Kajaani
Viimeisin 12 tuntia

THL: Suo­mes­sa tänään 114 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa 6 uutta tar­tun­taa

15:19 7

Maas­to­pa­lo ai­heut­taa run­saas­ti savua Ka­jaa­nis­sa – alueel­la on tehty ai­kai­sem­min met­sän­hoi­dol­lis­ta ku­lo­tus­ta

20:08
Kuukausi

Kainuun am­mat­tio­pis­tos­ta val­mis­tuu opis­ke­li­joi­ta am­mat­tiin kol­mel­ta paik­ka­kun­nal­ta – katso täältä lista val­mis­tu­neis­ta

03.06.2021 15:38
Tilaajille

Kaksi asun­toau­toa ja yksi asun­to­vau­nu pa­loi­vat Ka­jaa­nis­sa

03.06.2021 06:39

Kouta on Suomen poh­joi­sin höy­ry­lai­va – uusi kirja kertoo sa­ta­vuo­tiaan "rau­ta­rou­van" tarinan

31.05.2021 15:25
Tilaajille

Hei­ni-Maa­ri Kemp­pai­nen on kun­nal­le kuin kun­nal­le aarre: kou­lu­tet­tu, per­heel­li­nen nuori nainen – Kainuu otti hänet avo­sy­lin vas­taan, niin tekisi moni muukin maa­kun­ta

29.05.2021 16:00
Tilaajille

Mies myi ole­mat­to­mia pe­li­kon­so­lei­ta ja merk­ki­pai­to­ja netissä – Kainuun kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si 47 pe­tok­ses­ta eh­dol­li­seen van­keu­teen

18.05.2021 15:29 2
Tilaajille
Vanhemmat

Kainuun lii­ken­tees­sä jäi vapun aikana kiinni rat­ti­juop­po­ja ja kor­tit­to­mia kuskeja – yli­no­peus pal­jas­ti juo­pu­neen au­toi­li­jan

02.05.2021 14:38

Rat­ti­juop­po törmäsi ker­ros­ta­lon seinään Ka­jaa­nis­sa, ei nou­dat­ta­nut po­lii­sin py­säy­tys­merk­kiä

28.04.2021 23:34

Po­lii­sil­la kii­ret­tä Kai­nuus­sa tors­tai­na ja per­jan­tai­na – liik­keel­lä ajo-oi­keu­det­to­mia kuskeja ja var­kai­ta

24.04.2021 13:53

Ka­jaa­nis­sa nähdään mo­no­lo­gi 170-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vien kun­niak­si – ra­kas­tet­tu näyt­te­li­jä Seela Sella tul­kit­see ikä­to­ve­rin­sa Martti Joen­pol­ven no­vel­le­ja

21.04.2021 11:37
Tilaajille

Tans­ka­lai­nen DAT tulossa lii­ken­nöi­mään Ka­jaa­nin reittiä – lennot on määrä aloit­taa tou­ko­kuus­sa

20.04.2021 12:33 1

Bio­jä­te­ka­sa syttyi tuleen jä­te­hal­lin si­sä­puo­lel­la – palosta ei ai­heu­tu­nut vaaraa ih­mi­sil­le tai ra­ken­nuk­sil­le

16.04.2021 17:09

Kai­nuus­sa käyn­nis­tyi kak­si­vuo­ti­nen vie­ras­la­ji­han­ke – tor­jut­ta­vi­na lajeina muun muassa jät­ti­pal­sa­mi ja kurt­tu­ruu­su

15.04.2021 13:19 3

Tra­fi­com: Hel­sin­ki–­Ka­jaa­ni -rei­til­le valittu len­toyh­tiö vaihtuu – len­to­lii­ken­teen aloit­ta­mi­nen saattaa vii­väs­tyä

14.04.2021 14:49 11

Uhkaava tilanne Ka­jaa­nis­sa: Öl­jy­kat­ti­la syttyi pa­la­maan teol­li­suus­ra­ken­nuk­sen sisällä

12.04.2021 23:57

Kainuun sote ampuu alas huhut ko­ro­na­ro­kot­teen ai­heut­ta­mas­ta kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta – "Kai­kil­la käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la ro­kot­teil­la on kiis­tat­to­mas­ti suu­rem­mat hyödyt kuin haitat"

12.04.2021 13:22 25

Mies ryösti kaupan aseella uhaten Ka­jaa­nis­sa

10.04.2021 14:01

Leo­par­din ke­syt­tä­jäk­si pääsee harva – katso vi­deol­ta, kuinka maa­voi­mien mah­ta­vin kone pyörii Kainuun pri­kaa­tin va­rus­mies­ten käsissä

30.03.2021 06:00 35
Tilaajille

Maa­kun­ta­len­to­jen kil­pai­lu­tus pää­tök­seen: Kemiin lentää lop­pu­vuo­den ajan vi­ro­lai­nen len­toyh­tiö, Ka­jaa­niin pääsee lat­via­lai­syh­tiön sii­vil­lä

26.03.2021 13:41 4
Tilaajille