Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Rakentaminen
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower tulee – o­let­ko valmis?

02.03.2024 05:45 52
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun ase­man­seu­tu oikea paikka tor­ni­ho­tel­lil­le – to­ri­alue kuuluu kai­kil­le ou­lu­lai­sil­le suo­sit­tu­na koh­taa­mis­paik­ka­na

29.02.2024 05:30 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vän­man­nin vir­he­vi­ri­tys – tor­ni­ho­tel­li on nou­se­mas­sa väärään paik­kaan

29.02.2024 12:17 35
Kaakkurissa toimiva Oz Max aikoo rakentaa uuden liikuntakeskuksen Metsokankaalle pikavauhtia

Kaak­ku­ris­sa toimiva Oz Max aikoo ra­ken­taa uuden lii­kun­ta­kes­kuk­sen Met­so­kan­kaal­le pi­ka­vauh­tia

25.02.2024 16:00
Tilaajille
Oulun asuntomessujen uudeksi projektipäälliköksi valittiin Hanna Mattila

Oulun asun­to­mes­su­jen uudeksi pro­jek­ti­pääl­li­kök­si va­lit­tiin Hanna Mattila

21.02.2024 11:22 13
Oulun rakentaminen kaipaa ripeitä liikkeellelähtöjä – kulttuuripääkaupunki uhkaa jämähtää tällä menolla keskeneräiseksi työmaaksi
Pääkirjoitus

Oulun ra­ken­ta­mi­nen kaipaa ripeitä liik­keel­le­läh­tö­jä – kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki uhkaa jä­mäh­tää tällä menolla kes­ken­eräi­sek­si työ­maak­si

20.02.2024 17:00 34
Miehet saivat sakkoja ympäristön turmelemisesta – Iisalmen Prisman purkujätettä säilytettiin Limingassa

Miehet saivat sakkoja ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta – Ii­sal­men Prisman pur­ku­jä­tet­tä säi­ly­tet­tiin Li­min­gas­sa

20.02.2024 16:17 2
Tilaajille
Oulun kaupunki hakee nyt uutta yrittäjää Kiikelin kylpylään – hakijoille annetaan vapaammat kädet ja merikylpylästä ei enää puhuta

Oulun kau­pun­ki hakee nyt uutta yrit­tä­jää Kii­ke­lin kyl­py­lään – ha­ki­joil­le an­ne­taan va­paam­mat kädet ja me­ri­kyl­py­läs­tä ei enää puhuta

19.02.2024 19:53 62
Tilaajille
1 600-neliöinen päiväkoti nousi muutamassa kuukaudessa, kun lapsimäärä kasvoi Haukiputaalla

1 600-ne­liöi­nen päi­vä­ko­ti nousi muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa, kun lap­si­mää­rä kasvoi Hau­ki­pu­taal­la

17.02.2024 06:00 6
Tilaajille
Omakotitaloja upealle rantapaikalle – ”Matalat asumiskustannukset kiinnostavat kodinostajia”
Mainos Nastarakennus Oy

Oma­ko­ti­ta­lo­ja upealle ran­ta­pai­kal­le – ”Ma­ta­lat asu­mis­kus­tan­nuk­set kiin­nos­ta­vat ko­di­nos­ta­jia”

16.02.2024 06:00
Lehdon oli tarkoitus huolehtia Ivalon koulukeskuksen ylläpidosta – Miten käy nyt, kun tilayhtiö meni konkurssiin?

Lehdon oli tar­koi­tus huo­leh­tia Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen yl­lä­pi­dos­ta – Miten käy nyt, kun ti­la­yh­tiö meni kon­kurs­siin?

08.02.2024 22:00 2
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus asetti Lehdon tytäryhtiöt konkurssiin – Sivakan kerrostalotyömaa viivästyy Oulunsalossa

Oulun kä­rä­jä­oi­keus asetti Lehdon ty­tär­yh­tiöt kon­kurs­siin – ­Si­va­kan ker­ros­ta­lo­työ­maa vii­väs­tyy Ou­lun­sa­los­sa

08.02.2024 10:36 21
Tilaajille
Liuta kempeleläisen Lehdon tytäryhtiöitä hakeutuu konkurssiin – toiminnan jatkamiseen ei ole enää riittävää rahoitusta

Liuta kem­pe­le­läi­sen Lehdon ty­tär­yh­tiöi­tä ha­keu­tuu kon­kurs­siin – toi­min­nan jat­ka­mi­seen ei ole enää riit­tä­vää ra­hoi­tus­ta

06.02.2024 09:32 72
Toppilan Satamatielle avautuu uusi palvelukortteli tämän vuoden lopussa – tiloihin tulee muun muassa päivittäistavarakauppa ja kuntosali

Top­pi­lan Sa­ta­ma­tiel­le avautuu uusi pal­ve­lu­kort­te­li tämän vuoden lopussa – ti­loi­hin tulee muun muassa päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa ja kun­to­sa­li

05.02.2024 14:20 15
Tilaajille
Vanhemmat
Kuivajääpuhalluksiin erikoistunut oululainen Hielo Oy kertoo ja näyttää nykyaikaisen puhdistusmenetelmän edut
Mainos Hielo

Kui­va­jää­pu­hal­luk­siin eri­kois­tu­nut ou­lu­lai­nen Hielo Oy kertoo ja näyttää ny­ky­ai­kai­sen puh­dis­tus­me­ne­tel­män edut

29.01.2024 06:00
Analyysi: Pikisaaren uusin koulu kesti käytössä alle 40 vuotta – Suomessa ei osata tai haluta korjata 1970- ja 80-lukujen rakennuksia

Ana­lyy­si: Pi­ki­saa­ren uusin koulu kesti käy­tös­sä alle 40 vuotta – Suo­mes­sa ei osata tai haluta korjata 1970- ja 80-lu­ku­jen ra­ken­nuk­sia

26.01.2024 09:47 50
Tilaajille
Kuivasjärvelle suunnitellaan uuden päiväkodin rakentamista – nykyinen Pöllönkankaan päiväkoti puretaan

Kui­vas­jär­vel­le suun­ni­tel­laan uuden päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mis­ta – ny­kyi­nen Pöl­lön­kan­kaan päi­vä­ko­ti pu­re­taan

17.01.2024 06:00 9
Terwa Towerin kuopattu huoneistohotelli voi saada uuden elämän – Kaupunki etsii sille nyt uutta paikkaa muualta keskustasta

Terwa Towerin kuo­pat­tu huo­neis­to­ho­tel­li voi saada uuden elämän – Kau­pun­ki etsii sille nyt uutta paikkaa muualta kes­kus­tas­ta

15.01.2024 16:12 91
Tilaajille
Luonnonsuojeluyhdistys valitti Oulun päätöksestä sallia rakentaminen Kiiminkijoen rantaan

Luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys valitti Oulun pää­tök­ses­tä sallia ra­ken­ta­mi­nen Kii­min­ki­joen rantaan

15.01.2024 06:00 43
Tilaajille
Heinäpään vanhojen kerrostalojen tilalle uudet korkeammat – K-marketille tehdään kokonaan uudet tilat

Hei­nä­pään van­ho­jen ker­ros­ta­lo­jen tilalle uudet kor­keam­mat – K-mar­ke­til­le tehdään ko­ko­naan uudet tilat

14.01.2024 14:00 41
Tilaajille