Kajaani
Kuukausi
Tykkylumi ja lauhtuva sää aiheuttivat vikasuman sähkönjakelussa Kainuussa –  Kymmenittäin asentajia ja metsureita urakoi korjaustöissä

Tyk­ky­lu­mi ja lauh­tu­va sää ai­heut­ti­vat vi­ka­su­man säh­kön­ja­ke­lus­sa Kai­nuus­sa – Kym­me­nit­täin asen­ta­jia ja met­su­rei­ta urakoi kor­jaus­töis­sä

13.01.2022 14:08 3
Tilaajille
Kajaanin teatterinjohtajan virka uudestaan hakuun – sivistyslautakunta väisti henkilökunnan ehdokkaan ohjaaja Anni Mikkelssonin valinnan

Ka­jaa­nin teat­te­rin­joh­ta­jan virka uu­des­taan hakuun – si­vis­tys­lau­ta­kun­ta väisti hen­ki­lö­kun­nan eh­dok­kaan ohjaaja Anni Mik­kels­so­nin va­lin­nan

13.01.2022 13:50 1
Tilaajille
Kajaanilaisissa päiväkodeissa koronatartuntoja ja kymmeniä altistumisia, Kainuun sote painottaa yleisen varovaisuuden noudattamista

Ka­jaa­ni­lai­sis­sa päi­vä­ko­deis­sa ko­ro­na­tar­tun­to­ja ja kym­me­niä al­tis­tu­mi­sia, Kainuun sote pai­not­taa yleisen va­ro­vai­suu­den nou­dat­ta­mis­ta

09.01.2022 19:46 3
Rivitalohuoneisto paloi Kajaanissa – asunnosta löytyi kaksi koiraa, joista toinen menehtyi

Ri­vi­ta­lo­huo­neis­to paloi Ka­jaa­nis­sa – asun­nos­ta löytyi kaksi koiraa, joista toinen me­neh­tyi

29.12.2021 16:52
Konehalli tuhoutui tulipalossa Sotkamossa – ei henkilövahinkoja

Ko­ne­hal­li tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Sot­ka­mos­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

27.12.2021 20:42
Vanhemmat
Yhdelle henkilölle lieviä vammoja kolarissa Kajaanissa

Yhdelle hen­ki­löl­le lieviä vammoja ko­la­ris­sa Ka­jaa­nis­sa

14.12.2021 19:56
Näyttelijän kuolema saa ensi-iltansa Generaattorilla Kajaanissa – näyttämöllä ovat Elina Hietala ja Heikki Törmi

Näyt­te­li­jän kuolema saa en­si-il­tan­sa Ge­ne­raat­to­ril­la Ka­jaa­nis­sa – näyt­tä­möl­lä ovat Elina Hietala ja Heikki Törmi

14.12.2021 11:20
Mies korjasi autoa, tunkki petti – pelastuslaitos hälytettiin Kajaanissa

Mies korjasi autoa, tunkki petti – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Ka­jaa­nis­sa

14.12.2021 09:26
Poliisitehtäviä Kajaanissa: Taksin asiakas löi kuljettajaa, nuori mies pakeni henkilöautolla poliisia tuhdissa humalassa

Po­lii­si­teh­tä­viä Ka­jaa­nis­sa: Taksin asiakas löi kul­jet­ta­jaa, nuori mies pakeni hen­ki­lö­au­tol­la po­lii­sia tuh­dis­sa hu­ma­las­sa

12.12.2021 15:43 2
Tässä on reservin ylennyksiä itsenäisyyspäivänä – katso, ketkä pohjoissuomalaiset on ylennetty

Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

06.12.2021 00:01 2
Tilaajille
Kajaanin yliopistokeskukselle 400 000 euron kertaluonteinen lisärahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Ka­jaa­nin yli­opis­to­kes­kuk­sel­le 400 000 euron ker­ta­luon­tei­nen li­sä­ra­hoi­tus opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä

29.11.2021 13:47 2
Rattijuopot suistuivat ojaan Kuhmossa ja Kajaanissa

Rat­ti­juo­pot suis­tui­vat ojaan Kuh­mos­sa ja Ka­jaa­nis­sa

28.11.2021 14:24 2
Teollisuusrakennuksen toimistotilassa paloi Kajaanissa, kolme henkilöä altistui savulle

Teol­li­suus­ra­ken­nuk­sen toi­mis­to­ti­las­sa paloi Ka­jaa­nis­sa, kolme hen­ki­löä al­tis­tui savulle

26.11.2021 11:47
Laturissa ollut auton akku kärysi ja savutti kerrostalon rappukäytävässä Kajaanissa

La­tu­ris­sa ollut auton akku kärysi ja savutti ker­ros­ta­lon rap­pu­käy­tä­väs­sä Ka­jaa­nis­sa

26.11.2021 07:41
Paltamoon suunnitteilla kaksi jättimäistä yhteensä 50 voimalan tuulipuistoa – Piiparinmäen 41 tuulivoimalaa Pyhännällä ja Kajaanissa ovat tulossa täyteen toimintaansa vuoden alussa

Pal­ta­moon suun­nit­teil­la kaksi jät­ti­mäis­tä yh­teen­sä 50 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa – ­Pii­pa­rin­mäen 41 tuu­li­voi­ma­laa Py­hän­näl­lä ja Ka­jaa­nis­sa ovat tulossa täyteen toi­min­taan­sa vuoden alussa

24.11.2021 12:04 32
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to paloi park­ki­pai­kal­la Ka­jaa­nis­sa

20.11.2021 09:05
Kainuun keskussairaalassa ilmi koronatartuntoja potilailla ja henkilöstöllä

Kainuun kes­kus­sai­raa­las­sa ilmi ko­ro­na­tar­tun­to­ja po­ti­lail­la ja hen­ki­lös­töl­lä

31.10.2021 17:14
Temptation Island Suomen juhlakauden sinkut julki, mukana kempeleläinen Annika Kolkka – "Mulle miehiä ja viinaa yhdistää yksi asia"

Temp­ta­tion Island Suomen juh­la­kau­den sinkut julki, mukana kem­pe­le­läi­nen Annika Kolkka – "Mulle miehiä ja viinaa yh­dis­tää yksi asia"

26.10.2021 09:40 14
Tilaajille

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Oulun ja Kainuun piiri jär­jes­täy­tyi

23.10.2021 20:09
Tilaajille
Nokkakolari Kajaanissa – kolme henkilöä sairaalaan

Nok­ka­ko­la­ri Ka­jaa­nis­sa – kolme hen­ki­löä sai­raa­laan

17.10.2021 20:27 1