Lastensuojelu
Lastensuojelun tilaan tarvitaan parannuksia
Kolumni Raimo Piirainen

Las­ten­suo­je­lun tilaan tar­vi­taan pa­ran­nuk­sia

04.08.2020 20:00 2
Tilaajille
Sijoitettujen lasten ja nuorten opetusjärjestelyissä on puutteita Pohjois-Suomessa – psyykkiset ongelmat ovat kasvaneet

Si­joi­tet­tu­jen lasten ja nuorten ope­tus­jär­jes­te­lyis­sä on puut­tei­ta Poh­jois-Suo­mes­sa – psyyk­ki­set on­gel­mat ovat kas­va­neet

30.07.2020 14:34 0
Pohjoispohjalaisäidin tytär on yrittänyt itsemurhaa jo kymmenen kertaa alle vuoden aikana – Milloin alaikäinen voidaan määrätä pakkohoitoon?

Poh­jois­poh­ja­lais­äi­din tytär on yrit­tä­nyt it­se­mur­haa jo kym­me­nen kertaa alle vuoden aikana – Milloin ala­ikäi­nen voidaan määrätä pak­ko­hoi­toon?

14.07.2020 06:00 7
Tilaajille
Lapsen etua etsimässä arveluttavin keinoin
Kolumni Matti Haataja

Lapsen etua et­si­mäs­sä ar­ve­lut­ta­vin keinoin

13.07.2020 12:00 2
Tilaajille
Pohjoispohjalaisten koulukotien työntekijät saavat uutta koulutusta – oppia annetaan esimerkiksi rajoitustoimenpiteiden käytöstä

Poh­jois­poh­ja­lais­ten kou­lu­ko­tien työn­te­ki­jät saavat uutta kou­lu­tus­ta – oppia an­ne­taan esi­mer­kik­si ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­den käy­tös­tä

13.07.2020 07:00 2
Tilaajille
Lastensuojelun tilastot ovat karua luettavaa ja kertovat yhteiskunnan epäonnistumisesta
Kolumni Sanna Keskinen

Las­ten­suo­je­lun ti­las­tot ovat karua luet­ta­vaa ja ker­to­vat yh­teis­kun­nan epä­on­nis­tu­mi­ses­ta

04.07.2020 20:00 2
Tilaajille
Limingan koulukodin johtaja: Virheitä on korjattu, nykyisin arki on rauhallista ja turvallista

Li­min­gan kou­lu­ko­din joh­ta­ja: Vir­hei­tä on kor­jat­tu, ny­kyi­sin arki on rau­hal­lis­ta ja tur­val­lis­ta

02.07.2020 15:27 5
Tilaajille
Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä jatkaa nousuaan, koronakevät huononsi jo ennestään vaikeaa tilannetta – suurin osa lastensuojelun kustannuksista syntyy sijoituksista

Kii­reel­li­ses­ti si­joi­tet­tu­jen lasten määrä jatkaa nou­suaan, ko­ro­na­ke­vät huo­non­si jo en­nes­tään vaikeaa ti­lan­net­ta – suurin osa las­ten­suo­je­lun kus­tan­nuk­sis­ta syntyy si­joi­tuk­sis­ta

02.07.2020 13:30 2
Oikeusasiamies puuttui Limingan koulukodin toimintaan – Nuorten keskuudessa kiristämistä, hyväksikäyttöä, kiusaamista ja aseistettua varustautumista

Oi­keus­asia­mies puuttui Li­min­gan kou­lu­ko­din toi­min­taan – Nuorten kes­kuu­des­sa ki­ris­tä­mis­tä, hy­väk­si­käyt­töä, kiu­saa­mis­ta ja aseis­tet­tua va­rus­tau­tu­mis­ta

01.07.2020 13:09 14
Tilaajille
Lastensuojeluilmoitusten määrä kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa – "Toivottavasti kasvun taustalla on se, että että lapsiin kohdistuvat huolet otetaan vakavammin"

Las­ten­suo­je­lu­il­moi­tus­ten määrä kak­sin­ker­tais­tu­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa – "Toi­vot­ta­vas­ti kasvun taus­tal­la on se, että että lapsiin koh­dis­tu­vat huolet otetaan va­ka­vam­min"

01.07.2020 09:55 1
Oikeus: Lapsella on oikeus tavata entistä sijaisperhettään – Myös videopuhelut pitää sallia biologisen äidin vastustuksesta huolimatta

Oikeus: Lap­sel­la on oikeus tavata entistä si­jais­per­het­tään – Myös vi­deo­pu­he­lut pitää sallia bio­lo­gi­sen äidin vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

05.06.2020 15:52 0
Tilaajille
Avi aikoo selvittää Limingan lastensuojelun tilanteen – uutisointi ja kunnan entisten työntekijöiden mielipidekirjoitus herättivät

Avi aikoo sel­vit­tää Li­min­gan las­ten­suo­je­lun ti­lan­teen – uu­ti­soin­ti ja kunnan en­tis­ten työn­te­ki­jöi­den mie­li­pi­de­kir­joi­tus he­rät­ti­vät

03.02.2020 15:13 17
Lastensuojelutyön virheet eivät nouse helposti julkisuuteen – tuoreet esimerkit löytyvät Limingasta ja Oulusta, joissa havaittiin karkeita puutteita perusasioissa

Las­ten­suo­je­lu­työn virheet eivät nouse hel­pos­ti jul­ki­suu­teen – tuoreet esi­mer­kit löy­ty­vät Li­min­gas­ta ja Ou­lus­ta, joissa ha­vait­tiin kar­kei­ta puut­tei­ta pe­rus­asiois­sa

30.01.2020 17:53 3
Tilaajille