Kolumni: Sanna Marinin katse Ir­pi­nis­sä kertoi kaiken

Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

Liikennevälinepalot
Puutavara-auton rengas syttyi palamaan Kuhmossa – tie suljettiin liikenteeltä

Puu­ta­va­ra-au­ton rengas syttyi pa­la­maan Kuh­mos­sa – tie sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

29.04.2022 07:16
Hakelastissa oleva kuorma-auto syttyi tuleen ajon aikana Sievissä – ajokaista suljettu liikenteeltä pelastustöiden vuoksi

Ha­ke­las­tis­sa oleva kuor­ma-au­to syttyi tuleen ajon aikana Sie­vis­sä – ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä pe­las­tus­töi­den vuoksi

07.04.2022 22:56
Kuorma-autossa syttyi tulipalo Kempeleen Eteläsuomentiellä

Kuor­ma-au­tos­sa syttyi tu­li­pa­lo Kem­pe­leen Ete­lä­suo­men­tiel­lä

08.11.2021 08:03
Asuntoauton moottoritilassa syttyi palo Kellon Kiviniemessä

Asun­to­au­ton moot­to­ri­ti­las­sa syttyi palo Kellon Ki­vi­nie­mes­sä

26.10.2021 07:16
Rekan rengas syttyi palamaan Nelostiellä lähellä Muurolaa – ei aiheuta haittaa liikenteelle

Rekan rengas syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä lähellä Muu­ro­laa – ei aiheuta haittaa lii­ken­teel­le

08.10.2021 14:37
Tilaajille
200-metrisen rahtilaivan ruumassa paloi Raahen Lapaluodon satamassa

200-met­ri­sen rah­ti­lai­van ruu­mas­sa paloi Raahen La­pa­luo­don sa­ta­mas­sa

20.09.2021 17:48 2
Pelastuslaitos sammutti palavan henkilöauton Kainuuntiellä

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti palavan hen­ki­lö­au­ton Kai­nuun­tiel­lä

05.08.2021 19:34
Heinäpaalain tuhoutui tulipalossa Kolarissa

Hei­nä­paa­lain tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ko­la­ris­sa

09.07.2021 06:42
Pakettiauto syttyi ilmiliekkeihin kesken ajon Oulun ja Pudasjärven välillä

Pa­ket­ti­au­to syttyi il­mi­liek­kei­hin kesken ajon Oulun ja Pu­das­jär­ven välillä

10.06.2021 22:27 6
Hakerekan kuorma syttyi tuleen Kärsämäellä

Ha­ke­re­kan kuorma syttyi tuleen Kär­sä­mäel­lä

31.05.2021 19:52
Hakerekka syttyi tuleen valtatie 22:lla Utajärvellä

Ha­ke­rek­ka syttyi tuleen val­ta­tie 22:lla Uta­jär­vel­lä

22.04.2021 14:25 1
Jäätä poistamassa ollut kaivinkone syttyi palamaan turvetuotantoalueella Iin Jakosuolla

Jäätä pois­ta­mas­sa ollut kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan tur­ve­tuo­tan­to­alueel­la Iin Ja­ko­suol­la

09.03.2021 12:43
Ohikulkijat osallistuivat puurekan palavan laakerin alkusammutukseen Pudasjärvellä

Ohi­kul­ki­jat osal­lis­tui­vat puu­re­kan palavan laa­ke­rin al­ku­sam­mu­tuk­seen Pu­das­jär­vel­lä

08.03.2021 11:09
Puutavara-auton perävaunun laakeri ylikuumeni ja syttyi palamaan Nelostiellä Pyhäjärvellä

Puu­ta­va­ra-au­ton pe­rä­vau­nun laakeri yli­kuu­me­ni ja syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä Py­hä­jär­vel­lä

08.02.2021 13:27
Traktori syttyi tuleen Sievissä

Trak­to­ri syttyi tuleen Sie­vis­sä

22.12.2020 21:37
Sahatavaralastissa ollut rekka paloi pahoin kiinteistön pihalla Sanginsuun alueella Oulussa

Sa­ha­ta­va­ra­las­tis­sa ollut rekka paloi pahoin kiin­teis­tön pihalla San­gin­suun alueel­la Oulussa

19.12.2020 12:40 1
Metsäkone syttyi palamaan Kittilässä – paikalla olleet henkilöt sammuttivat palon

Met­sä­ko­ne syttyi pa­la­maan Kit­ti­läs­sä – pai­kal­la olleet hen­ki­löt sam­mut­ti­vat palon

06.10.2020 08:30
Kaivinkone syttyi palamaan metsätiellä Keminmaassa tiistai-iltana

Kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan met­sä­tiel­lä Ke­min­maas­sa tiis­tai-il­ta­na

01.09.2020 20:37
Tilaajille
Kymmenenmetrinen vene tuhoutui tulipalossa Oulussa Seelarin venesatamassa – paikalla olleen alkusammutus esti palon leviämisen

Kym­me­nen­met­ri­nen vene tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Oulussa See­la­rin ve­ne­sa­ta­mas­sa – pai­kal­la olleen al­ku­sam­mu­tus esti palon le­viä­mi­sen

10.07.2020 23:55

Läm­mi­tyk­ses­sä ollut auto syttyi tuleen na­ve­tas­sa Li­min­gas­sa

04.03.2020 06:44 7