Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Rakentaminen
Viimeisin 24 tuntia
Pohjanmaa sai jäädä, kun perinteikäs Välivainion K-Rauta kutsui – Roihuava intohimo ajaa uutta kauppiaspariskuntaa kehittämään erinomaista asiakaskokemusta
Mainos K-Rauta Välivainio

Poh­jan­maa sai jäädä, kun pe­rin­tei­käs Vä­li­vai­nion K-Rauta kutsui – Roi­hua­va in­to­hi­mo ajaa uutta kaup­pias­pa­ris­kun­taa ke­hit­tä­mään erin­omais­ta asia­kas­ko­ke­mus­ta

06.02.2023 06:00
Kuukausi
Oululaistaustainen Daniel Wallenius on kiertänyt kaikki Suomen kunnat ja kuvannut satoja autiotaloja – milleniaalille aikamatka hylättyihin 1980-luvun koteihin on ollut hämmentävä

Ou­lu­lais­taus­tai­nen Daniel Wal­le­nius on kier­tä­nyt kaikki Suomen kunnat ja ku­van­nut satoja au­tio­ta­lo­ja – mil­le­niaa­lil­le ai­ka­mat­ka hy­lät­tyi­hin 1980-lu­vun ko­tei­hin on ollut häm­men­tä­vä

22.01.2023 11:00 1
Tilaajille
Luontojärjestöt vastustavat Hietasaaren hotellisuunnitelmaa – Golfkentän alle jäisi saaren parhaimpiin kuuluvia vanhoja metsiä

Luon­to­jär­jes­töt vas­tus­ta­vat Hie­ta­saa­ren ho­tel­li­suun­ni­tel­maa – ­Golf­ken­tän alle jäisi saaren par­haim­piin kuu­lu­via vanhoja metsiä

17.01.2023 14:07 105
Tilaajille
Puukerrostaloja voi tulla viimein lisää Ouluunkin– asukkaat ovat olleet kyselyissä puukerrostaloihin tyytyväisiä

Puu­ker­ros­ta­lo­ja voi tulla viimein lisää Ou­luun­kin– asuk­kaat ovat olleet ky­se­lyis­sä puu­ker­ros­ta­loi­hin tyy­ty­väi­siä

15.01.2023 05:00
Tilaajille
Kempele pani matkailu- ja virkistysalue Zeniitin keskeisen tontin hakuun – paikalle voi tehdä kaupan suuryksikön, polttoainejakelua ja majoitustoimintaa

Kempele pani mat­kai­lu- ja vir­kis­tys­alue Ze­nii­tin kes­kei­sen tontin hakuun – pai­kal­le voi tehdä kaupan suu­ryk­si­kön, polt­to­ai­ne­ja­ke­lua ja ma­joi­tus­toi­min­taa

13.01.2023 14:04 22
Tilaajille
Näkökulma: Oulun keskustan kehittäminen on kuin kaoottinen palapeli – osista ei synny yhtenäistä kuvaa

Nä­kö­kul­ma: Oulun kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­nen on kuin kaoot­ti­nen pa­la­pe­li – osista ei synny yh­te­näis­tä kuvaa

12.01.2023 06:00 73
Tilaajille
Vanhemmat
Moni etsii nyt unelmien kodille paikkaa Utajärveltä, jossa arkenakin jää aikaa nauttia elämästä – ”Ei kukaan usko, että tämmöisiä etuja voi olla”
Mainos Utajärven kunta

Moni etsii nyt unel­mien kodille paikkaa Uta­jär­vel­tä, jossa ar­ke­na­kin jää aikaa nauttia elä­mäs­tä – ”Ei kukaan usko, että täm­möi­siä etuja voi olla”

06.01.2023 06:00
Oulun Arkkitehtikilta huolissaan entisen kauppaoppilaitoksen purkusuunnitelmista: "Olemme laatimassa jonkinlaista kannanottoa"

Oulun Ark­ki­teh­ti­kil­ta huo­lis­saan entisen kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen pur­ku­suun­ni­tel­mis­ta: "Olemme laa­ti­mas­sa jon­kin­lais­ta kan­na­not­toa"

03.01.2023 06:00 56
Tilaajille
Oululainen Tauno Tönning raivasi tiensä köyhästä Hintanperän mökistä rakennusteollisuuden huipulle – Kova työ toi vaurautta, mutta sillä oli hintansa

Ou­lu­lai­nen Tauno Tönning raivasi tiensä köy­häs­tä Hin­tan­pe­rän mökistä ra­ken­nus­teol­li­suu­den hui­pul­le – Kova työ toi vau­raut­ta, mutta sillä oli hin­tan­sa

27.12.2022 08:00 3
Tilaajille
Raksilan paloaseman rakentaminen etenee aikataulussa – lähes kymmenen vuoden väistön on määrä päättyä alkusyksystä

Rak­si­lan pa­lo­ase­man ra­ken­ta­mi­nen etenee ai­ka­tau­lus­sa – lähes kym­me­nen vuoden väistön on määrä päättyä al­ku­syk­sys­tä

22.12.2022 06:20 6
Kutistuneet Asuntomessut rajoittuvat Oulussa Hietasaaren puolelle – Suomen korkein puukerrostalo ei ehdi valmistua

Ku­tis­tu­neet Asun­to­mes­sut ra­joit­tu­vat Oulussa Hie­ta­saa­ren puo­lel­le – Suomen korkein puu­ker­ros­ta­lo ei ehdi val­mis­tua

22.12.2022 06:00 107
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­lo­kui­tu­verk­ko­jen ra­ken­ta­mis­buu­mi on päällä, nyt kan­nat­taa olla he­reil­lä

22.12.2022 06:00 7
Tilaajille
Värtön Jaakonkujan kaupunkipientalot palkittiin Oulun rakennusvalvonnan Tuumastukki-palkinnolla

Värtön Jaa­kon­ku­jan kau­pun­ki­pien­ta­lot pal­kit­tiin Oulun ra­ken­nus­val­von­nan Tuu­mas­tuk­ki-pal­kin­nol­la

21.12.2022 17:37 9
Oulun moottoritien kupeessa olleella rakennustyömaalla sattui vaaratilanne – hovioikeus muutti työturvallisuusrikoksista annettua tuomiota

Oulun moot­to­ri­tien ku­pees­sa ol­leel­la ra­ken­nus­työ­maal­la sattui vaa­ra­ti­lan­ne – ho­vi­oi­keus muutti työ­tur­val­li­suus­ri­kok­sis­ta an­net­tua tuo­mio­ta

21.12.2022 16:15 5
Tilaajille
Oulun Limingantullin pitkän liiketalon tilalle vireillä uusi asuin- ja liikerakennus – yksi ehdotuksista on vastinpari korkealle Puistovahdille

Oulun Li­min­gan­tul­lin pitkän lii­ke­ta­lon tilalle vi­reil­lä uusi asuin- ja lii­ke­ra­ken­nus – yksi eh­do­tuk­sis­ta on vas­tin­pa­ri kor­keal­le Puis­to­vah­dil­le

21.12.2022 11:10 25
Tilaajille
Aurinkovoimalan rakentaminen Haukiputaalle alkaa ensi kesänä, lisää voimaloille sopivia alueita etsitään

Au­rin­ko­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen Hau­ki­pu­taal­le alkaa ensi kesänä, lisää voi­ma­loil­le sopivia alueita et­si­tään

20.12.2022 14:33 24
Oulun keskustassa huutava pula toimistotiloista – uutta tarjontaa pitää odottaa vuosia

Oulun kes­kus­tas­sa huutava pula toi­mis­to­ti­lois­ta – uutta tar­jon­taa pitää odottaa vuosia

18.12.2022 06:00 22
Tilaajille
Yksityishenkilön mahdollista saada 25 prosentin alennus Oulun kaupungin rakennusvalvontataksasta

Yk­si­tyis­hen­ki­lön mah­dol­lis­ta saada 25 pro­sen­tin alennus Oulun kau­pun­gin ra­ken­nus­val­von­ta­tak­sas­ta

16.12.2022 12:39 7
Kansalaisjärjestö haluaa pelastaa Pikisaaren idyllisen kujan – "Tuntuu uskomattomalta, ettei sen arvoa haluta nähdä"

Kan­sa­lais­jär­jes­tö haluaa pe­las­taa Pi­ki­saa­ren idyl­li­sen kujan – "Tuntuu us­ko­mat­to­mal­ta, ettei sen arvoa haluta nähdä"

10.12.2022 13:35 37
Insinöörienolla oli niin hieno ja kallis taskulaskin, että Raimo Hätälä päätti itsekin alkaa isona insinööriksi – pitkän uran rakennusalalla tehnyt mies on saanut seurata Oulun kehittymistä aitiopaikalta

In­si­nöö­ri­enol­la oli niin hieno ja kallis tas­ku­las­kin, että Raimo Hätälä päätti itsekin alkaa isona in­si­nöö­rik­si – pitkän uran ra­ken­nus­alal­la tehnyt mies on saanut seurata Oulun ke­hit­ty­mis­tä ai­tio­pai­kal­ta

10.12.2022 12:05 7
Tilaajille