Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Tuira
Viimeisin 12 tuntia
Kaikille avoin kohtaamispaikka avautuu pian Komun talossa Tuirassa – "Eiköhän se ole ihan universaalia, että ihminen haluaa kuulua johonkin yhteisöön ja löytää mielekästä tekemistä itselleen"

Kai­kil­le avoin koh­taa­mis­paik­ka avautuu pian Komun talossa Tui­ras­sa – "Ei­kö­hän se ole ihan uni­ver­saa­lia, että ihminen haluaa kuulua jo­hon­kin yh­tei­söön ja löytää mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä it­sel­leen"

18:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Minna Ekdahl vaihtoi sairaanhoitajan työn kukkakauppayrittäjyyteen – Tuirassa sijaitsevassa liikkeessä halutaan vähentää hävikkiä ja hyödynnetään sesongin mukaisia kukkia

Minna Ekdahl vaihtoi sai­raan­hoi­ta­jan työn kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jyy­teen – ­Tui­ras­sa si­jait­se­vas­sa liik­kees­sä ha­lu­taan vä­hen­tää hä­vik­kiä ja hyö­dyn­ne­tään se­son­gin mu­kai­sia kukkia

19.09.2022 07:44 7
Tilaajille
Kepeä ja vieraanvarainen Titta på Tuira kutsuu  korttelijuhlaan – "On tuiralaisten ansiota, että olemme jaksaneet tehdä tapahtumaa vuodesta toiseen"

Kepeä ja vie­raan­va­rai­nen Titta på Tuira kutsuu kort­te­li­juh­laan – "On tui­ra­lais­ten an­sio­ta, että olemme jak­sa­neet tehdä ta­pah­tu­maa vuo­des­ta toi­seen"

25.08.2022 16:10
Tilaajille
Tuiran väkivaltarikos tehtiin yleisellä paikalla – teräasetta käytettiin välikohtauksessa

Tuiran vä­ki­val­ta­ri­kos tehtiin ylei­sel­lä pai­kal­la – te­rä­aset­ta käy­tet­tiin vä­li­koh­tauk­ses­sa

22.08.2022 11:54
Tilaajille
Poliisi tutkii väkivaltarikosta Oulun Tuirassa, epäilty käytti teräasetta

Poliisi tutkii vä­ki­val­ta­ri­kos­ta Oulun Tui­ras­sa, epäilty käytti te­rä­aset­ta

16.08.2022 07:04
Tuirassa parin metrin mittaan katkaistut koivut hämmästyttävät – Taustalla kuitenkin varsin kaunis ajatus

Tui­ras­sa parin metrin mittaan kat­kais­tut koivut häm­mäs­tyt­tä­vät – Taus­tal­la kui­ten­kin varsin kaunis ajatus

29.07.2022 16:00 50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos Tuiran ter­veys­ase­mal­le pal­ve­lus­ta ja avusta

18.07.2022 05:30 2
Tilaajille
Arvio: Janne-Pekka Mannisen valokuvissa Tuira virtaa, muotokuvissa aika pysähtyy

Arvio: Jan­ne-Pek­ka Man­ni­sen va­lo­ku­vis­sa Tuira virtaa, muo­to­ku­vis­sa aika py­säh­tyy

16.07.2022 16:15
Tilaajille
Tuira tulvii tunnemuistoja – oululaisen Janne-Pekka Mannisen valokuvasarja syntyi maisemissa, joissa hän itse koki nuorena aikuisena rakastumisen ja muita isoja asioita ensimmäistä kertaa elämässään

Tuira tulvii tun­ne­muis­to­ja – ou­lu­lai­sen Jan­ne-Pek­ka Man­ni­sen va­lo­ku­va­sar­ja syntyi mai­se­mis­sa, joissa hän itse koki nuorena ai­kui­se­na ra­kas­tu­mi­sen ja muita isoja asioita en­sim­mäis­tä kertaa elä­mäs­sään

06.07.2022 07:00 5
Tilaajille
Tuiran monitoimitalon suunnittelu on käynnissä, rakentaminen alkaa vuoden päästä

Tuiran mo­ni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lu on käyn­nis­sä, ra­ken­ta­mi­nen alkaa vuoden päästä

06.06.2022 12:50 7
Oulussa löydettiin kuollut ihminen Oulujoesta Tuiran uimarannan edustalta

Oulussa löy­det­tiin kuollut ihminen Ou­lu­joes­ta Tuiran ui­ma­ran­nan edus­tal­ta

04.06.2022 00:02
Tuiran kirkossa tulipalon sytyttäneen miehen rangaistus muuttui hieman

Tuiran kir­kos­sa tu­li­pa­lon sy­tyt­tä­neen miehen ran­gais­tus muuttui hieman

01.06.2022 15:41 2
Tilaajille
Merikosken siltoja kunnostetaan ja huolletaan kuukauden kestävässä remontissa – liikenne hidastuu ja joukkoliikenteeseen muutoksia

Me­ri­kos­ken siltoja kun­nos­te­taan ja huol­le­taan kuu­kau­den kes­tä­väs­sä re­mon­tis­sa – lii­ken­ne hi­das­tuu ja jouk­ko­lii­ken­tee­seen muu­tok­sia

25.05.2022 17:06 6
Tuiran kirjaston asiakaspäätteet rikottiin, uusia laitteita odotettu jo kolme viikkoa – "Tuntuu hölmöltä, että tällaisia rikkeitä tehdään kun joka tapauksessa jää kiinni"

Tuiran kir­jas­ton asia­kas­päät­teet ri­kot­tiin, uusia lait­tei­ta odo­tet­tu jo kolme viikkoa – "Tuntuu höl­möl­tä, että täl­lai­sia rik­kei­tä tehdään kun joka ta­pauk­ses­sa jää kiinni"

19.05.2022 13:29 10
Tilaajille
Tuiraan tekeillä kahden saunan yleinen saunahanke – Oulun kaupunki ja Oulun rantasaunaseura solmimassa yhteistoimintasopimusta

Tuiraan te­keil­lä kahden saunan yleinen sau­na­han­ke – Oulun kau­pun­ki ja Oulun ran­ta­sau­na­seu­ra sol­mi­mas­sa yh­teis­toi­min­ta­so­pi­mus­ta

10.05.2022 20:56 18
Tilaajille
Näyttelijä Martti Suosalon elämäkerrassa lapsuusvuosien Tuirassa seikkailee toisiaan täydentävä parivaljakko – "Minä menin edellä ja Martti tuli perässä", muistelee oululainen Pekka Pesonen nyt

Näyt­te­li­jä Martti Suo­sa­lon elä­mä­ker­ras­sa lap­suus­vuo­sien Tui­ras­sa seik­kai­lee toi­siaan täy­den­tä­vä pa­ri­val­jak­ko – "Minä menin edellä ja Martti tuli pe­räs­sä", muis­te­lee ou­lu­lai­nen Pekka Pesonen nyt

01.05.2022 15:00 3
Tilaajille
Tuiran Merikoskenkadulle avataan D-asemaksi nimetty kansalaistoiminnan keskus: "Kaikkien kaupunkilaisten diagnoosivapaa tila"

Tuiran Me­ri­kos­ken­ka­dul­le avataan D-ase­mak­si nimetty kan­sa­lais­toi­min­nan keskus: "Kaik­kien kau­pun­ki­lais­ten diag­noo­si­va­paa tila"

20.04.2022 11:43 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko yli­opis­to mahtuu Kos­ki­kes­kuk­seen – korkea ra­ken­ta­mi­nen sopii Alvar Aallon vanhaan suun­ni­tel­maan vuo­del­ta 1944

08.04.2022 06:15 67
Tilaajille
Tuiran uimalaituri hajosi taas jäiden lähdön seurauksena – pitäisikö laituri nostaa keväisin rannalle?

Tuiran ui­ma­lai­tu­ri hajosi taas jäiden lähdön seu­rauk­se­na – pi­täi­si­kö laituri nostaa ke­väi­sin ran­nal­le?

25.03.2022 11:26 11
Tilaajille
Oikeus käsitteli Tuiran luvattomia kellariasuntoja – Todistaja: Tila ei voi olla kuin bunkkeri

Oikeus kä­sit­te­li Tuiran lu­vat­to­mia kel­la­ri­asun­to­ja – To­dis­ta­ja: Tila ei voi olla kuin bunk­ke­ri

23.03.2022 16:25 16
Tilaajille