Pääkirjoitus: Kau­pun­gin elin­voi­ma ei synny it­ses­tään, siksi Oulun ko­koi­nen kau­pun­ki tar­vit­see myös aree­nan­sa

Tulipalot: Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

oppimistulokset
Kysyimme kahdelta konkariopettajalta, onko Suomen kiitelty peruskoulu kriisissä tai peräti rikki – "Ei kai sentään, mutta rahoitus on saatava kuntoon", kuului vastaus

Ky­syim­me kah­del­ta kon­ka­rio­pet­ta­jal­ta, onko Suomen kii­tel­ty pe­rus­kou­lu krii­sis­sä tai peräti rikki – "Ei kai sen­tään, mutta ra­hoi­tus on saatava kun­toon", kuului vastaus

04.06.2023 13:04 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi emme käy kou­lu­tus­po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua mah­dol­li­suuk­sien kautta, siihen on kyllä pe­rus­tei­ta

20.03.2023 05:30
Tilaajille
Miten oppilaiden oppimismotivaatio kasvaa ja oppituntihäiriöt vähenevät? – Tyrnävän Kuulammen koululla vahvat tulokset uudessa opetuskokeilussa

Miten op­pi­lai­den op­pi­mis­mo­ti­vaa­tio kasvaa ja op­pi­tun­ti­häi­riöt vä­he­ne­vät? – Tyr­nä­vän Kuu­lam­men kou­lul­la vahvat tu­lok­set uudessa ope­tus­ko­kei­lus­sa

13.03.2023 15:22 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ke­nen­kään lapsia – kou­lun­käyn­ti kuuluu kai­kil­le, ja tar­vit­ta­vat pal­ve­lut tulee in­teg­roi­da kou­lu­pol­kua tu­ke­maan

25.02.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus on Suomen vii­mei­nen ol­jen­kor­si

18.02.2023 06:00 5
Tilaajille
Kaikki lasten voimat on käytetty jo puoliltapäivin, ja iltapäivät ovat rankkoja, kertoo oululaisopettaja – Näin raa'at säästöt näkyvät kouluissa
Essee

Kaikki lasten voimat on käy­tet­ty jo puo­lil­ta­päi­vin, ja il­ta­päi­vät ovat rank­ko­ja, kertoo ou­lu­lais­opet­ta­ja – Näin raa'at säästöt näkyvät kou­luis­sa

17.02.2023 15:40 76
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ope­tus nousuun op­pi­mi­sen tukea uu­dis­ta­mal­la – ak­ti­voi­va ja osal­lis­ta­va op­pi­mi­nen tuottaa py­sy­vim­piä tu­lok­sia

16.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ope­tus­hal­li­tus laatii suun­ni­tel­mat, mutta ei valvo pe­rus­ope­tuk­sen to­teu­tus­ta

30.12.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää ke­hi­te­tään yh­teis­työs­sä ope­tus­alan am­mat­ti­lais­ten ja tut­ki­mus­ken­tän kanssa

14.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­mis­tu­lok­set saadaan nousuun – tut­ki­mus­näyt­tö ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­sen pe­rus­tak­si ideo­lo­gis­ten rat­kai­su­jen sijaan

10.10.2021 06:30 12
Tilaajille