Taksiliikenne: Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la, puut­tei­ta yli nel­jän­nek­ses­sä ta­pauk­sis­ta

Onnettomuudet: Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Oulussa Kuu­sa­mon­tiel­lä

Tuira
Viimeisin 4 tuntia
Tulva vei Tuiran uimarannan laiturin viime keväänä ja tilalle tehtiin väliaikainen ratkaisu – milloin talviuintipaikka saadaan kuntoon ja miten kaavamuutos etenee?

Tulva vei Tuiran ui­ma­ran­nan lai­tu­rin viime keväänä ja tilalle tehtiin vä­li­ai­kai­nen rat­kai­su – milloin tal­vi­uin­ti­paik­ka saadaan kuntoon ja miten kaa­va­muu­tos etenee?

17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Miten pitkään hylätty auto voi olla kadunvarressa? Sotkua ympärilleen saanut auto on jököttänyt samassa paikassa Tuirassa jo useamman vuoden

Miten pitkään hylätty auto voi olla ka­dun­var­res­sa? Sotkua ym­pä­ril­leen saanut auto on jö­köt­tä­nyt samassa pai­kas­sa Tui­ras­sa jo useam­man vuoden

21.10.2021 06:00 15
Tilaajille
Tuiraan suunnitellaan monen eri toimijan yhteistä monitoimitaloa, niin sanottua koulukampusta

Tuiraan suun­ni­tel­laan monen eri toi­mi­jan yh­teis­tä mo­ni­toi­mi­ta­loa, niin sa­not­tua kou­lu­kam­pus­ta

12.10.2021 10:23 1
Tilaajille

Oulun seu­ra­kun­nat aloit­taa ikään­ty­vien ker­ho­toi­min­nan syk­syl­lä – Elä­män­vii­sau­den ker­hos­sa kes­kus­tel­laan vaih­tu­vien tee­mo­jen mukaan

24.08.2021 11:38
"Jos on katsonut elokuvan Pojat, saa virikkeitä siitä, millaista meillä on ollut" – Jouko Hekkala ja Lauri Ketola muistelevat lapsuuttaan Tuirassa

"Jos on kat­so­nut elo­ku­van Pojat, saa vi­rik­kei­tä siitä, mil­lais­ta meillä on ollut" – Jouko Hekkala ja Lauri Ketola muis­te­le­vat lap­suut­taan Tui­ras­sa

18.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Oulun pyöräbaana

Oulun pyö­rä­baa­na

12.07.2021 18:00
Tilaajille
Polkupyörällä läpi punaisten baanojen – Oulun kaupunki näyttäytyy kesällä kauneimmillaan pyörän selästä

Pol­ku­pyö­räl­lä läpi pu­nais­ten baa­no­jen – Oulun kau­pun­ki näyt­täy­tyy kesällä kau­neim­mil­laan pyörän selästä

12.07.2021 18:00 30
Tilaajille
Pakettiauto ja linja-auto kolaroivat Oulussa – ei henkilövahinkoja

Pa­ket­ti­au­to ja lin­ja-au­to ko­la­roi­vat Oulussa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.07.2021 13:46 2
Hirvi seikkaili Oulussa – otti aurinkoa Tuiran Lidlin läheisyydessä

Hirvi seik­kai­li Oulussa – otti au­rin­koa Tuiran Lidlin lä­hei­syy­des­sä

07.07.2021 11:16 12
Tilaajille
Rotat ovat vallanneet oululaisen taloyhtiön roskakatoksen – "Pari kertaa ne ovat kiivenneet ensimmäisen kerroksen asuntojen parvekkeille", kertoo asukas

Rotat ovat val­lan­neet ou­lu­lai­sen ta­lo­yh­tiön ros­ka­ka­tok­sen – "Pari kertaa ne ovat kii­ven­neet en­sim­mäi­sen ker­rok­sen asun­to­jen par­vek­keil­le", kertoo asukas

30.06.2021 09:30 33
Tilaajille
Video: Hirvi liikkui autotien läheisyydessä Tuirassa

Video: Hirvi liikkui au­to­tien lä­hei­syy­des­sä Tui­ras­sa

15.06.2021 22:50 2
Tilaajille
Oulun Valtatie muuttuu joukkoliikennepainotteiseksi kaduksi Hartaantien ja Tuirantien välillä

Oulun Val­ta­tie muuttuu jouk­ko­lii­ken­ne­pai­not­tei­sek­si kaduksi Har­taan­tien ja Tui­ran­tien välillä

10.06.2021 16:37 12
Tuiranpuisto kätkee sisäänsä ainutlaatuisen ja alkukesästä näyttävästi kukkivan alppiruusupuiston

Tui­ran­puis­to kätkee si­sään­sä ai­nut­laa­tui­sen ja al­ku­ke­säs­tä näyt­tä­väs­ti kuk­ki­van alp­pi­ruu­su­puis­ton

06.06.2021 13:18 4
Tilaajille
Neljä naista vangittiin Oulussa tapon yrityksestä epäiltynä – kävivät uhrin kimppuun keskellä päivää Tuirassa

Neljä naista van­git­tiin Oulussa tapon yri­tyk­ses­tä epäil­ty­nä – kävivät uhrin kimp­puun kes­kel­lä päivää Tui­ras­sa

03.06.2021 16:27
Tilaajille
Tuirassa sijaitseva lähes 120-vuotias suojeltu koulurakennus myytävänä – tonttia 10 000 neliömetriä

Tui­ras­sa si­jait­se­va lähes 120-vuo­tias suo­jel­tu kou­lu­ra­ken­nus myy­tä­vä­nä – tonttia 10 000 ne­liö­met­riä

11.05.2021 09:39 37
Tuiran talviuintipaikalle saatiin uusi laituri, mutta kunnon portaita pitää vielä odottaa – "Lämpöportaita ei saa kaupan hyllyltä"

Tuiran tal­vi­uin­ti­pai­kal­le saatiin uusi lai­tu­ri, mutta kunnon por­tai­ta pitää vielä odottaa – "Läm­pö­por­tai­ta ei saa kaupan hyl­lyl­tä"

04.05.2021 13:20 4
Tilaajille
Jäät murjoivat uimalaituria pumppuineen helmikuun lopulla – Kysyimme, milloin Oulun Tuiran talviuintipaikalle saadaan uusi laituri

Jäät mur­joi­vat ui­ma­lai­tu­ria pump­pui­neen hel­mi­kuun lopulla – Ky­syim­me, milloin Oulun Tuiran tal­vi­uin­ti­pai­kal­le saadaan uusi laituri

12.04.2021 15:14 5
Tilaajille
Janne Aslak Räsänen soittaa keikan kotisohvalta Länsi-Tuirasta ja lupaa lisäksi höpötelläkin

Janne Aslak Räsänen soittaa keikan ko­ti­soh­val­ta Län­si-Tui­ras­ta ja lupaa lisäksi hö­pö­tel­lä­kin

01.04.2021 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Es­pan­jan sodan muisto – Oulu voisi muistaa sodan ou­lu­lai­sia va­paa­eh­toi­sia

25.03.2021 16:00 3
Tilaajille
Pumput pelastuivat, mutta laituri on rikki – Kysyimme, milloin Oulun Tuiran talviuintipaikka voidaan taas ottaa käyttöön

Pumput pe­las­tui­vat, mutta laituri on rikki – Ky­syim­me, milloin Oulun Tuiran tal­vi­uin­ti­paik­ka voidaan taas ottaa käyt­töön

04.03.2021 19:00 4
Tilaajille