Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Rakennusala
Kuukausi
Oululaisnäyttelijä Jarkko Nyman kaatoi Salatuissa elämissä naisia liukuhihnalta – kun vuosien pesti televisiossa päättyi, Patelan kasvatista tuli raksayrittäjä

Ou­lu­lais­näyt­te­li­jä Jarkko Nyman kaatoi Sa­la­tuis­sa elä­mis­sä naisia liu­ku­hih­nal­ta – kun vuosien pesti te­le­vi­sios­sa päät­tyi, Patelan kas­va­tis­ta tuli rak­say­rit­tä­jä

23.02.2024 06:00 12
Tilaajille
Tytäryhtiöiden konkurssien kutistama kempeleläinen Lehto Group hakeutuu yrityssaneeraukseen

Ty­tär­yh­tiöi­den kon­kurs­sien ku­tis­ta­ma kem­pe­le­läi­nen Lehto Group ha­keu­tuu yri­tys­sa­nee­rauk­seen

15.02.2024 14:47 25
Uusi koti jää saamatta ja rahaa katoaa taivaan tuuliin – rakennuttajan konkurssi voi tuoda asunnonostajille järkyttäviä uutisia

Uusi koti jää saa­mat­ta ja rahaa katoaa taivaan tuuliin – ra­ken­nut­ta­jan kon­kurs­si voi tuoda asun­non­os­ta­jil­le jär­kyt­tä­viä uutisia

10.02.2024 08:28 6
Konkurssipesä irtisanoi 220 Lehdon työntekijää – Oulunsalon työmaalla katselmus perjantaina

Kon­kurs­si­pe­sä ir­ti­sa­noi 220 Lehdon työn­te­ki­jää­ – Ou­lun­sa­lon työ­maal­la kat­sel­mus per­jan­tai­na

08.02.2024 15:37 30
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus asetti Lehdon tytäryhtiöt konkurssiin – Sivakan kerrostalotyömaa viivästyy Oulunsalossa

Oulun kä­rä­jä­oi­keus asetti Lehdon ty­tär­yh­tiöt kon­kurs­siin – ­Si­va­kan ker­ros­ta­lo­työ­maa vii­väs­tyy Ou­lun­sa­los­sa

08.02.2024 10:36 21
Tilaajille
Lehto Groupin konkurssiyhtiöissä 55 työntekijää Oulun alueella – Seudulla kaksi isoa rakennusalan konkurssia lyhyen ajan sisällä

Lehto Groupin kon­kurs­si­yh­tiöis­sä 55 työn­te­ki­jää Oulun alueel­la – ­Seu­dul­la kaksi isoa ra­ken­nus­alan kon­kurs­sia lyhyen ajan sisällä

07.02.2024 20:01 30
Tilaajille
Liuta kempeleläisen Lehdon tytäryhtiöitä hakeutuu konkurssiin – toiminnan jatkamiseen ei ole enää riittävää rahoitusta

Liuta kem­pe­le­läi­sen Lehdon ty­tär­yh­tiöi­tä ha­keu­tuu kon­kurs­siin – toi­min­nan jat­ka­mi­seen ei ole enää riit­tä­vää ra­hoi­tus­ta

06.02.2024 09:32 72
Vanhemmat
Oulunsalolainen Jarkko Kemppainen on ehkä Suomen lihaksikkain raksaukko – 133-kiloinen kehonrakentaja ei malta lähteä edes kävelylenkille

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Jarkko Kemp­pai­nen on ehkä Suomen li­hak­sik­kain rak­sauk­ko – 133-ki­loi­nen ke­hon­ra­ken­ta­ja ei malta lähteä edes kä­ve­ly­len­kil­le

26.01.2024 05:00 5
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kempeleläisen Lehdon vauhtisokeus on varoittava esimerkki – Säästetäänkö Suomen työmailla väärästä paikasta?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon vauh­ti­so­keus on va­roit­ta­va esi­merk­ki – Sääs­te­tään­kö Suomen työ­mail­la vää­räs­tä pai­kas­ta?

12.01.2024 06:00 44
Tilaajille
Oulunsalossa kerrostalotyömaan nosturi käy, vaikka Lehto Groupin näkymät ovat sumuiset

Ou­lun­sa­los­sa ker­ros­ta­lo­työ­maan nosturi käy, vaikka Lehto Groupin näkymät ovat su­mui­set

19.12.2023 17:24 16
Tilaajille
Analyytikko kempeleläisestä Lehto Groupista: Konkurssi näyttää todennäköisimmältä vaihtoehdolta

Ana­lyy­tik­ko kem­pe­le­läi­ses­tä Lehto Grou­pis­ta: Kon­kurs­si näyttää to­den­nä­köi­sim­mäl­tä vaih­to­eh­dol­ta

19.12.2023 12:11 29
Tilaajille
Kempeleläinen Lehto pahoissa talousvaikeuksissa – tytäryhtiöiden myynti karahti kiville

Kem­pe­le­läi­nen Lehto pa­hois­sa ta­lous­vai­keuk­sis­sa – ty­tär­yh­tiöi­den myynti karahti kiville

19.12.2023 10:30 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­nus­alan huo­lel­le ei ole juuri korvaa lot­kau­tet­tu – kuka ra­ken­taa seu­raa­van nou­su­kau­den talot, jos nyt pääs­te­tään irti osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta?

20.11.2023 05:30 3
Rakennusyhtiö Lehto aloittaa muutosneuvottelut

Ra­ken­nus­yh­tiö Lehto aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut

16.11.2023 22:11 15
Tilaajille
Oululaiset rakennusyrittäjät tekivät isot tilit ennen alan syöksyä

Ou­lu­lai­set ra­ken­nus­yrit­tä­jät tekivät isot tilit ennen alan syöksyä

08.11.2023 18:00 14
Tilaajille
YIT aloittaa muutosneuvottelut – 90 työpaikkaa uhattuna

YIT aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – 90 työ­paik­kaa uhat­tu­na

07.11.2023 09:38 1
Muhoslainen yritysjohtaja Jussi Karjula lupasi perheelleen olla vuoden pois päivätöistä – Nyt hän kertoo, mitä oppi

Mu­hos­lai­nen yri­tys­joh­ta­ja Jussi Karjula lupasi per­heel­leen olla vuoden pois päi­vä­töis­tä – Nyt hän kertoo, mitä oppi

24.10.2023 05:00
Tilaajille
Ely-keskus: Tällaisilla toimilla Pyhäntää ja irtisanottuja työntekijöitä tuetaan Jukkatalon konkurssin jälkeen

Ely-kes­kus: Täl­lai­sil­la toi­mil­la Py­hän­tää ja ir­ti­sa­not­tu­ja työn­te­ki­jöi­tä tuetaan Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sin jälkeen

23.10.2023 10:01 17
Oululainen pörssiyhtiö NYAB Oyj valmistelee muuttoa Ruotsiin

Ou­lu­lai­nen pörs­si­yh­tiö NYAB Oyj val­mis­te­lee muuttoa Ruot­siin

29.09.2023 18:44 1
Uusista asunnoista tulee niukkuutta ensi vuonna ja se nostaa asumisen hintaa – Rakennusteollisuuden mukaan lapsiperheet ja ensiasunnon ostajat kärsivät eniten

Uusista asun­nois­ta tulee niuk­kuut­ta ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa – Ra­ken­nus­teol­li­suu­den mukaan lap­si­per­heet ja en­si­asun­non ostajat kär­si­vät eniten

26.09.2023 17:00 6
Tilaajille