Autot: Au­ton­raa­to muuttui ou­lu­lai­sen tu­nin­ki­ker­hon hal­lis­sa 30 000 euron sau­na-au­tok­si

Kaleva Live: Koi­vu­lan tilan lehmät kir­ma­si­vat lai­tu­mel­le Mu­hok­sel­la

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­per­heen re­mon­tit tehdään nol­la­bud­je­til­la – tar­vik­keet han­ki­taan omista va­ras­tois­ta ja ros­ka­la­va­ryh­mäs­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

EU:n ennallistamisasetus
Suomea uhkaa ennätyskallis EU-pommi
Kolumni

Suomea uhkaa en­nä­tys­kal­lis EU-pom­mi

28.02.2023 16:00 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­li­suus met­sä­vaa­teis­sa ha­ku­ses­sa – Suomi on tehnyt ison työn metsien hoi­dos­sa ja tu­lok­set ovat kiis­tat­to­mat

15.01.2023 06:00 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näpit irti met­sis­täm­me, EU – Suo­mes­sa metsien hoito on hui­keal­la tasolla

30.12.2022 05:15 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka maksaa metsän arvon pie­ne­ne­mi­sen? – met­sän­omis­ta­jien ja met­sä­teol­li­suu­den on saatava selkeä viesti ase­man­sa säi­lyt­tä­mi­ses­tä

18.11.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi puo­lus­taa met­siään EU:n pak­ko­val­lal­ta

17.11.2022 05:00 10
Tilaajille
Hallitus kompuroi eteenpäin, mutta lähtijöitä tuskin löytyy ennen vaaleja, jos ja kun turvallisuustilanne Suomen ympärillä pysyy epävarmana
Pääkirjoitus

Hal­li­tus kom­pu­roi eteen­päin, mutta läh­ti­jöi­tä tuskin löytyy ennen vaa­le­ja, jos ja kun tur­val­li­suus­ti­lan­ne Suomen ym­pä­ril­lä pysyy epä­var­ma­na

08.11.2022 20:00 24
Tilaajille
Purot ja suot kohti luonnontilaa – Ennallistamista tehdään jo nyt paljon, mutta määrät pitää moninkertaistaa

Purot ja suot kohti luon­non­ti­laa – En­nal­lis­ta­mis­ta tehdään jo nyt paljon, mutta määrät pitää mo­nin­ker­tais­taa

04.11.2022 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsät eivät ole ongelma vaan rat­kai­su, ja sen ra­ken­ta­mi­ses­sa met­sän­omis­ta­jat ovat avain­ase­mas­sa

04.11.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen pitää oi­kais­ta rivinsä ja lähteä mah­dol­li­sim­man yk­si­mie­li­ses­ti vas­tus­ta­maan EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus­ta

02.11.2022 06:00 16
Tilaajille
Ennallistamisasetus uhkaa talouskasvua
Kolumni

En­nal­lis­ta­mis­ase­tus uhkaa ta­lous­kas­vua

01.11.2022 16:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa met­sä­teol­li­suus toimii vas­tuul­li­ses­ti

01.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Marin Ylen Ykkösaamussa: Suomi voi äänestää EU:n ennallistamisasetusta vastaan, jos siihen ei saada haluttuja muutoksia – "Hintaa pitää saada alaspäin"

Marin Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Suomi voi ää­nes­tää EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus­ta vas­taan, jos siihen ei saada ha­lut­tu­ja muu­tok­sia – "Hintaa pitää saada alas­päin"

29.10.2022 12:11 22
Vih­rei­den Jenni Pitko ih­met­te­lee keskustan Aittakummun ulostuloa luonnon ennallistamisasetuksesta – "Keskusta on sitoutunut hallituksen kantaan"

Vih­rei­den Jenni Pitko ih­met­te­lee kes­kus­tan Ait­ta­kum­mun ulos­tu­loa luonnon en­nal­lis­ta­mis­ase­tuk­ses­ta – "Kes­kus­ta on si­tou­tu­nut hal­li­tuk­sen kan­taan"

25.10.2022 13:14 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­mis­sion en­nal­lis­ta­mis­esi­tys on Suomen osalta koh­tuu­ton – esi­tyk­sen suorat ja vä­lil­li­set vai­ku­tuk­set tulee ar­vioi­da pi­kai­ses­ti

16.07.2022 06:00 9
Tilaajille