Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­käai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­seop­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun asemakaavoitus
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb tärkeä lisä Oululle – toi­min­taan on oltava selkeät ja reilut pe­li­sään­nöt

21.09.2023 06:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va­yk­si­kön si­joit­tu­mis­ta ou­lu­lai­seen ker­ros­ta­loon ei voinut pää­tel­lä asia­kir­jois­ta eikä ase­ma­kaa­vas­ta

09.09.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­voi­tus kan­ger­te­lee, seu­rauk­set voi Oulussa havaita

06.09.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu-ve­ne vuotaa – kunnan elin­voi­man ki­vi­jal­ka­na toimii kaa­voi­tus

05.09.2023 05:45 6
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pik­ka­ra­lan alueen ase­ma­kaa­voi­tus – hy­vä­kun­toi­sen koulun lä­hei­syy­des­sä on noin 30 heh­taa­ria asun­to­ra­ken­ta­mi­seen han­kit­tua maata

17.05.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asuin­tor­nin paikka ei ole OP-pan­kin katolla – hanke on tornin osalta Oulun iden­ti­tee­til­le tär­keään ym­pä­ris­töön täysin so­pi­ma­ton

26.04.2023 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus – onko syn­ty­nyt iki­liik­ku­ja?

19.03.2023 05:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun tu­le­vai­suu­den kau­pun­ki­ke­hi­tys pitäisi aloit­taa ra­ti­kas­ta

19.02.2023 06:00 43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­vaa­va ra­ken­ta­mi­nen köyh­dyt­tää Kuu­si­luo­don ilmettä – Oulun kaa­voit­ta­jan käy­tän­nön toimien ja tee­ma­yleis­kaa­van lin­jaus­ten välillä ris­ti­rii­ta

05.02.2023 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan mar­ket­ti­alueen tu­le­vai­suus

20.12.2022 05:15 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oululla ti­lai­suus laa­jen­taa kes­kus­taa luon­te­vas­ti: jä­te­tään Rak­si­lan mar­ke­tit kor­vaa­mat­ta

19.12.2022 06:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keus­ta­lon tontti on liian arvokas ur­hei­lu­hal­lin pai­kak­si – ei tungeta areenaa Oulun mat­ka­kes­kuk­seen

18.12.2022 05:45 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kaup­pa­hal­li on kär­si­nyt huonon kau­pun­ki­suun­nit­te­lun seu­rauk­sis­ta

08.11.2022 05:45 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun tulee tehdä osansa luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­ses­sä – Kai­jon­har­jun uuden asuin­alueen suun­ni­tel­mat luon­non­ti­lai­seen metsään huo­let­ta­vat

30.10.2022 06:00 12
Tilaajille
Hartaanselkä hahmottuu selkeämmin, kun suunnitelmat etenevät –  luvassa aukioita, oleskelupaikkoja, uusi silta ja rantalaituri vesibussiliikenteelle

Har­taan­sel­kä hah­mot­tuu sel­keäm­min, kun suun­ni­tel­mat ete­ne­vät –  luvassa au­kioi­ta, oles­ke­lu­paik­ko­ja, uusi silta ja ran­ta­lai­tu­ri ve­si­bus­si­lii­ken­teel­le

25.10.2022 22:00 39
Tilaajille
Oulussa ongelmia kaavoittajien rekrytoinnissa – prosessi kankea, hidas ja työläs

Oulussa on­gel­mia kaa­voit­ta­jien rek­ry­toin­nis­sa – pro­ses­si kankea, hidas ja työläs

17.10.2022 06:00 13
Tilaajille
Oulunsuuhun jokirannan tuntumaan pienkerros- ja rivitaloja – uusi kaava mahdollistaa 44:n asunnon kokonaisuuden

Ou­lun­suu­hun jo­ki­ran­nan tun­tu­maan pien­ker­ros- ja ri­vi­ta­lo­ja – uusi kaava mah­dol­lis­taa 44:n asunnon ko­ko­nai­suu­den

12.10.2022 06:00 10
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuutettu Esa Aallon kaksoisrooli ihmetyttää – Virpiniemen kaavamuutosta vastustava valtuutettu tekee alueen luontoselvitystä

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Esa Aallon kak­sois­roo­li ih­me­tyt­tää – Vir­pi­nie­men kaa­va­muu­tos­ta vas­tus­ta­va val­tuu­tet­tu tekee alueen luon­to­sel­vi­tys­tä

07.09.2022 18:00 62
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower -suun­ni­tel­ma syytä haudata

11.06.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower ei kestä ym­pä­ris­tö­tar­kas­te­lua

08.06.2022 04:30 3
Tilaajille