Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Kuvagalleria: Ve­ren­pu­nai­nen ja vio­let­ti hetki ikuis­tui lu­ki­joi­den ko­mei­siin kuviin

Luitko jo tämän: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Autot
Sytytä nyt se takavalo! – Liian moni ajaa keskitalven lumipöllyssä perä pimeänä, koska ei tunne autonsa valojen toimintaperiaatteita

Sytytä nyt se ta­ka­va­lo! – Liian moni ajaa kes­ki­tal­ven lu­mi­pöl­lys­sä perä pi­meä­nä, koska ei tunne autonsa valojen toi­min­ta­pe­riaat­tei­ta

22.01.2023 17:00 12
Tilaajille
"Kiitos muistutuksesta, Mazda" – japanilaismerkin uudessa lippulaivassa on joukko omintakeisia ratkaisuja, joita ei muilta löydy

"Kiitos muis­tu­tuk­ses­ta, Mazda" – ja­pa­ni­lais­mer­kin uudessa lip­pu­lai­vas­sa on joukko omin­ta­kei­sia rat­kai­su­ja, joita ei muilta löydy

08.01.2023 17:00 3
Tilaajille
Vuoden 2022 parhaat oivallukset –  katso, millaiset ahaa-elämykset helpottavat auton käyttöä arjessa

Vuoden 2022 parhaat oi­val­luk­set – katso, mil­lai­set ahaa-elä­myk­set hel­pot­ta­vat auton käyttöä arjessa

24.12.2022 18:00 4
Tilaajille
Martti-auto viestii kelitietoja kuskille ja väistää jalankulkijoita – Lapissa testataan, kuinka 5G-yhteys tuo turvaa teille

Mart­ti-au­to viestii ke­li­tie­to­ja kus­kil­le ja väistää ja­lan­kul­ki­joi­ta – Lapissa tes­ta­taan, kuinka 5G-yh­teys tuo turvaa teille

20.12.2022 18:45 4
Tilaajille
Tiesitkö: Jos kevättulva rikkoo moottorin tai auto putoaa jäihin, vaurioita ei aina korvatakaan – 10 tärkeää faktaa ajoneuvojen vakuutusmääräyksistä

Tie­sit­kö: Jos ke­vät­tul­va rikkoo moot­to­rin tai auto putoaa jäihin, vau­rioi­ta ei aina kor­va­ta­kaan – 10 tärkeää faktaa ajo­neu­vo­jen va­kuu­tus­mää­räyk­sis­tä

18.12.2022 17:00 7
Tilaajille
Oululainen Tapio Kyngäs on tutkinut 350 kuolonkolariin joutunutta autoa – Sähköautoihin liittyy kaksi isoa riskiä, joita edes ammattilaiset eivät aina tunnista

Ou­lu­lai­nen Tapio Kyngäs on tut­ki­nut 350 kuo­lon­ko­la­riin jou­tu­nut­ta autoa – Säh­köau­toi­hin liittyy kaksi isoa riskiä, joita edes am­mat­ti­lai­set eivät aina tun­nis­ta

14.12.2022 13:43 38
Tilaajille
"Huh huh, enpä kadehdi ostajan osaa" – Kian katumaasturin pitkä hinnasto kuvaa hyvin niitä vaikeuksia, joita autonostajalla nyt on

"Huh huh, enpä kadehdi ostajan osaa" – Kian ka­tu­maas­tu­rin pitkä hin­nas­to kuvaa hyvin niitä vai­keuk­sia, joita au­to­nos­ta­jal­la nyt on

11.12.2022 17:00 5
Tilaajille
Sorateiden kunto puhuttaa, mutta kunnollisia määrärahoja niille ei ole ollut vuosiin – ely-keskuksen liikennejohtaja: "Vuositasolla tehdään korjauksia vain muutaman kilometrin matkalle"

So­ra­tei­den kunto pu­hut­taa, mutta kun­nol­li­sia mää­rä­ra­ho­ja niille ei ole ollut vuosiin – ely-kes­kuk­sen lii­ken­ne­joh­ta­ja: "Vuo­si­ta­sol­la tehdään kor­jauk­sia vain muu­ta­man ki­lo­met­rin mat­kal­le"

07.12.2022 06:00 8
Tilaajille
Näkökulma: Talven hämärä todistaa – moni oululainen ei osaa käyttää autonsa valoja

Nä­kö­kul­ma: Talven hämärä to­dis­taa – moni ou­lu­lai­nen ei osaa käyttää autonsa valoja

05.12.2022 18:30 53
Tilaajille
Lähes huomaamaton, mutta tehokas – lisäkaukovalo auton keulalla voi moninkertaistaa valojen kantaman syyspimeillä

Lähes huo­maa­ma­ton, mutta tehokas – li­sä­kau­ko­va­lo auton keu­lal­la voi mo­nin­ker­tais­taa valojen kan­ta­man syys­pi­meil­lä

27.11.2022 17:00 8
Tilaajille
Auton luotettavuus ja turvallisuus on pohjoisen sääolosuhteissa ratkaisevan tärkeää – ”Hyvin pidetyt ja huolletut autot säilyttävät arvonsa huomattavasti paremmin”
Mainos Pörhön Autoliike

Auton luo­tet­ta­vuus ja tur­val­li­suus on poh­joi­sen sääo­lo­suh­teis­sa rat­kai­se­van tärkeää – ”Hyvin pidetyt ja huol­le­tut autot säi­lyt­tä­vät arvonsa huo­mat­ta­vas­ti pa­rem­min”

19.11.2022 06:00
Säästöpossunkin saa tuhlariksi – sähköautossa pätevät tutut fysiikat lait: kun nopeus 1,5-kertaistuu, kulutukselle käy samoin

Sääs­tö­pos­sun­kin saa tuh­la­rik­si – säh­köau­tos­sa pätevät tutut fy­sii­kat lait: kun nopeus 1,5-ker­tais­tuu, ku­lu­tuk­sel­le käy samoin

06.11.2022 14:00 19
Tilaajille
Uusia autoja rekisteröity lähes 20 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten – polttoaineiden myynti ei ole juuri pienentynyt

Uusia autoja re­kis­te­röi­ty lähes 20 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuosi sitten – polt­toai­nei­den myynti ei ole juuri pie­nen­ty­nyt

01.11.2022 14:19 10
Tilaajille
Outi Silfverberg ja Sami Keto muuttivat Pyhätunturille ilman autoa – heistä olisi ollut kummallista hankkia saastuttava kapine luonnossa liikkumiseen

Outi Silf­ver­berg ja Sami Keto muut­ti­vat Py­hä­tun­tu­ril­le ilman au­toa – ­heis­tä olisi ollut kum­mal­lis­ta hankkia saas­tut­ta­va kapine luon­nos­sa liik­ku­mi­seen

30.10.2022 17:35 17
Tilaajille
Märkä päiväuni toteutui, Oulun ammattioppilaitoksessa 80- ja 90-luvuilla valmistettu Eagle SS löytyi Tukholmasta: "Halusin auton vaikka väkisin"

Märkä päi­väu­ni to­teu­tui, Oulun am­mat­tiop­pi­lai­tok­ses­sa 80- ja 90-lu­vuil­la val­mis­tet­tu Eagle SS löytyi Tuk­hol­mas­ta: "Ha­lu­sin auton vaikka vä­ki­sin"

23.10.2022 08:30 2
Tilaajille
Hippibussi sai sähköt – Volkswagen ID. Buzz on ehkä onnistunein retroautomalli koskaan, mutta katusoittajan almuilla sitä ei enää osteta

Hip­pi­bus­si sai sähköt – Volks­wa­gen ID. Buzz on ehkä on­nis­tu­nein ret­roau­to­mal­li kos­kaan, mutta ka­tu­soit­ta­jan al­muil­la sitä ei enää osteta

22.10.2022 13:30
Tilaajille
Mies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen Siikajoen tasoristeysturmasta, joka johti yhden henkilön kuolemaan

Mies tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen Sii­ka­joen ta­so­ris­teys­tur­mas­ta, joka johti yhden hen­ki­lön kuo­le­maan

21.10.2022 15:04
Tilaajille
Maanteillä siirrytään talvirajoituksiin Lapista alkaen – valtaosassa Suomea nopeusrajoitukset muuttuvat keskiviikkona 26. lokakuuta

Maan­teil­lä siir­ry­tään tal­vi­ra­joi­tuk­siin Lapista alkaen – val­tao­sas­sa Suomea no­peus­ra­joi­tuk­set muut­tu­vat kes­ki­viik­ko­na 26. lo­ka­kuu­ta

19.10.2022 11:30 9
Miten hyvin tunnet vanhat autot? Nämä 11 metsään hylättyä autoa testaavat autotietämyksesi

Miten hyvin tunnet vanhat autot? Nämä 11 metsään hy­lät­tyä autoa tes­taa­vat au­to­tie­tä­myk­se­si

11.10.2022 18:15 7
Tilaajille
Sähkö- ja hybridiauton lataus pitää nyt ajoittaa tarkasti – heti keskiyön jälkeen sähköä saa jopa kuudesosalla iltatuntien huippuhinnoista

Sähkö- ja hyb­ri­diau­ton lataus pitää nyt ajoit­taa tar­kas­ti – heti kes­kiyön jälkeen sähköä saa jopa kuu­de­so­sal­la il­ta­tun­tien huip­pu­hin­nois­ta

09.10.2022 16:30 28
Tilaajille