Norja
Viimeisin 4 tuntia
Isis-äiti sai vuosien vankeustuomion Norjassa, mutta Suomessa lakia vasta kiristetään – tällaisia muutoksia on tulossa

Isis-äi­ti sai vuosien van­keus­tuo­mion Nor­jas­sa, mutta Suo­mes­sa lakia vasta ki­ris­te­tään – täl­lai­sia muu­tok­sia on tulossa

18:30 4
Tilaajille
Vanhemmat
NRK: Kaksi kuollut lumivyöryssä Norjan Lyngenissä

NRK: Kaksi kuollut lu­mi­vyö­rys­sä Norjan Lyn­ge­nis­sä

01.05.2021 20:36
Tilaajille
Norjassa taas iso maanvyöry ja pitkä kiertotie: Parisataa metriä maantietä tuhoutui Utsjoen naapurikunnassa Tenojokisuulla  – Katso kuva

Nor­jas­sa taas iso maan­vyö­ry ja pitkä kier­to­tie: Pa­ri­sa­taa metriä maan­tie­tä tu­hou­tui Utsjoen naa­pu­ri­kun­nas­sa Te­no­jo­ki­suul­la – Katso kuva

18.04.2021 11:16
Tilaajille
Suomi ja Norja esittävät lohen kalastuskieltoa Tenolle – Esitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle, hallituksen päätöstä odotetaan vapulle

Suomi ja Norja esit­tä­vät lohen ka­las­tus­kiel­toa Tenolle – Esitys lähtee seu­raa­vak­si lau­sun­to­kier­rok­sel­le, hal­li­tuk­sen pää­tös­tä odo­te­taan vapulle

07.04.2021 15:29 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjät ei kannata Tenon lohen kalastuksen täyskieltoa – "Kielto tarkoittaisi täyskieltoa myös koko jokisaamelaisen kulttuurin harjoittamiselle"

Saa­me­lais­kä­rä­jät ei kannata Tenon lohen ka­las­tuk­sen täys­kiel­toa – "Kielto tar­koit­tai­si täys­kiel­toa myös koko jo­ki­saa­me­lai­sen kult­tuu­rin har­joit­ta­mi­sel­le"

01.04.2021 14:55 3
Tilaajille
Telenor Maritime aloitti rekrytoinnit Oulussa – tavoitteena rakentaa kaupunkiin maailmanluokan langaton tietoliikenneyksikkö

Telenor Ma­ri­ti­me aloitti rek­ry­toin­nit Oulussa – ta­voit­tee­na ra­ken­taa kau­pun­kiin maail­man­luo­kan lan­ga­ton tie­to­lii­ken­ne­yk­sik­kö

18.02.2021 06:00 10
Tilaajille
Norjan THL haluaa avata Oslon seudun viinakaupat uudelleen – naapurikunnissa valtava ostoryntäys

Norjan THL haluaa avata Oslon seudun vii­na­kau­pat uu­del­leen – naa­pu­ri­kun­nis­sa valtava os­to­ryn­täys

24.01.2021 22:20 2
Norja kiristää koronarajoituksia 10 kunnassa – kauppakeskukset suljetaan ja etäopetusta lisätään

Norja ki­ris­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia 10 kun­nas­sa – kaup­pa­kes­kuk­set sul­je­taan ja etä­ope­tus­ta li­sä­tään

23.01.2021 21:38 5
Viiden ihmisen uskotaan saaneen surmansa mökkipalossa Pohjois-Norjassa – mökistä pelastautunut joutui kulkemaan kilometrien matkan huonojen puhelinyhteyksien vuoksi

Viiden ihmisen us­ko­taan saaneen sur­man­sa mök­ki­pa­los­sa Poh­jois-Nor­jas­sa – mökistä pe­las­tau­tu­nut joutui kul­ke­maan ki­lo­met­rien matkan huo­no­jen pu­he­lin­yh­teyk­sien vuoksi

16.01.2021 22:16
Norjan maanvyöry: kolmen kadonneen etsintä jatkuu ensi viikolla

Norjan maan­vyö­ry: kolmen ka­don­neen etsintä jatkuu ensi vii­kol­la

13.01.2021 16:00 1
Norja tuo sotilaita valvomaan Suomen rajaa – Utsjoen ylityspaikka on suljettu kokonaan

Norja tuo so­ti­lai­ta val­vo­maan Suomen rajaa – Utsjoen yli­tys­paik­ka on sul­jet­tu ko­ko­naan

04.01.2021 21:30 9
Tilaajille
Seitsemän löydetty maanvyörystä kuolleena – toivo Norjassa hiipuu, mutta etsinnät jatkuvat läpi yön

Seit­se­män löy­det­ty maan­vyö­rys­tä kuol­lee­na – toivo Nor­jas­sa hiipuu, mutta et­sin­nät jat­ku­vat läpi yön

03.01.2021 21:20 2
Norjan maanvyöryalueelta löytyi sunnuntaiaamuna viides kuollut

Norjan maan­vyö­ry­alueel­ta löytyi sun­nun­tai­aa­mu­na viides kuollut

03.01.2021 09:52
Yhdeksän ihmistä edelleen kateissa Norjan maanvyöryn vuoksi – kadonneiden joukossa 2- ja 13-vuotiaat lapset

Yh­dek­sän ihmistä edel­leen ka­teis­sa Norjan maan­vyö­ryn vuoksi – ka­don­nei­den jou­kos­sa 2- ja 13-vuo­tiaat lapset

02.01.2021 14:02 2
Kymmenen ihmistä vielä kateissa Norjan maanvyöryalueella – "Lähdemme yhä siitä, että etsimme selvinneitä"

Kym­me­nen ihmistä vielä ka­teis­sa Norjan maan­vyö­ry­alueel­la – "Läh­dem­me yhä siitä, että etsimme sel­vin­nei­tä"

01.01.2021 11:04 1
Norja määrää koronatestit pakollisiksi maahan saapuville matkustajille

Norja määrää ko­ro­na­tes­tit pa­kol­li­sik­si maahan saa­pu­vil­le mat­kus­ta­jil­le

31.12.2020 22:05 4
Maanvyöry aiheutti tuhoa Oslon lähellä Norjassa – satoja ihmisiä evakuoitu, lukuisia yhä kateissa

Maan­vyö­ry ai­heut­ti tuhoa Oslon lähellä Nor­jas­sa – satoja ihmisiä eva­kuoi­tu, lu­kui­sia yhä ka­teis­sa

30.12.2020 21:45
Oslossa maanvyöry, ihmisiä kateissa ja loukkaantunut

Oslossa maan­vyö­ry, ihmisiä ka­teis­sa ja louk­kaan­tu­nut

30.12.2020 14:39
Matkailuväki uskoo, että matkustus Pohjoismaihin elpyy ensimmäisenä koronan jälkeen: "Lähialueilta on helppoa palata tarvittaessa kotiin Suomeen"

Mat­kai­lu­vä­ki uskoo, että mat­kus­tus Poh­jois­mai­hin elpyy en­sim­mäi­se­nä koronan jäl­keen: "Lä­hia­lueil­ta on helppoa palata tar­vit­taes­sa kotiin Suo­meen"

30.12.2020 07:00 1
Tilaajille
Iltalehti: Norjan hiihtovalmentajan toinen testi negatiivinen Ruka Nordicissa – koko joukkue ehdittiin asettaa karanteenin

Il­ta­leh­ti: Norjan hiih­to­val­men­ta­jan toinen testi ne­ga­tii­vi­nen Ruka Nor­di­cis­sa – koko joukkue eh­dit­tiin asettaa ka­ran­tee­nin

26.11.2020 13:33
Tilaajille