Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­lio­lo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

ruuantuotanto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maan­käy­tön muu­tos­mak­su olisi kuo­lin­is­ku ruuan­tuo­tan­nol­le

07.02.2024 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­va­lio ei ole (enää) yk­si­tyis­asia

29.12.2023 05:45 9
Noin sata tilaa lopettaa Pohjois-Pohjanmaalla joka vuosi – Pudasjärveläinen Juhani Jurmu miettii koko ajan, miten maitotilan saisi kannattavammksi

Noin sata tilaa lo­pet­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka vuosi – Pu­das­jär­ve­läi­nen Juhani Jurmu miettii koko ajan, miten mai­to­ti­lan saisi kan­nat­ta­vammk­si

01.11.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­yh­dis­tyk­set he­rät­kää, teillä on näytön paikka ottaa maal­le­muut­ta­jat vastaan

30.10.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soijan on­gel­mien juu­ri­syy on kas­va­nut lihan kulutus

13.10.2023 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soi­ja­tren­diä kat­sot­ta­va kriit­ti­sem­min – pää­vas­tuu il­mas­to­krii­sis­tä vie­ri­te­tään liian it­ses­tään sel­väs­ti maa­ta­lou­del­le

10.10.2023 05:45 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­ta­lous­po­li­tii­kan uu­dis­ta­mi­nen on ruoan­tuo­tan­non etu

07.09.2023 05:00 5
Tilaajille
Biokaasuhankkeita nousee kuin sieniä sateella – Muhokselle nousee Viskaalin laitos, joka tuottaa biokaasua ja lannoitteita

Bio­kaa­su­hank­kei­ta nousee kuin sieniä sa­teel­la – Mu­hok­sel­le nousee Vis­kaa­lin laitos, joka tuottaa bio­kaa­sua ja lan­noit­tei­ta

16.06.2023 07:38 19
Tilaajille
Maatalouden tuet ohjattava aktiiviviljelyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­ta­lou­den tuet oh­jat­ta­va ak­tii­vi­vil­je­lyyn

21.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruuan ja ener­gian ostot kal­va­vat kan­san­ta­lout­ta

11.02.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­ta­lou­des­sa on nyt hätä – jos mitään ei tehdä, uhkaa kon­kurs­si­aal­to

02.12.2022 06:00 15
Tilaajille
"Lopettaminen käy joka päivä mielessä", sanoo 39-vuotias karjatilallinen Marko Pankinaho Pudasjärveltä – Tulevatko vasta nyt maksuun tulevat kriisituet liian myöhään?

"Lo­pet­ta­mi­nen käy joka päivä mie­les­sä", sanoo 39-vuo­tias kar­ja­ti­lal­li­nen Marko Pan­kin­aho Pu­das­jär­vel­tä – Tu­le­vat­ko vasta nyt maksuun tulevat krii­si­tuet liian myö­hään?

04.10.2022 06:00 22
Tilaajille
Lannoitteiden hintojen nousu päästää luomuviljelijät pälkähästä – hintapiikki voi myös lisätä luonnonmukaisten lannoitteiden kysyntää

Lan­noit­tei­den hin­to­jen nousu päästää luo­mu­vil­je­li­jät päl­kä­häs­tä – hin­ta­piik­ki voi myös lisätä luon­non­mu­kais­ten lan­noit­tei­den ky­syn­tää

17.07.2022 10:50 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muus edel­lyt­tää tekoja – lä­hi­ruo­ka­huol­toa uh­kaa­vat yhä ene­ne­väs­sä määrin hait­ta­eläi­met

18.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Glo­baa­li näl­kä­krii­si leviää – ruo­ka­krii­si ke­hit­tyi jo ennen Uk­rai­nan sotaa, mutta sota on pa­hen­ta­nut ja laa­jen­ta­nut sitä

12.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten käy Suomen ruo­ka­huol­lon?

13.04.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muus­mak­su elin­tar­vik­keil­le – syö­mi­nen on meille kai­kil­le elin­tär­keää ja onkin suo­ras­taan kä­sit­tä­mä­tön­tä, ettei ruoan tuot­ta­mi­nen ole kan­nat­ta­vaa

22.02.2022 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lähes kaikki tahot tun­nis­ta­vat ruo­ka­ket­jun on­gel­mat, mutta mitään konk­reet­tis­ta ei tapahdu

09.02.2022 06:00 10
Tilaajille
Ruohokenttien sijaan ruokaa kaupunkilaisille
Kolumni

Ruo­ho­kent­tien sijaan ruokaa kau­pun­ki­lai­sil­le

08.08.2021 14:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­mur­ros on täynnä mah­dol­li­suuk­sia – ehkäpä ruo­ka­mark­ki­noi­ta val­loi­te­taan seu­raa­vak­si ko­ti­mai­sel­la öl­jy­ham­pul­la, si­ni­lu­pii­nil­la ja soi­jal­la

18.04.2021 08:00
Tilaajille