Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Autot
Katolta tippuva lumi aiheutti vaaraa Oulun keskustassa – yhden auton tuulilasiin syntyi halkeama

Katolta tippuva lumi ai­heut­ti vaaraa Oulun kes­kus­tas­sa – yhden auton tuu­li­la­siin syntyi hal­kea­ma

23.02.2024 16:02 1
OYSin Rauhaparkkiin tulossa mahdollisesti uusia sähköautojen latauspisteitä – "Selvittelemme, voisimmeko suunnata asiakaspysäköintiin"

OYSin Rau­ha­park­kiin tulossa mah­dol­li­ses­ti uusia säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­tei­tä – "Sel­vit­te­lem­me, voi­sim­me­ko suun­na­ta asia­kas­py­sä­köin­tiin"

16.02.2024 14:33 13
Tilaajille
Oulun kaupunki selvittää henkilöautojen julkisten latauspaikkojen tarpeita

Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää hen­ki­lö­au­to­jen jul­kis­ten la­taus­paik­ko­jen tar­pei­ta

01.02.2024 12:33 10
Oululaiskaverusten hullu tempaus: Datsunilla Malagaan ja takaisin – autovanhus meinasi sanoa sopimuksensa irti jo Keravalla

Ou­lu­lais­ka­ve­rus­ten hullu tem­paus: Dat­su­nil­la Ma­la­gaan ja ta­kai­sin – au­to­van­hus meinasi sanoa so­pi­muk­sen­sa irti jo Ke­ra­val­la

23.01.2024 06:00 11
Tilaajille
Moottori-lehti: If ei suostu enää kaskovakuuttamaan tiettyjä Audin ja Porschen sähköautoja – syynä vaurioherkkyys ja valtavat korjauskulut

Moot­to­ri-leh­ti: If ei suostu enää kas­ko­va­kuut­ta­maan tiet­ty­jä Audin ja Por­schen säh­kö­au­to­ja – syynä vau­rio­herk­kyys ja val­ta­vat kor­jaus­ku­lut

12.01.2024 15:50 33
Jyrki Hallikaisen nimissä olleelle Saabille vaadittiin häätöä oululaiskerrostalon autopaikalta – oikeus antoi yksipuolisen tuomion maksamattomista vastikkeista

Jyrki Hal­li­kai­sen nimissä ol­leel­le Saa­bil­le vaa­dit­tiin häätöä ou­lu­lais­ker­ros­ta­lon au­to­pai­kal­ta – oikeus antoi yk­si­puo­li­sen tuomion mak­sa­mat­to­mis­ta vas­tik­keis­ta

09.01.2024 17:00 21
Tilaajille
Taivalkoskelaisen Aatu Turpeisen, 24, pajavideoita katsovat jopa sadat tuhannet ihmiset – Bemareiden rakentelusta on käytännössä tullut päätyö

Tai­val­kos­ke­lai­sen Aatu Tur­pei­sen, 24, pa­ja­vi­deoi­ta kat­so­vat jopa sadat tu­han­net ihmiset – Be­ma­rei­den ra­ken­te­lus­ta on käy­tän­nös­sä tullut päätyö

09.01.2024 06:00 6
Tilaajille
Kymmeniä tuhansia suomalaisten Toyotoja on takaisinkutsuttu turvatyynyvikojen vuoksi – Oulun suosituimman merkin lisäksi muillakin valmistajilla takaisinkutsuja

Kym­me­niä tu­han­sia suo­ma­lais­ten Toyo­to­ja on ta­kai­sin­kut­sut­tu tur­va­tyy­ny­vi­ko­jen vuoksi – Oulun suo­si­tuim­man merkin lisäksi muil­la­kin val­mis­ta­jil­la ta­kai­sin­kut­su­ja

06.01.2024 17:00 18
Tilaajille
Pakkanen laittoi oululaiset ostamaan rukkasia ja auton akkuja – "Kaupaksi on mennyt kaikkea, mikä liittyy pakkaseen"

Pak­ka­nen laittoi ou­lu­lai­set os­ta­maan ruk­ka­sia ja auton akkuja – "­Kau­pak­si on mennyt kaik­kea, mikä liittyy pak­ka­seen"

04.01.2024 19:48 14
Tilaajille
Oulussa mitattiin -41,5 asteen pakkanen helmikuussa 1966 – ensi yönä voi mennä rikki -40 asteen raja

Oulussa mi­tat­tiin -41,5 asteen pak­ka­nen hel­mi­kuus­sa 1966 – ensi yönä voi mennä rikki -40 asteen raja

02.01.2024 12:36 34
Tilaajille
Oulu on Toyota-kaupunki, mutta millä asuinalueella on eniten Tesloja? Kone kertoo kaiken naapurustosi autoista

Oulu on Toyo­ta-kau­pun­ki, mutta millä asuin­alueel­la on eniten Tes­lo­ja? Kone kertoo kaiken naa­pu­rus­to­si au­tois­ta

27.12.2023 05:00 85
Tilaajille
BMW hermostui suomalaisyrityksen toiminnasta – markkinaoikeus lätkäisi Vannetukulle kuusinumeroisen laskun

BMW her­mos­tui suo­ma­lais­yri­tyk­sen toi­min­nas­ta – mark­ki­na­oi­keus lät­käi­si Van­ne­tu­kul­le kuu­si­nu­me­roi­sen laskun

25.12.2023 14:00 18
Tilaajille
Diesel ei suostu kuolemaan pois – tunnit uuden Eemelin ratin takana paljastavat, mitä etuja perinteisillä voimanlähteillä yhä on

Diesel ei suostu kuo­le­maan pois – tunnit uuden Eemelin ratin takana pal­jas­ta­vat, mitä etuja pe­rin­tei­sil­lä voi­man­läh­teil­lä yhä on

25.12.2023 12:00 51
Tilaajille
Suomen ensimmäinen robottiauto jää eläkkeelle – Marilyn avasi työuransa aikana suomalaisille monta muuten suljettua ovea

Suomen en­sim­mäi­nen ro­bot­ti­au­to jää eläk­keel­le – Marilyn avasi työ­uran­sa aikana suo­ma­lai­sil­le monta muuten sul­jet­tua ovea

03.12.2023 17:00 2
Tilaajille
Se on taas kuuden kauppa – Vuoden auto Suomessa valitaan 10. kerran joulukuussa, ja vielä nyt mukana on muutakin kuin sähköä

Se on taas kuuden kauppa – Vuoden auto Suo­mes­sa va­li­taan 10. kerran jou­lu­kuus­sa, ja vielä nyt mukana on muu­ta­kin kuin sähköä

03.12.2023 10:00 3
Tilaajille
Ikea-henkeä ja kierrätysmateriaaleja – Volvo EX30 vastaa hintakilpailuun periruotsalaisilla keinoilla

Ikea-hen­keä ja kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja – Volvo EX30 vastaa hin­ta­kil­pai­luun pe­ri­ruot­sa­lai­sil­la kei­noil­la

19.11.2023 17:00 4
Tilaajille
Nastat, kitkat vai jokasään renkaat koko vuodeksi – ”eurokumit” saavuttavat suorituskyvyssä pohjoismaisiin oloihin räätälöityjä talvirenkaita

Nastat, kitkat vai jo­ka­sään renkaat koko vuo­dek­si – ”eu­ro­ku­mit” saa­vut­ta­vat suo­ri­tus­ky­vys­sä poh­jois­mai­siin oloihin rää­tä­löi­ty­jä tal­vi­ren­kai­ta

22.10.2023 17:00 6
Tilaajille
Mitsubishi vohki kilpailijan valtit – Colt-pikkuauto tekee hämmästyttävän luokkaloikan kohti isompia ja kalliimpia mallisarjoja

Mit­su­bis­hi vohki kil­pai­li­jan valtit – Colt-pik­ku­au­to tekee häm­mäs­tyt­tä­vän luok­ka­loi­kan kohti isompia ja kal­liim­pia mal­li­sar­jo­ja

15.10.2023 17:00 2
Tilaajille
Hyttyset katkaisivat VTT:n robottiauton matkan Lapissa – Myös Oulun yliopistolla tutkitaan, miten itse ajava auto selviää Suomen oloissa

Hyt­ty­set kat­kai­si­vat VTT:n ro­bot­ti­au­ton matkan Lapissa – Myös Oulun yli­opis­tol­la tut­ki­taan, miten itse ajava auto selviää Suomen oloissa

01.10.2023 17:00 13
Tilaajille
Uskotko hallitsevasi liikenteen väistämissäännöt? Kalevan visalla testaat, miten pärjäisit Oulun hankalimmissa risteyksissä

Uskotko hal­lit­se­va­si lii­ken­teen väis­tä­mis­sään­nöt? Kalevan visalla tes­taat, miten pär­jäi­sit Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

24.09.2023 06:00 82
Tilaajille