Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Pohjois-Suomi
Kuukausi
Kysely: Suomalaiset huomioisivat Pohjois-Suomen muuttuneen aseman ja mahdollisuudet hallitusohjelmassa

Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

05.02.2023 21:05 5
Tilaajille
Kajaanissa ystävänsä veitsellä tappanut mies oli syyntakeeton, jätettiin tuomitsematta rangaistukseen

Ka­jaa­nis­sa ys­tä­vän­sä veit­sel­lä tap­pa­nut mies oli syyn­ta­kee­ton, jä­tet­tiin tuo­mit­se­mat­ta ran­gais­tuk­seen

31.01.2023 17:26
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan urheilugaala: Maakunnan parhaaksi urheilijaksi valittiin kärppäkapteeni Atte Ohtamaa – katso tästä kaikki palkitut ja videohaastattelut

Poh­jois-Poh­jan­maan ur­hei­lu­gaa­la: Maa­kun­nan par­haak­si ur­hei­li­jak­si va­lit­tiin kärp­pä­kap­tee­ni Atte Ohtamaa – katso tästä kaikki pal­ki­tut ja vi­deo­haas­tat­te­lut

27.01.2023 22:48 18
Tilaajille
Lukijat Kalevan pikakyselyssä: Nämä asiat on nostettava polttopisteeseen pohjoisessa vaalien lähestyessä

Lukijat Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä: Nämä asiat on nos­tet­ta­va polt­to­pis­tee­seen poh­joi­ses­sa vaalien lä­hes­tyes­sä

21.01.2023 12:00 11
Tilaajille
Sotkamossa toimiva Terrafame solmi mittavan sopimuksen nikkelisulfaatin toimituksista Stellantis-autojätin sähköautoihin

Sot­ka­mos­sa toimiva Ter­ra­fa­me solmi mit­ta­van so­pi­muk­sen nik­ke­li­sul­faa­tin toi­mi­tuk­sis­ta Stel­lan­tis-au­to­jä­tin säh­kö­au­toi­hin

18.01.2023 11:39 9
Yöjunassa matkustamisen ahterituntuma muuttuu – VR:n tilaamissa pohjoisen reittien uusissa makuuvaunuissa on oma vessa, suihku ja parannettu äänieristys

Yö­ju­nas­sa mat­kus­ta­mi­sen ah­te­ri­tun­tu­ma muuttuu – VR:n ti­laa­mis­sa poh­joi­sen reit­tien uusissa ma­kuu­vau­nuis­sa on oma vessa, suihku ja pa­ran­net­tu ää­ni­eris­tys

18.01.2023 11:06 16
Tilaajille
VR hankkii lisää yöjunavaunuja Skoda Transtechilta – katso miltä pohjoisen reiteille tulevissa uusissa makuuhyteissä näyttää

VR hankkii lisää yö­ju­na­vau­nu­ja Skoda Trans­tec­hil­ta – katso miltä poh­joi­sen rei­teil­le tu­le­vis­sa uusissa ma­kuu­hy­teis­sä näyttää

18.01.2023 09:47 15
Tilaajille
Pyhäjärvellä ulosajo liukkaalla tiellä, kuljettaja jäi pinteeseen kyljelleen pyörähtäneeseen autoon

Py­hä­jär­vel­lä ulosajo liuk­kaal­la tiellä, kul­jet­ta­ja jäi pin­tee­seen kyl­jel­leen pyö­räh­tä­nee­seen autoon

17.01.2023 07:12
Harva tekee perinteistä reitti-ilmoitusta, vaikka kadonneen etsijöille tiedot ovat kullan arvoisia  – tunturissa ei kannata luottaa pelkkään älypuhelimeen

Harva tekee pe­rin­teis­tä reit­ti-il­moi­tus­ta, vaikka ka­don­neen et­si­jöil­le tiedot ovat kullan ar­voi­sia – tun­tu­ris­sa ei kannata luottaa pelk­kään äly­pu­he­li­meen

18.01.2023 08:23
Tilaajille
Pohjoisen toimijat lähtivät liikkeelle hallitusohjelmaan vaikuttaakseen, enää tarvitaan se riittävän valistunut hallitus
Pääkirjoitus

Poh­joi­sen toi­mi­jat läh­ti­vät liik­keel­le hal­li­tus­oh­jel­maan vai­kut­taak­seen, enää tar­vi­taan se riit­tä­vän va­lis­tu­nut hal­li­tus

16.01.2023 20:00 26
Tilaajille
Kysymykset: Milloin kuuluu väläyttää pitkiä valoja kahdesti, ja mistä tapa varoittaa poroista on saanut alkunsa?

Ky­sy­myk­set: Milloin kuuluu vä­läyt­tää pitkiä valoja kah­des­ti, ja mistä tapa va­roit­taa po­rois­ta on saanut al­kun­sa?

16.01.2023 18:00 23
Tilaajille
Henkilöauton kuljettaja loukkaantui vakavasti törmäyksessä rekan perävaunuun Siikalatvalla – jouduttiin irrottamaan autonromusta

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti tör­mäyk­ses­sä rekan pe­rä­vau­nuun Sii­ka­lat­val­la – jou­dut­tiin ir­rot­ta­maan au­ton­ro­mus­ta

16.01.2023 12:41
Miten pysyä pystyssä Oulun pääkallokeleillä? Liikenneopettaja, työmatkapyöräilijä ja kaksi koiran ulkoiluttajaa kertovat

Miten pysyä pys­tys­sä Oulun pää­kal­lo­ke­leil­lä? Lii­ken­neo­pet­ta­ja, työ­mat­ka­pyö­räi­li­jä ja kaksi koiran ul­koi­lut­ta­jaa ker­to­vat

12.01.2023 15:54 16
Tilaajille
Yölentoharjoitukset kuuluvat ja näkyvät myös pohjoisen taivaalla – Oulunsalo on tukikohtana helmikuun lopulla

Yö­len­to­har­joi­tuk­set kuu­lu­vat ja näkyvät myös poh­joi­sen tai­vaal­la – Ou­lun­sa­lo on tu­ki­koh­ta­na hel­mi­kuun lopulla

09.01.2023 17:16 2
Tilaajille
Vanhemmat
Kolme ihmistä loukkaantui nokkakolarissa Suomussalmella – onnettomuusautoissa oli yhteensä viisi ihmistä

Kolme ihmistä louk­kaan­tui nok­ka­ko­la­ris­sa Suo­mus­sal­mel­la – on­net­to­muu­sau­tois­sa oli yh­teen­sä viisi ihmistä

02.01.2023 15:53
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenelle osal­li­suus kuuluu? – hy­vin­voin­ti­aluei­ta kan­nus­te­taan ak­tii­vi­ses­ti ko­kei­le­maan osal­li­suu­den me­ne­tel­miä ja tapoja

28.12.2022 05:30
Tilaajille
Neljä ihmistä vietiin jatkohoitoon risteyskolarin jäljiltä Kalajoella

Neljä ihmistä vietiin jat­ko­hoi­toon ris­teys­ko­la­rin jäl­jil­tä Ka­la­joel­la

18.12.2022 18:06
Kaksi ihmistä kuollut ja yksi loukkaantunut aamulla ampumavälikohtauksessa Kajaanissa – Poliisi tutkii murhana

Kaksi ihmistä kuollut ja yksi louk­kaan­tu­nut aamulla am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­ses­sa Ka­jaa­nis­sa – Poliisi tutkii murhana

18.12.2022 17:35
Outokummun Elijärven kaivoksessa Kemissä maanalainen palo, 25 ihmistä evakuoitiin

Ou­to­kum­mun Eli­jär­ven kai­vok­ses­sa Kemissä maan­alai­nen palo, 25 ihmistä eva­kuoi­tiin

13.12.2022 17:54