Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Norja
Norjan prinsessa meni armeijaan Kilpisjärven lähistöllä – Palvelee vuoden pioneeripataljoonassa

Norjan prin­ses­sa meni ar­mei­jaan Kil­pis­jär­ven lä­his­töl­lä – Pal­ve­lee vuoden pio­nee­ri­pa­tal­joo­nas­sa

09.01.2024 15:32 2
Tilaajille
Kiipeilyseinältä vuoristo-oppaaksi – Näin kuusamolaisesta Matti Saapungista tuli vuorien valloittaja

Kii­pei­ly­sei­näl­tä vuo­ris­to-op­paak­si – Näin kuu­sa­mo­lai­ses­ta Matti Saa­pun­gis­ta tuli vuorien val­loit­ta­ja

08.01.2024 06:00
Tilaajille
Norjalaisinstituutin havaitsema todennäköinen räjähdys Suomen ja Viron kaasuputken alueella vastasi vajaata sataa kiloa TNT:tä

Nor­ja­lai­sins­ti­tuu­tin ha­vait­se­ma to­den­nä­köi­nen rä­jäh­dys Suomen ja Viron kaa­su­put­ken alueel­la vastasi vajaata sataa kiloa TNT:tä

11.10.2023 12:06 6
Lapin paras hiihtosesonki vaarassa kadota jo 50 vuodessa – Täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuosisadalla

Lapin paras hiih­to­se­son­ki vaa­ras­sa kadota jo 50 vuo­des­sa – Täysin mustaa talvea ei koeta vielä tällä vuo­si­sa­dal­la

27.09.2023 17:00 28
Tilaajille
"Raatoja tuntuu kerääntyvän rannoille yllättävänkin paljon, ja sen kyllä valitettavasti myös haistaa" – lähes kaikki kutemaan nousseet kyttyrälohet ovat nyt kuolleet

"Raa­to­ja tuntuu ke­rään­ty­vän ran­noil­le yl­lät­tä­vän­kin paljon, ja sen kyllä va­li­tet­ta­vas­ti myös hais­taa" – ­lä­hes kaikki ku­te­maan nous­seet kyt­ty­rä­lo­het ovat nyt kuol­leet

13.09.2023 11:04 2
Tilaajille
Prigozhinin kuolema jätti pohjoismaille uhan perinnöksi – Suomi harkitsee Wagner-pomon luovutusta Ukrainalle, Norjassa ex-komentaja myhäilee haastatteluissa

Pri­go­zhi­nin kuolema jätti poh­jois­mail­le uhan pe­rin­nök­si – Suomi har­kit­see Wag­ner-po­mon luo­vu­tus­ta Uk­rai­nal­le, Nor­jas­sa ex-ko­men­ta­ja my­häi­lee haas­tat­te­luis­sa

28.08.2023 18:30 10
Tilaajille
Varangissa sykähdyttävät maisemat vaihtuvat niin, että sitä on vaikea uskoa todeksi – Yksi päiväretkien erikoisimmista kokemuksista on ilmalaivan telakoitumistorni

Va­ran­gis­sa sy­käh­dyt­tä­vät mai­se­mat vaih­tu­vat niin, että sitä on vaikea uskoa todeksi – Yksi päi­vä­ret­kien eri­koi­sim­mis­ta ko­ke­muk­sis­ta on il­ma­lai­van te­la­koi­tu­mis­tor­ni

27.08.2023 12:00 5
Tilaajille
Ylivieskasta kotoisin oleva Mikko Kytökorpi haluaa näyttää kaikille, että Suomen joista ja puroista löytyy paljon elämää – hän painuu pinnan alle myös vapaa-ajallaan

Yli­vies­kas­ta ko­toi­sin oleva Mikko Ky­tö­kor­pi haluaa näyttää kai­kil­le, että Suomen joista ja pu­rois­ta löytyy paljon elämää – hän painuu pinnan alle myös va­paa-ajal­laan

06.08.2023 15:00 2
Tilaajille
Turistit tarpovat tuhansien kuolleiden lintujen keskellä Pohjois-Norjan lintuparatiisissa – Tauti voi levitä muuttajien mukana Suomen puolelle

Tu­ris­tit tar­po­vat tu­han­sien kuol­lei­den lin­tu­jen kes­kel­lä Poh­jois-Nor­jan lin­tu­pa­ra­tii­sis­sa – Tauti voi levitä muut­ta­jien mukana Suomen puo­lel­le

27.07.2023 10:09
Tilaajille
Äärimmäisyydet eivät saa muuttua normaaliksi, vetosi Utöyan verilöylystä selvinnyt vuosipäivänä

Ää­rim­mäi­syy­det eivät saa muuttua nor­maa­lik­si, vetosi Utöyan ve­ri­löy­lys­tä sel­vin­nyt vuo­si­päi­vä­nä

22.07.2023 17:48 12
Tuhannet suomalaiset lähtivät Pohjois-Norjaan 1800-luvulla – Nuorten naisten osuus Ruijan siirtolaisista oli poikkeuksellisen suuri, kertoo Matti Enbuske

Tu­han­net suo­ma­lai­set läh­ti­vät Poh­jois-Nor­jaan 1800-lu­vul­la – Nuorten naisten osuus Ruijan siir­to­lai­sis­ta oli poik­keuk­sel­li­sen suuri, kertoo Matti Enbuske

16.07.2023 16:00 1
Tilaajille
Länsirajalla voi joutua jonottamaan Bidenin vierailun vuoksi – Sisärajavalvonta palasi Ruotsin ja Norjan rajoille keskellä kuuminta lomasesonkia

Län­si­ra­jal­la voi joutua jo­not­ta­maan Bidenin vie­rai­lun vuoksi – Si­sä­ra­ja­val­von­ta palasi Ruotsin ja Norjan ra­joil­le kes­kel­lä kuu­min­ta lo­ma­se­son­kia

11.07.2023 17:30
Tilaajille
Monen kesämatka suuntautuu Norjaan, mutta rajalla pitää olla tarkkana: esimerkiksi omenaa tai marjoja ei saa kuljettaa Suomeen

Monen ke­sä­mat­ka suun­tau­tuu Nor­jaan, mutta rajalla pitää olla tark­ka­na: esi­mer­kik­si omenaa tai marjoja ei saa kul­jet­taa Suomeen

07.07.2023 11:39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen oh­jel­man löy­ty­mi­nen hal­li­tus­oh­jel­mas­ta on kan­sal­li­nen kysymys

15.06.2023 17:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen vauh­dit­taa ta­lout­ta ja turvaa hy­vin­voin­tia – seu­raa­van hal­li­tuk­sen käyn­nis­tet­tä­vä val­tio­neu­vos­to­ta­soi­nen Poh­joi­sen ohjelma

31.05.2023 05:30 2
Tilaajille
Kansanmusiikki soi rajattomasti – viiden maakunnan pelimannit kokoontuvat toukokuussa Kukkolankoskelle Tornionlaaksoon

Kan­san­mu­siik­ki soi ra­jat­to­mas­ti – viiden maa­kun­nan pe­li­man­nit ko­koon­tu­vat tou­ko­kuus­sa Kuk­ko­lan­kos­kel­le Tor­nion­laak­soon

02.05.2023 19:00
Tilaajille

Yksi kuoli ja kaksi louk­kaan­tui, kun mies ajoi pa­ket­ti­au­tol­la vä­ki­jouk­koon Nor­jas­sa – epäilty on asia­na­ja­jan mukaan tun­nus­ta­nut syyl­li­syy­ten­sä

09.04.2023 22:03
Suomesta tulee Naton jäsen tiistaina – Niinistö, Haavisto ja Kaikkonen osallistuvat liittymisseremoniaan Brysselissä

Suo­mes­ta tulee Naton jäsen tiis­tai­na – Nii­nis­tö, Haa­vis­to ja Kaik­ko­nen osal­lis­tu­vat liit­ty­mis­se­re­mo­niaan Brys­se­lis­sä

03.04.2023 14:55 55
Useita kuollut lumivyöryissä Pohjois-Norjassa

Useita kuollut lu­mi­vyö­ryis­sä Poh­jois-Nor­jas­sa

31.03.2023 22:15
Oululaisesta Mikko Karjalaisesta tuli tv:stäkin tuttu Mehtämikko ensimmäisellä kaamosvaelluksellaan sattumalta – Nyt hän viihtyy erämaassa viikkoja yksin

Ou­lu­lai­ses­ta Mikko Kar­ja­lai­ses­ta tuli tv:s­tä­kin tuttu Meh­tä­mik­ko en­sim­mäi­sel­lä kaa­mos­vael­luk­sel­laan sat­tu­mal­ta – Nyt hän viihtyy erä­maas­sa viik­ko­ja yksin

25.03.2023 13:52 2
Tilaajille