EU
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipide Pentti Autere

Miksi Angela Mer­ke­lin mieli muut­tui?

07:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide Tiina Ahva

Suomi epä­on­nis­tui EU-neu­vot­te­luis­sa

04.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Airi Pulkkinen

El­py­mis­ra­has­to paikkaa EU-mai­den huonoa ta­lou­den­pi­toa

01.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Reijo Huhtala

Seit­se­män vuoden syk­lil­lä ennen ja EU-ai­kaan

31.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antti Roine

Val­tioi­den ei kannata maksaa lainoja ta­kai­sin

28.07.2020 06:00 0
Tilaajille
100 miljoonan tuliaisten kanssa Ouluun matkannut Eurooppa-ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) iloitsee sovusta ja vahvasta EU:sta –"Yksittäisen jäsenmaan vastuut on nyt poikkeuksellisen selvärajaisesti määritelty"

100 mil­joo­nan tu­liais­ten kanssa Ouluun mat­kan­nut Eu­roop­pa-mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen (sd.) iloit­see sovusta ja vah­vas­ta EU:sta –"Yk­sit­täi­sen jä­sen­maan vastuut on nyt poik­keuk­sel­li­sen sel­vä­ra­jai­ses­ti mää­ri­tel­ty"

23.07.2020 20:58 38
Tilaajille
EU-johtajat jatkavat rahaneuvotteluja kolmatta päivää – Merkel pitää mahdollisena, ettei sopua saavuteta

EU-joh­ta­jat jat­ka­vat ra­ha­neu­vot­te­lu­ja kol­mat­ta päivää – Merkel pitää mah­dol­li­se­na, ettei sopua saa­vu­te­ta

19.07.2020 11:17 1
Willy Brandtin pitkä varjo
Kolumni Kristi Raik

Willy Brand­tin pitkä varjo

17.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Tulijoita olisi, mutta EU:n ovet eivät avaudu – unionin laajentuminen Länsi-Balkanille on vaikeaa

Tu­li­joi­ta olisi, mutta EU:n ovet eivät avaudu – unionin laa­jen­tu­mi­nen Län­si-Bal­ka­nil­le on vaikeaa

16.07.2020 18:30 0
EU:lta raiderahaa Suomeen liki 60 miljoonaa euroa – yksi rahaa saaneista hankkeista on Oulun ja Haaparannan väli

EU:lta rai­de­ra­haa Suomeen liki 60 mil­joo­naa euroa – yksi rahaa saa­neis­ta hank­keis­ta on Oulun ja Haa­pa­ran­nan väli

16.07.2020 17:10 13
EU:n yritykset pysäyttää pölyttäjien katoaminen epäonnistuivat, koska se sallii samaan aikaan torjunta-aineiden käytön

EU:n yri­tyk­set py­säyt­tää pö­lyt­tä­jien ka­toa­mi­nen epäon­nis­tui­vat, koska se sallii samaan aikaan tor­jun­ta-ai­nei­den käytön

09.07.2020 14:13 3
Vanhemmat
EU-komissio patistaa Suomea korjaamaan säteilyturvan puutteita – direktiivi tiukkeni Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen

EU-ko­mis­sio pa­tis­taa Suomea kor­jaa­maan sä­tei­ly­tur­van puut­tei­ta – di­rek­tii­vi tiuk­ke­ni Fu­kus­hi­man ydin­on­net­to­muu­den jälkeen

06.07.2020 06:00 1
Yhdysvallat ja Venäjä eivät ole EU:n alustavalla turvallisten maiden listalla – matkustamisen vapautumista linjataan tänään

Yh­dys­val­lat ja Venäjä eivät ole EU:n alus­ta­val­la tur­val­lis­ten maiden lis­tal­la – mat­kus­ta­mi­sen va­pau­tu­mis­ta lin­ja­taan tänään

30.06.2020 11:55 5
Maakunnat kiistelevät EU-tukien jakamisesta, päätös nyt ministerin käsissä – molemmat puolet kuvaavat neuvottelukulttuuria huonoksi, tästä on kyse

Maa­kun­nat kiis­te­le­vät EU-tu­kien ja­ka­mi­ses­ta, päätös nyt mi­nis­te­rin käsissä – mo­lem­mat puolet ku­vaa­vat neu­vot­te­lu­kult­tuu­ria huo­nok­si, tästä on kyse

25.06.2020 07:00 0
Tilaajille
EU-maiden johtajat kokoustavat elvytyspaketista – Euroopan parlamentin puheenjohtaja: "ketään ei pitäisi jättää jälkeen"

EU-mai­den joh­ta­jat ko­kous­ta­vat el­vy­tys­pa­ke­tis­ta – Eu­roo­pan par­la­men­tin pu­heen­joh­ta­ja: "ketään ei pitäisi jättää jäl­keen"

19.06.2020 09:49 2
Tilaajille
Eurooppaministeri Tuppurainen: EU:n omat varat "tulevaisuuden musiikkia"

Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen: EU:n omat varat "tu­le­vai­suu­den mu­siik­kia"

18.06.2020 20:11 11
EU-johtajat kokoontuvat pohtimaan jättimäistä elvytyspakettia – seuraa näitä kuutta ydinkysymystä

EU-joh­ta­jat ko­koon­tu­vat poh­ti­maan jät­ti­mäis­tä el­vy­tys­pa­ket­tia – seuraa näitä kuutta ydin­ky­sy­mys­tä

18.06.2020 17:13 3
Miljardineuvottelut: Matti Vanhasen edustama Suomi ja "säästäväinen nelikko" vaativat EU:n 750 miljardin elvytykseen suurempaa lainaosuutta – Tarkan markan Saksa hylkäsi budjettikurin

Mil­jar­di­neu­vot­te­lut: Matti Van­ha­sen edus­ta­ma Suomi ja "sääs­tä­väi­nen ne­lik­ko" vaa­ti­vat EU:n 750 mil­jar­din el­vy­tyk­seen suu­rem­paa lai­na­osuut­ta – Tarkan markan Saksa hylkäsi bud­jet­ti­ku­rin

09.06.2020 17:03 4
Miljardit paukkuvat koronakriisin hoidossa – huolettaa nyt käynnistyvä velkaralli ja sitä tukevat toimet
Kolumni Hannu Takkula

Mil­jar­dit pauk­ku­vat ko­ro­na­krii­sin hoi­dos­sa – huo­let­taa nyt käyn­nis­ty­vä vel­ka­ral­li ja sitä tukevat toimet

05.06.2020 12:00 3
Tilaajille
Eurooppaministeri Tuppurainen Unkarin myllykirjeestä suomalaistutkijalle: "Lähestymisyrityksillä ei pidä yrittää kaventaa akateemista vapautta"

Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen Unkarin myl­ly­kir­jees­tä suo­ma­lais­tut­ki­jal­le: "Lä­hes­ty­mi­sy­ri­tyk­sil­lä ei pidä yrittää ka­ven­taa aka­tee­mis­ta va­paut­ta"

29.05.2020 16:15 0