Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tuira
Oulun asuntomessujen rakentaminen on alkanut katutöillä – vauhti kiihtyy kevään aikana monella eri rintamalla

Oulun asun­to­mes­su­jen ra­ken­ta­mi­nen on alkanut ka­tu­töil­lä – vauhti kiihtyy kevään aikana monella eri rin­ta­mal­la

04.02.2023 05:00 14
Tilaajille
Birdlifen pihabongaus järjestetään jälleen sunnuntaina –  lintuja voi bongailla Tuiran puiston tapahtumassa koko perheen voimin

Bird­li­fen pi­ha­bon­gaus jär­jes­te­tään jälleen sun­nun­tai­na –  lintuja voi bon­gail­la Tuiran puiston ta­pah­tu­mas­sa koko perheen voimin

25.01.2023 14:22
Rooli Järjettömän paska idea -elokuvassa vei Alina Tomnikovin sekä hyiseen avantoon Tuirassa että lahjakkaimpien eurooppalaisten näyttelijöiden gaalaan Berliinissä

Rooli Jär­jet­tö­män paska idea -e­lo­ku­vas­sa vei Alina Tom­ni­ko­vin sekä hyiseen avan­toon Tui­ras­sa että lah­jak­kaim­pien eu­roop­pa­lais­ten näyt­te­li­jöi­den gaalaan Ber­lii­nis­sä

12.01.2023 10:05 2
Tilaajille
Mikrossa kärynnyt leipä toi pelastuslaitoksen Tuiraan – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Mik­ros­sa kä­ryn­nyt leipä toi pe­las­tus­lai­tok­sen Tuiraan – ­ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

28.12.2022 20:10 1
"Olemme saaneet uutta tietoa" – KRP on jatkanut vanhan kaksoismurhan tutkintaa, kuva Kalevassa johti vihjeeseen

"Olemme saaneet uutta tietoa" – KRP on jat­ka­nut vanhan kak­sois­mur­han tut­kin­taa, kuva Ka­le­vas­sa johti vih­jee­seen

26.12.2022 06:00 8
Tilaajille
Tuiran uimalan laiturin sulkutoimenpiteet jäivät lyhyeksi, laituri jälleen normaalisti käytössä: "Yritimme olla etukäteen viisaita"

Tuiran uimalan lai­tu­rin sul­ku­toi­men­pi­teet jäivät ly­hyek­si, laituri jälleen nor­maa­lis­ti käy­tös­sä: "Y­ri­tim­me olla etu­kä­teen vii­sai­ta"

09.12.2022 20:47 3
Tilaajille
Tuiran uimalan laituri suljettiin Oulujoen jääolosuhteiden takia

Tuiran uimalan laituri sul­jet­tiin Ou­lu­joen jää­olo­suh­tei­den takia

08.12.2022 15:46 12
Tuiran hyvinvointikeskuksen yhden puhelinnumeron tilalle neljä uutta – uudistuksen tavoitteena pitää asiakasta hoitava henkilöstö samana

Tuiran hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen yhden pu­he­lin­nu­me­ron tilalle neljä uutta – uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na pitää asia­kas­ta hoitava hen­ki­lös­tö samana

14.11.2022 16:39 9
Poliisi ottaa kohdennettuja DNA-näytteitä Tuiran vanhan kaksoismurhan tutkinnassa – tutkijat aikovat käydä sisällä eläkeläispariskunnan entisessä asunnossa

Poliisi ottaa koh­den­net­tu­ja DNA-näyt­tei­tä Tuiran vanhan kak­sois­mur­han tut­kin­nas­sa – tut­ki­jat aikovat käydä sisällä elä­ke­läis­pa­ris­kun­nan en­ti­ses­sä asun­nos­sa

12.11.2022 12:00 6
Tilaajille
Eläkeläispariskunta löytyi surmattuna kerrostaloasuntonsa kylpyhuoneesta Tuirassa, hissistä tuli salkkua kantanut haalarimies – Tämä tiedetään KRP:llä tutkittavana olevasta  kaksoismurhasta

Elä­ke­läis­pa­ris­kun­ta löytyi sur­mat­tu­na ker­ros­ta­lo­asun­ton­sa kyl­py­huo­nees­ta Tui­ras­sa, his­sis­tä tuli salkkua kan­ta­nut haa­la­ri­mies – Tämä tie­de­tään KRP:llä tut­kit­ta­va­na ole­vas­ta kak­sois­mur­has­ta

08.11.2022 15:03 1
Tilaajille
KRP tutkii vanhaa kaksoismurhaa Oulussa, apuna tuore DNA-tulos  – Tutkinnanjohtaja: Murhaaja on vapaana

KRP tutkii vanhaa kak­sois­mur­haa Ou­lus­sa, apuna tuore DNA-tu­los – Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Mur­haa­ja on vapaana

08.11.2022 13:58 5
Tilaajille
Kirjallisuus- ja popkulttuuritapahtuma Kummacon inspiroituu mysteereistä ja kokoaa cosplay-harrastajat Tuiraan tulevana viikonloppuna

Kir­jal­li­suus- ja pop­kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma Kum­ma­con ins­pi­roi­tuu mys­tee­reis­tä ja kokoaa cosp­lay-har­ras­ta­jat Tuiraan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na

27.10.2022 06:00
Tilaajille
Paranormaalien ilmiöiden tutkijaduo jahtasi aaveita Tuiran vanhassa synnytyssairaalassa – "Täällä on koettu asioita, joille ei löydy selitystä"

Pa­ra­nor­maa­lien il­miöi­den tut­ki­ja­duo jahtasi aaveita Tuiran van­has­sa syn­ny­tys­sai­raa­las­sa – "Täällä on koettu asioi­ta, joille ei löydy se­li­tys­tä"

14.10.2022 06:05 9
Oulussa varttunut elokuvaaja Arsen Sarkisiants pääsi kuvaamaan vanhoille kotikulmilleen Tuiraan Pamela Tolan ohjaamaa elokuvaa

Oulussa vart­tu­nut elo­ku­vaa­ja Arsen Sar­ki­siants pääsi ku­vaa­maan van­hoil­le ko­ti­kul­mil­leen Tuiraan Pamela Tolan oh­jaa­maa elo­ku­vaa

04.10.2022 19:00
Tilaajille
Miltä Oulu näyttää tulevan tornihotellin näköalaravintolan korkeudelta? Me selvitimme

Miltä Oulu näyttää tulevan tor­ni­ho­tel­lin nä­kö­ala­ra­vin­to­lan kor­keu­del­ta? Me sel­vi­tim­me

04.10.2022 06:00 57
Tilaajille
Kaikille avoin kohtaamispaikka avautuu pian Komun talossa Tuirassa – "Eiköhän se ole ihan universaalia, että ihminen haluaa kuulua johonkin yhteisöön ja löytää mielekästä tekemistä itselleen"

Kai­kil­le avoin koh­taa­mis­paik­ka avautuu pian Komun talossa Tui­ras­sa – "Ei­kö­hän se ole ihan uni­ver­saa­lia, että ihminen haluaa kuulua jo­hon­kin yh­tei­söön ja löytää mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä it­sel­leen"

28.09.2022 18:00 6
Tilaajille
Minna Ekdahl vaihtoi sairaanhoitajan työn kukkakauppayrittäjyyteen – Tuirassa sijaitsevassa liikkeessä halutaan vähentää hävikkiä ja hyödynnetään sesongin mukaisia kukkia

Minna Ekdahl vaihtoi sai­raan­hoi­ta­jan työn kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jyy­teen – ­Tui­ras­sa si­jait­se­vas­sa liik­kees­sä ha­lu­taan vä­hen­tää hä­vik­kiä ja hyö­dyn­ne­tään se­son­gin mu­kai­sia kukkia

19.09.2022 07:44 7
Tilaajille
Kepeä ja vieraanvarainen Titta på Tuira kutsuu  korttelijuhlaan – "On tuiralaisten ansiota, että olemme jaksaneet tehdä tapahtumaa vuodesta toiseen"

Kepeä ja vie­raan­va­rai­nen Titta på Tuira kutsuu kort­te­li­juh­laan – "On tui­ra­lais­ten an­sio­ta, että olemme jak­sa­neet tehdä ta­pah­tu­maa vuo­des­ta toi­seen"

25.08.2022 16:10
Tilaajille
Tuiran väkivaltarikos tehtiin yleisellä paikalla – teräasetta käytettiin välikohtauksessa

Tuiran vä­ki­val­ta­ri­kos tehtiin ylei­sel­lä pai­kal­la – te­rä­aset­ta käy­tet­tiin vä­li­koh­tauk­ses­sa

22.08.2022 11:54
Tilaajille
Poliisi tutkii väkivaltarikosta Oulun Tuirassa, epäilty käytti teräasetta

Poliisi tutkii vä­ki­val­ta­ri­kos­ta Oulun Tui­ras­sa, epäilty käytti te­rä­aset­ta

16.08.2022 07:04