Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Investoinnit: Ran­ni­kol­le suun­ni­tel­tu­ja mil­jar­di-in­ves­toin­te­ja tulee Poh­jois-Suo­meen saakka

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pohjois-Suomi
Kuukausi
Oulun Ruskossa tekee töitä tiukan miehen maineessa oleva kuntotarkastaja, jota kiinteistönvälittäjät eivät halua nähdä – "Tällä alalla hyvä työ näkyy huonona liikevaihtona"

Oulun Rus­kos­sa tekee töitä tiukan miehen mai­nees­sa oleva kun­to­tar­kas­ta­ja, jota kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät eivät halua nähdä – "Tällä alalla hyvä työ näkyy huonona lii­ke­vaih­to­na"

04.06.2023 14:00 84
Tilaajille
Opelin edustus Oulussa ja useilla muilla pohjoisen paikkakunnilla siirtyy Pörhölle

Opelin edustus Oulussa ja useilla muilla poh­joi­sen paik­ka­kun­nil­la siirtyy Pör­höl­le

02.06.2023 16:05 9
Kansainvälisen elokuvauran luoneelle tuottaja Ilkka Matilalle Oulu ja pohjoinen on henkinen koti – Kaikki synnit -sarjassa oli mukana täkäläisiä sukulaisia ja tuttavia

Kan­sain­vä­li­sen elo­ku­va­uran luo­neel­le tuot­ta­ja Ilkka Ma­ti­lal­le Oulu ja poh­joi­nen on hen­ki­nen koti – Kaikki synnit -sar­jas­sa oli mukana tä­kä­läi­siä su­ku­lai­sia ja tut­ta­via

22.05.2023 13:53
Tilaajille
Moottoripyöräilijälle vakavat vammat peräänajokolarissa Ylitorniolla

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jäl­le vakavat vammat pe­rään­ajo­ko­la­ris­sa Yli­tor­niol­la

14.05.2023 14:29
Henkilöauton kuljettaja ajoi ulos tieltä yöllä Raahessa, jäi roikkumaan vöihin

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja ajoi ulos tieltä yöllä Raa­hes­sa, jäi roik­ku­maan vöihin

13.05.2023 12:33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen met­sän­omis­ta­jal­ta eväät kes­tä­vään kasvuun ja toive met­sä­rau­has­ta

08.05.2023 06:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Miten ihmeessä oululainen tilintarkastaja Tapio Raappana ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? Kalevan selvitys paljasti koko maan mittakaavassa valtavan asiakasmäärän sekä kanteluja ja poliisitutkintoja

Miten ih­mees­sä ou­lu­lai­nen ti­lin­tar­kas­ta­ja Tapio Raap­pa­na ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? Kalevan sel­vi­tys pal­jas­ti koko maan mit­ta­kaa­vas­sa val­ta­van asia­kas­mää­rän sekä kan­te­lu­ja ja po­lii­si­tut­kin­to­ja

05.05.2023 06:00 36
Tilaajille
Poliisi tutkii Kajaanissa rikosvyyhteä, johon liittyy ammattimaiselta vaikuttava törkeä kiristys – kaksi epäiltyä vangittu

Poliisi tutkii Ka­jaa­nis­sa ri­kos­vyyh­teä, johon liittyy am­mat­ti­mai­sel­ta vai­kut­ta­va törkeä ki­ris­tys – kaksi epäil­tyä van­git­tu

28.03.2023 10:49
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man­po­li­tii­kan kriisi on ko­ros­ta­nut vehnän mer­ki­tys­tä – vehnän li­sä­vil­je­lyl­lä olisi mer­kit­tä­vä vai­ku­tus myös Poh­jois-Suo­mel­le

24.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Puolustusvoimat aloitti valvontalennot Suomessa yhdessä ulkomaisten kumppaneiden kanssa – Yhdysvaltain signaalitiedustelukone lensi pitkin itärajaa

Puo­lus­tus­voi­mat aloitti val­von­ta­len­not Suo­mes­sa yhdessä ul­ko­mais­ten kump­pa­nei­den kanssa – Yh­dys­val­tain sig­naa­li­tie­dus­te­lu­ko­ne lensi pitkin itä­ra­jaa

23.03.2023 14:37 12
Uusi käänne pohjoisen suuren huumejutun hovioikeuskäsittelyn loppumetreillä – Ranska luovutti Suomeen uusia SkyECC-viestejä, joiden salaus on saatu murrettua

Uusi käänne poh­joi­sen suuren huu­me­ju­tun ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn lop­pu­met­reil­lä – Ranska luo­vut­ti Suomeen uusia SkyECC-vies­te­jä, joiden salaus on saatu mur­ret­tua

22.03.2023 18:30 1
Tilaajille
Pohjoisen liikenneyhteydet kuntoon!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­tey­det kun­toon!

21.03.2023 05:00
Tilaajille
Viiden maakuntakentän lentoliikenne jatkuu valtion tukemana taas vuoden – Mukana Kemi, Kajaani ja Kokkola

Viiden maa­kun­ta­ken­tän len­to­lii­ken­ne jatkuu valtion tu­ke­ma­na taas vuoden – Mukana Kemi, Kajaani ja Kokkola

20.03.2023 12:45 8
Vihreä siirtymä ja pohjoisen luonnonvarat
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä ja poh­joi­sen luon­non­va­rat

19.03.2023 14:00 8
Tilaajille
Pohjois-Suomen erityisasema kirjattava hallitusohjelmaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Suo­men eri­tyis­ase­ma kir­jat­ta­va hal­li­tus­oh­jel­maan

17.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Kustannusten kasvu iski Metsähallituksen kausivalvojiin pohjoisessa – kahdeksan sijaan valvojia saadaan palkattua vain kolme

Kus­tan­nus­ten kasvu iski Met­sä­hal­li­tuk­sen kau­si­val­vo­jiin poh­joi­ses­sa – kah­dek­san sijaan val­vo­jia saadaan pal­kat­tua vain kolme

16.03.2023 10:17 2
"Välillä jopa kauhulla seuraamme tätä kehitystä", sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra Pohjois-Suomessa puhaltavasta tuulivoimapuhurista

"Vä­lil­lä jopa kau­hul­la seu­raam­me tätä ke­hi­tys­tä", sanoo pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Riikka Purra Poh­jois-Suo­mes­sa pu­hal­ta­vas­ta tuu­li­voi­ma­pu­hu­ris­ta

12.03.2023 12:59 41
Tilaajille