Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lähi-itä
Muistokirjoitus: Kalevan sankarireportteri, professori Jukka Nevakivi 1931–2024

Muis­to­kir­joi­tus: Kalevan san­ka­ri­re­port­te­ri, pro­fes­so­ri Jukka Ne­va­ki­vi 1931–2024

21.02.2024 15:39 6
Yhdysvallat iski liittolaisineen Jemeniin – huthit uhkaavat iskeä takaisin

Yh­dys­val­lat iski liit­to­lai­si­neen Je­me­niin – huthit uh­kaa­vat iskeä ta­kai­sin

12.01.2024 22:17 7
Israel-Palestiina -konfliktia ohjaa historiallinen kysymys juutalaisten valtiosta, mikä on paljolti "tuontitavaraa" Euroopasta Lähi-itään
Kolumni

Is­rael-Pa­les­tii­na -konf­lik­tia ohjaa his­to­rial­li­nen kysymys juu­ta­lais­ten val­tios­ta, mikä on pal­jol­ti "tuon­ti­ta­va­raa" Eu­roo­pas­ta Lä­hi-itään

07.01.2024 14:00 20
Tilaajille
Niinistö Ylellä: Kahden valtion malliin tartuttava Lähi-Idässä tosissaan

Nii­nis­tö Ylellä: Kahden valtion malliin tar­tut­ta­va Lä­hi-Idäs­sä to­sis­saan

18.10.2023 22:44 6
Kaleva kiersi Oulun etniset ruokakaupat – Epäröivä suomalaisasiakas jäi kauppiaan mieleen: ”Saako täällä käydä?”

Kaleva kiersi Oulun etniset ruo­ka­kau­pat – Epä­röi­vä suo­ma­lais­asia­kas jäi kaup­piaan mie­leen: ”Saako täällä käydä?”

18.10.2023 05:00 17
Tilaajille
Vanha Kaleva: Jordanialaispappi sanoi Taivalkoskella 50 vuotta sitten, että Lähi-idän sodan osapuolet valehtelevat

Vanha Kaleva: Jor­da­nia­lais­pap­pi sanoi Tai­val­kos­kel­la 50 vuotta sitten, että Lä­hi-idän sodan osa­puo­let va­leh­te­le­vat

12.10.2023 10:00
Lähi-idän uuden sodan rujoimmat vaiheet ovat ehkä vielä edessä, ja niillä on ikävät heijastuksensa myös suomalaisten arkeen
Pääkirjoitus

Lä­hi-idän uuden sodan ru­joim­mat vaiheet ovat ehkä vielä edessä, ja niillä on ikävät hei­jas­tuk­sen­sa myös suo­ma­lais­ten arkeen

09.10.2023 17:00 5
Kerro meille: Oletko Lähi-Idän konfliktialueella? Tunnetko jonkun, joka voi kertoa alueen tunnelmista?

Kerro meille: Oletko Lä­hi-Idän konf­lik­tia­lueel­la? Tun­net­ko jonkun, joka voi kertoa alueen tun­nel­mis­ta?

09.10.2023 09:52 2
Israelin armeija ja palestiinalaismilitantit taistelevat edelleen yli 20 kohteessa Israelissa – Suomi muuttaa matkustustiedotetta

Is­rae­lin armeija ja pa­les­tii­na­lais­mi­li­tan­tit tais­te­le­vat edel­leen yli 20 koh­tees­sa Is­rae­lis­sa – Suomi muuttaa mat­kus­tus­tie­do­tet­ta

07.10.2023 22:28 18
Mielenosoittajat sytyttivät Ruotsin Irakin-suurlähetystössä tulipalon – Suomen Bagdadin-suurlähetystön edustuston väki on evakuoitu väistötiloihin

Mie­len­osoit­ta­jat sy­tyt­ti­vät Ruotsin Ira­kin-suur­lä­he­tys­tös­sä tu­li­pa­lon – Suomen Bag­da­din-suur­lä­he­tys­tön edus­tus­ton väki on eva­kuoi­tu väis­tö­ti­loi­hin

20.07.2023 11:28 2
Israelin vaalitulos tuskin helpottaa palestiinalaisten ahdinkoa – lapset ovat nähneet vain asetta kantavia israelilaissotilaita
Kolumni

Is­rae­lin vaa­li­tu­los tuskin hel­pot­taa pa­les­tii­na­lais­ten ah­din­koa – lapset ovat nähneet vain asetta kan­ta­via is­rae­li­lais­so­ti­lai­ta

04.11.2022 06:00 7
Tilaajille
Tunnetko jo sumakin? Kokeile sitä Lähi-idän keittiön salaattiin fattoushiin ja täytä leivät kevään vihreillä kasviksilla

Tun­net­ko jo su­ma­kin? Kokeile sitä Lä­hi-idän keit­tiön sa­laat­tiin fat­tous­hiin ja täytä leivät kevään vih­reil­lä kas­vik­sil­la

20.05.2021 06:30
Tilaajille
Israel teki jälleen rajuja yöllisiä ilmaiskuja Gazaan – mahdollisista kuolonuhreista ei vielä tietoa

Israel teki jälleen rajuja yöl­li­siä il­mais­ku­ja Gazaan – mah­dol­li­sis­ta kuo­lon­uh­reis­ta ei vielä tietoa

17.05.2021 07:31 9
Poterot syvenevät Lähi-idässä, eikä sovun rakentajille näytä olevan tilaa kummallakaan puolella
Pääkirjoitus

Poterot sy­ve­ne­vät Lä­hi-idäs­sä, eikä sovun ra­ken­ta­jil­le näytä olevan tilaa kum­mal­la­kaan puo­lel­la

14.05.2021 20:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turkin hyök­käyk­set li­sää­vät Lä­hi-idän epä­va­kaut­ta ja ennen kaikkia ai­heut­ta­vat val­ta­vas­ti in­hi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä

16.02.2021 20:00
Tilaajille
Iranilaisen ydintutkijan murha löi kapuloita Joe Bidenin ulkopoliittisiin rattaisiin – näitä käänteitä Donald Trumpin viimeisinä presidenttiviikkoina kannattaa nyt seurata Lähi-idässä

Ira­ni­lai­sen ydin­tut­ki­jan murha löi ka­pu­loi­ta Joe Bidenin ul­ko­po­liit­ti­siin rat­tai­siin – näitä kään­tei­tä Donald Trumpin vii­mei­si­nä pre­si­dent­ti­viik­koi­na kan­nat­taa nyt seurata Lä­hi-idäs­sä

30.11.2020 19:51
Tilaajille
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuutta edeltäneitä olosuhteita löytyy tätä nykyä etenkin Lähi-idästä – Onnettomuutta tutkinut professori pitää kaupallista ydinenergiaa “tuhon reseptinä”

Tsher­no­by­lin ydin­voi­ma­la­on­net­to­muut­ta edel­tä­nei­tä olo­suh­tei­ta löytyy tätä nykyä etenkin Lä­hi-idäs­tä – On­net­to­muut­ta tut­ki­nut pro­fes­so­ri pitää kau­pal­lis­ta ydin­ener­giaa “tuhon re­sep­ti­nä”

24.10.2020 18:48 4
Näkökulma: Länsirannan alueliitokset voivat olla kuolinisku palestiinalaisvaltiolle – tilaisuus on Israelille parempi kuin koskaan, ja Palestiina näyttää kovin yksinäiseltä

Nä­kö­kul­ma: Län­si­ran­nan alue­lii­tok­set voivat olla kuo­lin­is­ku pa­les­tii­na­lais­val­tiol­le – ti­lai­suus on Is­rae­lil­le parempi kuin kos­kaan, ja Pa­les­tii­na näyttää kovin yk­si­näi­sel­tä

14.06.2020 13:20