Jääkiekko: Kärpät hävisi vii­mei­sen lii­ga­kamp­pai­lun­sa Ha­ka­met­säs­sä jat­ko­ajal­la

Pääkirjoitus: Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

Rakentaminen
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka saa ra­ken­taa vi­he­ra­lueel­le, millä hin­nal­la ja mitä – asun­to­ra­ken­ta­mi­sel­le mah­dol­li­sen Hei­nä­pään sta­dio­nin yh­tey­teen ei ole pe­rus­tet­ta

05:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hei­nä­pään sta­dion­hank­keel­la on to­teu­tues­saan kau­pun­ki­lai­sia kos­ket­ta­via kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia

14.09.2021 11:00 13
Tilaajille

Be­to­ni­mies­ten taakka keveni – ou­lu­lai­nen Ruskon Betoni myi Py­hä­joen ydin­voi­ma­la-alueel­la ui­nu­neet be­to­nia­se­man­sa ve­nä­läi­sel­le pää­ura­koit­si­jal­le

14.09.2021 06:00 16
Tilaajille

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus lop­pu­suo­ral­la – "Tu­li­sil­la hii­lil­lä tässä aletaan ole­maan"

08.09.2021 06:36 29

Hei­nä­to­rin koulun naa­pu­riin tulossa ker­ros­ta­lo – samassa kort­te­lis­sa oleva vanha talo saa kaksi li­sä­ker­ros­ta

07.09.2021 20:28 21
Tilaajille

Kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­ses­sa käänne: tor­ni-in­nos­tus hiipuu ja uusien asun­to­jen koko kasvaa – ra­ken­ne­taan­ko maa­kun­tien kes­kuk­sia silti liian tii­viis­ti?

04.09.2021 18:30 7
Tilaajille

Yli­vies­kan uusi kirkko ehdolla Ark­ki­teh­tuu­rin Fin­lan­dian voit­ta­jak­si – ­Kirk­ko ra­ken­net­tiin seu­ra­kun­nan kodiksi

03.09.2021 19:00 3
Tilaajille

His­to­rial­li­nen pi­ha­pii­ri uhat­tu­na Pi­ki­saa­res­sa – Sivakan vuok­ra­ta­lo­han­ke he­rät­tää huolta asuk­kais­sa

30.08.2021 20:54 53
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen lap­si­per­heen uudessa kodissa on pientä luk­sus­ta ja maisema kuin maalaus – jär­vi­nä­ky­mäs­tä voi nauttia saunan lau­teil­la­kin

28.08.2021 07:00 7
Tilaajille

Bu­le­var­di­suun­ni­tel­ma muuttaa Alp­pi­laa ja Vä­li­vai­nio­ta kort­te­li ker­ral­laan – Vä­li­vai­nion asukas: "A­lueel­le on tehty isoja muu­tok­sia ja vauhti vain kiih­tyy"

25.08.2021 06:00 58
Tilaajille
Vanhemmat

Kärk­käi­sen tont­ti­kaup­paa koskeva oi­kai­su­vaa­ti­mus hy­lät­tiin Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

18.08.2021 10:42 1
Tilaajille

Kärk­käi­sen tont­ti­kaup­pa taas Ro­va­nie­men päät­tä­jien pöy­däl­lä: Kau­pun­gin vi­ran­hal­ti­ja kiis­tää, että sopimus suosisi ostajaa

16.08.2021 11:52 2
Tilaajille

Vanha Kaleva: Täh­ti­tor­ni ins­pi­roi Jukka Kuop­pa­mä­keä luomaan lauluja

05.08.2021 10:00
Tilaajille

Kaksi suurta ra­ken­nus­han­ket­ta val­mis­tui Yli­vies­kas­sa: Noin 900 op­pi­las­ta opet­ta­ji­neen pääsee aloit­ta­maan kou­lu­työn­sä uusissa kou­luis­sa

04.08.2021 10:18

Val­tao­sa uusista asuin­ra­ken­nuk­sis­ta on suun­ni­tel­tu mennen ajan kesiä varten – Ra­ken­nus­teol­li­suu­den asian­tun­ti­ja: "Si­sä­läm­pö­ti­lan vaa­ti­mus­ta­so uusiksi lä­hi­vuo­si­na"

28.07.2021 18:30 8
Tilaajille

"A­le­taan olemaan jär­ke­vyy­den ra­joil­la" – Puu­ta­va­ran hinta on en­nä­tyk­sel­li­sen kor­keal­la ja moni siirtää ra­ken­nusp­ro­jek­te­jaan

26.07.2021 13:39 15
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ra­ken­ta­jal­le maltti on valttia – asuin­ra­ken­ta­mi­seen ker­ty­nyt ko­ro­na-ajan pa­tou­tu­ma pur­kau­tuu nyt

25.07.2021 20:00 1
Tilaajille

Mel­te­xil­le suuret toi­mi­ti­lat Kem­pe­lee­seen

09.07.2021 14:53 9