Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Raksilan marketit
Joona, 24, ja Veeti, 23, ottivat Kalevan kyytiinsä Oulun yöhön – Autosta löytyy niin kovat äänivehkeet, että ikkuna räjähti pirstaleiksi

Joona, 24, ja Veeti, 23, ottivat Kalevan kyy­tiin­sä Oulun yöhön – Autosta löytyy niin kovat ää­ni­veh­keet, että ikkuna räjähti pirs­ta­leik­si

24.06.2023 18:00 23
Tilaajille
Raksilan uudet marketit voivat valmistua jo vuonna 2025 – kaupunki tehnyt sopimuksen Keskon ja Arinan kanssa

Rak­si­lan uudet mar­ke­tit voivat val­mis­tua jo vuonna 2025 – kau­pun­ki tehnyt so­pi­muk­sen Keskon ja Arinan kanssa

13.03.2023 06:00 136
Tilaajille
Oulun perinteikkään kauppapaikan nykyaikaistaminen Raksilassa etenee "hyvässä hengessä" – mahdollista on, että marketit ehtivät täyttää 50 vuotta ennen kun niiden paikalle on avattu uusi kauppakeskus

Oulun pe­rin­teik­kään kaup­pa­pai­kan ny­ky­ai­kais­ta­mi­nen Rak­si­las­sa etenee "hy­väs­sä hen­ges­sä" – mah­dol­lis­ta on, että mar­ke­tit ehtivät täyttää 50 vuotta ennen kun niiden pai­kal­le on avattu uusi kaup­pa­kes­kus

24.01.2023 06:00 83
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan mar­ket­ti­alueen tu­le­vai­suus

20.12.2022 05:15 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oululla ti­lai­suus laa­jen­taa kes­kus­taa luon­te­vas­ti: jä­te­tään Rak­si­lan mar­ke­tit kor­vaa­mat­ta

19.12.2022 06:00 32
Tilaajille
Oulun Raksila muuttuu rajusti lähivuosina, mutta ensin pitää ratkoa isoja kysymyksiä – kuuntele uusi Muuttuuko Oulu -podcast

Oulun Raksila muuttuu rajusti lä­hi­vuo­si­na, mutta ensin pitää ratkoa isoja ky­sy­myk­siä – kuun­te­le uusi Muut­tuu­ko Oulu -pod­cast

01.12.2022 13:00 74
Lähdimme Raksilan marketeille kokeilemaan, miten helposti tavallisesta kaupasta löytää lähiruokaa – Alku sujui hyvin, mutta sitten asiantuntijakin joutui tihrustelemaan

Läh­dim­me Rak­si­lan mar­ke­teil­le ko­kei­le­maan, miten hel­pos­ti ta­val­li­ses­ta kau­pas­ta löytää lä­hi­ruo­kaa – Alku sujui hyvin, mutta sitten asian­tun­ti­ja­kin joutui tih­rus­te­le­maan

19.10.2022 08:55 4
Tilaajille
Raksilan markettien suunnittelu uudestaan käyntiin – yliopiston poistuttua kuvioista kaupat tulisivat nykyisten parkkipaikkojen alueelle

Rak­si­lan mar­ket­tien suun­nit­te­lu uu­des­taan käyn­tiin – yli­opis­ton pois­tut­tua ku­viois­ta kaupat tu­li­si­vat ny­kyis­ten park­ki­paik­ko­jen alueel­le

08.07.2022 06:00 62
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­ket­kaa­va voimaan ilman yli­opis­toa

20.01.2022 04:30 4
Tilaajille
Raksilan market- ja kampustontin suunnittelu etenee – jos työt alkavat, Raksila on pari vuotta ilman marketteja

Rak­si­lan market- ja kam­pus­ton­tin suun­nit­te­lu etenee – jos työt al­ka­vat, Raksila on pari vuotta ilman mar­ket­te­ja

22.12.2021 16:00 20
Tilaajille
Raksilan yliopistokaava voi edetä valtuustoon jo ennen kesälomia – harkinnassa ratkaisu, jonka myötä marketit voitaisiin rakentaa ennen yliopistoa

Rak­si­lan yli­opis­to­kaa­va voi edetä val­tuus­toon jo ennen ke­sä­lo­mia – har­kin­nas­sa rat­kai­su, jonka myötä mar­ke­tit voi­tai­siin ra­ken­taa ennen yli­opis­toa

17.12.2021 17:30 100
Tilaajille
Vanha Kaleva: Automarket Raksilaan – olisiko liian lähellä kaupunkia?

Vanha Kaleva: Au­to­mar­ket Rak­si­laan – olisiko liian lähellä kau­pun­kia?

26.08.2021 10:00
Tilaajille
Myyjä Tapio Mattila on koonnut tuhansia pyöriä, poseerannut mainoksissa ja ollut marketin luottomies – "Tapsa tunsi asiakkaat ja talon kuin omansa"

Myyjä Tapio Mattila on koonnut tu­han­sia pyöriä, po­see­ran­nut mai­nok­sis­sa ja ollut mar­ke­tin luot­to­mies – "Tapsa tunsi asiak­kaat ja talon kuin omansa"

11.05.2021 07:00 11
Tilaajille
Yliopisto ja kauppaketjut vakuuttavat sopivansa hyvin vierekkäin Raksilaan – "On tehty kompromisseja"

Yli­opis­to ja kaup­pa­ket­jut va­kuut­ta­vat so­pi­van­sa hyvin vie­rek­käin Rak­si­laan – "On tehty komp­ro­mis­se­ja"

26.04.2021 15:26 69
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu tukee Rak­si­lan mar­ket­te­ja maan­vuok­ris­sa

13.12.2020 05:00 6
Tilaajille
Raksilan postin ruuhkien pitäisi helpottaa – Ouluun tulossa jo toinen väliaikainen noutopiste kauppakeskus Valkeaan

Rak­si­lan postin ruuh­kien pitäisi hel­pot­taa – Ouluun tulossa jo toinen vä­li­ai­kai­nen nou­to­pis­te kaup­pa­kes­kus Val­keaan

09.12.2020 19:49 21
Tilaajille
Raksilan liiketonttien vuokra-aikaa jatketaan vuosi kerrallaan

Rak­si­lan lii­ke­tont­tien vuok­ra-ai­kaa jat­ke­taan vuosi ker­ral­laan

24.11.2020 20:16 3
Tilaajille
Raksilan asukasyhdistyksellä paloi pinna market-alueen jatkuvaan rälläykseen – yöllisestä melusta valitus Oulun kaupungille

Rak­si­lan asu­kas­yh­dis­tyk­sel­lä paloi pinna mar­ket-alueen jat­ku­vaan räl­läyk­seen – yöl­li­ses­tä melusta valitus Oulun kau­pun­gil­le

12.11.2020 09:34 45
Tapahtuma- ja elämysareenan suunnittelu etenee Oulussa – kaupunginhallitus varasi Raksilaan sijoittuvan areenan suunnitteluun 300 000 euroa

Ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­nan suun­nit­te­lu etenee Oulussa – kau­pun­gin­hal­li­tus varasi Rak­si­laan si­joit­tu­van areenan suun­nit­te­luun 300 000 euroa

26.10.2020 22:02 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan mar­ket­alue liian pieni kam­puk­sel­le, huu­mas­sa näyttää unoh­tu­neen opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lös­tön inf­ra­tar­peet

25.10.2020 05:45 13
Tilaajille