Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kajaani
Poliisi varoittaa Koillismaalla liikkuvista laittomista rahankerääjistä – aiemmin kaksi napattiin kiinni Kajaanissa

Poliisi va­roit­taa Koil­lis­maal­la liik­ku­vis­ta lait­to­mis­ta ra­han­ke­rää­jis­tä – aiemmin kaksi na­pat­tiin kiinni Ka­jaa­nis­sa

21.09.2023 16:14 2
Rikosepäily Kajaanissa: Miehet keräsivät rahaa jalkapalloseuralle ja invalideille, mutta rahat eivät päätyneetkään oikeaan kohteeseen

Ri­kos­epäi­ly Ka­jaa­nis­sa: Miehet ke­rä­si­vät rahaa jal­ka­pal­lo­seu­ral­le ja in­va­li­deil­le, mutta rahat eivät pää­ty­neet­kään oikeaan koh­tee­seen

15.09.2023 16:58 6
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljoonien investointeja

Sel­vi­tys: Len­to­yh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja

15.09.2023 13:00 31
Poliisi pyytää havaintoja tulipaloista Kajaanissa sekä kesäkahvilan murrosta Puolangalla

Poliisi pyytää ha­vain­to­ja tu­li­pa­lois­ta Ka­jaa­nis­sa sekä ke­sä­kah­vi­lan mur­ros­ta Puo­lan­gal­la

20.08.2023 14:27
Suuri sekajätekasa paloi Kajaanin Majasaaren jätekeskuksessa, sammuttamaan hälytettiin useita palokunnan yksiköitä

Suuri se­ka­jä­te­ka­sa paloi Ka­jaa­nin Ma­ja­saa­ren jä­te­kes­kuk­ses­sa, sam­mut­ta­maan hä­ly­tet­tiin useita pa­lo­kun­nan yk­si­köi­tä

19.08.2023 20:44
Kajaanissa kadoksissa ollut nainen löytyi

Ka­jaa­nis­sa ka­dok­sis­sa ollut nainen löytyi

09.08.2023 17:55
Kuvataidearvio: Keraamikko-taidegraafikko Kaija-Riitta Iivosen teokset kuljettavat leikkisistä aiheista hengellisiin teemoihin, kuumailmapallolla sirkuksesta Golgatalle

Ku­va­tai­dear­vio: Ke­raa­mik­ko-tai­deg­raa­fik­ko Kai­ja-Riit­ta Iivosen teokset kul­jet­ta­vat leik­ki­sis­tä ai­heis­ta hen­gel­li­siin tee­moi­hin, kuu­ma­il­ma­pal­lol­la sir­kuk­ses­ta Gol­ga­tal­le

21.07.2023 15:00
Tilaajille
Kajaanin Vimpelinvaarasta toukokuussa löydetty vainaja on tunnistettu

Ka­jaa­nin Vim­pe­lin­vaa­ras­ta tou­ko­kuus­sa löy­det­ty vainaja on tun­nis­tet­tu

21.07.2023 10:23
Rasvakeitin syttyi tuleen Kajaanin ABC:lla aamuviideltä – henkilökunnan toiminta esti palon leviämisen

Ras­va­kei­tin syttyi tuleen Ka­jaa­nin ABC:lla aa­mu­vii­del­tä – hen­ki­lö­kun­nan toi­min­ta esti palon le­viä­mi­sen

10.07.2023 07:42
Kajaaninjokeen uimaan lähtenyt henkilö hukkui Kajaanissa

Ka­jaa­nin­jo­keen uimaan läh­te­nyt henkilö hukkui Ka­jaa­nis­sa

07.07.2023 20:46
Päiväkodin pihalla ollut puutavarajäte syttyi palamaan Kajaanissa

Päi­vä­ko­din pihalla ollut puu­ta­va­ra­jä­te syttyi pa­la­maan Ka­jaa­nis­sa

06.07.2023 20:49
Puolangan pessimistit saivat musikaalille Taikelta 80 000 euroa – Tällä erää viimeiset harvaan asutun maaseudun tuet jaossa

Puo­lan­gan pes­si­mis­tit saivat mu­si­kaa­lil­le Tai­kel­ta 80 000 euroa – Tällä erää vii­mei­set harvaan asutun maa­seu­dun tuet jaossa

05.07.2023 09:15 4
Tilaajille
Kajaanissa syttyi yöllä suuri rakennuspalo Kainuun Voiman lämpövoimalaitoksen siilossa – pelastustoiminta jatkuu yhä

Ka­jaa­nis­sa syttyi yöllä suuri ra­ken­nus­pa­lo Kainuun Voiman läm­pö­voi­ma­lai­tok­sen sii­los­sa – pe­las­tus­toi­min­ta jatkuu yhä

02.07.2023 16:02
Poliisi: Kajaanin joulukuisen henkirikoksen taustalla oli mustasukkaisuus – mies ampui kumppaninsa ja sen jälkeen itsensä

Po­lii­si: Ka­jaa­nin jou­lu­kui­sen hen­ki­ri­kok­sen taus­tal­la oli mus­ta­suk­kai­suus – mies ampui kump­pa­nin­sa ja sen jälkeen itsensä

28.06.2023 10:15
Suomessa huippuharvinainen vihermehiläissyöjä ilmestyi Kajaaniin ja villitsi lintubongarit – paikalla käynyt satoja ihmisiä Helsinkiä myöten

Suo­mes­sa huip­pu­har­vi­nai­nen vi­her­me­hi­läis­syö­jä il­mes­tyi Ka­jaa­niin ja vil­lit­si lin­tu­bon­ga­rit – pai­kal­la käynyt satoja ihmisiä Hel­sin­kiä myöten

08.06.2023 10:46 6
Tilaajille
Punkkiliveen ropissut kymmeniätuhansia puutiaishavaintoja – Väkilukuun suhteutettuna Oulu on havaintojen kärkipäässä

Punk­ki­li­veen ro­pis­sut kym­me­niä­tu­han­sia puu­tiais­ha­vain­to­ja – Vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na Oulu on ha­vain­to­jen kär­ki­pääs­sä

06.06.2023 16:12 15
Tilaajille
Valtion pitäisi luopua Kajaanin rauniolinnan ja kolmen muun linnoituksen omistuksesta, esittää ministeriön työryhmä

Valtion pitäisi luopua Ka­jaa­nin rau­nio­lin­nan ja kolmen muun lin­noi­tuk­sen omis­tuk­ses­ta, esittää mi­nis­te­riön työ­ryh­mä

05.06.2023 13:30 16
Poliisi pyytää apua Kajaanista löydetyn vainajan tunnistamiseen – oletko nähnyt tuntomerkkeihin sopivaa henkilöä vuosina 2022–2023?

Poliisi pyytää apua Ka­jaa­nis­ta löy­de­tyn vai­na­jan tun­nis­ta­mi­seen – oletko nähnyt tun­to­merk­kei­hin sopivaa hen­ki­löä vuosina 2022–2023?

31.05.2023 10:22
Maastosta löydettiin tuntematon vainaja Kajaanissa

Maas­tos­ta löy­det­tiin tun­te­ma­ton vainaja Ka­jaa­nis­sa

17.05.2023 10:23
Runoviikko lyö runolla päähän – ”Tarjonta oli ennätysmäistä”, taiteellinen johtaja Kati Outinen sanoo

Ru­no­viik­ko lyö runolla päähän – ”Tar­jon­ta oli en­nä­tys­mäis­tä”, tai­teel­li­nen johtaja Kati Outinen sanoo

15.05.2023 11:30
Tilaajille