "Jos yksi kala maksaa 10 euroa, niin ei ole enää järkeä"

31.08.2023 05:00 18
Tilaajille
Essayah: EU-komission esitys silakankalastuksen kieltämisestä suhteeton ja kohtuuton

Es­sayah: EU-ko­mis­sion esitys si­la­kan­ka­las­tuk­sen kiel­tä­mi­ses­tä suh­tee­ton ja koh­tuu­ton

30.08.2023 12:27 19
Palkittu kalamies arvostelee kovin sanoin Oulujoen kalaistutuksia: ”Voimayhtiöiden kilven kiillotusta ja nollatulos”

Pal­kit­tu ka­la­mies ar­vos­te­lee kovin sanoin Ou­lu­joen ka­lais­tu­tuk­sia: ”Voi­mayh­tiöi­den kilven kiil­lo­tus­ta ja nol­la­tu­los”

29.08.2023 05:00 57
Tilaajille
Spinfluga-kalastus vetää Oulun Merikoskelle harrastajia Kainuusta saakka – Merijalinrannan meno on rauhoittunut vuorojakojen myötä

Spinf­lu­ga-ka­las­tus vetää Oulun Me­ri­kos­kel­le har­ras­ta­jia Kai­nuus­ta saakka – Me­ri­ja­lin­ran­nan meno on rau­hoit­tu­nut vuo­ro­ja­ko­jen myötä

04.08.2023 21:15 12
Tilaajille
Oulun pohjoispuolella on yhteisöllinen kalastajakylä, jonne matkataan hakemaan tuoretta kalaa kymmenien kilometrien päästä

Oulun poh­jois­puo­lel­la on yh­tei­söl­li­nen ka­las­ta­ja­ky­lä, jonne mat­ka­taan ha­ke­maan tuo­ret­ta kalaa kym­me­nien ki­lo­met­rien päästä

01.08.2023 06:00 33
Tilaajille
Muhoksen kätketty luontoaarre kietoi Ikosen perheen pauloihinsa – Kalasääsken saalistuslento ja upeat maisemat ovat pysäyttäviä näkyjä
Mainos Muhoksen kunta

Mu­hok­sen kät­ket­ty luon­to­aar­re kietoi Ikosen perheen pau­loi­hin­sa – Ka­la­sääs­ken saa­lis­tus­len­to ja upeat mai­se­mat ovat py­säyt­tä­viä näkyjä

31.07.2023 06:00
Tuirassa napattiin 19-kiloinen lohivonkale – "Oli todella kova taistelemaan"

Tui­ras­sa na­pat­tiin 19-ki­loi­nen lo­hi­von­ka­le – "Oli todella kova tais­te­le­maan"

28.07.2023 15:20 21
Tilaajille
Metsähallitus otti käyttöön eräetiketin: Saaliin, luonnon ja toisten luonnossa liikkujien kunnioittaminen on tärkeää

Met­sä­hal­li­tus otti käyt­töön eräe­ti­ke­tin: Saa­liin, luonnon ja toisten luon­nos­sa liik­ku­jien kun­nioit­ta­mi­nen on tärkeää

21.07.2023 12:02 2
Oulun keskusta tarjoaa kalapaikkoja moneen lähtöön – katso 7 kohdetta ja kartta

Oulun kes­kus­ta tarjoaa ka­la­paik­ko­ja moneen lähtöön – katso 7 koh­det­ta ja kartta

19.07.2023 06:05 7
Ministeriön edustajat Tenon lohipadolla: Kyttyrälohipyydyksen tehokkuus on parantunut, huoli laitteen toimivuudesta ei kuitenkaan ole poistunut

Mi­nis­te­riön edus­ta­jat Tenon lo­hi­pa­dol­la: Kyt­ty­rä­lo­hi­pyy­dyk­sen te­hok­kuus on pa­ran­tu­nut, huoli lait­teen toi­mi­vuu­des­ta ei kui­ten­kaan ole pois­tu­nut

12.07.2023 13:38
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeriö vaatii Tenon kyttyrälohipadon avaamista – "Haluamme kuulla, mitä norjalaiset aikovat tehdä tilanteelle"

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö vaatii Tenon kyt­ty­rä­lo­hi­pa­don avaa­mis­ta – "Ha­luam­me kuulla, mitä nor­ja­lai­set aikovat tehdä ti­lan­teel­le"

10.07.2023 15:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tor­nion-Muo­nion­joen lohen tu­le­vai­suus ei näytä va­loi­sal­ta – val­veu­tu­nut ka­las­ta­ja ra­joit­taa omaa toi­min­taan­sa

09.07.2023 06:00 6
Tilaajille
Tornion- ja Simojokeen noussut vähemmän lohia kuin moniin vuosiin – tutkijan mukaan yhden vuoden notkahdus ei ole vielä kohtalokas

Tor­nion- ja Si­mo­jo­keen noussut vä­hem­män lohia kuin moniin vuosiin – tut­ki­jan mukaan yhden vuoden not­kah­dus ei ole vielä koh­ta­lo­kas

06.07.2023 13:10 1
Tilaajille
Tenon kyttyrälohipyydys uhkaa Atlantin lohen kutua – Tutkija: Näyttää, että osa peloista on toteutunut

Tenon kyt­ty­rä­lo­hi­pyy­dys uhkaa At­lan­tin lohen kutua – Tut­ki­ja: Näyt­tää, että osa pe­lois­ta on to­teu­tu­nut

05.07.2023 11:30
Tilaajille
Nappasiko kala? Katso tästä 10 kesäistä kalaruokareseptiä

Nap­pa­si­ko kala? Katso tästä 10 ke­säis­tä ka­la­ruo­ka­re­sep­tiä

02.07.2023 14:00 3
Tilaajille
Kalastaja Kari Heinikoski tilasi neljä mölytoosaa 64 000 eurolla – Uudet hyljekarkoittimet ovat Perämeren ammattikalastajien "viimeisiä konsteja"

Ka­las­ta­ja Kari Hei­ni­kos­ki tilasi neljä mö­ly­too­saa 64 000 eurolla – Uudet hyl­je­kar­koit­ti­met ovat Pe­rä­me­ren am­mat­ti­ka­las­ta­jien "vii­mei­siä kons­te­ja"

25.06.2023 12:00 4
Tilaajille
Perämeren lohta saa huonosti Oulun kaupoista, koska etelän trokarit hakevat ne parempiin suihin - Fileetä on myyty nyt  yli 30 euron kilohintaan

Pe­rä­me­ren lohta saa huo­nos­ti Oulun kau­pois­ta, koska etelän tro­ka­rit hakevat ne pa­rem­piin suihin - Fileetä on myyty nyt yli 30 euron ki­lo­hin­taan

18.06.2023 06:00 25
Tilaajille