Rakentaminen
Viimeisin tunti
Vuoden 2024 lopulla Oulun ydinkeskustassa seisoo vieretysten kolme tornia – 16-kerroksinen Plaanatorni alkaa kohota kesällä Valkean kupeeseen, 13-kerroksisen Plaanavahdin rakentaminen alkanee vuoden sisällä

Vuoden 2024 lopulla Oulun ydin­kes­kus­tas­sa seisoo vie­re­tys­ten kolme tornia – 16-ker­rok­si­nen Plaa­na­tor­ni alkaa kohota kesällä Valkean ku­pee­seen, 13-ker­rok­si­sen Plaa­na­vah­din ra­ken­ta­mi­nen alkanee vuoden sisällä

19:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
Omakotirakentaminen lisääntyi Oulussa viime vuonna – tonttitarjonnan määrä on kasvanut ja etätyöskentely kasvattaa tilantarvetta

Oma­ko­ti­ra­ken­ta­mi­nen li­sään­tyi Oulussa viime vuonna – tont­ti­tar­jon­nan määrä on kas­va­nut ja etä­työs­ken­te­ly kas­vat­taa ti­lan­tar­vet­ta

02.03.2021 07:00 7
Tilaajille
Paraatipaikalla Oulun keskustassa sijaitseva Osuuspankin pääkonttori puretaan pois – tilalle kaavaillaan uusia toimisto- ja liiketiloja

Pa­raa­ti­pai­kal­la Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­va Osuus­pan­kin pää­kont­to­ri pu­re­taan pois – tilalle kaa­vail­laan uusia toi­mis­to- ja lii­ke­ti­lo­ja

11.02.2021 19:00 73
Tilaajille
Koronan vaikutukset yllättivät myönteisesti pyhäntäläisen talotehtaan – talokauppaa on tehty ennätystahtiin

Koronan vai­ku­tuk­set yl­lät­ti­vät myön­tei­ses­ti py­hän­tä­läi­sen ta­lo­teh­taan – ta­lo­kaup­paa on tehty en­nä­tys­tah­tiin

30.01.2021 14:13 1
Tilaajille
Oulun kaupunki laittaa tänä vuonna tarjolle 116 omakotitonttia, joista valtaosa Hiukkavaarasta: Keskikoko alle tuhat neliötä

Oulun kau­pun­ki laittaa tänä vuonna tar­jol­le 116 oma­ko­ti­tont­tia, joista val­ta­osa Hiuk­ka­vaa­ras­ta: Kes­ki­ko­ko alle tuhat neliötä

26.01.2021 19:52 4

Pyö­rä­tie­tä le­ven­ne­tään ja siir­re­tään Nal­li­ka­ris­sa lä­hem­mäs ajo­ra­taa

26.01.2021 19:51 16
Oulun Energian talot puretaan, tontille tulossa asemakaavan muutos

Oulun Ener­gian talot pu­re­taan, ton­til­le tulossa ase­ma­kaa­van muutos

26.01.2021 19:49 10
Tilaajille
Ylivieskan kellotapulin rakennussuunnitelma hyväksyttiin – kustannuksiksi arvioidaan 442 879 euroa

Yli­vies­kan kel­lo­ta­pu­lin ra­ken­nus­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin – kus­tan­nuk­sik­si ar­vioi­daan 442 879 euroa

29.12.2020 22:08 7
Rakennusliike osti Saaristonkatu 8:n Oulun keskustassa – toimitusjohtaja: "Korttelille kaavamuutos tulevan vuoden aikana"

Ra­ken­nus­lii­ke osti Saa­ris­ton­ka­tu 8:n Oulun kes­kus­tas­sa – toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Kort­te­lil­le kaa­va­muu­tos tulevan vuoden aikana"

21.12.2020 15:55 18
Tilaajille
Rautakauppaan vaikka keskellä yötä: Stark aloittaa ympärivuorokautisen aukiolon Oulun myymälässä

Rau­ta­kaup­paan vaikka kes­kel­lä yötä: Stark aloit­taa ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen au­ki­olon Oulun myy­mä­läs­sä

19.11.2020 14:07 2
Tilaajille
Siilo-talojutussa ehdollista vankeutta kahdelle, iso osa syytteistä hylättiin – "Kyllä tämä pullakahvien paikka on"

Sii­lo-ta­lo­ju­tus­sa eh­dol­lis­ta van­keut­ta kah­del­le, iso osa syyt­teis­tä hy­lät­tiin – "Kyllä tämä pul­la­kah­vien paikka on"

06.11.2020 17:52 7
Tilaajille
Grillikota, palju ja ulkotakka ratkaisivat talokaupat – Oululaisperheen piha rajautuu ihanasti metsään ja tarjoaa tekemistä talvellakin

Gril­li­ko­ta, palju ja ul­ko­tak­ka rat­kai­si­vat ta­lo­kau­pat – Ou­lu­lais­per­heen piha ra­jau­tuu iha­nas­ti metsään ja tarjoaa te­ke­mis­tä tal­vel­la­kin

31.10.2020 16:00 1
Tilaajille
Muhoksen lukiolla päästiin pimeydestä valoon – viime lukuvuosi opiskeltiin luukkujen takana, nyt koulussa nautitaan isoista ikkunoista ja raittiista sisäilmasta

Mu­hok­sen lu­kiol­la pääs­tiin pi­mey­des­tä valoon – viime lu­ku­vuo­si opis­kel­tiin luuk­ku­jen takana, nyt kou­lus­sa nau­ti­taan isoista ik­ku­nois­ta ja rait­tiis­ta si­sä­il­mas­ta

10.10.2020 17:25 3
Tilaajille
Talokaupasta tuli viiden vuoden piina – Henri Jokkala osti Rovaniemeltä uuden talon, jonka perustukset alkoivat halkeilla pian muuton jälkeen

Ta­lo­kau­pas­ta tuli viiden vuoden piina – Henri Jokkala osti Ro­va­nie­mel­tä uuden talon, jonka pe­rus­tuk­set al­koi­vat hal­keil­la pian muuton jälkeen

09.10.2020 19:01 6
Tilaajille
Timber-hirsi Haapavedellä investoi uuteen digitaaliseen tuotantolinjaan

Tim­ber-hir­si Haa­pa­ve­del­lä in­ves­toi uuteen di­gi­taa­li­seen tuo­tan­to­lin­jaan

10.09.2020 14:38 1
Lukijalta Mielipide Jari Pirinen

Ra­ken­ta­mi­ses­sa on paljon pa­ran­net­ta­vaa

16.08.2020 06:30
Tilaajille
Kempeleläinen Lehto Group vaihtaa toimitusjohtajaansa – perustaja Hannu Lehto siirtyy ensi vuoden puolella kehitystehtäviin

Kem­pe­le­läi­nen Lehto Group vaihtaa toi­mi­tus­joh­ta­jaan­sa – pe­rus­ta­ja Hannu Lehto siirtyy ensi vuoden puo­lel­la ke­hi­tys­teh­tä­viin

13.08.2020 08:59
MGP Servicen mukaan torihotelli valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä – Mirja Vehkaperä: "Tästä lähdetään, muitakaan vaihtoehtoja ei ole"

MGP Ser­vi­cen mukaan to­ri­ho­tel­li val­mis­tuu vuoden 2021 loppuun men­nes­sä – Mirja Veh­ka­pe­rä: "Tästä läh­de­tään, mui­ta­kaan vaih­to­eh­to­ja ei ole"

11.08.2020 17:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Risto Järvenpää

Si­jain­ti määrää ra­ken­nuk­sen ul­ko­muo­don – Kar­ja­sil­lal­la tulisi pysyä rin­ta­ma­mies­ta­lo­jen tyy­lis­sä

11.08.2020 06:00
Tilaajille