Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tuira
Entisen huippulentopalloilijan Jarmo Tanskalan työt Nokialla vaihtuivat hierojan arkeen Oulun Tuirassa – "Menen hymyssä suin töihin ja lähden nauraen kotiin”

Entisen huip­pu­len­to­pal­loi­li­jan Jarmo Tans­ka­lan työt No­kial­la vaih­tui­vat hie­ro­jan arkeen Oulun Tui­ras­sa – "Menen hymyssä suin töihin ja lähden nauraen kotiin”

31.05.2023 18:01 3
Tilaajille
Keskusrikospoliisi on kuulustellut useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä Tuiran vanhan kaksoismurhan tutkinnassa

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si on kuu­lus­tel­lut useita hen­ki­löi­tä ri­kok­ses­ta epäil­tyi­nä Tuiran vanhan kak­sois­mur­han tut­kin­nas­sa

12.05.2023 17:00 2
Tilaajille
Netflix-sarjan tähti hukkasi Oulun murteensa, kun kukaan ei ymmärtänyt sitä Vantaalla – Suoratoistopalvelun ensimmäinen oma suomalaissarja alkaa keskiviikkona

Net­flix-sar­jan tähti hukkasi Oulun mur­teen­sa, kun kukaan ei ym­mär­tä­nyt sitä Van­taal­la – Suo­ra­tois­to­pal­ve­lun en­sim­mäi­nen oma suo­ma­lais­sar­ja alkaa kes­ki­viik­ko­na

09.05.2023 18:00 2
Tilaajille
90 vuotta täyttävä karjalaislähtöinen Annikki Kiukas teki pitkän työuran Oulun kansalaisopistossa: "On otettava parasta siitä, mitä elämä tuo"

90 vuotta täyt­tä­vä kar­ja­lais­läh­töi­nen Annikki Kiukas teki pitkän työuran Oulun kan­sa­lai­so­pis­tos­sa: "On otet­ta­va parasta siitä, mitä elämä tuo"

27.04.2023 09:00 3
Tilaajille
Oulun Lipon Ari Lankinen yhdistää arjessaan pesäpallon, yrittäjyyden ja opiskelun – "Tylsää ei ole ollut hetkeen"

Oulun Lipon Ari Lan­ki­nen yh­dis­tää ar­jes­saan pe­sä­pal­lon, yrit­tä­jyy­den ja opis­ke­lun – "Tylsää ei ole ollut het­keen"

25.04.2023 17:30 6
Tilaajille
Äänestyspaikan muutos toi yllätyksen Tuirassa asuvalle – muutoksia äänestysalueisiin tehdään jonkin verran väkimäärän muutosten takia

Ää­nes­tys­pai­kan muutos toi yl­lä­tyk­sen Tui­ras­sa asu­val­le – muu­tok­sia ää­nes­tys­aluei­siin tehdään jonkin verran vä­ki­mää­rän muu­tos­ten takia

29.03.2023 16:09 9
Tilaajille
Uneksijan Sirkus Suosalo – Näyttelijän telttateatteri kiertää Suomea biokaasulla käyvällä kuorma-autolla

Unek­si­jan Sirkus Suosalo – Näyt­te­li­jän telt­ta­teat­te­ri kiertää Suomea bio­kaa­sul­la käy­väl­lä kuor­ma-au­tol­la

24.03.2023 07:00 12
Tilaajille
Tuiran talviuintipaikalla pulahdetaan porukalla kolmesti viikossa tasan kello 6.20 – "Tästähän on tulossa suorastaan kansanliike"

Tuiran tal­vi­uin­ti­pai­kal­la pu­lah­de­taan po­ru­kal­la kol­mes­ti vii­kos­sa tasan kello 6.20 – "Täs­tä­hän on tulossa suo­ras­taan kan­san­lii­ke"

17.03.2023 06:10 10
Tuiran sillat halutaan uusia lähivuosina, koska niiden käyttöikä on loppumassa – "Pelkona on ollut, miten silta kestää"

Tuiran sillat ha­lu­taan uusia lä­hi­vuo­si­na, koska niiden käyt­tö­ikä on lop­pu­mas­sa – "Pel­ko­na on ollut, miten silta kestää"

15.03.2023 06:02 40
Tuirasta kaavailtiin yli sata vuotta sitten ainutlaatuista huvila- ja puutarhakaupunkia – näin alkuperäiset suunnitelmat elävät yhä urbaanilla kerrostaloalueella

Tui­ras­ta kaa­vail­tiin yli sata vuotta sitten ai­nut­laa­tuis­ta huvila- ja puu­tar­ha­kau­pun­kia – näin al­ku­pe­räi­set suun­ni­tel­mat elävät yhä ur­baa­nil­la ker­ros­ta­lo­alueel­la

12.03.2023 11:18 28
Tilaajille
Maisema Koskitien asunnoista Hartaanselälle oli vähällä mennä tukkoon, mutta huomautus naapurikuulemisessa tuotti nopeasti tuloksen

Maisema Kos­ki­tien asun­nois­ta Har­taan­se­läl­le oli vähällä mennä tuk­koon, mutta huo­mau­tus naa­pu­ri­kuu­le­mi­ses­sa tuotti no­peas­ti tu­lok­sen

20.02.2023 06:00 19
Tilaajille
Kaksikko varasti pienen summan rahaa kolmannelta henkilöltä Tuirassa – epäillyt otettiin kiinni pienen takaa-ajon jälkeen

Kak­sik­ko varasti pienen summan rahaa kol­man­nel­ta hen­ki­löl­tä Tui­ras­sa – epäil­lyt otet­tiin kiinni pienen ta­kaa-ajon jälkeen

12.02.2023 17:43 9
Oulun asuntomessujen rakentaminen on alkanut katutöillä – vauhti kiihtyy kevään aikana monella eri rintamalla

Oulun asun­to­mes­su­jen ra­ken­ta­mi­nen on alkanut ka­tu­töil­lä – vauhti kiihtyy kevään aikana monella eri rin­ta­mal­la

04.02.2023 05:00 15
Tilaajille
Birdlifen pihabongaus järjestetään jälleen sunnuntaina –  lintuja voi bongailla Tuiran puiston tapahtumassa koko perheen voimin

Bird­li­fen pi­ha­bon­gaus jär­jes­te­tään jälleen sun­nun­tai­na –  lintuja voi bon­gail­la Tuiran puiston ta­pah­tu­mas­sa koko perheen voimin

25.01.2023 14:22
Rooli Järjettömän paska idea -elokuvassa vei Alina Tomnikovin sekä hyiseen avantoon Tuirassa että lahjakkaimpien eurooppalaisten näyttelijöiden gaalaan Berliinissä

Rooli Jär­jet­tö­män paska idea -e­lo­ku­vas­sa vei Alina Tom­ni­ko­vin sekä hyiseen avan­toon Tui­ras­sa että lah­jak­kaim­pien eu­roop­pa­lais­ten näyt­te­li­jöi­den gaalaan Ber­lii­nis­sä

12.01.2023 10:05 2
Tilaajille
Mikrossa kärynnyt leipä toi pelastuslaitoksen Tuiraan – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Mik­ros­sa kä­ryn­nyt leipä toi pe­las­tus­lai­tok­sen Tuiraan – ­ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

28.12.2022 20:10 1
"Olemme saaneet uutta tietoa" – KRP on jatkanut vanhan kaksoismurhan tutkintaa, kuva Kalevassa johti vihjeeseen

"Olemme saaneet uutta tietoa" – KRP on jat­ka­nut vanhan kak­sois­mur­han tut­kin­taa, kuva Ka­le­vas­sa johti vih­jee­seen

26.12.2022 06:00 8
Tilaajille
Tuiran uimalan laiturin sulkutoimenpiteet jäivät lyhyeksi, laituri jälleen normaalisti käytössä: "Yritimme olla etukäteen viisaita"

Tuiran uimalan lai­tu­rin sul­ku­toi­men­pi­teet jäivät ly­hyek­si, laituri jälleen nor­maa­lis­ti käy­tös­sä: "Y­ri­tim­me olla etu­kä­teen vii­sai­ta"

09.12.2022 20:47 3
Tilaajille
Tuiran uimalan laituri suljettiin Oulujoen jääolosuhteiden takia

Tuiran uimalan laituri sul­jet­tiin Ou­lu­joen jää­olo­suh­tei­den takia

08.12.2022 15:46 12
Tuiran hyvinvointikeskuksen yhden puhelinnumeron tilalle neljä uutta – uudistuksen tavoitteena pitää asiakasta hoitava henkilöstö samana

Tuiran hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen yhden pu­he­lin­nu­me­ron tilalle neljä uutta – uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na pitää asia­kas­ta hoitava hen­ki­lös­tö samana

14.11.2022 16:39 9