Eduskuntavaalit: Kisa kan­sa­ne­des­ta­ja­pai­kois­ta on kova, näin Oulun vaa­li­pii­rin pii­ri­joh­ta­jat en­na­koi­vat vaalin lop­pu­tu­los­ta

Kommentti: Tyy­ty­mät­tö­myys pa­kot­taa Kärpät muu­tok­siin – ur­hei­lu­puo­len johto siirtyy uusiin käsiin

Luitko jo tämän: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin toimin avin tar­kis­tus­käyn­nin jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Junaliikenne
Viikko
Veturinkuljettajien lakko päättyy – junat alkavat liikennöidä jälleen perjantaina aamuyöllä

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakko päättyy – junat alkavat lii­ken­nöi­dä jälleen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:22 3
Fenniarail porskuttaa lakosta huolimatta, mutta ei pelasta kaikkia – Stora Ensolla ei ongelmia, Metsä Groupin Kemin tehtaan raidekuljetukset seisahtuneet

Fen­nia­rail pors­kut­taa lakosta huo­li­mat­ta, mutta ei pelasta kaikkia – Stora Ensolla ei on­gel­mia, Metsä Groupin Kemin tehtaan rai­de­kul­je­tuk­set sei­sah­tu­neet

21.03.2023 13:29 6
Tilaajille
Lakko lyhensi matka-aikaa Lontoosta Ouluun, mutta junaan olisi ollut kova hinku – "Junamatkustaminen olisi ollut meille helpompaa"

Lakko lyhensi mat­ka-ai­kaa Lon­toos­ta Ouluun, mutta junaan olisi ollut kova hinku – "Ju­na­mat­kus­ta­mi­nen olisi ollut meille hel­pom­paa"

21.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Veturinkuljettajien lakossa on kyse työhyvinvoinnista –  RAU:n Oulun osaston puheenjohtaja: "Miksi meidän pitäisi vuodesta toiseen joustaa"

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakossa on kyse työ­hy­vin­voin­nis­ta –  RAU:n Oulun osaston pu­heen­joh­ta­ja: "Miksi meidän pitäisi vuo­des­ta toiseen jous­taa"

20.03.2023 16:37 29
Tilaajille
VR: Junat pyritään palauttamaan liikenteeseen heti, kun sopu veturinkuljettajien työriitaan syntyy

VR: Junat py­ri­tään pa­laut­ta­maan lii­ken­tee­seen heti, kun sopu ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­taan syntyy

20.03.2023 12:23 5
Veturinkuljettajien työriidassa hiertää viikkolepo ja työssä jaksaminen – ei palkat

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­das­sa hiertää viik­ko­le­po ja työssä jak­sa­mi­nen – ei palkat

19.03.2023 19:02 4
Junalakko alkaa maanantaina, kaikki junavuorot perutaan päivä kerrallaan – lipunostajille automaattiset palautukset

Ju­na­lak­ko alkaa maa­nan­tai­na, kaikki ju­na­vuo­rot pe­ru­taan päivä ker­ral­laan – li­pun­os­ta­jil­le au­to­maat­ti­set pa­lau­tuk­set

19.03.2023 16:43 10
Tilaajille
Kuukausi
VR:n junaliikenne pysähtymässä kokonaan maanantaista alkaen – linja-autoala seuraa tilannetta: "Saisi vähän balsamia haavoille"

VR:n ju­na­lii­ken­ne py­säh­ty­mäs­sä ko­ko­naan maa­nan­tais­ta alkaen – lin­ja-au­to­ala seuraa ti­lan­net­ta: "Saisi vähän bal­sa­mia haa­voil­le"

17.03.2023 13:10 5
Tilaajille
Rautatiealan Unioni RAU hylkäsi neuvottelutuloksen, laaja junalakko uhkaa edelleen – RAU aikoo ehdottaa uutta ratkaisua vielä tänään

Rau­ta­tie­alan Unioni RAU hylkäsi neu­vot­te­lu­tu­lok­sen, laaja ju­na­lak­ko uhkaa edel­leen – RAU aikoo eh­dot­taa uutta rat­kai­sua vielä tänään

16.03.2023 17:19 7
Ukrainan rautatiet ovat sodan aikana venyneet ihmeisiin, kuten 50 000 ihmisen evakuoimiseen Harkovasta yhden päivän aikana – viime viikolla juna kuljetti perille myös Suomen pääministerin

Uk­rai­nan rau­ta­tiet ovat sodan aikana ve­ny­neet ih­mei­siin, kuten 50 000 ihmisen eva­kuoi­mi­seen Har­ko­vas­ta yhden päivän aikana – viime vii­kol­la juna kul­jet­ti perille myös Suomen pää­mi­nis­te­rin

15.03.2023 08:40 3
RAUlta uusi lakkovaroitus – rautatieliikenteen pysäyttävä veturinkuljettajien lakko uhkaa pidentyä

RAUlta uusi lak­ko­va­roi­tus – rau­ta­tie­lii­ken­teen py­säyt­tä­vä ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakko uhkaa pi­den­tyä

14.03.2023 20:00 4
VR: Helmikuussa kaukojunilla liikuttiin jo enemmän kuin ennen koronaa – ulkomaan rautatiekuljetukset vähenivät kolmanneksella

VR: Hel­mi­kuus­sa kau­ko­ju­nil­la lii­kut­tiin jo enemmän kuin ennen koronaa – ul­ko­maan rau­ta­tie­kul­je­tuk­set vä­he­ni­vät kol­man­nek­sel­la

10.03.2023 13:05
JHL ja Palta sovintoon rautatiealan työehtosopimuksesta – valtakunnansovittelija on antanut kaksi sovintoehdotusta veturinkuljettajien työkiistaan

JHL ja Palta so­vin­toon rau­ta­tie­alan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta – val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja on antanut kaksi so­vin­to­eh­do­tus­ta ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­kiis­taan

02.03.2023 12:15 3
Bussit ja junat vaarassa jäädä asemalle, lakot torpedoisivat pohjoisen hiihtolomasuunnitelmia: "Valmistaudumme pahimpaan"

Bussit ja junat vaa­ras­sa jäädä ase­mal­le, lakot tor­pe­doi­si­vat poh­joi­sen hiih­to­lo­ma­suun­ni­tel­mia: "Val­mis­tau­dum­me pa­him­paan"

28.02.2023 07:00 22
Tilaajille
Vanhemmat
Lakot uhkaavat Suomen junaliikennettä kesken talvilomakauden – koskisivat veturinkuljettajia ja liikenteenohjaajia

Lakot uh­kaa­vat Suomen ju­na­lii­ken­net­tä kesken tal­vi­lo­ma­kau­den – kos­ki­si­vat ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia ja lii­ken­teen­oh­jaa­jia

17.02.2023 16:53 30
Suurnopeusradasta kova vääntö, Oulu pysyy hankeyhtiön osakkaana – "Se on väärä tieto, että läntinen linjaus pakottaisi junan vaihtoon Tampereella"

Suur­no­peus­ra­das­ta kova vääntö, Oulu pysyy han­ke­yh­tiön osak­kaa­na – "Se on väärä tieto, että län­ti­nen linjaus pa­kot­tai­si junan vaih­toon Tam­pe­reel­la"

09.02.2023 05:00 63
Tilaajille
Ratatyökone suistui kiskoilta Kemissä – Oulun ja Kemin välinen junaliikenne korvattiin busseilla useiden tuntien ajan

Ra­ta­työ­ko­ne suistui kis­koil­ta Kemissä – Oulun ja Kemin välinen ju­na­lii­ken­ne kor­vat­tiin bus­seil­la useiden tuntien ajan

24.01.2023 16:51
Sitkeä kiskokaluston tekijä Transtech on hieno pohjoinen esimerkki
Pääkirjoitus

Sitkeä kis­ko­ka­lus­ton tekijä Trans­tech on hieno poh­joi­nen esi­merk­ki

20.01.2023 20:00 3
Tilaajille
Yöjunassa matkustamisen ahterituntuma muuttuu – VR:n tilaamissa pohjoisen reittien uusissa makuuvaunuissa on oma vessa, suihku ja parannettu äänieristys

Yö­ju­nas­sa mat­kus­ta­mi­sen ah­te­ri­tun­tu­ma muuttuu – VR:n ti­laa­mis­sa poh­joi­sen reit­tien uusissa ma­kuu­vau­nuis­sa on oma vessa, suihku ja pa­ran­net­tu ää­ni­eris­tys

18.01.2023 11:06 16
Tilaajille
VR hankkii lisää yöjunavaunuja Skoda Transtechilta – katso miltä pohjoisen reiteille tulevissa uusissa makuuhyteissä näyttää

VR hankkii lisää yö­ju­na­vau­nu­ja Skoda Trans­tec­hil­ta – katso miltä poh­joi­sen rei­teil­le tu­le­vis­sa uusissa ma­kuu­hy­teis­sä näyttää

18.01.2023 09:47 15
Tilaajille