Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

EU
Oululainen Iida Ahonen, 29, päätti au pair -vuotensa jälkeen, että hänen kotinsa on pysyvästi maailmalla – Nyt hän työskentelee EU:n leivissä Brysselissä

Ou­lu­lai­nen Iida Ahonen, 29, päätti au pair -vuo­ten­sa jäl­keen, että hänen kotinsa on py­sy­väs­ti maail­mal­la – Nyt hän työs­ken­te­lee EU:n lei­vis­sä Brys­se­lis­sä

24.11.2023 06:00 6
Tilaajille
Junttilassa jurnutellaan, kaupungissa kauhistellaan, maailmalla mullistuu
Kolumni

Junt­ti­las­sa jur­nu­tel­laan, kau­pun­gis­sa kau­his­tel­laan, maail­mal­la mul­lis­tuu

10.09.2023 14:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Ei pa­ko­lai­sia saa sentään tappaa

19.08.2023 06:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­li­kir­ja uu­dis­tet­ta­va – Suomen ta­voit­tei­ta ja läh­tö­koh­tia EU:ssa ja Natossa on sel­ven­net­tä­vä

04.08.2023 08:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­set alueet joh­ta­vat EU:n vih­reään siir­ty­mään

12.05.2023 08:00 1
Tilaajille
EU:hun kannattaisi vaikuttaa etukäteen – Urpilainen: "Jos halutaan, että keskustelu on mahdollisimman vaikuttavaa, pitäisi myös itse olla tuomassa ideoita esiin"

EU:hun kan­nat­tai­si vai­kut­taa etu­kä­teen – Ur­pi­lai­nen: "Jos ha­lu­taan, että kes­kus­te­lu on mah­dol­li­sim­man vai­kut­ta­vaa, pitäisi myös itse olla tuo­mas­sa ideoita esiin"

08.05.2023 18:00 2
Tilaajille
Energiatehokkuusvaatimukset kohdistuvat etenkin iäkkäisiin ihmisiin – "EU:n esityksen takia ei pidä sortua kauppamiesten puheisiin"

Ener­gia­te­hok­kuus­vaa­ti­muk­set koh­dis­tu­vat etenkin iäk­käi­siin ih­mi­siin – "EU:n esi­tyk­sen takia ei pidä sortua kaup­pa­mies­ten pu­hei­siin"

29.04.2023 15:30 12
Tilaajille
Polttomoottori ei kuole vielä aikoihin – "Uudet, synteettiset polttoaineet ovat taloudellinen eivätkä tekninen ongelma"

Polt­to­moot­to­ri ei kuole vielä ai­koi­hin – "Uudet, syn­teet­ti­set polt­to­ai­neet ovat ta­lou­del­li­nen eivätkä tek­ni­nen on­gel­ma"

11.04.2023 05:00 55
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto ottaa käyttöön väärinkäytösten ilmoituskanavan – uusi laki edellyttää kanavia kaikilta yli 50 henkeä työllistäviltä tahoilta

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto ottaa käyt­töön vää­rin­käy­tös­ten il­moi­tus­ka­na­van – uusi laki edel­lyt­tää kanavia kai­kil­ta yli 50 henkeä työl­lis­tä­vil­tä ta­hoil­ta

31.03.2023 10:31 2
EU:n ulkoministerit hyväksyivät kahden miljardin suunnitelman Ukrainan ammustilanteen  petraamiseksi, kertoo AFP

EU:n ul­ko­mi­nis­te­rit hy­väk­syi­vät kahden mil­jar­din suun­ni­tel­man Uk­rai­nan am­mus­ti­lan­teen pet­raa­mi­sek­si, kertoo AFP

20.03.2023 15:30 9
Analyysi: Ruotsidemokraattien Åkesson vetää perussuomalaisten Purran vaalivaunuja – Aiemmin kärkipuolueiden johtajista Marin halasi Stoltenbergia ja Orpo Metsolaa

Ana­lyy­si: Ruot­si­de­mo­kraat­tien Åkesson vetää pe­rus­suo­ma­lais­ten Purran vaa­li­vau­nu­ja – Aiemmin kär­ki­puo­luei­den joh­ta­jis­ta Marin halasi Stol­ten­ber­gia ja Orpo Met­so­laa

14.03.2023 17:43 10
Tilaajille
EU:n ulkopolitiikka lisää pääministerin valtaa, Nato-asiat kuuluvat presidentille – Yhteistoimintaan pitäisi luoda uusi järjestelmä

EU:n ul­ko­po­li­tiik­ka lisää pää­mi­nis­te­rin valtaa, Na­to-asiat kuu­lu­vat pre­si­den­til­le – Yh­teis­toi­min­taan pitäisi luoda uusi jär­jes­tel­mä

10.03.2023 14:00 16
Tilaajille
Kännykän korjaamisesta tulee nykyistä helpompaa – EU vaatii, että parin vuoden päästä älypuhelimen akku pitää olla helposti vaihettavissa

Kän­ny­kän kor­jaa­mi­ses­ta tulee ny­kyis­tä hel­pom­paa – EU vaatii, että parin vuoden päästä äly­pu­he­li­men akku pitää olla hel­pos­ti vai­het­ta­vis­sa

08.03.2023 05:00 20
Tilaajille
Suomen kaupallinen riippuvuus Kiinasta on EU:n keskitasoa, mutta luvut eivät kerro koko totuutta

Suomen kau­pal­li­nen riip­pu­vuus Kii­nas­ta on EU:n kes­ki­ta­soa, mutta luvut eivät kerro koko to­tuut­ta

03.03.2023 19:11 1
Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen maakuntaliitot vaativat panostuksia liikenteeseen sekä kantaverkkoon

Poh­jois-Suo­men ja Itä-Suo­men maa­kun­ta­lii­tot vaa­ti­vat pa­nos­tuk­sia lii­ken­tee­seen sekä kan­ta­verk­koon

23.02.2023 21:44 1
Tilaajille
Joukko suomalaisia osallistuu turvallisuuskonferenssiin Saksassa, paikalla muun muassa Niinistö ja Marin – Suomi ja Ruotsi vastaanottavat palkinnon

Joukko suo­ma­lai­sia osal­lis­tuu tur­val­li­suus­kon­fe­rens­siin Sak­sas­sa, pai­kal­la muun muassa Nii­nis­tö ja Marin – Suomi ja Ruotsi vas­taan­ot­ta­vat pal­kin­non

17.02.2023 06:42 3
Presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta: Suomi osallistuu Ukrainaa tukevaan EU:n sotilaalliseen avustusoperaatioon enintään 50 sotilaalla

Pre­si­dent­ti ja ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta: Suomi osal­lis­tuu Uk­rai­naa tu­ke­vaan EU:n so­ti­laal­li­seen avus­tus­ope­raa­tioon enin­tään 50 so­ti­laal­la

19.01.2023 20:52 4
Syyt­tä­jä kertoo har­kit­se­van­sa eu­roop­pa­lais­ta pi­dä­tys­mää­räys­tä "ko­hup­rins­si" Rami Ja­be­ris­ta ­- uskoo, että pääsee vielä lukemaan syytteet

Syyt­tä­jä kertoo har­kit­se­van­sa eu­roop­pa­lais­ta pi­dä­tys­mää­räys­tä "ko­hup­rins­si" Rami Ja­be­ris­ta - uskoo, että pääsee vielä lu­ke­maan syyt­teet

15.01.2023 08:00 20
Tilaajille
Oulussakin tutkitaan jättimäistä sijoituspetosvyyhteä – KRP:  Kaikki eivät ole tietoisia siitä, että heitä huijataan parhaillaan

Ou­lus­sa­kin tut­ki­taan jät­ti­mäis­tä si­joi­tus­pe­tos­vyyh­teä – KRP:  Kaikki eivät ole tie­toi­sia siitä, että heitä hui­ja­taan par­hail­laan

13.01.2023 17:00 24
Tilaajille
Kokouksen päätös: EU-maita suositellaan vaatimaan Kiinasta saapuvilta matkustajilta negatiivista koronatestiä ennen matkaa

Ko­kouk­sen päätös: EU-mai­ta suo­si­tel­laan vaa­ti­maan Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta mat­kus­ta­jil­ta ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­tiä ennen matkaa

04.01.2023 23:10 4