Nallikari: Golf-kent­tä pul­lah­ti pois Hie­ta­saa­ren suun­ni­tel­mas­ta

Nuoret: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta saa ou­lu­lais­nuo­ril­ta myös kri­tiik­kiä

Luitko jo tämän: Vie­rai­lim­me per­hee­näi­ti Marika Fin­ger­roo­sin luona ja saimme sek­si­le­lu-esit­te­lyn

Energiantuotanto
Tuulivoima on tullut jäädäkseen – kannattaa siis totutella, piti siitä tai ei
Kolumni

Tuu­li­voi­ma on tullut jää­däk­seen – kan­nat­taa siis to­tu­tel­la, piti siitä tai ei

21.01.2023 16:00 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­ener­gian va­ras­toin­ti kaipaa rat­kai­su­ja

15.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi voisi olla ener­gian suhteen oma­va­rai­nen, jos se hyö­dyn­täi­si uu­siu­tu­van tur­peen­sa

06.01.2023 05:30 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teimme kai lot­to­ri­vim­me väärin

15.12.2022 05:15 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­lais­jär­ki käyt­töön – ei Suomen kotien läm­mit­tä­mi­nen il­mas­toa kaada

14.12.2022 06:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­va­rai­nen ener­gia­po­li­tiik­ka on tu­le­vai­suu­den valt­ti­kort­ti

11.12.2022 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkön, vael­lus­ka­lo­jen ja vedyn tuo­tan­to Ke­mi­jo­ki­laak­sos­sa

05.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­maa, mutta oi­keu­den­mu­kai­ses­ti!

03.12.2022 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomeen tar­vi­taan kii­rees­ti tuu­li­voi­ma­la­ki – epä­koh­tien kor­jaa­mi­nen ei saisi jäädä alan toi­mi­joi­den va­paa­eh­toi­suu­den varaan

01.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Utajärvi ryhtyy itse tuottamaan edullista sähköä alueen yritysten käyttöön – energiaa tehtäisiin auringolla, tuulella, vedellä ja vedyllä

Uta­jär­vi ryhtyy itse tuot­ta­maan edul­lis­ta sähköä alueen yri­tys­ten käyt­töön – ener­giaa teh­täi­siin au­rin­gol­la, tuu­lel­la, vedellä ja vedyllä

26.11.2022 14:00 19
Tilaajille
Kemijoen sähkön hintaetu on Lapille suurempi kuin koskaan, mutta se ei näy suoraan lappilaisten sähkölaskussa – miljoonien eurojen sähkötulot valuvat kuntien kassaan

Ke­mi­joen sähkön hin­ta­etu on Lapille suu­rem­pi kuin kos­kaan, mutta se ei näy suoraan lap­pi­lais­ten säh­kö­las­kus­sa – mil­joo­nien eurojen säh­kö­tu­lot valuvat kuntien kassaan

20.11.2022 17:49 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako olla sähköä – vai saa­daan­ko sitä ol­len­kaan?

07.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnat ovat läh­te­neet tuu­li­voi­ma­buu­miin sel­lai­sel­la vauh­dil­la, että unoh­de­taan luonnon mer­ki­tys ih­mi­sil­le ja vai­ku­tuk­set eko­sys­tee­mil­le

04.11.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt olisi paikka laa­jal­le kan­sa­lais­toi­min­nal­le, säh­kö­pörs­sil­tä valta pois

21.10.2022 05:15 3
Tilaajille
Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 8,9 miljoonaa Simon aurinkosähköinvestoinnille – Suomeen ei ole tähän mennessä rakennettu vastaavan kokoista aurinkosähkölaitosta

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö myönsi 8,9 mil­joo­naa Simon au­rin­ko­säh­kö­in­ves­toin­nil­le – Suomeen ei ole tähän men­nes­sä ra­ken­net­tu vas­taa­van ko­kois­ta au­rin­ko­säh­kö­lai­tos­ta

07.10.2022 06:15 17
Tilaajille
Sota nostaa sähkön hintaa – kun tästä talvesta selvitään, tulemme energiakriisistä entistä vahvempana ulos
Kolumni

Sota nostaa sähkön hintaa – kun tästä tal­ves­ta sel­vi­tään, tulemme ener­gia­krii­sis­tä entistä vah­vem­pa­na ulos

04.10.2022 16:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia­tur­peen kil­pai­lu­ky­kyä tulee pa­ran­taa konk­reet­ti­sil­la toi­mil­la, vuosi ker­ral­laan -näkymä ei riitä

02.10.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­non­va­ro­jen käyt­töön no­jau­tu­va ta­lous­kas­vu ei voi jatkua ikui­ses­ti – firmat osal­lis­tu­vat ym­pä­ris­tön­suo­je­luun tasan niin vähän kuin on pakko

26.09.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­ener­gian va­ras­toin­ti vaatii uuden rat­kai­sun – Suomen oloihin sopivat pump­pu­voi­ma­lat

25.09.2022 05:45 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ras­ta öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä tulisi luopua

23.09.2022 05:00 8
Tilaajille