Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

perusopetus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ope­tus nousuun op­pi­mi­sen tukea uu­dis­ta­mal­la – ak­ti­voi­va ja osal­lis­ta­va op­pi­mi­nen tuottaa py­sy­vim­piä tu­lok­sia

16.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ope­tus­hal­li­tus laatii suun­ni­tel­mat, mutta ei valvo pe­rus­ope­tuk­sen to­teu­tus­ta

30.12.2022 05:30 2
Tilaajille
Sivistys- ja kulttuurilautakunta: Oulun perusopetukseen tarvitaan uusia virkoja vastaamaan kasvaneeseen erityisen tuen tarpeeseen – iltapäivätoiminnan ryhmiä vähemmän tulevana lukuvuonna

Si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta: Oulun pe­rus­ope­tuk­seen tar­vi­taan uusia virkoja vas­taa­maan kas­va­nee­seen eri­tyi­sen tuen tar­pee­seen – il­ta­päi­vä­toi­min­nan ryhmiä vä­hem­män tu­le­va­na lu­ku­vuon­na

23.03.2021 20:58 11
Tilaajille
Saame saamassa yhdysluokan – haku syksyllä 2021 alkaville Oulun koulujen erikoisluokille alkoi

Saame saa­mas­sa yh­dys­luo­kan – haku syk­syl­lä 2021 al­ka­vil­le Oulun kou­lu­jen eri­kois­luo­kil­le alkoi

23.01.2021 18:00
Tilaajille
Merikosken yläkoulu etäopetukseen viikoksi – "Muissa Oulun kouluissa ei ole tarvetta siirtyä etäopetukseen"

Me­ri­kos­ken ylä­kou­lu etä­ope­tuk­seen vii­kok­si – "Muissa Oulun kou­luis­sa ei ole tar­vet­ta siirtyä etäo­pe­tuk­seen"

23.11.2020 16:51 13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­lä­kou­lu on tärkeä koko ky­lä­yh­tei­söl­le

18.08.2020 06:00 2
Tilaajille
Oulun palkkaa lisää opettajia – mutta onko se pelkkä laastariratkaisu?
Pääkirjoitus

Oulun palkkaa lisää opet­ta­jia – mutta onko se pelkkä laas­ta­ri­rat­kai­su?

13.08.2020 20:00 5
Tilaajille