Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Pohjois-Suomi
Kuukausi
Pohjoisen ohjelman toteutus nytkähti liikkeelle – Oulu nimesi edustajansa

Poh­joi­sen oh­jel­man to­teu­tus nyt­käh­ti liik­keel­le – Oulu nimesi edus­ta­jan­sa

14.02.2024 14:37 13
Tilaajille
Alexander Stubb ei voi jäädä vain ulkopolitiikan johtajaksi, sillä vankka presidenttiperinne vaatii liikkumista myös kansalaisten parissa.
Pääkirjoitus

Ale­xan­der Stubb ei voi jäädä vain ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­jak­si, sillä vankka pre­si­dent­ti­pe­rin­ne vaatii liik­ku­mis­ta myös kan­sa­lais­ten pa­ris­sa.

12.02.2024 16:00 35
Kovia pakkaslukemia viime yönä – Savukoskella tehtiin helmikuun pakkasennätys

Kovia pak­kas­lu­ke­mia viime yönä – Sa­vu­kos­kel­la tehtiin hel­mi­kuun pak­kas­en­nä­tys

09.02.2024 08:52
Miljardikiista Pyhäjoen ydinvoimalasta siirtyi välimiesoikeuteen – Venäläiset veivät ensimmäisen käsittelyn

Mil­jar­di­kiis­ta Py­hä­joen ydin­voi­ma­las­ta siirtyi vä­li­mies­oi­keu­teen – Ve­nä­läi­set veivät en­sim­mäi­sen kä­sit­te­lyn

31.01.2024 13:00 38
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun poliisilaitos tutkii Kainuussa kuvattua somevideota, jossa uhataan tappaa ihmisiä

Oulun po­lii­si­lai­tos tutkii Kai­nuus­sa ku­vat­tua so­me­vi­deo­ta, jossa uhataan tappaa ihmisiä

11.01.2024 16:04
Kaikki jäänmurtajat ovat pian töissä – "Koko kaluston mobilisointi on merkki kovemmasta talvesta"

Kaikki jään­mur­ta­jat ovat pian töissä – "Koko ka­lus­ton mo­bi­li­soin­ti on merkki ko­vem­mas­ta tal­ves­ta"

09.01.2024 08:54 7
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liikenneinvestoinnit surkeimmat koko maassa – Oulun seudun kunnat vaativat Väylävirastolta kuutta toimenpidettä

Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ken­ne­in­ves­toin­nit sur­keim­mat koko maassa – Oulun seudun kunnat vaa­ti­vat Väy­lä­vi­ras­tol­ta kuutta toi­men­pi­det­tä

08.01.2024 19:00 52
Tilaajille
Suomalaisten kestokykyä ei ole vielä kunnolla testattu – Jussi Halla-ahon mukaan erilaiset mielipiteet ovat hyväksi

Suo­ma­lais­ten kes­to­ky­kyä ei ole vielä kun­nol­la tes­tat­tu – Jussi Hal­la-ahon mukaan eri­lai­set mie­li­pi­teet ovat hyväksi

02.01.2024 17:30 26
Tilaajille
Kaleva Media ostaa painoyhtiön ja kaksi kaupunkilehteä Hilla Groupilta – Botnia Printissä käynnistetään muutosneuvottelut

Kaleva Media ostaa pai­no­yh­tiön ja kaksi kau­pun­ki­leh­teä Hilla Grou­pil­ta – Botnia Prin­tis­sä käyn­nis­te­tään muu­tos­neu­vot­te­lut

02.01.2024 14:29 6
Mökki paloi täysin tiistaiaamuna Pudasjärvellä, Ylivieskassa tuli tuhosi auton ja vaurioitti autokatosta

Mökki paloi täysin tiis­tai­aa­mu­na Pu­das­jär­vel­lä, Yli­vies­kas­sa tuli tuhosi auton ja vau­rioit­ti au­to­ka­tos­ta

02.01.2024 09:54
Junien myöhästelyt jatkuvat kovan pakkasen takia – Ouluun ja Rovaniemelle matkalla oleva Intercity hyytyi Kokkolan eteläpuolelle

Junien myö­häs­te­lyt jat­ku­vat kovan pak­ka­sen takia – Ouluun ja Ro­va­nie­mel­le mat­kal­la oleva In­ter­ci­ty hyytyi Kok­ko­lan ete­lä­puo­lel­le

02.01.2024 08:17 24
Tilaajille
Sähkön hinta pomppaa aamulla lähes 60 senttiin kilowattitunnilta

Sähkön hinta pomppaa aamulla lähes 60 sent­tiin ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta

02.01.2024 06:43 23
Metsähallituksen irtisanomiset painottuvat Pohjois- ja Itä-Suomeen – noin kolmen miljoonan euron säästöohjelma alkaa alkuvuodesta

Met­sä­hal­li­tuk­sen ir­ti­sa­no­mi­set pai­not­tu­vat Poh­jois- ja Itä-Suo­meen – noin kolmen mil­joo­nan euron sääs­tö­oh­jel­ma alkaa al­ku­vuo­des­ta

28.12.2023 12:00 17
Tilaajille
Mammuttikoti-nimellä hirsi- ja puutaloja valmistanut yritys poliisin esitutkinnan kohteena – yhtiötä epäillään törkeistä talousrikoksista

Mam­mut­ti­ko­ti-ni­mel­lä hirsi- ja puu­ta­lo­ja val­mis­ta­nut yritys po­lii­sin esi­tut­kin­nan koh­tee­na – yhtiötä epäil­lään tör­keis­tä ta­lous­ri­kok­sis­ta

27.12.2023 13:51 15
Tilaajille
Oulun seudun joululiikenne: Nämä tieosuudet ovat hankalia – lumisade voi haitata kulkua

Oulun seudun jou­lu­lii­ken­ne: Nämä tie­osuu­det ovat han­ka­lia – lu­mi­sa­de voi haitata kulkua

20.12.2023 13:32 4
Tilaajille
Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkonen valittiin Oulun kauppakamarin uudeksi puheenjohtajaksi

Kaleva Median toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Laak­ko­nen va­lit­tiin Oulun kaup­pa­ka­ma­rin uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

13.12.2023 19:17 4
Arina teki uusia valintoja hallintoon: asianajaja Antti Latola hallintoneuvoston johtoon, Matti Pikkarainen lopettaa

Arina teki uusia va­lin­to­ja hal­lin­toon: asian­aja­ja Antti Latola hal­lin­to­neu­vos­ton joh­toon, Matti Pik­ka­rai­nen lo­pet­taa

08.12.2023 15:44 9
Kylmä pakkasilma nököttää Suomen päällä, Oulun seudulla vältytään purevimmilta pakkasilta

Kylmä pak­kas­il­ma nö­köt­tää Suomen päällä, Oulun seu­dul­la väl­ty­tään pu­re­vim­mil­ta pak­ka­sil­ta

04.12.2023 00:32 1
Tilaajille
"Mitä näiden kuljettajien päässä oikein pyörii?" – Poliisi huolestui autoilijoiden varoitusräpsyttelystä, havaittu Meri-Lapin alueella

"Mitä näiden kul­jet­ta­jien päässä oikein pyö­rii?" – Poliisi huo­les­tui au­toi­li­joi­den va­roi­tus­räp­syt­te­lys­tä, ha­vait­tu Me­ri-La­pin alueel­la

03.12.2023 21:18
Runsas teatterisavu laukaisi palohälytyksen viulukonsertin alussa Ylivieskassa

Runsas teat­te­ri­sa­vu lau­kai­si pa­lo­hä­ly­tyk­sen viu­lu­kon­ser­tin alussa Yli­vies­kas­sa

01.12.2023 19:40 2