Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Rakentaminen
Viimeisin 24 tuntia
Oulun Ruskossa tekee töitä tiukan miehen maineessa oleva kuntotarkastaja, jota kiinteistönvälittäjät eivät halua nähdä – "Tällä alalla hyvä työ näkyy huonona liikevaihtona"

Oulun Rus­kos­sa tekee töitä tiukan miehen mai­nees­sa oleva kun­to­tar­kas­ta­ja, jota kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jät eivät halua nähdä – "Tällä alalla hyvä työ näkyy huonona lii­ke­vaih­to­na"

14:00 80
Tilaajille
Kuukausi
Oulun uuden oikeustalon avajaisia vietettiin juhlavissa tunnelmissa – "Olen onnellinen lopputuloksesta", iloitsi johtava kihlakunnanvouti Reijo Junkkari

Oulun uuden oi­keus­ta­lon ava­jai­sia vie­tet­tiin juh­la­vis­sa tun­nel­mis­sa – "Olen on­nel­li­nen lop­pu­tu­lok­ses­ta", iloitsi johtava kih­la­kun­nan­vou­ti Reijo Junk­ka­ri

31.05.2023 18:48 8
Tilaajille
Vantaan putoamiskuolema johti parvekkeiden käyttökieltoon myös oululaistalossa – Lasikaiteista aloitettu laaja selvitys

Vantaan pu­toa­mis­kuo­le­ma johti par­vek­kei­den käyt­tö­kiel­toon myös ou­lu­lais­ta­los­sa – La­si­kai­teis­ta aloi­tet­tu laaja sel­vi­tys

31.05.2023 13:50 36
Tilaajille
Asuntopuntari: Väljä kolmio värikkäässä kerrostalokokonaisuudessa tarjoaa arkkitehtuuria ja asumisen laatua Toppilansalmen rannalla

Asun­to­pun­ta­ri: Väljä kolmio vä­rik­kääs­sä ker­ros­ta­lo­ko­ko­nai­suu­des­sa tarjoaa ark­ki­teh­tuu­ria ja asu­mi­sen laatua Top­pi­lan­sal­men ran­nal­la

29.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Muistatko, kun nuoriso häiritsi arvoasuntojen asukkaita niin, että Kiikeliin järkättiin ulkonaliikkumiskieltoa? Tällainen on Oululle mainetta ja kunniaa tuoneen Meritullin tarina

Muis­tat­ko, kun nuoriso häi­rit­si ar­vo­asun­to­jen asuk­kai­ta niin, että Kii­ke­liin jär­kät­tiin ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­toa? Täl­lai­nen on Oululle mai­net­ta ja kunniaa tuoneen Me­ri­tul­lin tarina

28.05.2023 06:00 21
Tilaajille
Helpotusta uuden asunnon ostoon: Jos asunto ei miellytä, saat rahasi takaisin
Mainos Nastarakennus Oy

Hel­po­tus­ta uuden asunnon ostoon: Jos asunto ei miel­ly­tä, saat rahasi ta­kai­sin

12.05.2023 06:00
Asuntopuntari: Möljän sillan kupeeseen rakentuvan kerrostalon neliössä on hulppea kattoterassi ja perinteinen putkikeittiö

Asun­to­pun­ta­ri: Möljän sillan ku­pee­seen ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon ne­liös­sä on hulppea kat­to­te­ras­si ja pe­rin­tei­nen put­ki­keit­tiö

08.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Asuntopuntari: Hulppeat oleskelutilat vai kolmas makuuhuone – Pateniemenrannan rivitaloasunnossa on kaksi vaihtoehtoa tarjolla

Asun­to­pun­ta­ri: Hulp­peat oles­ke­lu­ti­lat vai kolmas ma­kuu­huo­ne – Pa­te­nie­men­ran­nan ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa on kaksi vaih­to­eh­toa tar­jol­la

01.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Luotettava, laadukas ja tehokas – Remontti Idea tekee kotien remontteja aina taulun ripustuksesta isoihin ja vaativiin töihin
Mainos Remontti Idea

Luo­tet­ta­va, laa­du­kas ja tehokas – Re­mont­ti Idea tekee kotien re­mont­te­ja aina taulun ri­pus­tuk­ses­ta isoihin ja vaa­ti­viin töihin

27.04.2023 09:52
Näistä syistä harva uskaltaa aloittaa talon rakentamista – Jouni Winbergillä riittää onneksi viimeisteltävää aiemmilla työmailla

Näistä syistä harva us­kal­taa aloit­taa talon ra­ken­ta­mis­ta – Jouni Win­ber­gil­lä riittää onneksi vii­meis­tel­tä­vää aiem­mil­la työ­mail­la

23.04.2023 11:00 5
Tilaajille
Peltolan uuden asuin- ja palvelukeskittymän rakentamissuunnitelmat etenevät – "Meillä on valmis paketti, jonka kanssa voidaan edetä aika nopeasti"

Pel­to­lan uuden asuin- ja pal­ve­lu­kes­kit­ty­män ra­ken­ta­mis­suun­ni­tel­mat ete­ne­vät – "Meillä on valmis pa­ket­ti, jonka kanssa voidaan edetä aika no­peas­ti"

20.04.2023 06:10 18
Oulun OP:n tornitalo ei valmistu kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026 – nykyisen pääkonttorin purku siirtymässä ensi kevääseen

Oulun OP:n tor­ni­ta­lo ei val­mis­tu kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­teen 2026 – ny­kyi­sen pää­kont­to­rin purku siir­ty­mäs­sä ensi ke­vää­seen

20.04.2023 05:00 50
Tilaajille

Lauri Kont­ti­la on valittu py­hän­tä­läi­sen Juk­ka­ta­lon uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

17.04.2023 13:00
Asuntopuntari: Erillistalokolmio Jäälissä on sisältä tilava – samaa ei voi sanoa korttelin ulkotiloista

Asun­to­pun­ta­ri: Eril­lis­ta­lo­kol­mio Jää­lis­sä on sisältä tilava – samaa ei voi sanoa kort­te­lin ul­ko­ti­lois­ta

17.04.2023 07:00 1
Tilaajille
Ouluhalli täyttyy tulevana viikonloppuna rakentamisen ja remontoimisen messuvieraista

Ou­lu­hal­li täyttyy tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na ra­ken­ta­mi­sen ja re­mon­toi­mi­sen mes­su­vie­rais­ta

12.04.2023 14:02 3
Oulun kauppatori on menossa remonttiin elokuussa – "Kovin suurta vaikutusta kesän torimyyntiin remontilla ei ole"

Oulun kaup­pa­to­ri on menossa re­mont­tiin elo­kuus­sa – "Kovin suurta vai­ku­tus­ta kesän to­ri­myyn­tiin re­mon­til­la ei ole"

12.04.2023 06:03 48
Oulun uuden oikeustalon istunnot alkavat – Katso, miltä oikeustalolla näyttää ja lue, miten siellä asioidaan

Oulun uuden oi­keus­ta­lon is­tun­not alkavat – Katso, miltä oi­keus­ta­lol­la näyttää ja lue, miten siellä asioi­daan

11.04.2023 10:00 9
Tilaajille
Oulussa purettu jo 1980-luvun rivitaloja – "Ne ovat niin pahasti aikansa lapsia", toteaa Oulun suurin vuokranantaja

Oulussa purettu jo 1980-lu­vun ri­vi­ta­lo­ja – "Ne ovat niin pahasti aikansa lap­sia", toteaa Oulun suurin vuok­ran­an­ta­ja

08.04.2023 18:00 61
Tilaajille
Nallikariin rakentuu uusi majoitus- ja liiketilarakennus – maatyöt on jo tehty ja ensimmäisen kerroksen seiniä pystytetty

Nal­li­ka­riin ra­ken­tuu uusi ma­joi­tus- ja lii­ke­ti­la­ra­ken­nus – ­maa­työt on jo tehty ja en­sim­mäi­sen ker­rok­sen seiniä pys­ty­tet­ty

06.04.2023 08:53 45
Tilaajille