Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Energiantuotanto
Viikko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­non­va­ro­jen käyt­töön no­jau­tu­va ta­lous­kas­vu ei voi jatkua ikui­ses­ti – firmat osal­lis­tu­vat ym­pä­ris­tön­suo­je­luun tasan niin vähän kuin on pakko

26.09.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­ener­gian va­ras­toin­ti vaatii uuden rat­kai­sun – Suomen oloihin sopivat pump­pu­voi­ma­lat

25.09.2022 05:45 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ras­ta öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä tulisi luopua

23.09.2022 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

No­peas­ti uu­siu­tu­van ly­hyt­kier­to­pa­jun vil­je­lyä tulisi edistää 2020-lu­vul­la sekä ke­san­to­pel­loil­la että suo­poh­jil­la

22.09.2022 06:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Oomia syytä pitää pai­kal­li­ses­ti kan­na­tet­ta­va­na?

17.09.2022 05:15 4
Tilaajille
Oulujoessa ohijuoksutuksia ja Oulujärven vedenkorkeus poikkeuksellisen alhaalla – kysyimme, miksi näin

Ou­lu­joes­sa ohi­juok­su­tuk­sia ja Ou­lu­jär­ven ve­den­kor­keus poik­keuk­sel­li­sen al­haal­la – ky­syim­me, miksi näin

06.09.2022 13:15 34
Tilaajille
Hallituksen nopea reagointi näyttää purevan Suomessa, ja nyt olisi EU:n aika esittää toimivia lääkkeitä energiakurjuuteen
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen nopea rea­goin­ti näyttää purevan Suo­mes­sa, ja nyt olisi EU:n aika esittää toi­mi­via lääk­kei­tä ener­gia­kur­juu­teen

05.09.2022 16:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voi­ma­lai­tok­sia tar­vi­taan lisää – ­Sää­tö­voi­man avulla voimme turvata huol­to­var­muu­den

05.09.2022 07:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­ener­gia on Suomen elin­eh­to

28.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Aurinkopaneelien aiheuttaman autotallipalon syttymissyyksi vahvistui turvakytkin Ylivieskassa –  "Aurinkovoimalaa ei pystytä sammuttamaan turvallisesti"

Au­rin­ko­pa­nee­lien ai­heut­ta­man au­to­tal­li­pa­lon syt­ty­mis­syyk­si vah­vis­tui tur­va­kyt­kin Yli­vies­kas­sa – "Au­rin­ko­voi­ma­laa ei pystytä sam­mut­ta­maan tur­val­li­ses­ti"

15.08.2022 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sähkön huol­to­var­muus heikkoa – Mää­rä­ai­kai­set kahden vuoden säh­kö­so­pi­muk­set vaa­ti­vat uu­si­mis­ta

28.07.2022 07:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ydin­voi­mas­ta ener­gian­tuo­tan­non sel­kä­ran­ka

16.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Kakka kiertää energiaksi ja lannoitteeksi – Oulun Ruskon biokaasureaktori toimii kuin ihmisen vatsa: tavaraa laitetaan sulamaan, ulos tulee energiaa, jäännöksiä ja kaasua

Kakka kiertää ener­giak­si ja lan­noit­teek­si – Oulun Ruskon bio­kaa­su­reak­to­ri toimii kuin ihmisen vatsa: tavaraa lai­te­taan su­la­maan, ulos tulee ener­giaa, jään­nök­siä ja kaasua

06.05.2022 16:00 11
Tilaajille
Energiayhtiö aikoo valjastaa Oulun Kynkäänsuon ja muita tarpeettomiksi jääviä turvesoita sähköntuotantoon – tuuli- ja aurinkovoimalat sopivat keskelle suota, koska asutus on kaukana ja tiet valmiina

Ener­gia­yh­tiö aikoo val­jas­taa Oulun Kyn­kään­suon ja muita tar­peet­to­mik­si jääviä tur­ve­soi­ta säh­kön­tuo­tan­toon – tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lat sopivat kes­kel­le suota, koska asutus on kaukana ja tiet val­mii­na

04.05.2022 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­mas­ta sähköä ja sillä vihreää vetyä vedestä

11.04.2022 05:30 2
Tilaajille
Riittääkö metsää yhä suojaamaan meitä?
Kolumni

Riit­tää­kö metsää yhä suo­jaa­maan meitä?

02.04.2022 16:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sarjaan on­net­to­mia pää­tök­siä luet­ta­va muu­ta­kin kuin Fen­no­voi­ma

25.03.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri­tuu­li­voi­ma voisi korvata Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­lan – Suomen ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen tuore tut­ki­mus on ni­men­nyt Pe­rä­me­ren yhdeksi po­ten­tiaa­li­sim­mis­ta alueis­ta me­ri­tuu­li­voi­man tuo­tan­toon

16.03.2022 06:00 24
Tilaajille
"Me rahoitamme tätä sotaa ostamalla Venäjältä energiaa" – Marin haluaa EU:n pääsevän eroon riippuvuudestaan venäläisenergiasta

"Me ra­hoi­tam­me tätä sotaa os­ta­mal­la Ve­nä­jäl­tä ener­giaa" – Marin haluaa EU:n pää­se­vän eroon riip­pu­vuu­des­taan ve­nä­läis­ener­gias­ta

10.03.2022 19:36 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ja­kan alueel­la vas­tus­tus­ta tuu­li­voi­ma­hank­keil­le – tuu­li­voi­ma ja luon­to­mat­kai­lu eivät sovi yhteen

10.03.2022 05:00 4
Tilaajille