Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Huumeet
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päih­teet vaa­li­asee­na – riip­pu­vuus­käyt­täy­ty­mi­sen ydintä ei ym­mär­re­tä

26.03.2023 06:00 1
Tilaajille
Uusi käänne pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittelyn loppumetreillä – Ranska luovutti Suomeen uusia SkyECC-viestejä, joiden salaus on saatu murrettua

Uusi käänne poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn lop­pu­met­reil­lä – Ranska luo­vut­ti Suomeen uusia SkyECC-vies­te­jä, joiden salaus on saatu mur­ret­tua

22.03.2023 18:30 1
Tilaajille
Oliko Oulussakin LSD:tä jo Suomen ensimmäisen huumeaallon aikaan? – 1960–70-luvuilla nuoret kokeilivat aineita, joista he eivät itsekään tienneet, mitä ne olivat

Oliko Ou­lus­sa­kin LSD:tä jo Suomen en­sim­mäi­sen huu­me­aal­lon aikaan? – 1960–70-lu­vuil­la nuoret ko­kei­li­vat ai­nei­ta, joista he eivät it­se­kään tien­neet, mitä ne olivat

18.03.2023 06:30 2
Tilaajille
Yli 40 prosenttia vastaajista kannatti huumeiden käyttötilojen perustamista A-klinikkasäätiön kyselyssä

Yli 40 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta kan­nat­ti huu­mei­den käyt­tö­ti­lo­jen pe­rus­ta­mis­ta A-kli­nik­ka­sää­tiön ky­se­lys­sä

16.03.2023 06:37 17
Poliisi valvoi tehostetusti huumausainerikollisuutta Jokilaaksoissa – Poliisilla viesti nuorille: "Jos olet kokeilemassa tai jo aloittanut huumeiden käytön, pysähdy miettimään"

Poliisi valvoi te­hos­te­tus­ti huu­maus­ai­ne­ri­kol­li­suut­ta Jo­ki­laak­sois­sa – Po­lii­sil­la viesti nuo­ril­le: "Jos olet ko­kei­le­mas­sa tai jo aloit­ta­nut huu­mei­den käytön, pysähdy miet­ti­mään"

15.03.2023 11:57 3
Vanhemmat
"Ostin järkyttävän määrän aineita" – Syytettyjä kuultiin suuren huumejutun hovioikeuskäsittelyn Oulu-haarassa

"Ostin jär­kyt­tä­vän määrän ai­nei­ta" – Syy­tet­ty­jä kuul­tiin suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn Ou­lu-haa­ras­sa

22.02.2023 17:03
Tilaajille
Pohjoisen suuren huumejutun hovikäsittely jatkui Rata-aukiolla – Uusia todisteita "salatusta" laitteesta, syyttäjä kovensi väitteitään Ouluun tuoduista huumemääristä

Poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­kä­sit­te­ly jatkui Ra­ta-au­kiol­la – Uusia to­dis­tei­ta "sa­la­tus­ta" lait­tees­ta, syyt­tä­jä kovensi väit­tei­tään Ouluun tuo­duis­ta huu­me­mää­ris­tä

21.02.2023 18:48 1
Tilaajille
Huumeiden hallitsema nuoruus oli Jaakko Taivalojalle painajainen, josta irti päästyään hän haluaa auttaa muita

Huu­mei­den hal­lit­se­ma nuoruus oli Jaakko Tai­val­ojal­le pai­na­jai­nen, josta irti pääs­tyään hän haluaa auttaa muita

21.02.2023 14:23 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­taa­mi­sen hyvän muiston tärkeys

02.02.2023 05:00
Tilaajille
Oulun vankilasta kuultu pohjoisen huumejutun pääsyytetty vertasi huumevelkaa pankkilainaan – subutex-pariskunta laittoi lapset nukkumaan ja käytti aineita

Oulun van­ki­las­ta kuultu poh­joi­sen huu­me­ju­tun pää­syy­tet­ty vertasi huu­me­vel­kaa pank­ki­lai­naan – su­bu­tex-pa­ris­kun­ta laittoi lapset nuk­ku­maan ja käytti aineita

19.01.2023 18:59
Tilaajille
Pohjoisen huumejutun hovikäsittelyssä tutkittiin tukiasemia ja luettiin salaisiksi luultuja viestejä –"Eihän ne tiijä, mitä ollaan tekemässä"

Poh­joi­sen huu­me­ju­tun ho­vi­kä­sit­te­lys­sä tut­kit­tiin tu­ki­ase­mia ja luet­tiin sa­lai­sik­si luul­tu­ja vies­te­jä –"Eihän ne tiijä, mitä ollaan te­ke­mäs­sä"

18.01.2023 19:15 4
Tilaajille
Syyttäjä tarkisti syytteitään pohjoisen suuressa huumejutussa, kateissa oleva syytetty määrättiin vangittavaksi – "On etsitty 'kissojen ja koirien' kanssa"

Syyt­tä­jä tar­kis­ti syyt­tei­tään poh­joi­sen suu­res­sa huu­me­ju­tus­sa, ka­teis­sa oleva syy­tet­ty mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si – "On etsitty 'kis­so­jen ja koi­rien' kanssa"

17.01.2023 19:10 7
Tilaajille
Poikkeuksellisen suuren huumejutun käsittely pääsi vauhtiin Rovaniemen hovioikeudessa – rikokset tehty pääosin Oulussa ja Kemissä

Poik­keuk­sel­li­sen suuren huu­me­ju­tun kä­sit­te­ly pääsi vauh­tiin Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­sa – ri­kok­set tehty pääosin Oulussa ja Kemissä

17.01.2023 11:38 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Janin pää heräsi, että pitää loppua se homma

26.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Suomi on kylmä päihteistä riippuvaisille ihmisille – Nuoria kuolee joukolla huumeisiin, silti meillä vastustetaan valvottuja käyttötiloja
Essee

Suomi on kylmä päih­teis­tä riip­pu­vai­sil­le ih­mi­sil­le – Nuoria kuolee jou­kol­la huu­mei­siin, silti meillä vas­tus­te­taan val­vot­tu­ja käyt­tö­ti­lo­ja

18.11.2022 15:00 15
Tilaajille
Syyttäjä: Oulun huumerikokset liittyvät ulkomailta johdettuun järjestäytyneeseen rikollisryhmään – huumebisnestä tehtiin tyhjissä vuokra-asunnoissa

Syyt­tä­jä: Oulun huu­me­ri­kok­set liit­ty­vät ul­ko­mail­ta joh­det­tuun jär­jes­täy­ty­nee­seen ri­kol­lis­ryh­mään – huu­me­bis­nes­tä tehtiin tyh­jis­sä vuok­ra-asun­nois­sa

08.11.2022 16:57 9
Tilaajille
Parivaljakko salakuljetti kumiveneellä huumeita Torniojoen yli kesällä – Tulli takavarikoi useita kiloja hasista ja amfetamiinia

Pa­ri­val­jak­ko sa­la­kul­jet­ti ku­mi­ve­neel­lä huu­mei­ta Tor­nio­joen yli kesällä – Tulli ta­ka­va­ri­koi useita kiloja hasista ja am­fe­ta­mii­nia

03.11.2022 10:01 2
Tilaajille
Poliisi otti kiinni huumeissa ajaneet Tuirassa ja Kaukovainiolla Oulussa

Poliisi otti kiinni huu­meis­sa ajaneet Tui­ras­sa ja Kau­ko­vai­niol­la Oulussa

02.11.2022 06:56 3
Kävimme tutustumassa Oulun päihdehuollon tukipaikkaan, josta päivittäin piikittävä Make hakee puhtaita huumeneuloja – Hoitajat jakavat joka viikko tuhansia neuloja, asiakkaina yhä enemmän nuoria

Kävimme tu­tus­tu­mas­sa Oulun päih­de­huol­lon tu­ki­paik­kaan, josta päi­vit­täin pii­kit­tä­vä Make hakee puh­tai­ta huu­me­neu­lo­ja – Hoi­ta­jat jakavat joka viikko tu­han­sia neu­lo­ja, asiak­kai­na yhä enemmän nuoria

23.09.2022 09:26 17
Tilaajille
Oulussa pilotoidaan uutta toimintamallia, jossa nuorille huumeiden käyttäjille tarjotaan mahdollisuus mennä hoitoon rangaistuksen sijaan

Oulussa pi­lo­toi­daan uutta toi­min­ta­mal­lia, jossa nuo­ril­le huu­mei­den käyt­tä­jil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus mennä hoitoon ran­gais­tuk­sen sijaan

15.09.2022 15:38 8