Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

rakennushankkeet
Karjasillan koulun purkutyöt täydessä vauhdissa – koulurakennus puretaan lähes kokonaan ja rakennetaan uudestaan saman näköiseksi

Kar­ja­sil­lan koulun pur­ku­työt täy­des­sä vauh­dis­sa – kou­lu­ra­ken­nus pu­re­taan lähes ko­ko­naan ja ra­ken­ne­taan uu­des­taan saman nä­köi­sek­si

20.11.2020 14:10 2
Tilaajille
Iin Jakkukylän riippusillan rakennustyöt pysähdyksissä suunnitelmissa havaittujen epäilysten vuoksi – sillan valmistuminen voi pahimmillaan siirtyä vuodella eteenpäin

Iin Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­lan ra­ken­nus­työt py­säh­dyk­sis­sä suun­ni­tel­mis­sa ha­vait­tu­jen epäi­lys­ten vuoksi – sillan val­mis­tu­mi­nen voi pa­him­mil­laan siirtyä vuo­del­la eteen­päin

25.05.2020 16:28 4
Tilaajille