Rakennusliike Lapti Oy
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Kon­tin­kan­kaal­le val­mis­tuu kesällä ai­nut­laa­tui­nen ker­ros­ta­lo­koh­de – nyt asun­toi­hin on mah­dol­lis­ta päästä tu­tus­tu­maan etu­kä­teen

10.02.2021 12:41
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Top­pi­lan­sal­meen nousee yksi Oulun kau­neim­mis­ta kort­te­leis­ta – 13-ker­rok­si­sen Sa­ta­man­va­lon ra­ken­ta­mi­nen alkaa ensi keväänä

27.12.2020 06:00

Vuolle Set­le­men­til­le uusi toi­mi­ta­lo Hei­nä­pää­hän

16.10.2020 19:34 2
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Sai­raa­lan­rin­teen Do­sen­tin ark­ki­teh­tuu­ris­sa kun­nioi­te­taan vanhan alueen tun­nel­maa – "So­vi­tam­me uuden ra­ken­ta­mi­sen vanhaan ym­pä­ris­töön"

07.09.2020 09:00
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Vä­li­vai­niol­le syntyy uusi vehreä ja yh­tei­söl­li­nen asuin­alue – Luon­non­lä­hei­syyt­tä, rauhaa ja kau­pun­gin parhaat kul­ku­yh­tey­det

20.04.2020 06:00 1
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Sai­raa­lan­rin­teen uudet ker­ros­ta­lo­ko­dit ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti

15.02.2020 06:00
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Sai­raa­lan­rin­teen Do­sent­ti ei tee hä­ti­köi­ty­jä rat­kai­su­ja – Laptin ra­ken­ta­ma ker­ros­ta­lo on suun­ni­tel­tu asu­kas­läh­töi­ses­ti pal­ve­le­maan arjessa

19.10.2019 06:00
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Sai­raa­lan­rin­teen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­nen etenee – uusia koteja har­vi­nai­seen ym­pä­ris­töön

24.08.2019 06:00