Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­rie­le­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Videopelit
"Pelkästään uusilla peleillä perustettavalla pelikaupalla voi olla edessä kivinen tie" — oululaisen Pelimies-pelikaupan valikoimassa korostuvat yhä vahvemmin oheistuotteet, lautapelit ja retro

"Pel­käs­tään uusilla pe­leil­lä pe­rus­tet­ta­val­la pe­li­kau­pal­la voi olla edessä kivinen tie" — ou­lu­lai­sen Pe­li­mies-pe­li­kau­pan va­li­koi­mas­sa ko­ros­tu­vat yhä vah­vem­min oheis­tuot­teet, lau­ta­pe­lit ja retro

04.12.2023 14:41
Leffavieras: Putkimieshahmo jaksaa ihastuttaa vuosikymmenestä toiseen – "Super Mario kiteyttää pelaamisen ja pelikulttuurin"

Lef­fa­vie­ras: Put­ki­mies­hah­mo jaksaa ihas­tut­taa vuo­si­kym­me­nes­tä toiseen – "Super Mario ki­teyt­tää pe­laa­mi­sen ja pe­li­kult­tuu­rin"

26.04.2023 14:10
Tilaajille
"Yleisö huusi ja oli ihan vauhkona, kun kävelimme takahuoneesta lavalle", kertoo oululaislähtöinen Saku Mattila – pelimusiikki tarjoaa elämyksiä laajalla skaalalla

"Yleisö huusi ja oli ihan vauh­ko­na, kun kä­ve­lim­me ta­ka­huo­nees­ta la­val­le", kertoo ou­lu­lais­läh­töi­nen Saku Mattila – pe­li­mu­siik­ki tarjoaa elä­myk­siä laa­jal­la skaa­lal­la

13.03.2023 08:00
Tilaajille
Tapetaan ja räiskitään, eikä tunnu missään
Kolumni

Ta­pe­taan ja räis­ki­tään, eikä tunnu missään

01.02.2023 06:00 21
Tilaajille
Miksi FIFA, änäri ja muut urheilun videopelit ovat vuodesta toiseen suosittuja, vaikka uusimpien versioiden päivitykset ovat vain marginaalisia? – "Niiden rinnalle voisi tulla uutta"

Miksi FIFA, änäri ja muut ur­hei­lun vi­deo­pe­lit ovat vuo­des­ta toiseen suo­sit­tu­ja, vaikka uu­sim­pien ver­sioi­den päi­vi­tyk­set ovat vain mar­gi­naa­li­sia? – "Niiden rin­nal­le voisi tulla uutta"

31.01.2023 18:09 1
Tilaajille
Arvio: Pelifilmatisointi kierrättää häpeilemättä aineksia eri elokuvasarjoista

Arvio: Pe­li­fil­ma­ti­soin­ti kier­rät­tää hä­pei­le­mät­tä ai­nek­sia eri elo­ku­va­sar­jois­ta

17.02.2022 16:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­li­yh­tei­söt usein vi­ha­mie­li­siä naisia kohtaan – en näe mitään syytä sille, miksi tytöt eivät saisi nauttia pe­laa­mi­ses­ta ihan yhtä paljon kuin po­jat­kin

07.03.2021 09:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­deo­pe­lit eivät ole syy nuorten vä­ki­val­tai­suu­teen – pe­laa­mi­nen on ta­sa­ver­tai­nen, yh­teis­työ­tä ja on­gel­man­rat­kai­sua ke­hit­tä­vä har­ras­tus, jota va­li­tet­ta­vas­ti de­mo­ni­soi­daan

22.02.2021 18:00 2
Tilaajille
"Mitä tekee lapsen empatiakehitykselle, jos tappaa videopelissä sata ihmistä päivässä?" – Asiantuntija: Tehokkaimmin väkivaltaa kitketään vaikuttamalla valtahierarkian ylimpiin

"Mitä tekee lapsen em­pa­tia­ke­hi­tyk­sel­le, jos tappaa vi­deo­pe­lis­sä sata ihmistä päi­väs­sä?" – Asian­tun­ti­ja: Te­hok­kaim­min vä­ki­val­taa kit­ke­tään vai­kut­ta­mal­la val­ta­hie­rar­kian ylim­piin

20.02.2021 06:00 3
Tilaajille
Murhaaja luuraa joukossa, ja pelikaverikin vetää höplästä – oululaisia Urho ja Sampo Luomaa kiehtoo Among Us -hittipelissä jännitys

Mur­haa­ja luuraa jou­kos­sa, ja pe­li­ka­ve­ri­kin vetää höp­läs­tä – ou­lu­lai­sia Urho ja Sampo Luomaa kiehtoo Among Us -hit­ti­pe­lis­sä jän­ni­tys

16.12.2020 17:00 5
Tilaajille
Megazonessa ammuskellaan turvallisesti lasereilla, ja fyysinen kontakti on kielletty – Peli ei lietso väkivaltaa, sanoo pitkän linjan harrastaja Lassi Rita

Me­ga­zo­nes­sa am­mus­kel­laan tur­val­li­ses­ti la­se­reil­la, ja fyy­si­nen kon­tak­ti on kiel­let­ty – Peli ei lietso vä­ki­val­taa, sanoo pitkän linjan har­ras­ta­ja Lassi Rita

25.06.2020 09:37
Tilaajille