Rakennusliike Lapti Oy
Sairaalanrinteen Dosentin arkkitehtuurissa kunnioitetaan vanhan alueen tunnelmaa – "Sovitamme uuden rakentamisen vanhaan ympäristöön"
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Sai­raa­lan­rin­teen Do­sen­tin ark­ki­teh­tuu­ris­sa kun­nioi­te­taan vanhan alueen tun­nel­maa – "So­vi­tam­me uuden ra­ken­ta­mi­sen vanhaan ym­pä­ris­töön"

07.09.2020 09:00
Välivainiolle syntyy uusi vehreä ja yhteisöllinen asuinalue – Luonnonläheisyyttä, rauhaa ja kaupungin parhaat kulkuyhteydet
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Vä­li­vai­niol­le syntyy uusi vehreä ja yh­tei­söl­li­nen asuin­alue – Luon­non­lä­hei­syyt­tä, rauhaa ja kau­pun­gin parhaat kul­ku­yh­tey­det

20.04.2020 06:00 0
Sairaalanrinteen uudet kerrostalokodit etenevät suunnitellusti
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Sai­raa­lan­rin­teen uudet ker­ros­ta­lo­ko­dit ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti

15.02.2020 06:00 0
Sairaalanrinteen Dosentti ei tee hätiköityjä ratkaisuja – Laptin rakentama kerrostalo on suunniteltu asukaslähtöisesti palvelemaan arjessa
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Sai­raa­lan­rin­teen Do­sent­ti ei tee hä­ti­köi­ty­jä rat­kai­su­ja – Laptin ra­ken­ta­ma ker­ros­ta­lo on suun­ni­tel­tu asu­kas­läh­töi­ses­ti pal­ve­le­maan arjessa

19.10.2019 06:00 0
Sairaalanrinteen täydennysrakentaminen etenee – uusia koteja harvinaiseen ympäristöön
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Sai­raa­lan­rin­teen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen etenee – uusia koteja har­vi­nai­seen ym­pä­ris­töön

24.08.2019 06:00 0