Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rakennusala
Kuukausi
Oululainen pörssiyhtiö NYAB Oyj valmistelee muuttoa Ruotsiin

Ou­lu­lai­nen pörs­si­yh­tiö NYAB Oyj val­mis­te­lee muuttoa Ruot­siin

29.09.2023 18:44 1
Uusista asunnoista tulee niukkuutta ensi vuonna ja se nostaa asumisen hintaa – Rakennusteollisuuden mukaan lapsiperheet ja ensiasunnon ostajat kärsivät eniten

Uusista asun­nois­ta tulee niuk­kuut­ta ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa – Ra­ken­nus­teol­li­suu­den mukaan lap­si­per­heet ja en­si­asun­non ostajat kär­si­vät eniten

26.09.2023 17:00 6
Tilaajille
Satoja timpureita on päätynyt kortistoon, koska Oulun asuinrakentaminen hyytyi – Rakennusliikkeiden mukaan pahin on vasta edessä

Satoja tim­pu­rei­ta on pää­ty­nyt kor­tis­toon, koska Oulun asuin­ra­ken­ta­mi­nen hyytyi – Ra­ken­nus­liik­kei­den mukaan pahin on vasta edessä

24.09.2023 05:00 84
Tilaajille
Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan ja nyt rakennusala on ahdingossa – luottamus yritykseen on silti vahva

Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan ja nyt ra­ken­nus­ala on ah­din­gos­sa – luot­ta­mus yri­tyk­seen on silti vahva

18.09.2023 18:00 11
Tilaajille
Ruukkilainen Rakennus-Avant hakee yrityssaneeraukseen

Ruuk­ki­lai­nen Ra­ken­nus-Avant hakee yri­tys­sa­nee­rauk­seen

18.09.2023 12:43 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen tar­kis­tet­ta­va ASO-uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen lin­jaus­taan

17.09.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­nus­ala on ah­din­gos­sa – vaikka hal­li­tus antaisi Py­hän­nän kun­nal­le tukea, toi­sel­la kädellä se ki­ris­tää työt­tö­mäk­si jääneen vyötä

14.09.2023 06:00 20
Tilaajille
Sievi Elementin kulunut vuosi sujunut positiivisissa merkeissä

Sievi Ele­men­tin kulunut vuosi sujunut po­si­tii­vi­sis­sa mer­keis­sä

07.09.2023 12:33 1
Rakennusalan tuskaan ei näy patenttilääkettä, mutta valtion ei pidä kädettömänä seurata tilannetta
Pääkirjoitus

Ra­ken­nus­alan tuskaan ei näy pa­tent­ti­lää­ket­tä, mutta valtion ei pidä kä­det­tö­mä­nä seurata ti­lan­net­ta

06.09.2023 20:00 17
Tilaajille
Jukkatalon toimitusjohtajana toiminut Sydänmetsä: Konkurssi pelasti työpaikkoja – suurelementtitehdas koneineen onkin yhä konsernin omistuksessa

Juk­ka­ta­lon toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Sy­dän­met­sä: Kon­kurs­si pelasti työ­paik­ko­ja – ­suu­re­le­ment­ti­teh­das ko­nei­neen onkin yhä kon­ser­nin omis­tuk­ses­sa

05.09.2023 11:42 29
Tilaajille
Kempeleläinen rakennusyhtiö Lehto joutui Helsingin pörssin tarkkailulistalle – kurssi lähti jyrkkään laskuun

Kem­pe­le­läi­nen ra­ken­nus­yh­tiö Lehto joutui Hel­sin­gin pörssin tark­kai­lu­lis­tal­le – kurssi lähti jyrk­kään laskuun

04.09.2023 18:39 27
Vanhemmat
Jäävätkö Jukkatalon asiakkaat konkurssin vuoksi ilman talojaan? Nämä asiat kannattaa muistaa talopakettia valitessa

Jää­vät­kö Juk­ka­ta­lon asiak­kaat kon­kurs­sin vuoksi ilman ta­lo­jaan? Nämä asiat kan­nat­taa muistaa ta­lo­pa­ket­tia va­li­tes­sa

30.08.2023 18:02 11
Tilaajille
Jukkatalon loppu iskee kovaa moneen suuntaan, ei yksin Pyhännälle
Pääkirjoitus

Juk­ka­ta­lon loppu iskee kovaa moneen suun­taan, ei yksin Py­hän­näl­le

29.08.2023 20:00 7
Tilaajille
Pyhäntä suree Jukkatalon konkurssia – "Aika monelle henkilökohtainen katastrofi"

Pyhäntä suree Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sia – "Aika monelle hen­ki­lö­koh­tai­nen ka­tast­ro­fi"

30.08.2023 10:26 29
Tilaajille
Pyhäntäläisen Jukkatalon konkurssi on vain yksi monista rakennusalalla – tulevaisuus näyttää rakentamisessa synkältä, sanoo ekonomisti

Py­hän­tä­läi­sen Juk­ka­ta­lon kon­kurs­si on vain yksi monista ra­ken­nus­alal­la – tu­le­vai­suus näyttää ra­ken­ta­mi­ses­sa syn­käl­tä, sanoo eko­no­mis­ti

28.08.2023 21:10 27
Tilaajille
Suomalaisyritykset valmistautuvat Ukrainan jälleenrakentamiseen – ukrainalaisjohtaja kertoo, miten markkinoille voi päästä

Suo­ma­lais­yri­tyk­set val­mis­tau­tu­vat Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen – uk­rai­na­lais­joh­ta­ja kertoo, miten mark­ki­noil­le voi päästä

23.07.2023 18:30 6
Tilaajille
Rakennusalan konkari Elina Yli-Luukko neuvoo nuoria rakentajia hakemaan vauhtia vaikka Norjasta – Oululainen valmistui itsekin 1990-luvun lamaan ja lähti töihin Saksaan

Ra­ken­nus­alan konkari Elina Yli-Luuk­ko neuvoo nuoria ra­ken­ta­jia ha­ke­maan vauhtia vaikka Nor­jas­ta – Ou­lu­lai­nen val­mis­tui itsekin 1990-lu­vun lamaan ja lähti töihin Saksaan

15.07.2023 07:00 4
Tilaajille
Oululaisten rakennusliikkeiden tahti on hidastunut – uusia työmaita ei aloiteta, väkeä lomautettu

Ou­lu­lais­ten ra­ken­nus­liik­kei­den tahti on hi­das­tu­nut – uusia työ­mai­ta ei aloi­te­ta, väkeä lo­mau­tet­tu

04.07.2023 06:00 48
Tilaajille
Edes iän karttuminen ei ole houkutellut Ilkka Siréniä jättämään yrittämistä – "Työt nyt vain edelleen tulevat omalle toimistolle", 80 vuotta täyttävä oululaisinsinööri sanoo

Edes iän kart­tu­mi­nen ei ole hou­ku­tel­lut Ilkka Siréniä jät­tä­mään yrit­tä­mis­tä – "Työt nyt vain edel­leen tulevat omalle toi­mis­tol­le", 80 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lais­in­si­nöö­ri sanoo

18.01.2023 08:00 13
Tilaajille
Kempeleläinen Elvak Oy ostaa oululaisen Stenfors Oy:n liiketoiminnan

Kem­pe­le­läi­nen Elvak Oy ostaa ou­lu­lai­sen Sten­fors Oy:n lii­ke­toi­min­nan

30.12.2022 13:35 1