Mielipiteet: Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

Urheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kas­vo­mas­kien paluu

Liikennevälinepalot
Kuukausi
Henkilöauto syttyi tuleen Pohjantiellä – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Poh­jan­tiel­lä – ­ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.08.2022 11:26 4
Säiliörekan rengas syttyi palamaan kesken ajon Kuivaniemellä

Säi­liö­re­kan rengas syttyi pa­la­maan kesken ajon Kui­va­nie­mel­lä

23.07.2022 23:17
Kaivinkone syttyi tuleen Reisjärvellä – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Kai­vin­ko­ne syttyi tuleen Reis­jär­vel­lä – ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

20.07.2022 10:28
Kurottaja syttyi palamaan kesken ajon Nivalassa – palo saatiin sammumaan alkusammutuksella

Ku­rot­ta­ja syttyi pa­la­maan kesken ajon Ni­va­las­sa – palo saatiin sam­mu­maan al­ku­sam­mu­tuk­sel­la

18.07.2022 12:37 1
Vanhemmat
Paalain syttyi tuleen pellolla Utajärvellä – syttymisen todennäköinen syy laakerivika

Paalain syttyi tuleen pel­lol­la Uta­jär­vel­lä – syt­ty­mi­sen to­den­nä­köi­nen syy laa­ke­ri­vi­ka

26.06.2022 18:43
Junan vaunu tyhjennettiin savuhavainnon vuoksi Simossa

Junan vaunu tyh­jen­net­tiin sa­vu­ha­vain­non vuoksi Simossa

11.06.2022 08:16
Puutavara-auton rengas syttyi palamaan Kuhmossa – tie suljettiin liikenteeltä

Puu­ta­va­ra-au­ton rengas syttyi pa­la­maan Kuh­mos­sa – tie sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

29.04.2022 07:16
Hakelastissa oleva kuorma-auto syttyi tuleen ajon aikana Sievissä – ajokaista suljettu liikenteeltä pelastustöiden vuoksi

Ha­ke­las­tis­sa oleva kuor­ma-au­to syttyi tuleen ajon aikana Sie­vis­sä – ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä pe­las­tus­töi­den vuoksi

07.04.2022 22:56
Kuorma-autossa syttyi tulipalo Kempeleen Eteläsuomentiellä

Kuor­ma-au­tos­sa syttyi tu­li­pa­lo Kem­pe­leen Ete­lä­suo­men­tiel­lä

08.11.2021 08:03
Asuntoauton moottoritilassa syttyi palo Kellon Kiviniemessä

Asun­to­au­ton moot­to­ri­ti­las­sa syttyi palo Kellon Ki­vi­nie­mes­sä

26.10.2021 07:16
Rekan rengas syttyi palamaan Nelostiellä lähellä Muurolaa – ei aiheuta haittaa liikenteelle

Rekan rengas syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä lähellä Muu­ro­laa – ei aiheuta haittaa lii­ken­teel­le

08.10.2021 14:37
Tilaajille
200-metrisen rahtilaivan ruumassa paloi Raahen Lapaluodon satamassa

200-met­ri­sen rah­ti­lai­van ruu­mas­sa paloi Raahen La­pa­luo­don sa­ta­mas­sa

20.09.2021 17:48 2
Pelastuslaitos sammutti palavan henkilöauton Kainuuntiellä

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti palavan hen­ki­lö­au­ton Kai­nuun­tiel­lä

05.08.2021 19:34
Heinäpaalain tuhoutui tulipalossa Kolarissa

Hei­nä­paa­lain tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ko­la­ris­sa

09.07.2021 06:42
Pakettiauto syttyi ilmiliekkeihin kesken ajon Oulun ja Pudasjärven välillä

Pa­ket­ti­au­to syttyi il­mi­liek­kei­hin kesken ajon Oulun ja Pu­das­jär­ven välillä

10.06.2021 22:27 6
Hakerekan kuorma syttyi tuleen Kärsämäellä

Ha­ke­re­kan kuorma syttyi tuleen Kär­sä­mäel­lä

31.05.2021 19:52
Hakerekka syttyi tuleen valtatie 22:lla Utajärvellä

Ha­ke­rek­ka syttyi tuleen val­ta­tie 22:lla Uta­jär­vel­lä

22.04.2021 14:25 1
Jäätä poistamassa ollut kaivinkone syttyi palamaan turvetuotantoalueella Iin Jakosuolla

Jäätä pois­ta­mas­sa ollut kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan tur­ve­tuo­tan­to­alueel­la Iin Ja­ko­suol­la

09.03.2021 12:43
Ohikulkijat osallistuivat puurekan palavan laakerin alkusammutukseen Pudasjärvellä

Ohi­kul­ki­jat osal­lis­tui­vat puu­re­kan palavan laa­ke­rin al­ku­sam­mu­tuk­seen Pu­das­jär­vel­lä

08.03.2021 11:09
Puutavara-auton perävaunun laakeri ylikuumeni ja syttyi palamaan Nelostiellä Pyhäjärvellä

Puu­ta­va­ra-au­ton pe­rä­vau­nun laakeri yli­kuu­me­ni ja syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä Py­hä­jär­vel­lä

08.02.2021 13:27