Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Raideliikenne
Ylivieskan ja Iisalmen välisen rataosan sähköistys on valmistunut – Kaupallisen liikenteen aloittaminen vaatii vielä Traficomin käyttöönottoluvan

Yli­vies­kan ja Ii­sal­men välisen ra­ta­osan säh­köis­tys on val­mis­tu­nut – Kau­pal­li­sen lii­ken­teen aloit­ta­mi­nen vaatii vielä Tra­fi­co­min käyt­töön­ot­to­lu­van

06.02.2024 17:03 4
Tilaajille
Raitiovaunuliikenne ei ole lähivuosien ykkösvaihtoehto Oulussa – Raportin mukaan ratikka ei lisäisi paljonkaan joukkoliikenteen käyttöä

Rai­tio­vau­nu­lii­ken­ne ei ole lä­hi­vuo­sien yk­kös­vaih­to­eh­to Oulussa – Ra­por­tin mukaan ratikka ei lisäisi pal­jon­kaan jouk­ko­lii­ken­teen käyttöä

28.01.2024 05:00 96
Tilaajille
Luulajasta Bodeniin aletaan suunnitella kaksoisraidetta – Ruotsi parantaa pohjoisen liikenneyhteyksiä

Luu­la­jas­ta Bo­de­niin aletaan suun­ni­tel­la kak­sois­rai­det­ta – Ruotsi pa­ran­taa poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­teyk­siä

10.01.2024 15:27 7
Tilaajille
Kaukojunat myöhästelevät etenkin lännessä ja pohjoisessa, yksi alkuillan matka peruttu

Kau­ko­ju­nat myö­häs­te­le­vät etenkin län­nes­sä ja poh­joi­ses­sa, yksi al­ku­il­lan matka peruttu

06.01.2024 13:05 3
Raideliikenteessä laajalti viivästyksiä, alle puolet kaukojunista aikataulussa

Rai­de­lii­ken­tees­sä laa­jal­ti vii­väs­tyk­siä, alle puolet kau­ko­ju­nis­ta ai­ka­tau­lus­sa

01.01.2024 22:07 4
Junamatka Ruotsiin on pian totta – uusittu rata rajan yli avaa Suomen raideliikenteen länteen
Pääkirjoitus

Ju­na­mat­ka Ruot­siin on pian totta – uusittu rata rajan yli avaa Suomen rai­de­lii­ken­teen länteen

29.12.2023 17:00 48
Tilaajille
Raideliikenne Luulajan ja Helsingin välillä voisi toteutua jo vuoden päästä – juna kulkisi seitsemänä päivänä viikossa ja vaatisi yhden vaihdon Haaparannalla

Rai­de­lii­ken­ne Luu­la­jan ja Hel­sin­gin välillä voisi to­teu­tua jo vuoden päästä – juna kulkisi seit­se­mä­nä päivänä vii­kos­sa ja vaatisi yhden vaihdon Haa­pa­ran­nal­la

27.12.2023 20:15 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turun pi­ka­ju­na jarru poh­joi­sen rai­de­lii­ken­teel­le

01.12.2023 05:00 5
Lähijuna yksityisenä palveluna Oulun seudulla? – Kysyimme, mitä radanvarren kuntapäättäjät asiasta ajattelevat

Lä­hi­ju­na yk­si­tyi­se­nä pal­ve­lu­na Oulun seu­dul­la? – Ky­syim­me, mitä ra­dan­var­ren kun­ta­päät­tä­jät asiasta ajat­te­le­vat

30.11.2023 18:22 68
Tilaajille
Ratatyöt viivästyivät Tampereen ja Seinäjoen välillä, pohjoisen yöjunat jopa yli viisi tuntia myöhässä

Ra­ta­työt vii­väs­tyi­vät Tam­pe­reen ja Sei­nä­joen vä­lil­lä, poh­joi­sen yöjunat jopa yli viisi tuntia myö­häs­sä

05.10.2023 09:17 22
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lät­tä­ha­tut taas liik­keel­le? – vanha lät­tä­hat­tu­lii­ken­ne oli lä­hi­ju­na­lii­ken­net­tä laa­jem­paa

09.09.2023 06:00 4
Tilaajille
Häiriö junaliikenteessä Seinäjoella – vika vaikutti kaikkiin Seinäjoelle saapuviin ja sieltä lähteviin kaukojuniin

Häiriö ju­na­lii­ken­tees­sä Sei­nä­joel­la – vika vai­kut­ti kaik­kiin Sei­nä­joel­le saa­pu­viin ja sieltä läh­te­viin kau­ko­ju­niin

07.08.2023 23:40
Junaradalla ilkivaltaa Tornion ja Kolarin välillä – osa yöjunayhteydestä korvataan linja-autoilla

Ju­na­ra­dal­la il­ki­val­taa Tornion ja Kolarin välillä – osa yö­ju­na­yh­tey­des­tä kor­va­taan lin­ja-au­toil­la

20.07.2023 15:57 2
Tilaajille
Kysyimme, miksi Oulu–Kemi-rata on jatkuvasti poikki: "Selkein yhteinen tekijä on ukkonen"

Ky­syim­me, miksi Ou­lu–­Ke­mi-ra­ta on jat­ku­vas­ti poikki: "Sel­kein yh­tei­nen tekijä on uk­ko­nen"

07.07.2023 15:09 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen huol­to­var­muus var­mis­tet­ta­va rau­ta­tei­den yh­dys­lii­ken­tees­sä – uuden ju­na­tyy­pin käyt­töön­ot­to olisi rau­ta­tien ra­ken­ta­mis­ta edul­li­sem­paa

19.06.2023 06:00 14
Tilaajille
Oulun ja Limingan välinen kaksoisraide saa viimein rahoituksensa – näin kommentoi neuvotteluissa mukana ollut oululaisedustaja Janne Heikkinen

Oulun ja Li­min­gan välinen kak­sois­rai­de saa viimein ra­hoi­tuk­sen­sa – näin kom­men­toi neu­vot­te­luis­sa mukana ollut ou­lu­lais­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen

16.06.2023 17:23 45
Tilaajille
Rakennustyöt radan sähköistämiseksi alkoivat Laurilan ja Tornion välillä – Yli-Raumolle ja Keminmaan Rajakankaantielle rakennetaan alikulkusillat

Ra­ken­nus­työt radan säh­köis­tä­mi­sek­si al­koi­vat Lau­ri­lan ja Tornion välillä – Yli-Rau­mol­le ja Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaan­tiel­le ra­ken­ne­taan ali­kul­kusil­lat

12.04.2023 11:36 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen rai­de­yh­teys tut­ki­mi­sen ar­voi­nen

28.03.2023 05:01 4
Tilaajille
Juna-asemien järjestelmävika on saatu korjattua – junien lähtöajat olivat asemilla väärin

Ju­na-ase­mien jär­jes­tel­mä­vi­ka on saatu kor­jat­tua – junien läh­tö­ajat olivat ase­mil­la väärin

26.03.2023 11:30 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ta­yh­teys Norjan jäät­tö­mään sa­ta­maan on jo ole­mas­sa!

23.03.2023 06:00 10
Tilaajille