Tuira
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leik­ki­puis­to­muis­to­ja Tui­ras­ta – ke­sä­ai­ka alkoi, kun hiek­ka­laa­tik­koon tuotiin uutta hiekkaa

12.11.2021 05:15
Tilaajille
Tuiran kirkossa tulipalon sytyttäneelle ehdollista vankeutta ja sakot – tekijän sormenjälki löytyi viinapullosta palopaikalta

Tuiran kir­kos­sa tu­li­pa­lon sy­tyt­tä­neel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta ja sakot – tekijän sor­men­jäl­ki löytyi vii­na­pul­los­ta pa­lo­pai­kal­ta

11.11.2021 15:58 2
Tilaajille
Tuiranpuisto odottaa yhä uutta kaavaa, suojellut rakennukset rapistuvat entisestään – "Kaavoituksen resurssit eivät vastaa tarpeita, hankkeita pitää laittaa Oulussa tärkeysjärjestykseen"

Tui­ran­puis­to odottaa yhä uutta kaavaa, suo­jel­lut ra­ken­nuk­set ra­pis­tu­vat en­ti­ses­tään – "Kaa­voi­tuk­sen re­surs­sit eivät vastaa tar­pei­ta, hank­kei­ta pitää laittaa Oulussa tär­keys­jär­jes­tyk­seen"

01.11.2021 06:00 15
Tilaajille
Keskustan alue vetää nyt suurissa kaupungeissa – Katso, miltä alueilta Oulussa haettiin eniten omistusasuntoja

Kes­kus­tan alue vetää nyt suu­ris­sa kau­pun­geis­sa – Katso, miltä alueil­ta Oulussa haet­tiin eniten omis­tus­asun­to­ja

27.10.2021 13:18 11
Tulva vei Tuiran uimarannan laiturin viime keväänä ja tilalle tehtiin väliaikainen ratkaisu – milloin talviuintipaikka saadaan kuntoon ja miten kaavamuutos etenee?

Tulva vei Tuiran ui­ma­ran­nan lai­tu­rin viime keväänä ja tilalle tehtiin vä­li­ai­kai­nen rat­kai­su – milloin tal­vi­uin­ti­paik­ka saadaan kuntoon ja miten kaa­va­muu­tos etenee?

24.10.2021 17:00 6
Tilaajille
Miten pitkään hylätty auto voi olla kadunvarressa? Sotkua ympärilleen saanut auto on jököttänyt samassa paikassa Tuirassa jo useamman vuoden

Miten pitkään hylätty auto voi olla ka­dun­var­res­sa? Sotkua ym­pä­ril­leen saanut auto on jö­köt­tä­nyt samassa pai­kas­sa Tui­ras­sa jo useam­man vuoden

21.10.2021 06:00 15
Tilaajille
Tuiraan suunnitellaan monen eri toimijan yhteistä monitoimitaloa, niin sanottua koulukampusta

Tuiraan suun­ni­tel­laan monen eri toi­mi­jan yh­teis­tä mo­ni­toi­mi­ta­loa, niin sa­not­tua kou­lu­kam­pus­ta

12.10.2021 10:23 1
Tilaajille

Oulun seu­ra­kun­nat aloit­taa ikään­ty­vien ker­ho­toi­min­nan syk­syl­lä – Elä­män­vii­sau­den ker­hos­sa kes­kus­tel­laan vaih­tu­vien tee­mo­jen mukaan

24.08.2021 11:38
"Jos on katsonut elokuvan Pojat, saa virikkeitä siitä, millaista meillä on ollut" – Jouko Hekkala ja Lauri Ketola muistelevat lapsuuttaan Tuirassa

"Jos on kat­so­nut elo­ku­van Pojat, saa vi­rik­kei­tä siitä, mil­lais­ta meillä on ollut" – Jouko Hekkala ja Lauri Ketola muis­te­le­vat lap­suut­taan Tui­ras­sa

18.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Oulun pyöräbaana

Oulun pyö­rä­baa­na

12.07.2021 18:00
Tilaajille
Polkupyörällä läpi punaisten baanojen – Oulun kaupunki näyttäytyy kesällä kauneimmillaan pyörän selästä

Pol­ku­pyö­räl­lä läpi pu­nais­ten baa­no­jen – Oulun kau­pun­ki näyt­täy­tyy kesällä kau­neim­mil­laan pyörän selästä

12.07.2021 18:00 30
Tilaajille
Pakettiauto ja linja-auto kolaroivat Oulussa – ei henkilövahinkoja

Pa­ket­ti­au­to ja lin­ja-au­to ko­la­roi­vat Oulussa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.07.2021 13:46 2
Hirvi seikkaili Oulussa – otti aurinkoa Tuiran Lidlin läheisyydessä

Hirvi seik­kai­li Oulussa – otti au­rin­koa Tuiran Lidlin lä­hei­syy­des­sä

07.07.2021 11:16 12
Tilaajille
Rotat ovat vallanneet oululaisen taloyhtiön roskakatoksen – "Pari kertaa ne ovat kiivenneet ensimmäisen kerroksen asuntojen parvekkeille", kertoo asukas

Rotat ovat val­lan­neet ou­lu­lai­sen ta­lo­yh­tiön ros­ka­ka­tok­sen – "Pari kertaa ne ovat kii­ven­neet en­sim­mäi­sen ker­rok­sen asun­to­jen par­vek­keil­le", kertoo asukas

30.06.2021 09:30 33
Tilaajille
Video: Hirvi liikkui autotien läheisyydessä Tuirassa

Video: Hirvi liikkui au­to­tien lä­hei­syy­des­sä Tui­ras­sa

15.06.2021 22:50 2
Tilaajille
Oulun Valtatie muuttuu joukkoliikennepainotteiseksi kaduksi Hartaantien ja Tuirantien välillä

Oulun Val­ta­tie muuttuu jouk­ko­lii­ken­ne­pai­not­tei­sek­si kaduksi Har­taan­tien ja Tui­ran­tien välillä

10.06.2021 16:37 12
Tuiranpuisto kätkee sisäänsä ainutlaatuisen ja alkukesästä näyttävästi kukkivan alppiruusupuiston

Tui­ran­puis­to kätkee si­sään­sä ai­nut­laa­tui­sen ja al­ku­ke­säs­tä näyt­tä­väs­ti kuk­ki­van alp­pi­ruu­su­puis­ton

06.06.2021 13:18 4
Tilaajille
Neljä naista vangittiin Oulussa tapon yrityksestä epäiltynä – kävivät uhrin kimppuun keskellä päivää Tuirassa

Neljä naista van­git­tiin Oulussa tapon yri­tyk­ses­tä epäil­ty­nä – kävivät uhrin kimp­puun kes­kel­lä päivää Tui­ras­sa

03.06.2021 16:27
Tilaajille
Tuirassa sijaitseva lähes 120-vuotias suojeltu koulurakennus myytävänä – tonttia 10 000 neliömetriä

Tui­ras­sa si­jait­se­va lähes 120-vuo­tias suo­jel­tu kou­lu­ra­ken­nus myy­tä­vä­nä – tonttia 10 000 ne­liö­met­riä

11.05.2021 09:39 37