Kolumni: Monta kotia, monta oikeaa ko­ti­paik­ka­kun­taa

Kuvagalleria: Tuk­ki­lau­tal­la päin Iijoen pärs­kei­tä

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tuira
Tuiran kirjaston asiakaspäätteet rikottiin, uusia laitteita odotettu jo kolme viikkoa – "Tuntuu hölmöltä, että tällaisia rikkeitä tehdään kun joka tapauksessa jää kiinni"

Tuiran kir­jas­ton asia­kas­päät­teet ri­kot­tiin, uusia lait­tei­ta odo­tet­tu jo kolme viikkoa – "Tuntuu höl­möl­tä, että täl­lai­sia rik­kei­tä tehdään kun joka ta­pauk­ses­sa jää kiinni"

19.05.2022 13:29 10
Tilaajille
Tuiraan tekeillä kahden saunan yleinen saunahanke – Oulun kaupunki ja Oulun rantasaunaseura solmimassa yhteistoimintasopimusta

Tuiraan te­keil­lä kahden saunan yleinen sau­na­han­ke – Oulun kau­pun­ki ja Oulun ran­ta­sau­na­seu­ra sol­mi­mas­sa yh­teis­toi­min­ta­so­pi­mus­ta

10.05.2022 20:56 18
Tilaajille
Näyttelijä Martti Suosalon elämäkerrassa lapsuusvuosien Tuirassa seikkailee toisiaan täydentävä parivaljakko – "Minä menin edellä ja Martti tuli perässä", muistelee oululainen Pekka Pesonen nyt

Näyt­te­li­jä Martti Suo­sa­lon elä­mä­ker­ras­sa lap­suus­vuo­sien Tui­ras­sa seik­kai­lee toi­siaan täy­den­tä­vä pa­ri­val­jak­ko – "Minä menin edellä ja Martti tuli pe­räs­sä", muis­te­lee ou­lu­lai­nen Pekka Pesonen nyt

01.05.2022 15:00 3
Tilaajille
Tuiran Merikoskenkadulle avataan D-asemaksi nimetty kansalaistoiminnan keskus: "Kaikkien kaupunkilaisten diagnoosivapaa tila"

Tuiran Me­ri­kos­ken­ka­dul­le avataan D-ase­mak­si nimetty kan­sa­lais­toi­min­nan keskus: "Kaik­kien kau­pun­ki­lais­ten diag­noo­si­va­paa tila"

20.04.2022 11:43 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko yli­opis­to mahtuu Kos­ki­kes­kuk­seen – korkea ra­ken­ta­mi­nen sopii Alvar Aallon vanhaan suun­ni­tel­maan vuo­del­ta 1944

08.04.2022 06:15 67
Tilaajille
Tuiran uimalaituri hajosi taas jäiden lähdön seurauksena – pitäisikö laituri nostaa keväisin rannalle?

Tuiran ui­ma­lai­tu­ri hajosi taas jäiden lähdön seu­rauk­se­na – pi­täi­si­kö laituri nostaa ke­väi­sin ran­nal­le?

25.03.2022 11:26 11
Tilaajille
Oikeus käsitteli Tuiran luvattomia kellariasuntoja – Todistaja: Tila ei voi olla kuin bunkkeri

Oikeus kä­sit­te­li Tuiran lu­vat­to­mia kel­la­ri­asun­to­ja – To­dis­ta­ja: Tila ei voi olla kuin bunk­ke­ri

23.03.2022 16:25 16
Tilaajille
Syömässä: Väritön kiinalainen ruoka Tuirasta kotiin kuljetettuna ei poikkea massasta

Syö­mäs­sä: Väritön kii­na­lai­nen ruoka Tui­ras­ta kotiin kul­je­tet­tu­na ei poikkea mas­sas­ta

22.03.2022 11:00 1
Tilaajille
Kaksi peräkkäistä kolaria haittasivat liikennettä Tuirassa

Kaksi pe­räk­käis­tä kolaria hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä Tui­ras­sa

08.02.2022 20:30
Mies kuoli jäätyään peruuttavan kuorma-auton alle Tuiran terveyskeskuksen pihassa – käräjäoikeus katsoi, että rikosta ei tapahtunut

Mies kuoli jää­tyään pe­ruut­ta­van kuor­ma-au­ton alle Tuiran ter­veys­kes­kuk­sen pihassa – kä­rä­jä­oi­keus katsoi, että rikosta ei ta­pah­tu­nut

03.02.2022 11:33
Tilaajille
Olisiko joku näistä Tuiran uusi kirjasto? – Nykyarkkitehtuurin opiskelijoiden harjoitustyönä syntyi mielenkiintoisia visioita siitä, millainen tulevaisuuden kirjasto voisi olla

Olisiko joku näistä Tuiran uusi kir­jas­to? – Ny­ky­ark­ki­teh­tuu­rin opis­ke­li­joi­den har­joi­tus­työ­nä syntyi mie­len­kiin­toi­sia vi­sioi­ta siitä, mil­lai­nen tu­le­vai­suu­den kir­jas­to voisi olla

30.01.2022 13:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­syn­kin, ketä Posti pal­ve­lee? – tui­ra­lais­ten luon­nol­li­set asioin­ti­mat­kat eivät suun­tau­du Ruskoon

29.01.2022 18:00 8
Tilaajille
Hartaanselän maisemiin rakentuu uniikki kerrostalokohde – ”Tällaiselle sijainnille tulee harvoin mahdollisuus rakentaa aivan uutta”
Mainos Rakennusliike Lapti Oy

Har­taan­se­län mai­se­miin ra­ken­tuu uniikki ker­ros­ta­lo­koh­de – ”Täl­lai­sel­le si­jain­nil­le tulee harvoin mah­dol­li­suus ra­ken­taa aivan uutta”

26.01.2022 00:00
Oulun kaupunki myymässä useita hyvinvointikeskuksia, hoivakodin ja paloaseman

Oulun kau­pun­ki myy­mäs­sä useita hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sia, hoi­va­ko­din ja pa­lo­ase­man

23.01.2022 08:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Stoppi Tuiran alas­ajol­le – ihminen ei elä ai­noas­taan lei­väs­tä, pel­käs­tään muutama päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa ei riitä

17.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joko Oulussa olisi aika harkita pos­ti­pal­ve­lu­pis­tei­den si­jain­tia ja laatua asiak­kaan eh­doil­la?

06.01.2022 05:45 17
Tilaajille
Posti myllää palvelunsa Oulussa: Palvelu lopetetaan Tuiran S-marketista, täyden palvelun postit jatkossa Raksilan ja Ruskon Citymarketeissa sekä Kaijonharjun K-Supermarketissa

Posti myllää pal­ve­lun­sa Ou­lus­sa: Palvelu lo­pe­te­taan Tuiran S-mar­ke­tis­ta, täyden pal­ve­lun postit jat­kos­sa Rak­si­lan ja Ruskon Ci­ty­mar­ke­teis­sa sekä Kai­jon­har­jun K-Su­per­mar­ke­tis­sa

31.12.2021 15:26 108
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leik­ki­puis­to­muis­to­ja Tui­ras­ta – ke­sä­ai­ka alkoi, kun hiek­ka­laa­tik­koon tuotiin uutta hiekkaa

12.11.2021 05:15
Tilaajille
Tuiran kirkossa tulipalon sytyttäneelle ehdollista vankeutta ja sakot – tekijän sormenjälki löytyi viinapullosta palopaikalta

Tuiran kir­kos­sa tu­li­pa­lon sy­tyt­tä­neel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta ja sakot – tekijän sor­men­jäl­ki löytyi vii­na­pul­los­ta pa­lo­pai­kal­ta

11.11.2021 15:58 2
Tilaajille