Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Energiantuotanto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko tuu­li­voi­mas­sa ideaa? – 1970-lu­vun las­kel­mil­la tuu­li­voi­maa ei saatu kan­nat­ta­vak­si Suomen tuu­li­mää­ril­lä

27.05.2023 05:45 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­man ko­ko­nais­ku­vaa ei haluta nähdä

04.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Energiaomavaraisuus otettava vakavasti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gia­oma­va­rai­suus otet­ta­va va­ka­vas­ti

18.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ron­hoi­don oi­keu­det uh­kaa­vat pol­keu­tua tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen jal­koi­hin

07.03.2023 06:00 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti kes­tä­väm­pää ener­gia­tu­le­vai­suut­ta lä­hi­vuo­sia unoh­ta­mat­ta

03.03.2023 05:00
Tilaajille
Oulun Energia investoi 19 miljoonaa euroa Laanilan voimalaitosalueelle – "Investoinnit mahdollistavat uutta teollista toimintaa alueelle sekä tehokkaan energiantuotannon"

Oulun Energia in­ves­toi 19 mil­joo­naa euroa Laa­ni­lan voi­ma­lai­tos­alueel­le – "In­ves­toin­nit mah­dol­lis­ta­vat uutta teol­lis­ta toi­min­taa alueel­le sekä te­hok­kaan ener­gian­tuo­tan­non"

28.02.2023 17:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­seen tar­vi­taan jat­ko­ja­los­tus­ta – raa­ka-ai­nei­den sijasta maail­mal­le kul­je­tet­ta­va val­mii­ta ja­los­tei­ta vihreän siir­ty­män var­mis­ta­mi­sek­si

28.02.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruuan ja ener­gian ostot kal­va­vat kan­san­ta­lout­ta

11.02.2023 05:30 3
Tilaajille
Tuulivoima on tullut jäädäkseen – kannattaa siis totutella, piti siitä tai ei
Kolumni

Tuu­li­voi­ma on tullut jää­däk­seen – kan­nat­taa siis to­tu­tel­la, piti siitä tai ei

21.01.2023 16:00 40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­ener­gian va­ras­toin­ti kaipaa rat­kai­su­ja

15.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi voisi olla ener­gian suhteen oma­va­rai­nen, jos se hyö­dyn­täi­si uu­siu­tu­van tur­peen­sa

06.01.2023 05:30 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teimme kai lot­to­ri­vim­me väärin

15.12.2022 05:15 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­lais­jär­ki käyt­töön – ei Suomen kotien läm­mit­tä­mi­nen il­mas­toa kaada

14.12.2022 06:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma­va­rai­nen ener­gia­po­li­tiik­ka on tu­le­vai­suu­den valt­ti­kort­ti

11.12.2022 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkön, vael­lus­ka­lo­jen ja vedyn tuo­tan­to Ke­mi­jo­ki­laak­sos­sa

05.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­maa, mutta oi­keu­den­mu­kai­ses­ti!

03.12.2022 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomeen tar­vi­taan kii­rees­ti tuu­li­voi­ma­la­ki – epä­koh­tien kor­jaa­mi­nen ei saisi jäädä alan toi­mi­joi­den va­paa­eh­toi­suu­den varaan

01.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Utajärvi ryhtyy itse tuottamaan edullista sähköä alueen yritysten käyttöön – energiaa tehtäisiin auringolla, tuulella, vedellä ja vedyllä

Uta­jär­vi ryhtyy itse tuot­ta­maan edul­lis­ta sähköä alueen yri­tys­ten käyt­töön – ener­giaa teh­täi­siin au­rin­gol­la, tuu­lel­la, vedellä ja vedyllä

26.11.2022 14:00 19
Tilaajille
Kemijoen sähkön hintaetu on Lapille suurempi kuin koskaan, mutta se ei näy suoraan lappilaisten sähkölaskussa – miljoonien eurojen sähkötulot valuvat kuntien kassaan

Ke­mi­joen sähkön hin­ta­etu on Lapille suu­rem­pi kuin kos­kaan, mutta se ei näy suoraan lap­pi­lais­ten säh­kö­las­kus­sa – mil­joo­nien eurojen säh­kö­tu­lot valuvat kuntien kassaan

20.11.2022 17:49 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako olla sähköä – vai saa­daan­ko sitä ol­len­kaan?

07.11.2022 05:00 3
Tilaajille