Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Korkea rakentaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vän­man­nin­saar­ta, ou­lu­lais­ten olo­huo­net­ta, on ke­hi­tet­tä­vä asuk­kai­den eh­doil­la

07.06.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower ei sovi Vän­man­nin­saa­reen – saarta tulee ke­hit­tää rantoja hyö­dyn­täen sekä mah­dol­lis­taa mal­til­li­nen li­sä­ra­ken­ta­mi­nen, kun siihen on tar­vet­ta

02.06.2022 06:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vän­man­nin­saa­ren ih­me­tys­tä – ha­lu­taan "roh­kei­ta ta­lo­ja”, mutta ei aja­tel­la ko­ko­nais­val­tais­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lua

26.05.2022 05:45 7
Tilaajille
Oulun Terwa Tower-hanke aikataulussa – tornin rakentaminen voi alkaa ensi vuonna

Oulun Terwa To­wer-han­ke ai­ka­tau­lus­sa – tornin ra­ken­ta­mi­nen voi alkaa ensi vuonna

14.04.2022 06:00 150
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­ta kaipaa kau­niim­paa, ei kor­keam­paa ra­ken­ta­mis­ta

12.04.2022 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tor­ni­ta­lo­jen si­joit­ta­mi­nen sinne tänne tuhoaa Oulun kau­pun­ki­ku­van – val­tuus­ton tulisi hy­väk­syä korkean ra­ken­ta­mi­sen suun­ni­tel­ma

30.01.2022 05:30 8
Tilaajille
Oulun Valkean edustalla tuulimittari pyörii vinhemmin kuin naapurikaduilla – näin korkea rakentaminen vaikuttaa tuulisuuteen kaupungissa

Oulun Valkean edus­tal­la tuu­li­mit­ta­ri pyörii vin­hem­min kuin naa­pu­ri­ka­duil­la – näin korkea ra­ken­ta­mi­nen vai­kut­taa tuu­li­suu­teen kau­pun­gis­sa

01.01.2022 15:45 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenen eh­doil­la ja kenelle Oulun kes­kus­taa ra­ken­ne­taan? Asu­mi­sen laa­duk­si näyttää nyt riit­tä­vän, ettei kaava ole lain­vas­tai­nen

20.10.2021 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ker­ros­ta­loil­le oltava vaih­to­eh­to­ja – Ran­ta-Kas­tel­lin lii­ke­kes­kuk­sen ton­til­la olisi hieno po­ten­tiaa­li kau­pun­ki­pien­ta­lo­kort­te­lik­si

18.10.2021 06:00
Tilaajille
Viikon lopuksi: Tornitalot eivät ole mikään ekoteko – silti Oulukin on mukana korkean rakentamisen buumissa
Essee

Viikon lo­puk­si: Tor­ni­ta­lot eivät ole mikään eko­te­ko – ­sil­ti Oulukin on mukana korkean ra­ken­ta­mi­sen buu­mis­sa

16.10.2021 11:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa pitää herätä ym­mär­tä­mään van­ho­jen ra­ken­nus­ten arvo

23.06.2021 06:15 2
Tilaajille
Korkealle rakentamiselle vihreää valoa: Oulun kuntavaaliehdokkaista yli puolet antaa sille tukensa

Kor­keal­le ra­ken­ta­mi­sel­le vihreää valoa: Oulun kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta yli puolet antaa sille tukensa

08.06.2021 06:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­nuk­sen käyt­tö­ikä on ar­vo­va­lin­ta – jos­sa­kin on nyt liikaa rahaa, jos ra­ken­nuk­sis­ta tehdään ker­ta­käyt­tö­ta­va­raa

03.09.2020 07:00 2
Tilaajille
Toteutuuko Oulun keskustaan suunniteltu 24-kerroksinen tornihotelli? Oulun OP:n toimitusjohtaja tonttinaapureista: "He eivät olleet halukkaita, joten kaavamuutos ei etenekään"

To­teu­tuu­ko Oulun kes­kus­taan suun­ni­tel­tu 24-ker­rok­si­nen tor­ni­ho­tel­li? Oulun OP:n toi­mi­tus­joh­ta­ja tont­ti­naa­pu­reis­ta: "He eivät olleet ha­luk­kai­ta, joten kaa­va­muu­tos ei ete­ne­kään"

29.08.2020 07:03 15
Tilaajille