ONNETTOMUUDET: Hen­ki­lö­au­ton ulosajo Suo­mus­sal­mel­la Kai­nuus­sa – poliisi tutkii ta­paus­ta

KEVYT LIIKENNE: Säh­kö­pot­ku­lau­dat tulivat Ouluun yl­lät­täen

Helle
Kuukausi

Kalevan lu­ki­jat: Hyvästi helle, ter­ve­tu­loa arkinen toi­me­liai­suus – Nyt tehdään räs­ti­työt ja kun­toil­laan

16.07.2021 20:56
Tilaajille

Nes­te­huk­ka on van­hal­la kis­sal­la vakava asia –" Kan­nat­taa var­mis­taa, että kis­sal­la on aina puh­das­ta vettä saa­ta­vil­la", muis­tut­taa eläin­lää­kä­ri

16.07.2021 16:55 1
Tilaajille

Ihminen voi hi­koil­la jopa useita litroja tun­nis­sa, eikä vesi ole aina paras ja­no­juo­ma – Ter­veys­ta­lo kertoo vinkit hel­teel­lä nes­tey­tyk­seen

16.07.2021 10:19 2
Tilaajille

Kerro meille: Mitä kaikkea aiot tehdä, kun helteet lop­pu­vat?

15.07.2021 11:44 87

Ky­syim­me, uhkaako ki­ven­näis­ve­det loppua kaup­po­jen hyl­lyil­tä? – "­Juo­mis­sa on ollut jo pi­dem­pään näh­tä­vis­sä hy­vin­voin­tit­ren­di"

15.07.2021 07:00 2
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen pal­ve­lu­yk­si­kön asukas joutui ti­pu­tuk­seen pahan nes­te­hu­kan takia – o­mai­sel­ta kri­tiik­kiä huo­neis­to­jen il­mas­toin­nis­ta: "Läm­pö­ti­la sisällä lähes 30 as­tet­ta"

13.07.2021 15:13 22
Tilaajille

Sun­nun­tain uk­kos­kuu­rot väis­ty­vät ja au­rin­koi­nen hel­le­put­ki jatkuu al­ku­vii­kol­la Oulun seu­dul­la – tors­tai­na sää muuttuu epä­va­kaam­mak­si

11.07.2021 18:57 3
Tilaajille
Essee

Essee: Kohta ei ole paik­kaa, mihin paeta hel­le­hel­vet­tiä

11.07.2021 09:00 15
Tilaajille

Helteet ai­heut­ta­vat haas­tei­ta lem­mik­kien ak­ti­voin­tiin – Musti ja Mirri: "Läm­pö­hal­vaus voi ke­hit­tyä todella no­peas­ti"

10.07.2021 17:00 1
Tilaajille

Näi­vet­tää­kö kuumuus puu­tar­haa? Lue vinkit hel­le­huol­toon!

08.07.2021 11:27
Tilaajille

Lu­ki­joi­den vinkit hel­tees­sä nuk­ku­mi­seen: Foliota ik­ku­naan ja kyl­mä­kal­len kanssa sänkyyn

07.07.2021 13:20
Tilaajille

Oulun ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­ta­lot ovat pär­jän­neet hel­teil­lä hyvin: il­mas­toin­nin vioilta on väl­tyt­ty

07.07.2021 12:05 1
Tilaajille

Helle nostaa ta­pa­tur­ma­ris­kiä töissä – työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le useita yh­tey­den­ot­to­ja helteen ai­heut­ta­mis­ta on­gel­mis­ta

07.07.2021 09:50
Tilaajille

Helteet jat­ku­vat Poh­jois-Suo­mes­sa koko viikon – ky­syim­me, miten ne vai­kut­ta­vat toi­min­ta­ky­kyyn: "Juo­mi­ses­ta kan­nat­taa pitää kiinni, vaikka helle ei tun­tui­si enää tu­ka­lal­ta"

05.07.2021 17:07 8
Tilaajille

Oulussa ei ole vi­ral­li­sia koi­raui­ma­ran­to­ja, mutta omis­ta­jat ovat löy­tä­neet uit­to­paik­ko­ja ran­to­jen lä­hei­syy­des­tä

05.07.2021 15:47 8
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maal­le on annettu hel­le­va­roi­tus – Il­ma­tie­teen laitos: Suomeen on saa­pu­mas­sa uusi kui­vuus­aal­to

05.07.2021 13:51 15
Tilaajille

Kerro meille: Mitkä ovat parhaat vink­ki­si nuk­ku­mi­seen kuumina ja va­loi­si­na ke­säöi­nä?

05.07.2021 09:38 30

Helteet ovat li­sän­neet po­ti­las­mää­riä päi­vys­tyk­ses­sä – OYSin sun­nun­tai on ollut vilkas

04.07.2021 18:50 4

Kesäkuu oli Suomen mit­taus­his­to­rian läm­pi­min – tai­vaal­ta saatiin voi­mak­kai­ta sa­de­kuu­ro­ja ja sa­la­moin­tia

01.07.2021 14:03 3
Vanhemmat

Hel­le­päi­viä on riit­tä­nyt Oulussa tou­ko-ke­sä­kuus­sa – läm­pö­ti­la nousi per­jan­tai­na Ou­lun­sa­los­sa yli 28 as­tee­seen

11.06.2021 19:52 1
Tilaajille