Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Huonekaluliikkeet
Oulun vanhin aidosti paikallinen kalusteliike on lämpimästi palveleva perheyritys: ”Jossain on onnistuttu, kun on saatu tehdä tätä jo 54 vuotta”
Mainos Stemma Oulu

Oulun vanhin aidosti pai­kal­li­nen ka­lus­te­lii­ke on läm­pi­mäs­ti pal­ve­le­va per­hey­ri­tys: ”Jos­sain on on­nis­tut­tu, kun on saatu tehdä tätä jo 54 vuotta”

14.11.2023 06:00
Maskun Kalustetalo sai 300 000 euron rapsut harhaanjohtavasta ale-markkinoinnista – Kuluttaja-asiamies: Muidenkin toimijoiden tulee ottaa asia vakavasti

Maskun Ka­lus­te­ta­lo sai 300 000 euron rapsut har­haan­joh­ta­vas­ta ale-mark­ki­noin­nis­ta – Ku­lut­ta­ja-asia­mies: Mui­den­kin toi­mi­joi­den tulee ottaa asia va­ka­vas­ti

31.08.2023 18:00 7
Iltalehti: Askon ja Sotkan työntekijät saavat sittenkin tammikuun palkkansa normaaliin tapaan

Il­ta­leh­ti: Askon ja Sotkan työn­te­ki­jät saavat sit­ten­kin tam­mi­kuun palk­kan­sa nor­maa­liin tapaan

31.12.2022 16:37 3
Iltalehti: Sotkan ja Askon työntekijät eivät saa tammikuussa palkkaa, osa irtisanoutunut

Il­ta­leh­ti: Sotkan ja Askon työn­te­ki­jät eivät saa tam­mi­kuus­sa palk­kaa, osa ir­ti­sa­nou­tu­nut

30.12.2022 13:24 46
KKV varoittaa huonekaluja myyvästä Sisuste Peltoniemestä – toimitukset jatkuvasti myöhässä, hyvityksiä ei makseta, asiakaspalvelua vaikea tavoittaa

KKV va­roit­taa huo­ne­ka­lu­ja myy­väs­tä Sisuste Pel­to­nie­mes­tä – toi­mi­tuk­set jat­ku­vas­ti myö­häs­sä, hy­vi­tyk­siä ei mak­se­ta, asia­kas­pal­ve­lua vaikea ta­voit­taa

27.09.2022 15:04 7
Kuluttaja-asiamies esittää miljoonan euron seuraamusmaksua Maskun Kalustetalolle – johtaa markkinoinnissaan kuluttajia harhaan

Ku­lut­ta­ja-asia­mies esittää mil­joo­nan euron seu­raa­mus­mak­sua Maskun Ka­lus­te­ta­lol­le – johtaa mark­ki­noin­nis­saan ku­lut­ta­jia harhaan

05.07.2022 10:24 29
Tilaajille