Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Kouluruoka
Kouluruoka kehittyy ekologisemmaksi ja terveellisemmäksi – maksuton aamupuuro ja vegaaniset lounaat miellyttävät opiskelijoita

Kou­lu­ruo­ka ke­hit­tyy eko­lo­gi­sem­mak­si ja ter­veel­li­sem­mäk­si – mak­su­ton aa­mu­puu­ro ja ve­gaa­ni­set lounaat miel­lyt­tä­vät opis­ke­li­joi­ta

10.05.2022 16:27 7
Miksi Liminka palkittiin tiistaina Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi?

Miksi Liminka pal­kit­tiin tiis­tai­na Suomen kek­se­liäim­mäk­si kun­nak­si?

08.12.2021 08:46 4
Tilaajille
Helsingin ilmoitus lopettaa lihan tarjoileminen tilaisuuksissaan nostatti äänekkään keskustelun – Oulukin painottaa kasvisruokaa ja kalaa

Hel­sin­gin il­moi­tus lo­pet­taa lihan tar­joi­le­mi­nen ti­lai­suuk­sis­saan nos­tat­ti ää­nek­kään kes­kus­te­lun – Oulukin pai­not­taa kas­vis­ruo­kaa ja kalaa

04.11.2021 07:00 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­daan­ko sato lau­ta­sil­le lä­hel­tä?

22.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Lakon vuoksi osassa Oulun kouluista ei ole lämpimiä aterioita, myös uimahallit ovat kiinni – katso tästä lista kouluista, joita lakko koskee

Lakon vuoksi osassa Oulun kou­luis­ta ei ole läm­pi­miä ate­rioi­ta, myös ui­ma­hal­lit ovat kiinni – katso tästä lista kou­luis­ta, joita lakko koskee

24.09.2020 09:06 19
Tyrnävä vaihtaa lämpimän kouluruuan palve­lu­se­te­leihin – tarkoituksena vähentää lämpimien aterioiden hakemisesta aiheutuvia lähikontakteja

Tyrnävä vaihtaa läm­pi­män kou­lu­ruuan pal­ve­lu­se­te­lei­hin – tar­koi­tuk­se­na vä­hen­tää läm­pi­mien ate­rioi­den ha­ke­mi­ses­ta ai­heu­tu­via lä­hi­kon­tak­te­ja

07.04.2020 20:21 2