Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Yrittäjät
Pitäisikö Pohjois-Pohjanmaallakin tarjota rokotteen ottajille pitsaa, bensaa tai kahvilalippuja? – "Uusi ilmiö meidän maassamme"

Pi­täi­si­kö Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin tarjota ro­kot­teen ot­ta­jil­le pitsaa, bensaa tai kah­vi­la­lip­pu­ja? – "Uusi ilmiö meidän maas­sam­me"

23.09.2021 15:22 23
Tilaajille
Mobiilipelitalo Fingersoft kokeilee lyhennettyä työviikkoa – "Kun työntekijöillä jää riittävästi aikaa harrastuksille, ennaltaehkäisee se uupumusta"

Mo­bii­li­pe­li­ta­lo Fin­ger­soft ko­kei­lee ly­hen­net­tyä työ­viik­koa – "Kun työn­te­ki­jöil­lä jää riit­tä­väs­ti aikaa har­ras­tuk­sil­le, en­nal­ta­eh­käi­see se uu­pu­mus­ta"

14.09.2021 13:06 11
Tilaajille
Perussuomalaisten kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa – Suomen yrittäjien toimitusjohtaja: "Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 10
Tilaajille
Kukkakauppa Kanerva on palvellut asiakkaita monessa sukupolvessa – liikkeessä vaalitaan perinteitä, mutta halutaan myös pysyä ajan hermolla

Kuk­ka­kaup­pa Kanerva on pal­vel­lut asiak­kai­ta monessa su­ku­pol­ves­sa – liik­kees­sä vaa­li­taan pe­rin­tei­tä, mutta ha­lu­taan myös pysyä ajan her­mol­la

21.08.2021 15:22 5
Tilaajille
Suklaamestarin unelmista tuli totta – oululaisen ChocoSomian suklaata nautitaan nyt ympäri Suomen

Suk­laa­mes­ta­rin unel­mis­ta tuli totta – ou­lu­lai­sen Cho­co­So­mian suk­laa­ta nau­ti­taan nyt ympäri Suomen

04.08.2021 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun nuoria ei haluta töihin – parempi rat­kai­su olisi ottaa heidät en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti osaksi työ­elä­mää iloi­sik­si ve­ron­mak­sa­jik­si

20.07.2021 06:00 7
Tilaajille
Karigasniemellä eletään rajan ehdoilla – Pohjoisen kauneuden löytäneet kotimaanmatkailijat tuovat koronan kurittamaan kylään elämää

Ka­ri­gas­nie­mel­lä eletään rajan eh­doil­la – Poh­joi­sen kau­neu­den löy­tä­neet ko­ti­maan­mat­kai­li­jat tuovat koronan ku­rit­ta­maan kylään elämää

17.07.2021 06:00
Tilaajille
Kesälomat ovat monilla täydessä vauhdissa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – kysyimme, miten lomattomuus vaikuttaa hyvinvointiin

Ke­sä­lo­mat ovat monilla täy­des­sä vauh­dis­sa, mutta kaikki eivät pidä lomaa – ky­syim­me, miten lo­mat­to­muus vai­kut­taa hy­vin­voin­tiin

11.07.2021 17:00 2
Tilaajille
Kyselytutkimus: Lähes joka neljäs suomalaisyrittäjä on ylirasittunut tai liki loppuun palanut

Ky­se­ly­tut­ki­mus: Lähes joka neljäs suo­ma­lais­yrit­tä­jä on yli­ra­sit­tu­nut tai liki loppuun palanut

21.06.2021 11:17 2
Tilaajille
Yrittäjälle väliaikaista työmarkkinatukea syyskuun loppuun

Yrit­tä­jäl­le vä­li­ai­kais­ta työ­mark­ki­na­tu­kea syys­kuun loppuun

09.06.2021 15:52 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­lauan­tai­na han­ki­taan pal­ve­lut läheltä – mon­taa­ko lä­hi­pal­ve­lua itse käytät ja tar­vit­set vaik­ka­pa jo vuo­ro­kau­des­sa tai vii­kos­sa?

29.05.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jien osaa­mis­ta tar­vi­taan kuntien val­tuus­toi­hin

03.05.2021 07:00 1
Tilaajille
Ostoskyläyrittäjäksi Kalajoelle: "Meidän täytyy löytää tiloihin toimintaa, joka kiinnostaa alueen kävijöitä"
Kolumni

Os­tos­ky­lä­yrit­tä­jäk­si Ka­la­joel­le: "Meidän täytyy löytää ti­loi­hin toi­min­taa, joka kiin­nos­taa alueen kä­vi­jöi­tä"

30.04.2021 18:00 2
Tilaajille
Korona suitsii reissumiestä – Oululainen yrittäjä Marko Höynälä lähtisi taas mielellään maailmalle markkinoimaan kipumittaria ja muita keksintöjään

Korona suitsii reis­su­mies­tä – Ou­lu­lai­nen yrit­tä­jä Marko Höynälä lähtisi taas mie­lel­lään maail­mal­le mark­ki­noi­maan ki­pu­mit­ta­ria ja muita kek­sin­tö­jään

12.04.2021 08:00
Tilaajille
Yritykset – kuntien uhka vai mahdollisuus? "Yritysmyönteisyyttä ja sisäistä yrittäjyyttä voidaan opettaa jo koulussa"
Kolumni

Yri­tyk­set – kuntien uhka vai mah­dol­li­suus? "Y­ri­tys­myön­tei­syyt­tä ja si­säis­tä yrit­tä­jyyt­tä voidaan opettaa jo kou­lus­sa"

19.03.2021 18:00
Tilaajille
Korualan yrittäjäksi tähtäävä Erja Wiltse haluaa tehdä tulevia perintöesineitä

Ko­ru­alan yrit­tä­jäk­si täh­tää­vä Erja Wiltse haluaa tehdä tulevia pe­rin­tö­esi­nei­tä

28.02.2021 10:00
Tilaajille
Kemijärven uudet asukkaat ja miljarditehtaan toteuttajat: Harri Vatanen tarjoutui ostamaan sellutehtaan Stora Ensolta jo 13 vuotta sitten

Ke­mi­jär­ven uudet asuk­kaat ja mil­jar­di­teh­taan to­teut­ta­jat: Harri Vatanen tar­jou­tui os­ta­maan sel­lu­teh­taan Stora Ensolta jo 13 vuotta sitten

13.02.2021 07:45 23
Tilaajille
Korona tyhjensi oulunsalolaisen hierojayrittäjä Ismo Aution työkalenterin, ja sitten hänestä tuli hanslankari raksalle: "Mieluummin menen tekemään jotakin kuin olisin ihan toimettomana"

Korona tyh­jen­si ou­lun­sa­lo­lai­sen hie­ro­ja­yrit­tä­jä Ismo Aution työ­ka­len­te­rin, ja sitten hänestä tuli hans­lan­ka­ri rak­sal­le: "Mie­luum­min menen te­ke­mään jotakin kuin olisin ihan toi­met­to­ma­na"

08.02.2021 19:00 4
Tilaajille
Optimisti näkee tehtävää vaikeudessa: "Voisimme nimetä alkaneen vuoden optimismin vuodeksi, viime vuosi kun oli koronavuosi"
Kolumni

Op­ti­mis­ti näkee teh­tä­vää vai­keu­des­sa: "Voi­sim­me nimetä al­ka­neen vuoden op­ti­mis­min vuo­dek­si, viime vuosi kun oli ko­ro­na­vuo­si"

05.02.2021 20:00
Tilaajille
Siikajoen Yrittäjät palkittiin parhaana: "Täällä ei vain yritetä, täällä myös onnistutaan"

Sii­ka­joen Yrit­tä­jät pal­kit­tiin par­haa­na: "Täällä ei vain yri­te­tä, täällä myös on­nis­tu­taan"

29.01.2021 17:00 1
Tilaajille