Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kaavoitus
Viimeisin 24 tuntia
Torihotellin torso pilaa yhden kaupungin kauneimmista paikoista
Kolumni

To­ri­ho­tel­lin torso pilaa yhden kau­pun­gin kau­neim­mis­ta pai­kois­ta

24.02.2024 06:05 38
Vanhemmat
Ranua torppasi kertaalleen uudet tuulihankkeet, mutta nyt pitäisi päättää yli 200:sta voimalasta – Tuulivoima voisi tuoda kuntaan ison tehtaan

Ranua torp­pa­si ker­taal­leen uudet tuu­li­hank­keet, mutta nyt pitäisi päättää yli 200:sta voi­ma­las­ta – Tuu­li­voi­ma voisi tuoda kuntaan ison tehtaan

22.02.2024 15:18 14
Tilaajille
Raksilan marketit pysynevät pystyssä vielä muutaman vuoden – uutta asemakaavaa viedään eteenpäin yhdessä muiden isojen hankkeiden kanssa

Rak­si­lan mar­ke­tit py­sy­ne­vät pys­tys­sä vielä muu­ta­man vuoden – uutta ase­ma­kaa­vaa viedään eteen­päin yhdessä muiden isojen hank­kei­den kanssa

15.02.2024 21:18 61
Tilaajille
Oulun Madekosken kaava etenee viimein – Paikallisaktiivi Matti Lukan mukaan kaavaa on puuhattu jo vuosikymmeniä

Oulun Ma­de­kos­ken kaava etenee viimein – ­Pai­kal­li­sak­tii­vi Matti Lukan mukaan kaavaa on puu­hat­tu jo vuo­si­kym­me­niä

21.01.2024 14:00 28
Tilaajille
Sarvikankaasta uusi asuinalue Hiukkavaaraan – Valkiaisjärventien alkuosa muuttumassa pyörä- ja jalankulkutieksi

Sar­vi­kan­kaas­ta uusi asuin­alue Hiuk­ka­vaa­raan – Val­kiais­jär­ven­tien alkuosa muut­tu­mas­sa pyörä- ja ja­lan­kul­ku­tiek­si

27.12.2023 06:05 12
Oulun kaupunki suunnittelee Pyyryväiseen uutta suurteollisuusaluetta – Vihreän teollisuuden tarpeisiin voidaan rakentaa vetyputket ja rautatieyhteys

Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­lee Pyy­ry­väi­seen uutta suur­teol­li­suus­aluet­ta – Vihreän teol­li­suu­den tar­pei­siin voidaan ra­ken­taa ve­ty­put­ket ja rau­ta­tie­yh­teys

04.12.2023 05:00 48
Tilaajille
Oulun Liikasenperän alueelle kaavoitetaan uutta luonnonläheistä asuinaluetta – "Hiihtämään pääsee omalta kotipihalta"

Oulun Lii­ka­sen­pe­rän alueel­le kaa­voi­te­taan uutta luon­non­lä­heis­tä asuin­aluet­ta – "Hiih­tä­mään pääsee omalta ko­ti­pi­hal­ta"

08.11.2023 06:10 13
Arvioimme 7 Oulun keskustan tornitaloa – Vain yksi sai täydet pisteet

Ar­vioim­me 7 Oulun kes­kus­tan tor­ni­ta­loa – Vain yksi sai täydet pisteet

21.10.2023 07:00 74
Tilaajille
Hallitus aikoo keskittää lupa-asiat yhden luukun taakse – Asiantuntija pitää tavoitetta hyvänä, mutta mahdottomana

Hal­li­tus aikoo kes­kit­tää lu­pa-asiat yhden luukun taakse – Asian­tun­ti­ja pitää ta­voi­tet­ta hyvänä, mutta mah­dot­to­ma­na

27.07.2023 13:00 1
Tilaajille
Mitä mieltä olet Oulun Terwa Towerista ja Ritaportin kauppakeskuksesta? Nyt saa antaa palautetta

Mitä mieltä olet Oulun Terwa To­we­ris­ta ja Ri­ta­por­tin kaup­pa­kes­kuk­ses­ta? Nyt saa antaa pa­lau­tet­ta

10.07.2023 19:45 82
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­heet kar­kaa­vat Oulusta – Kau­pun­ki kaipaa roh­kei­ta vi­sioi­ta ja ta­sa­pai­noi­sem­paa kaa­voi­tus­ta

13.05.2023 07:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­pi­mais­ta, Kor­ven­ky­läs­tä ja kau­pun­ki­ke­hi­tyk­ses­tä – ­Suun­nit­te­lun ta­voit­tee­na tulee olla pa­ra­tii­sin luo­mi­nen

12.05.2023 07:40 3
Tilaajille
Hailuodon Marjaniemeen esitetään ekohotellia, tyrskymajoja ja näköalamökkejä – Leirintäalue ei alueelle sovellu pohjavesien vuoksi

Hai­luo­don Mar­ja­nie­meen esi­te­tään eko­ho­tel­lia, tyrs­ky­ma­jo­ja ja nä­kö­ala­mök­ke­jä – Lei­rin­tä­alue ei alueel­le sovellu poh­ja­ve­sien vuoksi

11.05.2023 14:27 17
Tilaajille
Hiukkavaara kasvaa taas piirun verran lisää – vuorossa on noin tuhannen asukkaan Haukkasuon asuinalueen kaavoitus

Hiuk­ka­vaa­ra kasvaa taas piirun verran lisää – vuo­ros­sa on noin tu­han­nen asuk­kaan Hauk­ka­suon asuin­alueen kaa­voi­tus

25.04.2023 20:28 13
Tilaajille
Rukalle kolmas keskus Uuttuaholle, uusi asuinalue Kivivaaraan ja lisää vuodepaikkoja – Tällainen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hyväksynnän

Rukalle kolmas keskus Uut­tua­hol­le, uusi asuin­alue Ki­vi­vaa­raan ja lisää vuo­de­paik­ko­ja – Täl­lai­nen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hy­väk­syn­nän

25.04.2023 12:17 2
Tilaajille
Oulun OP:n tornitalo ei valmistu kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026 – nykyisen pääkonttorin purku siirtymässä ensi kevääseen

Oulun OP:n tor­ni­ta­lo ei val­mis­tu kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuo­teen 2026 – ny­kyi­sen pää­kont­to­rin purku siir­ty­mäs­sä ensi ke­vää­seen

20.04.2023 05:00 50
Tilaajille
1970-luvun vanhoja taloja runnotaan nurin Kiimingissä

1970-lu­vun vanhoja taloja run­no­taan nurin Kii­min­gis­sä

01.04.2023 18:00 12
Tilaajille
Hallinto-oikeudessa läpi mennyt kaavavalitus on harvinaisuus – se kertoo osaamisesta kunnissa ja kaupungeissa
Pääkirjoitus

Hal­lin­to-oi­keu­des­sa läpi mennyt kaa­va­va­li­tus on har­vi­nai­suus – se kertoo osaa­mi­ses­ta kun­nis­sa ja kau­pun­geis­sa

26.03.2023 20:00 12
Tilaajille
Kaleva selvitti: Vain yksi asemakaavavalitus on mennyt läpi viimeisen kymmenen vuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla – "Kaupungilla on oikeus tehdä myös tyhmiä päätöksiä"

Kaleva sel­vit­ti: Vain yksi ase­ma­kaa­va­va­li­tus on mennyt läpi vii­mei­sen kym­me­nen vuoden aikana Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "­Kau­pun­gil­la on oikeus tehdä myös tyhmiä pää­tök­siä"

23.03.2023 05:00 51
Tilaajille
Tuirasta kaavailtiin yli sata vuotta sitten ainutlaatuista huvila- ja puutarhakaupunkia – näin alkuperäiset suunnitelmat elävät yhä urbaanilla kerrostaloalueella

Tui­ras­ta kaa­vail­tiin yli sata vuotta sitten ai­nut­laa­tuis­ta huvila- ja puu­tar­ha­kau­pun­kia – näin al­ku­pe­räi­set suun­ni­tel­mat elävät yhä ur­baa­nil­la ker­ros­ta­lo­alueel­la

12.03.2023 11:18 28
Tilaajille