Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Liikennevälinepalot
Tavarajunan konehuone syttyi palamaan Kolarissa

Ta­va­ra­ju­nan ko­ne­huo­ne syttyi pa­la­maan Ko­la­ris­sa

31.03.2023 19:25
Tilaajille
Kerosiinia kuljettaneen rekan jarrut syttyivät palamaan Nelostiellä Limingassa

Ke­ro­sii­nia kul­jet­ta­neen rekan jarrut syt­tyi­vät pa­la­maan Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa

06.03.2023 06:53
Henkilöauto syttyi palamaan parkkihallissa Toppilansalmessa

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan park­ki­hal­lis­sa Top­pi­lan­sal­mes­sa

17.02.2023 13:03 6
Selluvillalla lastattu rekka syttyi palamaan Siikajoella

Sel­lu­vil­lal­la las­tat­tu rekka syttyi pa­la­maan Sii­ka­joel­la

17.02.2023 07:05 1
Auto paloi hotellin parkkipaikalla keskellä Rovaniemen keskustaa – katso lukijan video tulipalosta

Auto paloi ho­tel­lin park­ki­pai­kal­la kes­kel­lä Ro­va­nie­men kes­kus­taa – katso lukijan video tu­li­pa­los­ta

16.01.2023 13:09 4
Tilaajille
Raskas ajoneuvo syttyi tuleen Kärsämäellä – kuljettajan ensisammutus esti isomman tulipalon

Raskas ajo­neu­vo syttyi tuleen Kär­sä­mäel­lä – kul­jet­ta­jan en­si­sam­mu­tus esti isomman tu­li­pa­lon

30.12.2022 21:52
Rekan perävaunun akselistossa syttyi palo – pelastuslaitos varmisti palon sammumisen

Rekan pe­rä­vau­nun ak­se­lis­tos­sa syttyi palo – pe­las­tus­lai­tos var­mis­ti palon sam­mu­mi­sen

17.11.2022 17:47
Tilaajille
Yksi kuoli rekan ja henkilöauton nokkakolarissa Temmeksellä – molemmat ajoneuvot syttyivät palamaan

Yksi kuoli rekan ja hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ris­sa Tem­mek­sel­lä – mo­lem­mat ajo­neu­vot syt­tyi­vät pa­la­maan

25.09.2022 18:46
Henkilöauto syttyi tuleen Oulun Etu-Lyötyssä, ohikulkija sammutti palon jaloillaan

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Oulun Etu-Lyö­tys­sä, ohi­kul­ki­ja sam­mut­ti palon ja­loil­laan

21.09.2022 20:38 1
Pakettiauto syttyi tuleen Pohjantiellä – tuhoutui palossa lähes kokonaan

Pa­ket­ti­au­to syttyi tuleen Poh­jan­tiel­lä – tu­hou­tui palossa lähes ko­ko­naan

28.08.2022 22:57
Henkilöauto syttyi tuleen Pohjantiellä – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Poh­jan­tiel­lä – ­ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.08.2022 11:26 4
Säiliörekan rengas syttyi palamaan kesken ajon Kuivaniemellä

Säi­liö­re­kan rengas syttyi pa­la­maan kesken ajon Kui­va­nie­mel­lä

23.07.2022 23:17
Kaivinkone syttyi tuleen Reisjärvellä – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Kai­vin­ko­ne syttyi tuleen Reis­jär­vel­lä – ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

20.07.2022 10:28
Kurottaja syttyi palamaan kesken ajon Nivalassa – palo saatiin sammumaan alkusammutuksella

Ku­rot­ta­ja syttyi pa­la­maan kesken ajon Ni­va­las­sa – palo saatiin sam­mu­maan al­ku­sam­mu­tuk­sel­la

18.07.2022 12:37 1
Paalain syttyi tuleen pellolla Utajärvellä – syttymisen todennäköinen syy laakerivika

Paalain syttyi tuleen pel­lol­la Uta­jär­vel­lä – syt­ty­mi­sen to­den­nä­köi­nen syy laa­ke­ri­vi­ka

26.06.2022 18:43
Junan vaunu tyhjennettiin savuhavainnon vuoksi Simossa

Junan vaunu tyh­jen­net­tiin sa­vu­ha­vain­non vuoksi Simossa

11.06.2022 08:16
Puutavara-auton rengas syttyi palamaan Kuhmossa – tie suljettiin liikenteeltä

Puu­ta­va­ra-au­ton rengas syttyi pa­la­maan Kuh­mos­sa – tie sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

29.04.2022 07:16
Hakelastissa oleva kuorma-auto syttyi tuleen ajon aikana Sievissä – ajokaista suljettu liikenteeltä pelastustöiden vuoksi

Ha­ke­las­tis­sa oleva kuor­ma-au­to syttyi tuleen ajon aikana Sie­vis­sä – ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä pe­las­tus­töi­den vuoksi

07.04.2022 22:56
Kuorma-autossa syttyi tulipalo Kempeleen Eteläsuomentiellä

Kuor­ma-au­tos­sa syttyi tu­li­pa­lo Kem­pe­leen Ete­lä­suo­men­tiel­lä

08.11.2021 08:03
Asuntoauton moottoritilassa syttyi palo Kellon Kiviniemessä

Asun­to­au­ton moot­to­ri­ti­las­sa syttyi palo Kellon Ki­vi­nie­mes­sä

26.10.2021 07:16