Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kuvataide
Kuvataidearvio: Päiväkirjamerkinnät vuosien takaa täydentyvät tuoreemmilla muistumilla taiteilijapariskunnan yhteisnäyttelyssä

Ku­va­tai­dear­vio: Päi­vä­kir­ja­mer­kin­nät vuosien takaa täy­den­ty­vät tuo­reem­mil­la muis­tu­mil­la tai­tei­li­ja­pa­ris­kun­nan yh­teis­näyt­te­lys­sä

09.12.2023 11:15
Tilaajille
Kuvataidearvio: Italiasta ammentavan Suvi Mannosen henkilökuvista kiinnostavimmat on tehty vanhoihin kirjankansiin

Ku­va­tai­dear­vio: Ita­lias­ta am­men­ta­van Suvi Man­no­sen hen­ki­lö­ku­vis­ta kiin­nos­ta­vim­mat on tehty van­hoi­hin kir­jan­kan­siin

17.11.2023 15:40
Tilaajille
Oululaispariskunnalla on kaksi asuntoa täynnä taidetta lattiasta kattoon – Tältä näyttää kaupungin kattojen yllä sijaitseva taidekoti

Ou­lu­lais­pa­ris­kun­nal­la on kaksi asuntoa täynnä tai­det­ta lat­tias­ta kattoon – Tältä näyttää kau­pun­gin kat­to­jen yllä si­jait­se­va tai­de­ko­ti

10.11.2023 19:47 36
Tilaajille
Kun oululainen Elina Vieru menetti tyttärensä onnettomuudessa kolme vuotta sitten, läheiset ja työyhteisö taidemuseossa auttoivat jaksamaan

Kun ou­lu­lai­nen Elina Vieru menetti tyt­tä­ren­sä on­net­to­muu­des­sa kolme vuotta sitten, lä­hei­set ja työ­yh­tei­sö tai­de­mu­seos­sa aut­toi­vat jak­sa­maan

26.10.2023 06:00 9
Tilaajille
Oletko nähnyt tätä maalausta? Oululaistaiteilijan Unstable barns-taulu varastettiin Kulttuuripankin tiloista, poliisi pyytää vihjeitä

Oletko nähnyt tätä maa­laus­ta? Ou­lu­lais­tai­tei­li­jan Uns­tab­le barns-tau­lu va­ras­tet­tiin Kult­tuu­ri­pan­kin ti­lois­ta, poliisi pyytää vih­jei­tä

23.10.2023 15:48 13
Futura-taideteos häviää Raksilasta – yli 30 vuotta linja-autoasemalla seisseen veistoksen kuntoa on kartoitettu vuosien varrella useasti

Fu­tu­ra-tai­de­teos häviää Rak­si­las­ta – yli 30 vuotta lin­ja-au­to­ase­mal­la seis­seen veis­tok­sen kuntoa on kar­toi­tet­tu vuosien var­rel­la useasti

17.10.2023 11:02 39
Kuvataidearvio: Aikuistumisriittejä autoissa – herkkää kaveruutta ja vapauttavaa kruisailua

Ku­va­tai­dear­vio: Ai­kuis­tu­mis­riit­te­jä au­tois­sa – herkkää ka­ve­ruut­ta ja va­paut­ta­vaa krui­sai­lua

05.08.2023 11:31 1
Tilaajille
Kuvataide-arvio: Makaroni mallintaa maailmankaikkeutta – ja jättää monen asian tarkoituksella avoimeksi

Ku­va­tai­de-ar­vio: Ma­ka­ro­ni mal­lin­taa maail­man­kaik­keut­ta – ja jättää monen asian tar­koi­tuk­sel­la avoi­mek­si

05.08.2023 11:00 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taiteilijoiden leikistä syntyy yhteismaalauksia, joissa muodot törmäilevät iloisesti toisiinsa

Näyt­te­lyar­vio: Tai­tei­li­joi­den lei­kis­tä syntyy yh­teis­maa­lauk­sia, joissa muodot tör­mäi­le­vät iloi­ses­ti toi­siin­sa

15.07.2023 11:00
Tilaajille
Oululaisen KaikuArtin taide näkyy asuntomessuilla – Akustiikkataide pehmentää nykyarkkitehtuurin kovia kulmia

Ou­lu­lai­sen Kai­kuAr­tin taide näkyy asun­to­mes­suil­la – A­kus­tiik­ka­tai­de peh­men­tää ny­ky­ark­ki­teh­tuu­rin kovia kulmia

06.07.2023 06:05 2
Petri Kulju valittiin Limingan taidekoulun uudeksi rehtoriksi – tehtävään oli 12 hakijaa

Petri Kulju va­lit­tiin Li­min­gan tai­de­kou­lun uudeksi reh­to­rik­si – ­teh­tä­vään oli 12 hakijaa

29.05.2023 13:35 4
Tilaajille
Näyttelyarvio: Viisi valokuvataidekirjaa avautuu taustojaan myöten ja tarjoaa tuntumaa ilmaisukeinon monipuolisuuteen

Näyt­te­lyar­vio: Viisi va­lo­ku­va­tai­de­kir­jaa avautuu taus­to­jaan myöten ja tarjoaa tun­tu­maa il­mai­su­kei­non mo­ni­puo­li­suu­teen

07.01.2023 13:05 1
Tilaajille
Avokadopuu, maraton ja haastava eteläafrikkalainen vuoristokasvi – rohkeus ja uteliaisuus ovat ohjanneet Voitto Pitkäsen elämää: viimeisimpänä ne veivät viiden muun kuusamolaisen kanssa televisioon

Avo­ka­do­puu, maraton ja haas­ta­va ete­lä­af­rik­ka­lai­nen vuo­ris­to­kas­vi – rohkeus ja ute­liai­suus ovat oh­jan­neet Voitto Pit­kä­sen elämää: vii­mei­sim­pä­nä ne veivät viiden muun kuu­sa­mo­lai­sen kanssa te­le­vi­sioon

11.04.2022 15:00
Tilaajille
Arvio: Oululainen taidemaalari Esa Leskelä kuvaa värejä pimeän keskellä – teoksissa on voimakas maalaushetken tuntu

Arvio: Ou­lu­lai­nen tai­de­maa­la­ri Esa Leskelä kuvaa värejä pimeän kes­kel­lä – teok­sis­sa on voi­ma­kas maa­laus­het­ken tuntu

29.01.2022 15:55
Tilaajille
Arvio: Droonikuvat yhdistettynä mikroskooppikuviin luovat suuria ja pieniä symbiooseja taiteilijan teoskokonaisuudessa

Arvio: Droo­ni­ku­vat yh­dis­tet­ty­nä mik­ro­skoop­pi­ku­viin luovat suuria ja pieniä sym­bioo­se­ja tai­tei­li­jan teos­ko­ko­nai­suu­des­sa

29.01.2022 14:35
Tilaajille
Vilho Lammen Omakuva hankittiin Oulun taidemuseon kokoelmiin – Lammen viimeisimpiin kuulunut teos on nähtävillä taidemuseossa elokuun loppuun saakka

Vilho Lammen Omakuva han­kit­tiin Oulun tai­de­mu­seon ko­koel­miin – ­Lam­men vii­mei­sim­piin kuu­lu­nut teos on näh­tä­vil­lä tai­de­mu­seos­sa elokuun loppuun saakka

17.01.2022 15:01 2
Tilaajille
Arvio: Esteettisen harmonisia maalauksia, kenties myös pinnan alla piileviä aggressioita

Arvio: Es­teet­ti­sen har­mo­ni­sia maa­lauk­sia, kenties myös pinnan alla pii­le­viä ag­gres­sioi­ta

15.01.2022 16:10 1
Tilaajille