Tuira
Sitkeä riesa russakoista ja lutikoista piinaa kerrostaloa Tuirassa – entinen asukas sai kolme kertaa ohjeeksi hankkia uuden sängyn ja hävittää sohvan, eikä asunnon ongelma ratkennut

Sitkeä riesa rus­sa­kois­ta ja lu­ti­kois­ta piinaa ker­ros­ta­loa Tui­ras­sa – entinen asukas sai kolme kertaa oh­jeek­si hankkia uuden sängyn ja hä­vit­tää sohvan, eikä asunnon ongelma rat­ken­nut

08.08.2020 06:00 16
Tilaajille

Tuiran ui­ma­ran­nal­la jär­jes­te­tään lauan­tai­na Tis­sif­lash­mob – ta­pah­tu­mal­la tar­koi­tus pro­tes­toi­da ylä­osat­to­muu­teen liit­ty­vää epä­ta­sa-ar­voa vastaan

28.07.2020 20:50 4
Henkilöauto kolaroi tolppaan keskellä yötä Tuiran Valtatiellä

Hen­ki­lö­au­to kolaroi tolp­paan kes­kel­lä yötä Tuiran Val­ta­tiel­lä

20.07.2020 06:34 2
Nallikarissa valvoo tänä kesänä päivittäin 2 uimavalvojaa, Tuiran rantaan valvojia ei tule ollenkaan – ''Toivomme, että jokainen muistaa oman järjen käytön merkityksen rannalla ollessaan''

Nal­li­ka­ris­sa valvoo tänä kesänä päi­vit­täin 2 ui­ma­val­vo­jaa, Tuiran rantaan val­vo­jia ei tule ol­len­kaan – ''Toi­vom­me, että jo­kai­nen muistaa oman järjen käytön mer­ki­tyk­sen ran­nal­la ol­les­saan''

19.06.2020 06:00 6
Tuiranpuistoon on rakenteilla lankkupolku ja alppiruusupuistoa laajennetaan – "Toivon, että kesällä yhä useampi kaupunkilainen löytäisi puistoon"

Tui­ran­puis­toon on ra­ken­teil­la lank­ku­pol­ku ja alp­pi­ruu­su­puis­toa laa­jen­ne­taan – "Toi­von, että kesällä yhä useampi kau­pun­ki­lai­nen löy­täi­si puis­toon"

12.06.2020 17:00 1
Tilaajille
Nuori hirvi hukkui Tuiran uimarannan edustalla – pelastuslaitos varoittaa: keskustan alueella saattaa liikkua toinenkin sarvipää, katso video

Nuori hirvi hukkui Tuiran ui­ma­ran­nan edus­tal­la – pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa: kes­kus­tan alueel­la saattaa liikkua toi­nen­kin sar­vi­pää, katso video

05.06.2020 08:12 9
"Kantrissa ei ole sellaista paatosta ja turhaa ruikuttamista kuin iskelmässä, vaan asiat todetaan niin kuin ne ovat" – Juha Varjo tekee lähiöbaarien honky tonkia Oulun Tuirassa

"Kant­ris­sa ei ole sel­lais­ta paa­tos­ta ja turhaa rui­kut­ta­mis­ta kuin is­kel­mäs­sä, vaan asiat to­de­taan niin kuin ne ovat" – Juha Varjo tekee lä­hiö­baa­rien honky tonkia Oulun Tui­ras­sa

04.06.2020 11:00 0
Tilaajille
Tuiran uimarannan pukukopit avautuvat maanantaina, myös rantakahvilan toiminta käynnistyy

Tuiran ui­ma­ran­nan pu­ku­ko­pit avau­tu­vat maa­nan­tai­na, myös ran­ta­kah­vi­lan toi­min­ta käyn­nis­tyy

29.05.2020 11:58 2
Suojeltu Merijalin konttori korjattava ennallistaen – Oulun rakennusvalvonnan linjaus sallii kuitenkin hyvin laaja-alaiset muutostyöt

Suo­jel­tu Me­ri­ja­lin kont­to­ri kor­jat­ta­va en­nal­lis­taen – Oulun ra­ken­nus­val­von­nan linjaus sallii kui­ten­kin hyvin laa­ja-alai­set muu­tos­työt

26.05.2020 18:29 4
Tilaajille
Kaksi oululaista talviuimaria lähtee MM-kisoihin Sloveniaan: "Pitkällä matkalla lihakset kramppaavat ja hampaita vihloo"

Kaksi ou­lu­lais­ta tal­vi­ui­ma­ria lähtee MM-ki­soi­hin Slo­ve­niaan: "Pit­käl­lä mat­kal­la li­hak­set kramp­paa­vat ja ham­pai­ta vihloo"

31.01.2020 19:30 5