Kajaani
Kuukausi
Timo Harakan työryhmä esittää, että valtio ostaisi lentoja viidelle maakuntakentälle ensi vuoden loppuun asti – Finnair lopettaa nämä lennot maaliskuussa

Timo Harakan työ­ryh­mä esit­tää, että valtio ostaisi lentoja vii­del­le maa­kun­ta­ken­täl­le ensi vuoden loppuun asti – Finnair lo­pet­taa nämä lennot maa­lis­kuus­sa

17.09.2020 14:16 14
Kajaanin jätevedessä todettiin koronavirusta – "Se on varoitusmerkki"

Ka­jaa­nin jä­te­ve­des­sä to­det­tiin ko­ro­na­vi­rus­ta – "Se on va­roi­tus­merk­ki"

14.09.2020 13:45 6
Maakunnat vetoavat lentoliikenteen turvaamiseksi – lennot Kemiin ja Kajaaniin halutaan säilyttää

Maa­kun­nat ve­toa­vat len­to­lii­ken­teen tur­vaa­mi­sek­si – lennot Kemiin ja Ka­jaa­niin ha­lu­taan säi­lyt­tää

14.09.2020 12:00 2
Kajaanin-mallia pidetään Suomessa yhä erinomaisena esimerkkinä ison tehtaan sulkemisen jälkihoidosta – mutta onko siitä enää malliksi Kaipolaan?

Ka­jaa­nin-mal­lia pi­de­tään Suo­mes­sa yhä erin­omai­se­na esi­merk­ki­nä ison tehtaan sul­ke­mi­sen jäl­ki­hoi­dos­ta – mutta onko siitä enää mal­lik­si Kai­po­laan?

05.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Valtio selvittää, voitaisiinko Kaipolaan luoda uusi yritysalue Kajaanin-mallin mukaisesti – UPM ei enää lämpene yrityspuistolle niin kuin 12 vuotta sitten

Valtio sel­vit­tää, voi­tai­siin­ko Kai­po­laan luoda uusi yri­tys­alue Ka­jaa­nin-mal­lin mu­kai­ses­ti – UPM ei enää lämpene yri­tys­puis­tol­le niin kuin 12 vuotta sitten

04.09.2020 06:00 2
Kajaanilaismies kaatui jäisellä pihalla ja loukkaantui – Joutuu maksamaan vastapuolen oikeuskuluja yli 5700 euroa

Ka­jaa­ni­lais­mies kaatui jäi­sel­lä pihalla ja louk­kaan­tui – Joutuu mak­sa­maan vas­ta­puo­len oi­keus­ku­lu­ja yli 5700 euroa

02.09.2020 16:16 1
Tilaajille
Kainuun koronatartuntojen määrä on kasvanut rajusti: luku on nyt 18 – Varotoimet ulottuvat jo Kajaaniin, altistumisia todettu Kuhmossa kehitysvammayksikössä

Kainuun ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kas­va­nut ra­jus­ti: luku on nyt 18 – Va­ro­toi­met ulot­tu­vat jo Ka­jaa­niin, al­tis­tu­mi­sia todettu Kuh­mos­sa ke­hi­tys­vam­ma­yk­si­kös­sä

31.08.2020 13:16 7
Syyttäjän tutkinta Kajaanin poliisiaseman tiloissa järjestetyn voimankäyttöharjoituksen tapahtumista on valmistunut – ampuma-asetta ei ollut muunnettu harjoituksen edellyttämällä tavalla, myös patruunat vääriä

Syyt­tä­jän tut­kin­ta Ka­jaa­nin po­lii­si­ase­man ti­lois­sa jär­jes­te­tyn voi­man­käyt­tö­har­joi­tuk­sen ta­pah­tu­mis­ta on val­mis­tu­nut – am­pu­ma-aset­ta ei ollut muun­net­tu har­joi­tuk­sen edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la, myös pat­ruu­nat vääriä

31.08.2020 10:24 2
Vanhemmat
Metsästystä valvottiin Kajaanissa: Lähes kaikille tarkastetuille sakot, kahdelta puuttuivat kaikki metsästykseen liittyvät luvat

Met­säs­tys­tä val­vot­tiin Ka­jaa­nis­sa: Lähes kai­kil­le tar­kas­te­tuil­le sakot, kah­del­ta puut­tui­vat kaikki met­säs­tyk­seen liit­ty­vät luvat

24.08.2020 14:44 6
Oulujärven venesatamien jätehuoltoon merkittäviä parannuksia – Koutalahden venesatamassa kerätään nyt kuutta eri jätelajia

Ou­lu­jär­ven ve­ne­sa­ta­mien jä­te­huol­toon mer­kit­tä­viä pa­ran­nuk­sia – Kou­ta­lah­den ve­ne­sa­ta­mas­sa ke­rä­tään nyt kuutta eri jä­te­la­jia

24.08.2020 07:42 0
Autotallirakennus tuhoutui palossa Kajaanissa

Au­to­tal­li­ra­ken­nus tu­hou­tui palossa Ka­jaa­nis­sa

22.08.2020 15:07 0
Hallitus lähtee pelastamaan maakuntalentoja – Liikenneministeri Harakka nyt perustettavasta työryhmästä: "Ostoliikennettä ei ole suunnitteilla"

Hal­li­tus lähtee pe­las­ta­maan maa­kun­ta­len­to­ja – Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Harakka nyt pe­rus­tet­ta­vas­ta työ­ryh­mäs­tä: "Os­to­lii­ken­net­tä ei ole suun­nit­teil­la"

19.08.2020 06:00 6
Eino Leinon kanssa Oulujärven rakkailla laineilla – Kalkkisillan laiturista Kajaanissa pääsee höyrylaivalla monologimuotoiselle runoristeilylle

Eino Leinon kanssa Ou­lu­jär­ven rak­kail­la lai­neil­la – Kalk­ki­sil­lan lai­tu­ris­ta Ka­jaa­nis­sa pääsee höy­ry­lai­val­la mo­no­lo­gi­muo­toi­sel­le ru­no­ris­tei­lyl­le

17.08.2020 20:02 1
Tilaajille
Poliisin etsimä nainen löytyi menehtyneenä Kajaanissa

Po­lii­sin etsimä nainen löytyi me­neh­ty­nee­nä Ka­jaa­nis­sa

17.08.2020 13:43 0
Kaksi miestä ja kaksi naista ottivat yhteen Kajaanissa – poliisi pyytää silminnäkijöiden tietoja

Kaksi miestä ja kaksi naista ottivat yhteen Ka­jaa­nis­sa – poliisi pyytää sil­min­nä­ki­jöi­den tietoja

16.08.2020 15:24 0
Trukin piikki puhkaisi muurahaishapposäiliön kuljetusliikkeen pihalla Kajaanissa

Trukin piikki puh­kai­si muu­ra­hais­hap­po­säi­liön kul­je­tus­liik­keen pihalla Ka­jaa­nis­sa

07.08.2020 12:35 1
Liiketilaan Sotkamon keskustassa yritettiin murtautua – autosta varastettiin rekisterikilvet Kajaanissa

Lii­ke­ti­laan Sot­ka­mon kes­kus­tas­sa yri­tet­tiin mur­tau­tua – autosta va­ras­tet­tiin re­kis­te­ri­kil­vet Ka­jaa­nis­sa

02.08.2020 13:18
Veneilijöille ja retkeilijöille tulossa jätelajittelupisteitä Oulujärven vilkkaimpiin satamiin

Ve­nei­li­jöil­le ja ret­kei­li­jöil­le tulossa jä­te­la­jit­te­lu­pis­tei­tä Ou­lu­jär­ven vilk­kaim­piin sa­ta­miin

30.07.2020 12:31 0
"Tanssi on lähempänä musiikkia kuin teatteria" – oululaislähtöinen Jouni Järvenpää haluaa luoda Kajaanin Routa Companyyn unelmatyöpaikkoja

"Tanssi on lä­hem­pä­nä mu­siik­kia kuin teat­te­ria" – ou­lu­lais­läh­töi­nen Jouni Jär­ven­pää haluaa luoda Ka­jaa­nin Routa Com­pa­nyyn unel­ma­työ­paik­ko­ja

27.07.2020 18:00 0
Tilaajille

Ak­ku­po­ra­ko­neet kiin­nos­ti­vat oma­ko­ti­ta­lon va­ras­toon mur­tau­tu­nut­ta Ka­jaa­nis­sa

27.07.2020 14:10 0