Ruoka: Suo­ma­lai­set syövät yhä enemmän ei­nek­siä ja vaa­ti­vat niiltä laatua

Jääkiekko: Kärpät tois­ta­mi­seen HPK:ta parempi – Blom­qvist pelasi nol­la­pe­lin

Junaliikenne
Kaksi raidetta Limingasta Ouluun askeleen lähempänä - junat voisivat kulkea kaksoisraiteella kahta sataa

Kaksi rai­det­ta Li­min­gas­ta Ouluun as­ke­leen lä­hem­pä­nä - junat voi­si­vat kulkea kak­sois­rai­teel­la kahta sataa

10.09.2021 17:30 19
Tilaajille
Pääradan sähkövika saatiin korjattua, junaliikenne palautuu vähitellen normaaliksi – aamun junavuoroja muun muassa Oulusta peruttiin

Pää­ra­dan säh­kö­vi­ka saatiin kor­jat­tua, ju­na­lii­ken­ne pa­lau­tuu vä­hi­tel­len nor­maa­lik­si – aamun ju­na­vuo­ro­ja muun muassa Oulusta pe­rut­tiin

23.08.2021 09:28 8
Ruotsin rata yhdistää Suomen Eurooppaan – Demarihallitus päätti viimein, että koko Norrbotnia-rata rakennetaan

Ruotsin rata yh­dis­tää Suomen Eu­roop­paan – De­ma­ri­hal­li­tus päätti vii­mein, että koko Norr­bot­nia-ra­ta ra­ken­ne­taan

03.08.2021 06:00 20
Tilaajille
VR lisää Lapin yöjunavuorojen määrää, lisävuoroja tarjolla lokakuun alkuun saakka

VR lisää Lapin yö­ju­na­vuo­ro­jen määrää, li­sä­vuo­ro­ja tar­jol­la lo­ka­kuun alkuun saakka

20.07.2021 10:22
Kolmelle Suomen liikennehankkeelle yhteensä yli 10 miljoonaa euroa EU:lta – mukana myös Oulun ja Tampereen väliset kaksoisraideosuudet

Kol­mel­le Suomen lii­ken­ne­hank­keel­le yh­teen­sä yli 10 mil­joo­naa euroa EU:lta – mukana myös Oulun ja Tam­pe­reen väliset kak­sois­rai­de­osuu­det

15.07.2021 13:56 19
VR:n niskalenkistä vapautunut HSL kehittää nyt junapalveluiden laatua – Sopimuspäällikkö: Lähiraideliikenne olisi valmis kilpailulle myös Helsingin seudun ulkopuolella

VR:n nis­ka­len­kis­tä va­pau­tu­nut HSL ke­hit­tää nyt ju­na­pal­ve­lui­den laatua – So­pi­mus­pääl­lik­kö: Lä­hi­rai­de­lii­ken­ne olisi valmis kil­pai­lul­le myös Hel­sin­gin seudun ul­ko­puo­lel­la

14.07.2021 18:30 3
Tilaajille
Kokoomuslaiset vaativat purkamaan VR:n monopolin lähijunaliikenteessä kaikkialla Suomessa – "Korkea aika tehdä iso rakenteellinen uudistus raideliikenteelle"

Ko­koo­mus­lai­set vaa­ti­vat pur­ka­maan VR:n mo­no­po­lin lä­hi­ju­na­lii­ken­tees­sä kaik­kial­la Suo­mes­sa – "Korkea aika tehdä iso ra­ken­teel­li­nen uu­dis­tus rai­de­lii­ken­teel­le"

13.07.2021 16:57 21
Tilaajille
Junaliikenne kulkee perjantaina Oulusta itään, mutta ei pohjoiseen – Veturinkuljettajat ovat kertoneet palaavansa töihin kello 24 alkaviin työvuoroihin

Ju­na­lii­ken­ne kulkee per­jan­tai­na Oulusta itään, mutta ei poh­joi­seen – Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jat ovat ker­to­neet pa­laa­van­sa töihin kello 24 al­ka­viin työ­vuo­roi­hin

21.05.2021 11:10
VR:n Oulun ja useiden muiden kaupunkien veturinkuljettajat järjestävät vuorokauden mittaisen mielenilmauksen, eivätkä saavu perjantaina töihin – lähes kaikki perjantain junat peruttu

VR:n Oulun ja useiden muiden kau­pun­kien ve­tu­rin­kul­jet­ta­jat jär­jes­tä­vät vuo­ro­kau­den mit­tai­sen mie­le­nil­mauk­sen, eivätkä saavu per­jan­tai­na töihin – lähes kaikki per­jan­tain junat peruttu

20.05.2021 20:16 36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­mi­vaa ju­na­ka­lus­toa ei kannata ro­mut­taa

10.05.2021 08:00 1
Tilaajille
VR kunnostaa Oulun varikolla 60 vuotta vanhoja saksalaisia junavaunuja norjalaisille, samaan aikaan oma tuoreempi kalusto matkaa romuttamolle – "Tilanteessa ei ole mitään ihmeellistä"

VR kun­nos­taa Oulun va­ri­kol­la 60 vuotta vanhoja sak­sa­lai­sia ju­na­vau­nu­ja nor­ja­lai­sil­le, samaan aikaan oma tuo­reem­pi kalusto matkaa ro­mut­ta­mol­le – "Ti­lan­tees­sa ei ole mitään ih­meel­lis­tä"

22.04.2021 06:00 12
Tilaajille
Rovaniemeltä lähtenyt Intercity-juna hyytyi Oulun Alppilan kohdalle – jäi aikataulusta tuntikaupalla

Ro­va­nie­mel­tä läh­te­nyt In­ter­ci­ty-ju­na hyytyi Oulun Alp­pi­lan koh­dal­le – jäi ai­ka­tau­lus­ta tun­ti­kau­pal­la

17.04.2021 15:06 17
Laakerivika hidastaa yöjunia – Kaikki yksikerroksista vaunukalustoa kuskaavat yöjunat ajavat nyt tavallista hitaammin varmuuden vuoksi

Laa­ke­ri­vi­ka hi­das­taa yöjunia – Kaikki yk­si­ker­rok­sis­ta vau­nu­ka­lus­toa kus­kaa­vat yöjunat ajavat nyt ta­val­lis­ta hi­taam­min var­muu­den vuoksi

01.04.2021 21:17 11
Tilaajille
Lasten ja nuorten asiaton junaradalla liikkuminen lisääntynyt – hengenvaarallisia tilanteita, satojentuhansien eurojen vahingonkorvauksia

Lasten ja nuorten asiaton ju­na­ra­dal­la liik­ku­mi­nen li­sään­ty­nyt – hen­gen­vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta, sa­to­jen­tu­han­sien eurojen va­hin­gon­kor­vauk­sia

11.12.2020 10:39 2
VR varautuu torstain syysmyrskyyn ja runsaisiin lumisateisiin, Pohjois-Pohjanmaalla ja eteläisessä Lapissa puuskia ja lunta – junat voivat kulkea myöhässä

VR va­rau­tuu tors­tain syys­myrs­kyyn ja run­sai­siin lu­mi­sa­tei­siin, Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja ete­läi­ses­sä Lapissa puuskia ja lunta – junat voivat kulkea myö­häs­sä

18.11.2020 21:16
Tilaajille
VR aloittaa yt-neuvottelut ja pohtii mahdollisia muutoksia tarjontaansa – lomautusuhan alla tuhansia työntekijöitä

VR aloit­taa yt-neu­vot­te­lut ja pohtii mah­dol­li­sia muu­tok­sia tar­jon­taan­sa – lo­mau­tus­uhan alla tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä

05.11.2020 15:24
Ensi keväänä junalla Eurooppaan? Haaparannan ja Luulajan välille tulossa kolme junavuoroa päivittäin, mutta Suomesta ei ole valmiita yhteyksiä Ruotsin juniin

Ensi keväänä junalla Eu­roop­paan? Haa­pa­ran­nan ja Luu­la­jan välille tulossa kolme ju­na­vuo­roa päi­vit­täin, mutta Suo­mes­ta ei ole val­mii­ta yh­teyk­siä Ruotsin juniin

23.10.2020 18:55 8
Tilaajille
Sisäministeri Ohisalo ymmärtää kuntien veronkorotusaikeita – yöjunia Kainuuseen ja Tornion kautta Ruotsiin aiotaan tukea

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo ym­mär­tää kuntien ve­ron­ko­ro­tus­ai­kei­ta – yöjunia Kai­nuu­seen ja Tornion kautta Ruot­siin aiotaan tukea

26.09.2020 11:40 12
Junaliikenne yhä poikki Tampereelta etelään, junamatkustajia pyydetään varautumaan merkittäviin viivästymisiin

Ju­na­lii­ken­ne yhä poikki Tam­pe­reel­ta ete­lään, ju­na­mat­kus­ta­jia pyy­de­tään va­rau­tu­maan mer­kit­tä­viin vii­väs­ty­mi­siin

17.09.2020 17:40
VR lisää ylimääräisiä yöjunavuoroja syys-lokakuulle

VR lisää yli­mää­räi­siä yö­ju­na­vuo­ro­ja syys-lo­ka­kuul­le

03.09.2020 09:14