Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Huumeet
Hiirosen henkirikoksen oikeudenkäynnissä ensimmäiset syytetyt äänessä – "Kyllähän sä äiti tiedät, miten niille käy, jotka kertovat poliisille"

Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­sen oi­keu­den­käyn­nis­sä en­sim­mäi­set syy­te­tyt äänessä – "Kyl­lä­hän sä äiti tiedät, miten niille käy, jotka ker­to­vat po­lii­sil­le"

21.09.2023 11:52 9
Tilaajille
Huumeiden käytöstä kiinni jäänyt ensikertalainen ohjataan pian koko Pohteen alueella hoitoon rangaistuksen sijaan – Oulun pilotista hyviä kokemuksia

Huu­mei­den käy­tös­tä kiinni jäänyt en­si­ker­ta­lai­nen oh­ja­taan pian koko Pohteen alueel­la hoitoon ran­gais­tuk­sen sijaan – Oulun pi­lo­tis­ta hyviä ko­ke­muk­sia

01.09.2023 09:55 7
Tilaajille
Töitä amfetamiinin voimalla – ”Olin pitänyt itseäni aina fiksuna, mutta enää en tiennyt, mitä tehdä”, päihderiippuvuuteen ajautunut mies kertoo

Töitä am­fe­ta­mii­nin voi­mal­la – ”Olin pitänyt itseäni aina fik­su­na, mutta enää en tien­nyt, mitä tehdä”, päih­de­riip­pu­vuu­teen ajau­tu­nut mies kertoo

21.08.2023 06:30 5
Tilaajille
Oulun puistoista löytyneiden huumeruiskujen määrä yli kymmenkertaistui lyhyessä ajassa – Peloista huolimatta tartuntariski on lähes olematon

Oulun puis­tois­ta löy­ty­nei­den huu­me­ruis­ku­jen määrä yli kym­men­ker­tais­tui ly­hyes­sä ajassa – Pe­lois­ta huo­li­mat­ta tar­tun­ta­ris­ki on lähes ole­ma­ton

19.07.2023 06:00 19
Tilaajille
Huumehivakat peräsuolessa ovat Pelson vankilassa totisinta totta – Kävimme katsomassa, miten "kamahommiin" erikoiskoulutettu Aava-koira löytää amfetamiinikätköt

Huu­me­hi­va­kat pe­rä­suo­les­sa ovat Pelson van­ki­las­sa to­ti­sin­ta totta – Kävimme kat­so­mas­sa, miten "ka­ma­hom­miin" eri­kois­kou­lu­tet­tu Aa­va-koi­ra löytää am­fe­ta­mii­ni­kät­köt

08.07.2023 06:00 10
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus kovensi päätekijän tuomiota Ouluunkin ulottuneessa suuressa huumevyyhdissä – vankeutta yli yksitoista vuotta

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kovensi pää­te­ki­jän tuo­mio­ta Ou­luun­kin ulot­tu­nees­sa suu­res­sa huu­me­vyyh­dis­sä – van­keut­ta yli yk­si­tois­ta vuotta

06.07.2023 12:53 1
Tilaajille
Oikeus tuomitsi kaksi miestä vankilaan Subutex-takavarikoista Oulussa

Oikeus tuo­mit­si kaksi miestä van­ki­laan Su­bu­tex-ta­ka­va­ri­kois­ta Oulussa

30.06.2023 13:39 1
Tilaajille
Hiv-tapausten määrä on noussut Oulun alueella reilusti, ja selitys löytyy muuttuneesta maailmantilanteesta – yksi merkittävä asia on toisin kuin Helsingissä

Hiv-ta­paus­ten määrä on noussut Oulun alueel­la rei­lus­ti, ja selitys löytyy muut­tu­nees­ta maail­man­ti­lan­tees­ta – yksi mer­kit­tä­vä asia on toisin kuin Hel­sin­gis­sä

30.06.2023 06:01 17
Tilaajille
Yli 15 vuotta huumeita käyttänyt Jenna muutti Rovaniemelle, kun kotikaupungissa kuoli kavereita kemikaaleihin – Hän on nyt kuivilla, kun samaa tapahtui uudessa kotikaupungissa

Yli 15 vuotta huu­mei­ta käyt­tä­nyt Jenna muutti Ro­va­nie­mel­le, kun ko­ti­kau­pun­gis­sa kuoli ka­ve­rei­ta ke­mi­kaa­lei­hin – Hän on nyt kui­vil­la, kun samaa ta­pah­tui uudessa ko­ti­kau­pun­gis­sa

23.06.2023 12:00 8
Tilaajille
OYSin sairaanhoitajalle tuomio törkeästä huumausainerikoksesta – käytti aineita työvuorojensa aikana

OYSin sai­raan­hoi­ta­jal­le tuomio tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta – käytti aineita työ­vuo­ro­jen­sa aikana

19.06.2023 12:13 9
Tilaajille
Monta tonnia piilossa boksereissa ja huumeita liesituulettimen kätköissä Kaukovainiolla – oikeus määräsi törkeästä huumerikoksesta syytetyt vapautettavaksi

Monta tonnia pii­los­sa bok­se­reis­sa ja huu­mei­ta lie­si­tuu­let­ti­men kät­köis­sä Kau­ko­vai­niol­la – oikeus määräsi tör­keäs­tä huu­me­ri­kok­ses­ta syy­te­tyt va­pau­tet­ta­vak­si

16.06.2023 14:20 12
Tilaajille
Pitkä vankilatuomio törkeästä huumerikoksesta Oulussa – Ekstravahvaa amfetamiinia säilytettiin Heinäpäässä

Pitkä van­ki­la­tuo­mio tör­keäs­tä huu­me­ri­kok­ses­ta Oulussa – Ekst­ra­vah­vaa am­fe­ta­mii­nia säi­ly­tet­tiin Hei­nä­pääs­sä

15.06.2023 15:49 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa viikon aikana kymmeniä huumeisiin liittyviä rikosepäilyjä

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa viikon aikana kym­me­niä huu­mei­siin liit­ty­viä ri­kos­epäi­ly­jä

14.06.2023 12:48 11
"Välillä oon ottanut tarkoituksella liian suuren annoksen", tunnustaa päivittäin piikittävä 21-vuotias Milla – Kiersimme auttajien kanssa huumeiden käyttöpaikat Oulun keskustassa

"Vä­lil­lä oon ottanut tar­koi­tuk­sel­la liian suuren an­nok­sen", tun­nus­taa päi­vit­täin pii­kit­tä­vä 21-vuo­tias Milla – Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

10.06.2023 06:00 57
Tilaajille
Rovaniemen huumekuolemien vaaleanpunainen aine on varmistumassa etyloniksi – kiinniotettuja on kahdeksan

Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­mien vaa­lean­pu­nai­nen aine on var­mis­tu­mas­sa ety­lo­nik­si – kiin­ni­otet­tu­ja on kah­dek­san

29.05.2023 15:16 20
Tilaajille
Poliisi on tehnyt kiinniottoja, jotka saattavat liittyä Rovaniemen huumekuolemiin – "Amfetamiini on se, mitä on myyty, mutta nyt epäillään, että siinä olisi mahdollisesti jotain muuta"

Poliisi on tehnyt kiin­niot­to­ja, jotka saat­ta­vat liittyä Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin – "Am­fe­ta­mii­ni on se, mitä on myyty, mutta nyt epäil­lään, että siinä olisi mah­dol­li­ses­ti jotain muuta"

26.05.2023 18:59
Tilaajille
Rovaniemeltä löytynyt huume on erittäin tappavaa – asiantuntija: "On hyvin poikkeuksellista, että ainetta on edes päätynyt Suomeen"

Ro­va­nie­mel­tä löy­ty­nyt huume on erit­täin tap­pa­vaa – asian­tun­ti­ja: "On hyvin poik­keuk­sel­lis­ta, että ainetta on edes pää­ty­nyt Suo­meen"

26.05.2023 16:58
Tilaajille
Vapaaehtoiset avasivat tänään Helsinkiin laittoman huumeiden käyttöhuoneen, poliisi saapui pian paikalle

Va­paa­eh­toi­set ava­si­vat tänään Hel­sin­kiin lait­to­man huu­mei­den käyt­tö­huo­neen, poliisi saapui pian pai­kal­le

25.05.2023 14:49 10
Huumeriippuvaisten vanhemmat kertovat lohduttomia tarinoita huonosta hoidosta Oulussa – Äiti muutti asuntovaunuun, jotta harhoista kärsivä poika ei voisi tulla saman katon alle

Huu­me­riip­pu­vais­ten van­hem­mat ker­to­vat loh­dut­to­mia ta­ri­noi­ta huo­nos­ta hoi­dos­ta Oulussa – Äiti muutti asun­to­vau­nuun, jotta har­hois­ta kärsivä poika ei voisi tulla saman katon alle

14.05.2023 06:00 29
Tilaajille