Huumeet
Viimeisin 4 tuntia
Huumekuski kärähti ratista useita kertoja parin kuukauden sisällä ja nukahti varastetun auton rattiin – oikeus tuomitsi nuoren naisen ehdolliseen vankeuteen

Huu­me­kus­ki kärähti ratista useita kertoja parin kuu­kau­den sisällä ja nukahti va­ras­te­tun auton rattiin – oikeus tuo­mit­si nuoren naisen eh­dol­li­seen van­keu­teen

12:17 2
Tilaajille
Vanhemmat
Kempeleläisestä omakotitalosta löytyi kannabiskasvattamo

Kem­pe­le­läi­ses­tä oma­ko­ti­ta­los­ta löytyi kan­na­bis­kas­vat­ta­mo

28.07.2020 09:18 3
Liikenteessä vauhdikas maanantai-ilta ja tiistaiyö – poliisi tapasi teillä useita rattijuoppoja

Lii­ken­tees­sä vauh­di­kas maa­nan­tai-il­ta ja tiis­tai­yö – poliisi tapasi teillä useita rat­ti­juop­po­ja

28.07.2020 07:17 0
Subutexkuningas- ja Syytön mies -nimimerkeillä esiintynyt mies möi huumeita netissä ja yritti tuoda Subutexia isänsä kanssa ulkomailta – käräjäoikeus jakoi vyyhdestä useita vankeustuomioita

Su­bu­tex­ku­nin­gas- ja Syytön mies -ni­mi­mer­keil­lä esiin­ty­nyt mies möi huu­mei­ta netissä ja yritti tuoda Su­bu­te­xia isänsä kanssa ul­ko­mail­ta – kä­rä­jä­oi­keus jakoi vyyh­des­tä useita van­keus­tuo­mioi­ta

20.07.2020 20:32 2
Tilaajille
Tulli paljasti samankaltaisia marihuanalähetyksiä – kannabiskukintoja lähetettiin pikarahtina Espanjasta Suomeen

Tulli pal­jas­ti sa­man­kal­tai­sia ma­ri­hua­na­lä­he­tyk­siä – kan­na­bis­ku­kin­to­ja lä­he­tet­tiin pi­ka­rah­ti­na Es­pan­jas­ta Suomeen

22.06.2020 09:20 0
Puheenaihe: Tulisiko huumeiden käytön rangaistuksista luopua?  "Huumeiden käyttäjien sakko- tai muusta rangaistuksesta ei ole hyötyä kenellekään"

Pu­hee­nai­he: Tu­li­si­ko huu­mei­den käytön ran­gais­tuk­sis­ta luopua? "Huu­mei­den käyt­tä­jien sakko- tai muusta ran­gais­tuk­ses­ta ei ole hyötyä ke­nel­le­kään"

07.06.2020 08:00 7
Tilaajille
Huumeiden käyttö jatkaa kasvuaan Oulun poliisilaitoksen alueella – auton ratista löydetään yhä useammin huumeiden vaikutuksen alaisia kuskeja

Huu­mei­den käyttö jatkaa kas­vuaan Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la – auton ratista löy­de­tään yhä useam­min huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alaisia kuskeja

05.06.2020 06:00 1
Tilaajille
THL: Amfetamiinin käyttö noussut ennätyksellisiin lukemiin pääkaupunkiseudulla – käyttö kasvoi jatkuvasti poikkeusolojen aikana

THL: Am­fe­ta­mii­nin käyttö noussut en­nä­tyk­sel­li­siin lu­ke­miin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la – käyttö kasvoi jat­ku­vas­ti poik­keus­olo­jen aikana

04.06.2020 10:06 1
Oulu asensi kaupungin ensimmäisen ulkona olevan keräysastian, jonne suonensisäisten huumeiden käyttäjät voivat viedä käytetyt ruiskunsa – Katuklinikka-hankkeen mukaan useammillekin astioille olisi tarvetta Oulussa

Oulu asensi kau­pun­gin en­sim­mäi­sen ulkona olevan ke­räy­sas­tian, jonne suonen­si­säis­ten huu­mei­den käyt­tä­jät voivat viedä käy­te­tyt ruis­kun­sa – Ka­tuk­li­nik­ka-hank­keen mukaan useam­mil­le­kin as­tioil­le olisi tar­vet­ta Oulussa

29.05.2020 19:34 3
Tilaajille
300 opiskelijaa, työssäkäyvää ja eläkeläistä joutumassa syytteeseen huumeostoksistaan Silkkitiellä – Poliisi: "Moni hämmästyi kiinnijäämisestä"

300 opis­ke­li­jaa, työs­sä­käy­vää ja elä­ke­läis­tä jou­tu­mas­sa syyt­tee­seen huu­me­os­tok­sis­taan Silk­ki­tiel­lä – Po­lii­si: "Moni häm­mäs­tyi kiin­ni­jää­mi­ses­tä"

20.05.2020 10:32 12
YK: Huumeet ovat pandemiassa aiempaa kalliimpia ja vaikeammin saatavilla

YK: Huumeet ovat pan­de­mias­sa aiempaa kal­liim­pia ja vai­keam­min saa­ta­vil­la

07.05.2020 12:05 3
Poliisi nappasi kiinni kaksi huumekuskia yhtä aikaa Iissä

Poliisi nappasi kiinni kaksi huu­me­kus­kia yhtä aikaa Iissä

13.02.2020 06:44 16