Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Rakentaminen
Viimeisin 4 tuntia
Oulun asemakeskuksen suunnittelukisan takarajaa venytettiin kuukaudella – kilpailuun osallistuvat pitivät aikarajaa liian tiukkana, alueen kallioperästä lisätutkimusta

Oulun ase­ma­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu­ki­san ta­ka­ra­jaa ve­ny­tet­tiin kuu­kau­del­la – kil­pai­luun osal­lis­tu­vat pitivät ai­ka­ra­jaa liian tiuk­ka­na, alueen kal­lio­pe­räs­tä li­sä­tut­ki­mus­ta

15:04 3
Tilaajille
Kuukausi
Hallinto-oikeus palautti Vaalan hyvinvointikeskuksen poikkeusluvan käsittelyn takaisin ministeriöön – nykyisessä terveyskeskuksessa on pahoja sisäilmaongelmia

Hal­lin­to-oi­keus pa­laut­ti Vaalan hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen poik­keus­lu­van kä­sit­te­lyn ta­kai­sin mi­nis­te­riöön – ny­kyi­ses­sä ter­veys­kes­kuk­ses­sa on pahoja si­sä­il­ma­on­gel­mia

27.09.2022 14:19 2
Tilaajille
Pohton entisille tiloille Nallikarissa haetaan purkulupaa – purkaminen mahdollistaa uudisrakentamisen

Pohton en­ti­sil­le ti­loil­le Nal­li­ka­ris­sa haetaan pur­ku­lu­paa – pur­ka­mi­nen mah­dol­lis­taa uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen

27.09.2022 06:00 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­der­nin vi­her­ajan sil­ta­po­li­tiik­kaa

24.09.2022 05:30 4
Tilaajille
Kasarmialueen K6-toimistorakennusta suunnitellaan remontoitavaksi erityiskoulun käyttöön

Ka­sar­mi­alueen K6-toi­mis­to­ra­ken­nus­ta suun­ni­tel­laan re­mon­toi­ta­vak­si eri­tyis­kou­lun käyt­töön

21.09.2022 06:07 5
Vanha kauppaoppilaitoksen talo Kuusiluodossa puretaan, vaikka viranomaiset puolsivat suojelua – tilalle halutaan asuintalo

Vanha kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen talo Kuu­si­luo­dos­sa pu­re­taan, vaikka vi­ran­omai­set puol­si­vat suo­je­lua – tilalle ha­lu­taan asuin­ta­lo

20.09.2022 20:09 33
Tilaajille
Oulunportin rakentuminen Perävainiolla Nelostien kupeessa on jo puolessavälissä

Ou­lun­por­tin ra­ken­tu­mi­nen Pe­rä­vai­niol­la Ne­los­tien ku­pees­sa on jo puo­les­sa­vä­lis­sä

17.09.2022 06:00
Tilaajille
Oulun uusi poliisitalo sai rakennusluvan, rakentaminen alkaa ja kylkeen nousee myös vankila – "Enää ei tarvitse jossitella, tämä on meille juhlapäivä"

Oulun uusi po­lii­si­ta­lo sai ra­ken­nus­lu­van, ra­ken­ta­mi­nen alkaa ja kylkeen nousee myös vankila – "Enää ei tar­vit­se jos­si­tel­la, tämä on meille juh­la­päi­vä"

15.09.2022 14:09 73
Tilaajille
Hiukankulman ensimmäisen kerrostalon kulmakolmio on pohjaltaan melko tavanomainen, mutta tiivis – mielenkiintoinen yksityiskohta on lattian vinyylilankku

Hiu­kan­kul­man en­sim­mäi­sen ker­ros­ta­lon kul­ma­kol­mio on poh­jal­taan melko ta­va­no­mai­nen, mutta tiivis – mie­len­kiin­toi­nen yk­si­tyis­koh­ta on lattian vi­nyy­li­lank­ku

12.09.2022 07:00
Tilaajille
Intialainen ompelimo on surkea koulun malli – joskus on viisasta ottaa askel taaksepäin ja harkita uudelleen
Kolumni

In­tia­lai­nen om­pe­li­mo on surkea koulun malli – ­jos­kus on vii­sas­ta ottaa askel taak­se­päin ja harkita uu­del­leen

12.09.2022 06:00 23
Tilaajille
Millä hotellilla on nimiennätys? Missä on juotu pahinta viinaa? Missä on koettu ilotyttöskandaali, tai missä on sijainnut kaupungin älyllinen elämä? – Kaleva sukelsi Oulun hotellien moninaisiin vaiheisiin

Millä ho­tel­lil­la on ni­mien­nä­tys? Missä on juotu pahinta viinaa? Missä on koettu ilo­tyt­tös­kan­daa­li, tai missä on si­jain­nut kau­pun­gin älyl­li­nen elämä? – Kaleva sukelsi Oulun ho­tel­lien mo­ni­nai­siin vai­hei­siin

11.09.2022 08:00 14
Tilaajille
Rakentamisessa orastavaa laskua Oulussa – asuntorakentamisen lupamäärät pienentyneet

Ra­ken­ta­mi­ses­sa oras­ta­vaa laskua Oulussa – asun­to­ra­ken­ta­mi­sen lu­pa­mää­rät pie­nen­ty­neet

06.09.2022 06:00 13
Tilaajille
Tilavassa perheasunnossa oleskellaan kerrosta korkeammalla Hiukkavaaran tiiviissä ympäristössä – hieno erikoisuus on oleskelutilojen jatkeena toimiva aurinkoinen kattoterassi

Ti­la­vas­sa per­he­asun­nos­sa oles­kel­laan ker­ros­ta kor­keam­mal­la Hiuk­ka­vaa­ran tii­viis­sä ym­pä­ris­tös­sä – hieno eri­koi­suus on oles­ke­lu­ti­lo­jen jat­kee­na toimiva au­rin­koi­nen kat­to­te­ras­si

05.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Rajusti noussut sähkön hinta sai oululaisen hirsitalovalmistajan Mammuttihirren siirtymään pelkkiin yötöihin: "Säästöpotentiaali jopa tuhansia euroja työvuoroa kohti"

Rajusti noussut sähkön hinta sai ou­lu­lai­sen hir­si­ta­lo­val­mis­ta­jan Mam­mut­ti­hir­ren siir­ty­mään pelk­kiin yö­töi­hin: "Sääs­tö­po­ten­tiaa­li jopa tu­han­sia euroja työ­vuo­roa kohti"

04.09.2022 19:00 38
Tilaajille
Kempeleläinen Katja Kivioja uskalsi hypätä remonttialan yrittäjäksi – "Teen työni niin, että se kelpaisi itsellenikin"

Kem­pe­le­läi­nen Katja Kivioja uskalsi hypätä re­mont­ti­alan yrit­tä­jäk­si – "Teen työni niin, että se kel­pai­si it­sel­le­ni­kin"

01.09.2022 19:01 5
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower ei sovi Ou­lu­joen suiston pe­rin­ne­ym­pä­ris­töön

26.08.2022 07:00 15
Tilaajille
Hyvin mitoitetun kolmion tilankäyttö on tehokasta –Karjasillan entisen koulun korttelissa sijaitseva asunto on nykymittapuulla tilava

Hyvin mi­toi­te­tun kolmion ti­lan­käyt­tö on te­ho­kas­ta –Kar­ja­sil­lan entisen koulun kort­te­lis­sa si­jait­se­va asunto on ny­ky­mit­ta­puul­la tilava

22.08.2022 07:00 9
Tilaajille
Liian suuri maamerkki tukkii Vänmanninsaaren
Pääkirjoitus

Liian suuri maa­merk­ki tukkii Vän­man­nin­saa­ren

21.08.2022 20:00 109
Tilaajille
Oulaisten ylilaskutusepäilyt oikeudessa – "Hyväksyntä meni sukkana läpi"

Ou­lais­ten yli­las­ku­tus­epäi­lyt oi­keu­des­sa – "Hy­väk­syn­tä meni sukkana läpi"

18.08.2022 15:30 7
Tilaajille
Merijalin entisen konttorin korjausrakentamiselle haussa taas jatkoaika – Rakentaja YIT pyrkii saamaan kohteelle rakennusluvan syksyllä

Me­ri­ja­lin entisen kont­to­rin kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sel­le haussa taas jat­ko­ai­ka – Ra­ken­ta­ja YIT pyrkii saamaan koh­teel­le ra­ken­nus­lu­van syk­syl­lä

17.08.2022 14:00 32
Tilaajille