Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Raksilan marketit
Lähdimme Raksilan marketeille kokeilemaan, miten helposti tavallisesta kaupasta löytää lähiruokaa – Alku sujui hyvin, mutta sitten asiantuntijakin joutui tihrustelemaan

Läh­dim­me Rak­si­lan mar­ke­teil­le ko­kei­le­maan, miten hel­pos­ti ta­val­li­ses­ta kau­pas­ta löytää lä­hi­ruo­kaa – Alku sujui hyvin, mutta sitten asian­tun­ti­ja­kin joutui tih­rus­te­le­maan

19.10.2022 08:55 4
Tilaajille
Raksilan markettien suunnittelu uudestaan käyntiin – yliopiston poistuttua kuvioista kaupat tulisivat nykyisten parkkipaikkojen alueelle

Rak­si­lan mar­ket­tien suun­nit­te­lu uu­des­taan käyn­tiin – yli­opis­ton pois­tut­tua ku­viois­ta kaupat tu­li­si­vat ny­kyis­ten park­ki­paik­ko­jen alueel­le

08.07.2022 06:00 62
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­ket­kaa­va voimaan ilman yli­opis­toa

20.01.2022 04:30 4
Tilaajille
Raksilan market- ja kampustontin suunnittelu etenee – jos työt alkavat, Raksila on pari vuotta ilman marketteja

Rak­si­lan market- ja kam­pus­ton­tin suun­nit­te­lu etenee – jos työt al­ka­vat, Raksila on pari vuotta ilman mar­ket­te­ja

22.12.2021 16:00 20
Tilaajille
Raksilan yliopistokaava voi edetä valtuustoon jo ennen kesälomia – harkinnassa ratkaisu, jonka myötä marketit voitaisiin rakentaa ennen yliopistoa

Rak­si­lan yli­opis­to­kaa­va voi edetä val­tuus­toon jo ennen ke­sä­lo­mia – har­kin­nas­sa rat­kai­su, jonka myötä mar­ke­tit voi­tai­siin ra­ken­taa ennen yli­opis­toa

17.12.2021 17:30 100
Tilaajille
Vanha Kaleva: Automarket Raksilaan – olisiko liian lähellä kaupunkia?

Vanha Kaleva: Au­to­mar­ket Rak­si­laan – olisiko liian lähellä kau­pun­kia?

26.08.2021 10:00
Tilaajille
Myyjä Tapio Mattila on koonnut tuhansia pyöriä, poseerannut mainoksissa ja ollut marketin luottomies – "Tapsa tunsi asiakkaat ja talon kuin omansa"

Myyjä Tapio Mattila on koonnut tu­han­sia pyöriä, po­see­ran­nut mai­nok­sis­sa ja ollut mar­ke­tin luot­to­mies – "Tapsa tunsi asiak­kaat ja talon kuin omansa"

11.05.2021 07:00 11
Tilaajille
Yliopisto ja kauppaketjut vakuuttavat sopivansa hyvin vierekkäin Raksilaan – "On tehty kompromisseja"

Yli­opis­to ja kaup­pa­ket­jut va­kuut­ta­vat so­pi­van­sa hyvin vie­rek­käin Rak­si­laan – "On tehty komp­ro­mis­se­ja"

26.04.2021 15:26 69
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu tukee Rak­si­lan mar­ket­te­ja maan­vuok­ris­sa

13.12.2020 05:00 5
Tilaajille
Raksilan postin ruuhkien pitäisi helpottaa – Ouluun tulossa jo toinen väliaikainen noutopiste kauppakeskus Valkeaan

Rak­si­lan postin ruuh­kien pitäisi hel­pot­taa – Ouluun tulossa jo toinen vä­li­ai­kai­nen nou­to­pis­te kaup­pa­kes­kus Val­keaan

09.12.2020 19:49 21
Tilaajille
Raksilan liiketonttien vuokra-aikaa jatketaan vuosi kerrallaan

Rak­si­lan lii­ke­tont­tien vuok­ra-ai­kaa jat­ke­taan vuosi ker­ral­laan

24.11.2020 20:16 3
Tilaajille
Raksilan asukasyhdistyksellä paloi pinna market-alueen jatkuvaan rälläykseen – yöllisestä melusta valitus Oulun kaupungille

Rak­si­lan asu­kas­yh­dis­tyk­sel­lä paloi pinna mar­ket-alueen jat­ku­vaan räl­läyk­seen – yöl­li­ses­tä melusta valitus Oulun kau­pun­gil­le

12.11.2020 09:34 45
Tapahtuma- ja elämysareenan suunnittelu etenee Oulussa – kaupunginhallitus varasi Raksilaan sijoittuvan areenan suunnitteluun 300 000 euroa

Ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­nan suun­nit­te­lu etenee Oulussa – kau­pun­gin­hal­li­tus varasi Rak­si­laan si­joit­tu­van areenan suun­nit­te­luun 300 000 euroa

26.10.2020 22:02 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan mar­ket­alue liian pieni kam­puk­sel­le, huu­mas­sa näyttää unoh­tu­neen opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lös­tön inf­ra­tar­peet

25.10.2020 05:45 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­ket­tien pai­koi­tus­alue Rak­si­las­sa – ansa tur­ku­lais­au­toi­li­joil­le

14.09.2020 06:00
Tilaajille
Raksilan marketalue, monitoimia-areena ja asemanseutu sekä Kiikelin löyly -hanke ja asuntomessut 2025 ovat Oulun elinvoimalle ratkaisevia kohteita
Kolumni

Rak­si­lan mar­ke­ta­lue, mo­ni­toi­mia-aree­na ja ase­man­seu­tu sekä Kii­ke­lin löyly -hanke ja asun­to­mes­sut 2025 ovat Oulun elin­voi­mal­le rat­kai­se­via koh­tei­ta

21.06.2020 14:00 12
Tilaajille
Kun korona sulki baarit, nuoret alkoivat tavata toisiaan yhä enemmän Raksilan markettien parkkipaikalla –  "Täällä on paljon kavereita ja on helppo tutustua uusiin"

Kun korona sulki baarit, nuoret al­koi­vat tavata toi­siaan yhä enemmän Rak­si­lan mar­ket­tien park­ki­pai­kal­la –  "Täällä on paljon ka­ve­rei­ta ja on helppo tu­tus­tua uusiin"

28.05.2020 20:44 1
Tilaajille
Yliopisto ja kauppa sopisivat hulppeasti samalle alueelle Raksilassa – "Kyseessä on suuri ja merkittävä hanke, mutta ei valtava", sanoo keskustakampuksesta selvityksen tehnyt Rainer Mahlamäki

Yli­opis­to ja kauppa so­pi­si­vat hulp­peas­ti samalle alueel­le Rak­si­las­sa – "Ky­sees­sä on suuri ja mer­kit­tä­vä hanke, mutta ei val­ta­va", sanoo kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta sel­vi­tyk­sen tehnyt Rainer Mah­la­mä­ki

27.05.2020 19:15 62
Tilaajille
Kolumni

Pok­ki­tör­mäi­li­jä: Rak­si­lan mar­ke­tin le­vy­pis­te oli mer­kit­tä­vä mu­siik­ki­kas­vat­ta­ja

25.05.2020 12:00 1
Tilaajille