Metsästys: Poh­jois-Poh­jan­maal­le myön­net­tiin luvat 25 il­vek­sen kaa­ta­mi­seen

Huumerikokset: Oikeus tuo­mit­si eh­dot­to­mia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta Oulussa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Oulun asemakaavoitus
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenen eh­doil­la ja kenelle Oulun kes­kus­taa ra­ken­ne­taan? Asu­mi­sen laa­duk­si näyttää nyt riit­tä­vän, ettei kaava ole lain­vas­tai­nen

20.10.2021 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ker­ros­ta­loil­le oltava vaih­to­eh­to­ja – Ran­ta-Kas­tel­lin lii­ke­kes­kuk­sen ton­til­la olisi hieno po­ten­tiaa­li kau­pun­ki­pien­ta­lo­kort­te­lik­si

18.10.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rakas Oulun kau­pun­ki ja sen päät­tä­jät: Ko­ti­kau­pun­ki­yl­pey­te­ni on saanut ko­lauk­sen

13.10.2021 06:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun val­tuu­te­tut, älkää hirt­täy­ty­kö vuo­si­kym­me­niä sitten laa­dit­tuun ase­ma­kaa­vaan!

06.10.2021 06:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eipä kai Terwa Toweria sinänsä ole vas­tus­tet­tu, vaan sen si­joit­ta­mis­ta rannan yk­kös­pai­kal­le

30.09.2021 06:30 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rin­ne­mai­se­maa ei saa luo­vut­taa si­joit­ta­jil­le

30.09.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower ei ole hyvää kau­pun­ki­suun­nit­te­lua – Oulun puut­tu­vat korkean ra­ken­ta­mi­sen lin­jauk­set pitää vii­mein­kin val­mis­tel­la

29.09.2021 06:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tus­ta te­hos­tet­ta­va, myös ha­ja-asu­tus­alueel­le voitava ra­ken­taa su­ju­vas­ti

26.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­lai­nen Pi­ki­saa­ri on ou­lu­lai­sil­le ar­vok­kain?

04.09.2021 07:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu pakkaa ydin­kes­kus­tan täyteen – Eu­roo­pan met­ro­po­leis­sa on paljon um­pi­kort­te­lei­ta, ja niiden kes­kel­le jäävät osat ovat vi­he­ra­luei­ta, jopa sa­lai­sia puu­tar­ho­ja

16.05.2021 06:00 5
Tilaajille
Joustava kaava Oulun kehityksen tueksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jous­ta­va kaava Oulun ke­hi­tyk­sen tueksi

12.05.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­ki­kau­pun­gil­la on toivoa – tar­vit­sem­me uuden master planin, jossa ku­va­taan sekä tu­le­vai­suu­den tah­to­ti­la että reitit sen saa­vut­ta­mi­seen

20.04.2021 11:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti kes­tä­vää ra­ken­net­tua ym­pä­ris­töä

20.04.2021 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hel­po­te­taan yri­tys­tont­tien saa­mis­ta – Oulun kau­pun­ki tulee hyö­ty­mään yri­tyk­sis­tä, vaikka tontin hinta olisi ni­mel­li­nen

24.03.2021 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bu­si­ness Oulu tekee hyvää työtä, kau­pun­gin tulee kou­lut­taa päät­tä­jän­sä ja vir­ka­mie­hen­sä yri­tys­myön­tei­sik­si

26.02.2021 09:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun muutin Ouluun, elät­te­lin toi­vei­ta uuden ko­ti­seu­tu­ni olevan dy­naa­mi­sem­pi kuin hil­jai­nen Kajaani

11.02.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ri­ta­har­jun luon­non­met­sä suo­jel­ta­va – yli 100-vuo­tias ha­vu­met­sä on myös mer­kit­tä­vä hii­li­nie­lu ja hii­li­va­ras­to

26.01.2021 05:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­lo-on­gel­ma kuriin kaa­voit­ta­mal­la – Oulussa on useita ase­ma­kaa­vo­ja, jotka ovat vii­py­neet val­mis­te­lus­sa jopa vuo­si­kym­me­niä

26.01.2021 04:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu kaipaa ki­peäs­ti hank­kei­ta, jotka myös to­teu­tu­vat – samalla on koko kau­pun­gin etu, että kau­pun­kia kat­so­taan ko­ko­nai­suu­te­na

07.11.2020 06:00 53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lai­sil­le ar­vok­kai­ta alueita ei tule liikaa yk­si­tyis­tää – säi­ly­te­tään Vän­man­nin­saa­ri ko­ko­naan jul­ki­se­na tilana

27.10.2020 07:00 2
Tilaajille