Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rakennusliike Lapti Oy
"Asserin aukio" täyttyy sittenkin: Asuintornitalo suunnitteilla Raahen ydinkeskustaan

"As­se­rin aukio" täyttyy sit­ten­kin: Asuin­tor­ni­ta­lo suun­nit­teil­la Raahen ydin­kes­kus­taan

21.09.2022 13:57 9
Tilaajille
Toppilansalmen rantaan rakentuva Asunto Oy Oulun Satamanhelmi täydentää yhden Oulun kauneimmista asuinkortteleista – Arkkitehti kuvailee Möljän korttelia ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Top­pi­lan­sal­men rantaan ra­ken­tu­va Asunto Oy Oulun Sa­ta­man­hel­mi täy­den­tää yhden Oulun kau­neim­mis­ta asuin­kort­te­leis­ta – Ark­ki­teh­ti ku­vai­lee Möljän kort­te­lia ai­nut­laa­tui­sek­si ko­ko­nai­suu­dek­si

05.05.2022 06:00
Oululaisen Laptin liikevaihto kasvoi vuonna 2021 kymmenillä miljoonilla: "Tämä panostus on nyt kantanut hedelmää"

Ou­lu­lai­sen Laptin lii­ke­vaih­to kasvoi vuonna 2021 kym­me­nil­lä mil­joo­nil­la: "Tämä pa­nos­tus on nyt kan­ta­nut he­del­mää"

04.02.2022 08:57 7
Hartaanselän maisemiin rakentuu uniikki kerrostalokohde – ”Tällaiselle sijainnille tulee harvoin mahdollisuus rakentaa aivan uutta”
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Har­taan­se­län mai­se­miin ra­ken­tuu uniikki ker­ros­ta­lo­koh­de – ”Täl­lai­sel­le si­jain­nil­le tulee harvoin mah­dol­li­suus ra­ken­taa aivan uutta”

26.01.2022 00:00
Meltexille suuret toimitilat Kempeleeseen

Mel­te­xil­le suuret toi­mi­ti­lat Kem­pe­lee­seen

09.07.2021 14:53 9
Kärkkäinen suunnittelee tavaratalon avaamista Kempeleeseen – Zatelliitin paalupaikalle kaavaillaan myös uutta Prismaa ja runsaasti muuta liiketilaa

Kärk­käi­nen suun­nit­te­lee ta­va­ra­ta­lon avaa­mis­ta Kem­pe­lee­seen – Za­tel­lii­tin paa­lu­pai­kal­le kaa­vail­laan myös uutta Prismaa ja run­saas­ti muuta lii­ke­ti­laa

14.06.2021 21:09 44
Tilaajille
Kontinkankaalle valmistuu kesällä ainutlaatuinen kerrostalokohde – nyt asuntoihin on mahdollista päästä tutustumaan etukäteen
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Kon­tin­kan­kaal­le val­mis­tuu kesällä ai­nut­laa­tui­nen ker­ros­ta­lo­koh­de – nyt asun­toi­hin on mah­dol­lis­ta päästä tu­tus­tu­maan etu­kä­teen

10.02.2021 12:41
Toppilansalmeen nousee yksi Oulun kauneimmista kortteleista – 13-kerroksisen Satamanvalon rakentaminen alkaa ensi keväänä
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Top­pi­lan­sal­meen nousee yksi Oulun kau­neim­mis­ta kort­te­leis­ta – 13-ker­rok­si­sen Sa­ta­man­va­lon ra­ken­ta­mi­nen alkaa ensi keväänä

27.12.2020 06:00
Vuolle Setlementille uusi toimitalo Heinäpäähän

Vuolle Set­le­men­til­le uusi toi­mi­ta­lo Hei­nä­pää­hän

16.10.2020 19:34 2
Sairaalanrinteen Dosentin arkkitehtuurissa kunnioitetaan vanhan alueen tunnelmaa – "Sovitamme uuden rakentamisen vanhaan ympäristöön"
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Sai­raa­lan­rin­teen Do­sen­tin ark­ki­teh­tuu­ris­sa kun­nioi­te­taan vanhan alueen tun­nel­maa – "So­vi­tam­me uuden ra­ken­ta­mi­sen vanhaan ym­pä­ris­töön"

07.09.2020 09:00
Välivainiolle syntyy uusi vehreä ja yhteisöllinen asuinalue – Luonnonläheisyyttä, rauhaa ja kaupungin parhaat kulkuyhteydet
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Vä­li­vai­niol­le syntyy uusi vehreä ja yh­tei­söl­li­nen asuin­alue – Luon­non­lä­hei­syyt­tä, rauhaa ja kau­pun­gin parhaat kul­ku­yh­tey­det

20.04.2020 06:00 2
Sairaalanrinteen uudet kerrostalokodit etenevät suunnitellusti
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Sai­raa­lan­rin­teen uudet ker­ros­ta­lo­ko­dit ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti

15.02.2020 06:00
Sairaalanrinteen Dosentti ei tee hätiköityjä ratkaisuja – Laptin rakentama kerrostalo on suunniteltu asukaslähtöisesti palvelemaan arjessa
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Sai­raa­lan­rin­teen Do­sent­ti ei tee hä­ti­köi­ty­jä rat­kai­su­ja – Laptin ra­ken­ta­ma ker­ros­ta­lo on suun­ni­tel­tu asu­kas­läh­töi­ses­ti pal­ve­le­maan arjessa

19.10.2019 06:00
Sairaalanrinteen täydennysrakentaminen etenee – uusia koteja harvinaiseen ympäristöön
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Sai­raa­lan­rin­teen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen etenee – uusia koteja har­vi­nai­seen ym­pä­ris­töön

24.08.2019 06:00