Ravintolat: Kok­ki­pu­la vaivaa Oulun ra­vin­to­loi­ta

Live: Seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä Ou­lu­hal­lis­ta suorana tästä

Baarit: Oulussa on puo­len­tu­si­naa cock­tail­baa­ria, mutta vain yhdessä se on pääasia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Autot
Kuukausi
Henkilöauto syttyi tuleen Isollakadulla, pelastuslaitos kävi sammuttamassa palon

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Isol­la­ka­dul­la, pe­las­tus­lai­tos kävi sam­mut­ta­mas­sa palon

05.06.2023 12:13 6
Tämä ”hölkkääjä” on kehunsa ansainnut – Dacia Jogger osoittaa, että päteviä käyttö- ja perheautoja voi yhä tuottaa kohtuuhinnalla

Tämä ”hölk­kää­jä” on kehunsa an­sain­nut – Dacia Jogger osoit­taa, että päteviä käyttö- ja per­he­au­to­ja voi yhä tuottaa koh­tuu­hin­nal­la

04.06.2023 17:00
Tilaajille
Teron rakas on 23-vuotias – vuonna 2000 alkanut suhde on kestänyt yli 400 000 yhteistä kilometriä, mutta nyt varaosat alkavat olla kiven alla

Teron rakas on 23-vuo­tias – vuonna 2000 alkanut suhde on kes­tä­nyt yli 400 000 yh­teis­tä ki­lo­met­riä, mutta nyt va­ra­osat alkavat olla kiven alla

28.05.2023 17:00 12
Tilaajille
Musiikilla on parhaimmillaan terveyshyötyjä, sävelet voivat näkyä myös liikennekäyttäytymisessä – Pohjantielle luotiin kuskeja rauhoittava soittolista

Mu­sii­kil­la on par­haim­mil­laan ter­veys­hyö­ty­jä, sävelet voivat näkyä myös lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­sä – Poh­jan­tiel­le luotiin kuskeja rau­hoit­ta­va soit­to­lis­ta

23.05.2023 18:00 4
Tilaajille
Tässä pariskunnan kodissa on 12 neliötä, kaksi lautasta ja kaksi mukia – Miro Vaanelan ensimmäinen omistusasunto kulkee mukana keikoille

Tässä pa­ris­kun­nan kodissa on 12 ne­liö­tä, kaksi lau­tas­ta ja kaksi mukia – Miro Vaa­ne­lan en­sim­mäi­nen omis­tus­asun­to kulkee mukana kei­koil­le

14.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Mazda tekee mitä tahtoo – kun autonvalmistajat luopuvat kilpaa dieselmoottoreista, japanilaiset esittelevät kokonaan uuden, sähköllä ryyditettynä

Mazda tekee mitä tahtoo – kun au­ton­val­mis­ta­jat luo­pu­vat kilpaa die­sel­moot­to­reis­ta, ja­pa­ni­lai­set esit­te­le­vät ko­ko­naan uuden, säh­köl­lä ryy­di­tet­ty­nä

14.05.2023 10:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Antaumuksellista kiihdytystä seuraa usein kova jarrutus, suu vaahdossa raivoavat oululaiskuskit ovat hellyttävä näky
Kolumni

An­tau­muk­sel­lis­ta kiih­dy­tys­tä seuraa usein kova jar­ru­tus, suu vaah­dos­sa rai­voa­vat ou­lu­lais­kus­kit ovat hel­lyt­tä­vä näky

10.05.2023 06:00 96
Tilaajille
American Car Show tulee taas – Koko perheen show valtaa Ouluhallin äitienpäiväviikonloppuna
Mainos American Car Show

Ame­ri­can Car Show tulee taas – Koko perheen show valtaa Ou­lu­hal­lin äi­tien­päi­vä­vii­kon­lop­pu­na

06.05.2023 06:00
Pörhöllä on nyt uusi palvelu, joka vastaa asiakkaiden toiveisiin – pohjoisessa yksi asia autossa on ratkaisevan tärkeä
Mainos Pörhön Autoliike

Pör­höl­lä on nyt uusi pal­ve­lu, joka vastaa asiak­kai­den toi­vei­siin – poh­joi­ses­sa yksi asia autossa on rat­kai­se­van tärkeä

03.05.2023 06:00
Liikemies Forseliuksen Benz saapui Suomeen 123 vuotta sitten – ensimmäisten automobiilien tuloa seurasi joukko lieveilmiöitä, mutta uutta liiketoimintaakin

Lii­ke­mies For­se­liuk­sen Benz saapui Suomeen 123 vuotta sitten – en­sim­mäis­ten au­to­mo­bii­lien tuloa seurasi joukko lie­veil­miöi­tä, mutta uutta lii­ke­toi­min­taa­kin

23.04.2023 17:00
Tilaajille
Marko Junttila loi Revonlahdelle oman äijäluolan – katso video ja kuvia upeista autoista, mukana muun muassa Ritari Ässän puhuva KITT

Marko Junt­ti­la loi Re­von­lah­del­le oman äi­jä­luo­lan – katso video ja kuvia upeista au­tois­ta, mukana muun muassa Ritari Ässän puhuva KITT

23.04.2023 13:02 1
Tilaajille
Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa Pohjois-Pohjanmaalla 19. huhtikuuta – tielläliikkujien tulee kuitenkin ottaa huomioon sää

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ty­mi­nen alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19. huh­ti­kuu­ta – tiel­lä­liik­ku­jien tulee kui­ten­kin ottaa huo­mioon sää

05.04.2023 14:21 10
Auton käyttöetu houkuttaa nyt työpaikoilla – liikenteen sähköistyminen muuttaa työsuhdeautoilun totuttuja pelisääntöjä

Auton käyt­tö­etu hou­kut­taa nyt työ­pai­koil­la – lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­nen muuttaa työ­suh­de­au­toi­lun to­tut­tu­ja pe­li­sään­tö­jä

02.04.2023 17:00 11
Tilaajille
Tuontiautoissa epäillään laajaa veropuhallusta: "Liikenteessä on varmasti paljon autoja, joissa on autovero maksamatta"

Tuon­ti­au­tois­sa epäil­lään laajaa ve­ro­pu­hal­lus­ta: "Lii­ken­tees­sä on var­mas­ti paljon autoja, joissa on au­to­ve­ro mak­sa­mat­ta"

22.03.2023 08:15 5
Tilaajille
Auton tuonti ulkomailta on mittatilaustyötä – sähköauton saa Ruotsista nopeimmillaan viikossa, mutta Suomessa odotusaikaa voi olla jopa vuosi

Auton tuonti ul­ko­mail­ta on mit­ta­ti­laus­työ­tä – säh­kö­au­ton saa Ruot­sis­ta no­peim­mil­laan vii­kos­sa, mutta Suo­mes­sa odo­tus­ai­kaa voi olla jopa vuosi

12.03.2023 11:00 2
Tilaajille
Kommentti: Katsastaja, eikö olisi parempi katsastaa auto niin hyvin kuin mahdollista? Voisit nukkua yösi rauhassa

Kom­ment­ti: Kat­sas­ta­ja, eikö olisi parempi kat­sas­taa auto niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta? Voisit nukkua yösi rau­has­sa

27.02.2023 05:00 13
Tilaajille
Heikko laatu houkuttelee asiakkaita katsastusasemille, Pohjois-Pohjanmaalla annettu 12 varoitusta vuosina 2020–2023: "Valvontaa pitäisi tehdä enemmän"

Heikko laatu hou­kut­te­lee asiak­kai­ta kat­sas­tu­sa­se­mil­le, Poh­jois-Poh­jan­maal­la annettu 12 va­roi­tus­ta vuosina 2020–2023: "Val­von­taa pitäisi tehdä enem­män"

27.02.2023 05:00 60
Tilaajille
Reosta kaikki alkoi: autoharrastaja Niilo Säntillä on nyt työn alla 122-vuotias harvinaisuus – hän on varma, että yhdestä autosta saksalaiset ovat väärässä

Reosta kaikki alkoi: au­to­har­ras­ta­ja Niilo Sän­til­lä on nyt työn alla 122-vuo­tias har­vi­nai­suus – hän on varma, että yhdestä autosta sak­sa­lai­set ovat vää­räs­sä

26.02.2023 11:00
Tilaajille
Riku ja Matias köröttelivät Suzuki-vanhuksella 12 000 kilometriä Nivalasta Afrikkaan ja takaisin – Oppia tuli pariisilaispoliiseilta: "Pikkuhousuisillaan kadulla oleminen ei ole soveliasta"

Riku ja Matias kö­röt­te­li­vät Su­zu­ki-van­huk­sel­la 12 000 ki­lo­met­riä Ni­va­las­ta Af­rik­kaan ja ta­kai­sin – Oppia tuli pa­rii­si­lais­po­lii­seil­ta: "Pik­ku­hou­sui­sil­laan kadulla ole­mi­nen ei ole so­ve­lias­ta"

17.02.2023 06:00 10
Tilaajille