Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Korkea rakentaminen
Ouluun on viime vuosina rakennettu jopa 16-kerroksisia taloja – kysyimme, miten korkea rakentaminen haastaa pelastuslaitoksen työtä

Ouluun on viime vuosina ra­ken­net­tu jopa 16-ker­rok­si­sia taloja – ky­syim­me, miten korkea ra­ken­ta­mi­nen haastaa pe­las­tus­lai­tok­sen työtä

14.03.2023 05:00 11
Tilaajille
Puukruunu voitti arkkitehtikilpailun – Hartaanrannan tornitaloa kiiteltiin ryhdikkyydestä

Puu­kruu­nu voitti ark­ki­teh­ti­kil­pai­lun – Har­taan­ran­nan tor­ni­ta­loa kii­tel­tiin ryh­dik­kyy­des­tä

19.12.2022 16:22 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vän­man­nin­saar­ta, ou­lu­lais­ten olo­huo­net­ta, on ke­hi­tet­tä­vä asuk­kai­den eh­doil­la

07.06.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terwa Tower ei sovi Vän­man­nin­saa­reen – saarta tulee ke­hit­tää rantoja hyö­dyn­täen sekä mah­dol­lis­taa mal­til­li­nen li­sä­ra­ken­ta­mi­nen, kun siihen on tar­vet­ta

02.06.2022 06:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vän­man­nin­saa­ren ih­me­tys­tä – ha­lu­taan "roh­kei­ta ta­lo­ja”, mutta ei aja­tel­la ko­ko­nais­val­tais­ta kau­pun­ki­suun­nit­te­lua

26.05.2022 05:45 7
Tilaajille
Oulun Terwa Tower-hanke aikataulussa – tornin rakentaminen voi alkaa ensi vuonna

Oulun Terwa To­wer-han­ke ai­ka­tau­lus­sa – tornin ra­ken­ta­mi­nen voi alkaa ensi vuonna

14.04.2022 06:00 150
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kes­kus­ta kaipaa kau­niim­paa, ei kor­keam­paa ra­ken­ta­mis­ta

12.04.2022 06:00 17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tor­ni­ta­lo­jen si­joit­ta­mi­nen sinne tänne tuhoaa Oulun kau­pun­ki­ku­van – val­tuus­ton tulisi hy­väk­syä korkean ra­ken­ta­mi­sen suun­ni­tel­ma

30.01.2022 05:30 8
Tilaajille
Oulun Valkean edustalla tuulimittari pyörii vinhemmin kuin naapurikaduilla – näin korkea rakentaminen vaikuttaa tuulisuuteen kaupungissa

Oulun Valkean edus­tal­la tuu­li­mit­ta­ri pyörii vin­hem­min kuin naa­pu­ri­ka­duil­la – näin korkea ra­ken­ta­mi­nen vai­kut­taa tuu­li­suu­teen kau­pun­gis­sa

01.01.2022 15:45 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenen eh­doil­la ja kenelle Oulun kes­kus­taa ra­ken­ne­taan? Asu­mi­sen laa­duk­si näyttää nyt riit­tä­vän, ettei kaava ole lain­vas­tai­nen

20.10.2021 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ker­ros­ta­loil­le oltava vaih­to­eh­to­ja – Ran­ta-Kas­tel­lin lii­ke­kes­kuk­sen ton­til­la olisi hieno po­ten­tiaa­li kau­pun­ki­pien­ta­lo­kort­te­lik­si

18.10.2021 06:00
Tilaajille
Viikon lopuksi: Tornitalot eivät ole mikään ekoteko – silti Oulukin on mukana korkean rakentamisen buumissa
Essee

Viikon lo­puk­si: Tor­ni­ta­lot eivät ole mikään eko­te­ko – ­sil­ti Oulukin on mukana korkean ra­ken­ta­mi­sen buu­mis­sa

16.10.2021 11:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa pitää herätä ym­mär­tä­mään van­ho­jen ra­ken­nus­ten arvo

23.06.2021 06:15 2
Tilaajille
Korkealle rakentamiselle vihreää valoa: Oulun kuntavaaliehdokkaista yli puolet antaa sille tukensa

Kor­keal­le ra­ken­ta­mi­sel­le vihreää valoa: Oulun kun­ta­vaa­li­eh­dok­kais­ta yli puolet antaa sille tukensa

08.06.2021 06:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­nuk­sen käyt­tö­ikä on ar­vo­va­lin­ta – jos­sa­kin on nyt liikaa rahaa, jos ra­ken­nuk­sis­ta tehdään ker­ta­käyt­tö­ta­va­raa

03.09.2020 07:00 2
Tilaajille
Toteutuuko Oulun keskustaan suunniteltu 24-kerroksinen tornihotelli? Oulun OP:n toimitusjohtaja tonttinaapureista: "He eivät olleet halukkaita, joten kaavamuutos ei etenekään"

To­teu­tuu­ko Oulun kes­kus­taan suun­ni­tel­tu 24-ker­rok­si­nen tor­ni­ho­tel­li? Oulun OP:n toi­mi­tus­joh­ta­ja tont­ti­naa­pu­reis­ta: "He eivät olleet ha­luk­kai­ta, joten kaa­va­muu­tos ei ete­ne­kään"

29.08.2020 07:03 15
Tilaajille