Kaleva Live
Viimeisin tunti

Kaleva Live: Lipon kausi jatkuu vie­ras­ken­täl­lä, ou­lu­lai­set syök­sy­vät Ulvilan kimp­puun – seuraa ottelua suorana täältä

14:40
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia

Kaleva Live: Her­cu­les lähtee ve­nyt­tä­mään voit­to­put­keaan, vas­tas­sa yl­lä­tys­val­mis pie­tar­saa­re­lais­jouk­kue JBK – katso il­ta­päi­vä­ot­te­lu suorana täältä

13:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Lipon kausi jatkuu lauan­tai­na vie­ras­ot­te­lul­la Ul­vi­las­sa – Kaleva näyttää UPV–­Lip­po -ot­te­lun yh­teis­työs­sä Sa­ta­kun­nan Kansan kanssa

11.06.2021 19:50 2
Viikko

Vi­rit­täy­dy Huuh­ka­jien EM-huu­maan Kaleva Liven il­ta­päi­vä­ot­te­lun kautta, kärjen tun­tu­maan noussut Her­cu­les saa lauan­tai­na vas­taan­sa JBK:n – Kaleva näyttää ottelun suorana

11.06.2021 14:00

Kaleva Live: Lipolla oli edes­sään kauden ko­tia­vaus, vas­tas­sa heti sarjan en­nak­ko­suo­sik­kei­hin kuuluva Ala­jär­vi – katso tal­len­ne kuu­kau­den ot­te­lus­ta täältä

06.06.2021 19:03 2
Tilaajille

Kaleva Live: Hau­Pal­le oli tar­jol­la hen­ki­ses­ti isot pis­teet, ko­ti­ken­täl­lä vastaan asettui Vantaan Jal­ka­pal­lo­seu­ra – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta täältä

06.06.2021 16:07
Tilaajille

Kaleva Liven su­per­sun­nun­tai: HauPa tais­te­lee pis­teis­tä ko­ti­ken­täl­lään, Lipolla edes­sään Yk­kös­pe­sik­sen ko­ti­avaus – Kaleva näyttää mo­lem­mat ottelut suorina

06.06.2021 11:15 2
Kuukausi ja vanhemmat

Kaleva Live: Etta jul­kai­si uuden jouk­kueen­sa, or­ga­ni­saa­tioon mer­kit­tä­viä muu­tok­sia – katso tal­len­ne mak­sut­to­mas­ta lä­he­tyk­ses­tä täältä

01.06.2021 20:53

Etta jul­kai­see tänään tulevan kauden jouk­kueen­sa, seuran or­ga­ni­saa­tioon tulossa mer­kit­tä­viä muu­tok­sia – Kaleva näyttää tie­do­tus­ti­lai­suu­den suorana

01.06.2021 11:00

Kaleva Live: Kak­ko­sen huip­pu­ot­te­lu nähtiin Cast­re­nin per­jan­tai-il­las­sa, Her­cu­les sai vie­rai­ta Ro­va­nie­mel­tä – katso RFA-ot­te­lu täältä

28.05.2021 20:46 3
Tilaajille

Kak­ko­sen huip­pu­ot­te­lu Cast­re­nin per­jan­tai-il­las­sa, Her­cu­les saa vas­taan­sa tap­piot­to­man RFA:n – Kaleva näyttää kamp­pai­lun suorana

28.05.2021 15:00

Kaleva Live: Kun­ta­vaa­li­kes­kus­te­lus­sa ruo­dit­tiin Oulun roolia kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na – katso tal­len­ne ti­lai­suu­des­ta täältä

27.05.2021 21:07 12

Kaleva Live: Oulun suuri kun­ta­vaa­li­kes­kus­te­lu keräsi eh­dok­kaat yhteen, aiheena kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­nen ja sen elin­voi­ma – katso tal­len­ne kes­kus­te­lus­ta tästä!

25.05.2021 20:58 23

Kaleva Live: Pal­kit­tu po­ron­hoi­don his­to­riaa sel­vit­tä­vä hanke päättää yli­opis­ton ylei­sö­luen­to­sar­jan – seuraa lä­he­tys­tä suorana täältä

24.05.2021 16:30

Kaleva Live: HauPa kärsi ko­ti­ken­täl­lään tylyn tappion es­poo­lai­sel­le EBK:lle – katso tal­len­ne ot­te­lus­ta täältä

22.05.2021 16:09
Tilaajille

HauPa met­säs­tää pis­tei­tä ko­ti­ken­täl­lään säätä uh­ma­ten, vastaan asettuu en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti kau­ten­sa aloit­ta­nut EBK – Kaleva näyttää lauan­tain ottelun suorana

21.05.2021 19:00 2

Kaleva Live: Luonto- ja ret­kei­ly­ai­hei­nen kes­kus­te­luil­ta kerää asian­tun­ti­jat yhteen San­gin­joel­la – katso tal­len­ne täältä

20.05.2021 17:30 6

Kaleva Live: Kärpät jär­jes­ti Rak­si­las­sa tie­do­tus­ti­lai­suu­den – katso tal­len­ne tästä

19.05.2021 13:30 6

Kaleva Live: Muu­mioi­den tut­ki­mus kertoo en­tis­ajan elä­mäs­tä – seuraa Tiedon valossa -sarjan mak­su­ton­ta lä­he­tys­tä täältä

17.05.2021 16:30

Mitä olet aina ha­lun­nut tietää ret­kei­lys­tä? Asian­tun­ti­jat vas­taa­vat mieltä as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin San­gin­joen luonto- ja ret­kei­ly­ai­hei­ses­sa kes­kus­te­lu­il­las­sa

17.05.2021 14:39 4