Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Energiantuotanto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Öl­jy­läm­mit­tä­jä tasaa sähkön huip­pu­hin­to­ja

25.01.2024 05:00 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sää­tö­voi­ma pump­pu­voi­ma­lois­ta – vedyn val­mis­tuk­ses­ta apua kalojen vael­luk­siin

09.01.2024 05:30 10
Haapavedelle suunnitellaan vihreän metanolin tuotantolaitosta

Haa­pa­ve­del­le suun­ni­tel­laan vihreän me­ta­no­lin tuo­tan­to­lai­tos­ta

12.12.2023 11:48
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli-Ii­hin ra­ken­tuu tuu­li­voi­maa pai­kal­li­sia asuk­kai­ta kuullen

14.11.2023 05:30 7
Iin Kuivaniemen alueelle tulossa isot tuuli- ja aurinkovoimapuistot – hankkeiden arvo yli 200 miljoonaa euroa

Iin Kui­va­nie­men alueel­le tulossa isot tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­puis­tot – hank­kei­den arvo yli 200 mil­joo­naa euroa

29.08.2023 17:07 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mel­le kil­pai­lu­etua ener­gias­ta – kil­pai­lu vih­reis­tä in­ves­toin­neis­ta on ki­ris­ty­mäs­sä sekä Eu­roo­pan ja Yh­dys­val­to­jen välillä että Eu­roo­pan sisällä

23.07.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa tar­vi­taan jo nyt lisää sää­tö­ener­giaa – pump­pu­voi­ma­po­ten­tiaa­lia on niin paljon, että sillä voi­tai­siin tyy­dyt­tää koko val­ta­kun­nan tarve

19.07.2023 06:00 8
Tilaajille
Tuulivoimapuiston tuotannosta Kalajoen ja Kannuksen rajoilta suurin osa menee yrityksille Eurooppaan – Suomen tuulivoimatuotannosta jo yli puolet ulkomaalaisessa omistuksessa

Tuu­li­voi­ma­puis­ton tuo­tan­nos­ta Ka­la­joen ja Kan­nuk­sen ra­joil­ta suurin osa menee yri­tyk­sil­le Eu­roop­paan – Suomen tuu­li­voi­ma­tuo­tan­nos­ta jo yli puolet ul­ko­maa­lai­ses­sa omis­tuk­ses­sa

10.07.2023 06:00 71
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko tuu­li­voi­mas­sa ideaa? – 1970-lu­vun las­kel­mil­la tuu­li­voi­maa ei saatu kan­nat­ta­vak­si Suomen tuu­li­mää­ril­lä

27.05.2023 05:45 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­man ko­ko­nais­ku­vaa ei haluta nähdä

04.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Energiaomavaraisuus otettava vakavasti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia­oma­va­rai­suus otet­ta­va va­ka­vas­ti

18.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ron­hoi­don oi­keu­det uh­kaa­vat pol­keu­tua tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen jal­koi­hin

07.03.2023 06:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti kes­tä­väm­pää ener­gia­tu­le­vai­suut­ta lä­hi­vuo­sia unoh­ta­mat­ta

03.03.2023 05:00
Tilaajille
Oulun Energia investoi 19 miljoonaa euroa Laanilan voimalaitosalueelle – "Investoinnit mahdollistavat uutta teollista toimintaa alueelle sekä tehokkaan energiantuotannon"

Oulun Energia in­ves­toi 19 mil­joo­naa euroa Laa­ni­lan voi­ma­lai­tos­alueel­le – "In­ves­toin­nit mah­dol­lis­ta­vat uutta teol­lis­ta toi­min­taa alueel­le sekä te­hok­kaan ener­gian­tuo­tan­non"

28.02.2023 17:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­seen tar­vi­taan jat­ko­ja­los­tus­ta – raa­ka-ai­nei­den sijasta maail­mal­le kul­je­tet­ta­va val­mii­ta ja­los­tei­ta vihreän siir­ty­män var­mis­ta­mi­sek­si

28.02.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruuan ja ener­gian ostot kal­va­vat kan­san­ta­lout­ta

11.02.2023 05:30 3
Tilaajille
Tuulivoima on tullut jäädäkseen – kannattaa siis totutella, piti siitä tai ei
Kolumni

Tuu­li­voi­ma on tullut jää­däk­seen – kan­nat­taa siis to­tu­tel­la, piti siitä tai ei

21.01.2023 16:00 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­ener­gian va­ras­toin­ti kaipaa rat­kai­su­ja

15.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi voisi olla ener­gian suhteen oma­va­rai­nen, jos se hyö­dyn­täi­si uu­siu­tu­van tur­peen­sa

06.01.2023 05:30 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teimme kai lot­to­ri­vim­me väärin

15.12.2022 05:15 12
Tilaajille