Liikennevälinepalot
Viimeisin tunti

Pa­ket­ti­au­to syttyi il­mi­liek­kei­hin kesken ajon Oulun ja Pu­das­jär­ven välillä

22:27 6
Vanhemmat

Ha­ke­re­kan kuorma syttyi tuleen Kär­sä­mäel­lä

31.05.2021 19:52

Ha­ke­rek­ka syttyi tuleen val­ta­tie 22:lla Uta­jär­vel­lä

22.04.2021 14:25 1

Jäätä pois­ta­mas­sa ollut kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan tur­ve­tuo­tan­to­alueel­la Iin Ja­ko­suol­la

09.03.2021 12:43

Ohi­kul­ki­jat osal­lis­tui­vat puu­re­kan palavan laa­ke­rin al­ku­sam­mu­tuk­seen Pu­das­jär­vel­lä

08.03.2021 11:09

Puu­ta­va­ra-au­ton pe­rä­vau­nun laakeri yli­kuu­me­ni ja syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä Py­hä­jär­vel­lä

08.02.2021 13:27

Trak­to­ri syttyi tuleen Sie­vis­sä

22.12.2020 21:37

Sa­ha­ta­va­ra­las­tis­sa ollut rekka paloi pahoin kiin­teis­tön pihalla San­gin­suun alueel­la Oulussa

19.12.2020 12:40 1

Met­sä­ko­ne syttyi pa­la­maan Kit­ti­läs­sä – pai­kal­la olleet hen­ki­löt sam­mut­ti­vat palon

06.10.2020 08:30

Kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan met­sä­tiel­lä Ke­min­maas­sa tiis­tai-il­ta­na

01.09.2020 20:37
Tilaajille

Kym­me­nen­met­ri­nen vene tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Oulussa See­la­rin ve­ne­sa­ta­mas­sa – pai­kal­la olleen al­ku­sam­mu­tus esti palon le­viä­mi­sen

10.07.2020 23:55

Läm­mi­tyk­ses­sä ollut auto syttyi tuleen na­ve­tas­sa Li­min­gas­sa

04.03.2020 06:44 7