Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kult­ti­pe­laa­jak­si Kär­pis­sä noussut Mikko Niemelä joh­dat­taa Saipan Rak­si­laan

Rakentaminen: Har­taan­sil­ta sai en­sim­mäi­sen kaa­ri­ele­ment­tin­sä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tuira
Kuukausi
Tuiran pimeän kaksoismurhan tutkinnassa merkittävä käänne – Paljastaako KRP:n tutkittavana oleva alumiinisalkku mystisen haalarimiehen?

Tuiran pimeän kak­sois­mur­han tut­kin­nas­sa mer­kit­tä­vä käänne – ­Pal­jas­taa­ko KRP:n tut­kit­ta­va­na oleva alu­mii­ni­salk­ku mys­ti­sen haa­la­ri­mie­hen?

16.02.2024 16:22 17
Tilaajille
Konserttiarvio: Ranskalaisen barokin tunnot hehkuivat rakkauden liekeistä turmaan ja kuolemaan

Kon­sert­tiar­vio: Rans­ka­lai­sen barokin tunnot heh­kui­vat rak­kau­den lie­keis­tä turmaan ja kuo­le­maan

13.02.2024 08:00
Tilaajille
Kaleva vieraili Pekka Haaviston kovimmalla kannatusalueella Oulussa  – Uusi presidentti ei sytytä, mutta moni on varovaisen positiivinen

Kaleva vie­rai­li Pekka Haa­vis­ton ko­vim­mal­la kan­na­tus­alueel­la Ou­lus­sa  – Uusi pre­si­dent­ti ei sytytä, mutta moni on va­ro­vai­sen po­si­tii­vi­nen

12.02.2024 14:37 33
Tilaajille
Katri Tenetz pitää huolta, että Tuiran uudesta saunasta saa Euroopan parhaat löylyt – Tällainen on saunatuottajan työmaa Oulussa

Katri Tenetz pitää huolta, että Tuiran uudesta sau­nas­ta saa Eu­roo­pan parhaat löylyt – Täl­lai­nen on sau­na­tuot­ta­jan työmaa Oulussa

10.02.2024 05:00 28
Tilaajille
Vanhemmat
Tuiranpuiston siivekkäät tulevat tutuiksi Pihabongauksessa – Luontojärjestöt opastavat sunnuntaina Oulun kaupunkilinnuston tarkkailussa

Tui­ran­puis­ton sii­vek­käät tulevat tu­tuik­si Pi­ha­bon­gauk­ses­sa – ­Luon­to­jär­jes­töt opas­ta­vat sun­nun­tai­na Oulun kau­pun­ki­lin­nus­ton tark­kai­lus­sa

27.01.2024 14:49 2
Tilaajille
YIT hakee lisäaikaa Merijalin vanhan konttorirakennuksen remontille Tuirassa

YIT hakee li­sä­ai­kaa Me­ri­ja­lin vanhan kont­to­ri­ra­ken­nuk­sen re­mon­til­le Tui­ras­sa

26.01.2024 17:00 30
Tilaajille
Oulun vaalipiirissä äänestettiin ennakkoon vilkkaammin kuin viime presidentinvaaleissa – Tuiran äänestyspaikalle odotettiin illaksi ruuhkaa

Oulun vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tet­tiin en­nak­koon vilk­kaam­min kuin viime pre­si­den­tin­vaa­leis­sa – Tuiran ää­nes­tys­pai­kal­le odo­tet­tiin illaksi ruuhkaa

23.01.2024 20:42 8
Tilaajille
Raatinsaaren Lohipadonniemestä tehdään viihtyisä oleskelupuistoalue –  näköalarakennus tai paviljonki voidaan rakentaa tulevina vuosina

Raa­tin­saa­ren Lo­hi­pa­don­nie­mes­tä tehdään viih­tyi­sä oles­ke­lu­puis­toa­lue –  ­nä­köa­la­ra­ken­nus tai pa­vil­jon­ki voidaan ra­ken­taa tu­le­vi­na vuosina

21.01.2024 16:00 11
Tilaajille
Muistokirjoitus: Hammaslääkäri Yrjö Bäckström 1927–2023

Muis­to­kir­joi­tus: Ham­mas­lää­kä­ri Yrjö Bäck­ström 1927–2023

04.12.2023 07:00 1
Tuirassa Merikoskenkadulla sijaitseva runkovesijohtoputki vuotanut useasti kuluvana talvena – uusi vuoto saatiin korjattua, tien paikkaus jatkuu yhä

Tui­ras­sa Me­ri­kos­ken­ka­dul­la si­jait­se­va run­ko­ve­si­joh­to­put­ki vuo­ta­nut useasti ku­lu­va­na talvena – uusi vuoto saatiin kor­jat­tua, tien paik­kaus jatkuu yhä

30.11.2023 20:32 6
Tilaajille
Seppo Matela jäi 1970-luvun juoksijasuuruuksien varjoon, vaikka nykyaikana hän ottaisi SM-kultaa toisensa perään – 80-vuotias oululainen pitää kunnostaan edelleen huolta

Seppo Matela jäi 1970-lu­vun juok­si­ja­suu­ruuk­sien var­joon, vaikka ny­ky­ai­ka­na hän ottaisi SM-kul­taa toi­sen­sa perään – 80-vuo­tias ou­lu­lai­nen pitää kun­nos­taan edel­leen huolta

14.11.2023 19:00 12
Tilaajille
Lähtisitkö Tuiraan katsomaan pahoinvointikauhua kuudelta aamulla? Viikonloppuna moni lähtee, ja istuu leffateatterissa läpi yön

Läh­ti­sit­kö Tuiraan kat­so­maan pa­hoin­voin­ti­kau­hua kuu­del­ta aa­mul­la? Vii­kon­lop­pu­na moni lähtee, ja istuu lef­fa­teat­te­ris­sa läpi yön

01.11.2023 15:40 1
Tilaajille
Tuirassa tehtiin kauhua kehnosta terveydenhuollosta – The Haunting of ylilääkärintalo -näyttelyn suosio yllätti järjestäjät

Tui­ras­sa tehtiin kauhua keh­nos­ta ter­vey­den­huol­los­ta – The Haun­ting of yli­lää­kä­rin­ta­lo -näyt­te­lyn suosio yllätti jär­jes­tä­jät

27.10.2023 17:55 5
Tilaajille
Tuiran pimeiden henkirikosten tutkinnassa odotetaan "dna-mätsiä" – vanhoille rikospaikkanäytteille on ryhdytty tekemään uusia testejä

Tuiran pi­mei­den hen­ki­ri­kos­ten tut­kin­nas­sa odo­te­taan "d­na-mät­siä" – van­hoil­le ri­kos­paik­ka­näyt­teil­le on ryh­dyt­ty te­ke­mään uusia testejä

10.10.2023 17:00 3
Tilaajille
Tuiralaiset saivat oman ison seinämaalauksen Valtatielle – "Onhan se piristys, siinä on hyvät värit"

Tui­ra­lai­set saivat oman ison sei­nä­maa­lauk­sen Val­ta­tiel­le – "Onhan se pi­ris­tys, siinä on hyvät värit"

22.09.2023 21:20 16
Tilaajille
Oulu2026-seinämaalausta juhlistetaan Tuirassa perjantaina

Oulu2026-sei­nä­maa­laus­ta juh­lis­te­taan Tui­ras­sa per­jan­tai­na

20.09.2023 15:03
Tuiran kasvatti Martti Suosalo toi lapsuuden kotirantaan teatteriteltan, joka on iltapimeällä taianomainen näky – Unelma karahti ensimmäisellä pystytyksellä

Tuiran kas­vat­ti Martti Suosalo toi lap­suu­den ko­ti­ran­taan teat­te­ri­tel­tan, joka on il­ta­pi­meäl­lä taian­omai­nen näky – Unelma karahti en­sim­mäi­sel­lä pys­ty­tyk­sel­lä

31.08.2023 17:00 20
Tilaajille
Kanadalainen Ilana Pichon maalaa muraalin Tuiraan, ja sitä ennen hän tutustuu kaupunginosaan ja sen asukkaisiin

Ka­na­da­lai­nen Ilana Pichon maalaa mu­raa­lin Tui­raan, ja sitä ennen hän tu­tus­tuu kau­pun­gin­osaan ja sen asuk­kai­siin

25.08.2023 12:23 1